Några glimtar om livet som Östermalmsmissionär

Mitt lokala kristna engagemang har nu sitt hela fokus på Östermalm. Jag och min fru är numera 60+ och kände att vi behövde en ny gemensam utmaning i vårt kristna liv, efter att ha ägnat ett antal år åt att utveckla Elimsamarbetet, avknoppa nyplanterade församlingar och skapa Folkungakyrkan. Vi har varit Östermalmsbor sedan 2005.

Östermalm har en omfattande befolkning på över 70.000 personer och är en växande stadsdel, framförallt genom byggandet av norra Djurgårdsstaden. Den traditionella frikyrkligheten är utdöd i denna stadsdel, det som finns kvar är Frälsningsarméns högkvarter och tempel. Enligt min mening är det den strategiskt viktigaste stadsdelen i Sverige att bedriva mission i och församlingsplantering, det beror på att så många nyckelpersoner i Sverige bor på Östermalm. Jag tänker då både på artister, mediepersonligheter, politiker, företagsledare och andra inflytelserika personer inom ett antal olika områden.

Under första 1,5 åren har vi ägnat oss åt bön, bygga en gemenskap och ett team, omvärldsanalys, och ett aktivt nätverkande för att bygga upp vårt kontaktnät.

I höst kommer vår verksamhet att bli offentlig och första delen i den offentliga etappen blir att etablera Alphaverksamhet på Östermalm, vi startar en Alphakurs i Oscarshemmet på Östermalm, söndag 30 september, det är en lokal med anknytning till Svenska kyrkan. Vår ambition är att bjuda in alla Östermalmsbor till denna kurs och vi kommer att använda ett antal olika marknadsaktiviteter för detta mål. Vårt mål är att få med 50 personer i första Alphakursen. Bara att ordna en tillräckligt stor lokal för denna Alphasatsning har krävt en lång period av aktivt nätverkande och arbete.

Vårt nätverkande handlar om engagemang i vår bostadsrättsförening, och genom detta i Fastighetsägareförbundet på Östermalm. Jag är också engagerat lite i lokala politiken. Jag och hustrun gick också in som medlemmar i Svenska kyrkan och ställde upp i kyrkovalet. Jag blev efter detta direkt invald i kyrkorådet i Oscars församling och i dess arbetsutskott. Hustrun blev invald i barn- och ungdomsutskottet. Östermalmsbornas enda kontakt med svensk kristenhet är med Svenska kyrkan, så det är helt omöjligt att räkna bort den om man ska nätverka och nå Östermalmsborna. Jag har nu också gått med i Aktiespararnas riksförbund och dess lokalavdelning på Östermalm, de har 1200 medlemmar i stadsdelen. Vi försöker också delta i olika events, middagar och fester lokalt som vi blir inbjudna till.

Vårt mål är att se en mäktig väckelse och andligt genombrott där Östermalmsborna får möta den levande Kristus. Vi brinner för att se lokalbefolkningen komma till tro och möta Jesus.

Det här är nog den svåraste utmaning jag har upplevt någonsin i mitt kristna liv. Det har inte funnits någon frikyrklig verksamhet på Östermalm som faktiskt nått fram till Östermalmsborna i modern tid. I Elim hade vi en mycket svag lokal förankring, och det gäller även övriga frikyrkor som varit verksamma i stadsdelen. En gång i tiden fanns det tre missionsförsamlingar på Östermalm och de är alla nedlagda sedan många år tillbaka, den sista metodistförsamlingen försvann för några år sedan. Elim flyttade över till Södermalm.

Jag har också verkat för att få igång en kristen mediesatsning med fokus på Östermalm. Detta har vi ännu inte lyckats med. Men vi fortsätter banka på dörren, förr eller senare kommer den att öppnas.

 

  • TIO10

    Om man ska vara petig så ligger Korskyrkan i Stockholm på Östermalm
    /Tomas