En spännande helg och kommentar med anledning av senaste blogginlägget

Mitt senaste blogginlägg var kanske lite halvkryptiskt. Den som följer min verksamhet och skrivande vet att jag ständigt lyfter fram den profetiska dimensionen i församlingslivet. Jag har dock under många år sett avarter. Ska man som profet ge sig på det samhällsprofetiska området bör man enligt min mening ha kunskaper om det man talar om och inte minst kontakter och kontaktnät. Ska man föra fram budskap till makthavare och regeringar bör det också föras fram direkt till berörda personer. Jag skulle kunna ge många exempel på dessa profetiska avarter men det kräver ett omfattande arbete för att plocka fram och gå igenom allt man stött på under många år. Ett färskt paradexempel är Lars Enarsons utspel inför svenska valet som knappt är värt att kommentera, men det är uppenbart att många kristna lyssnar på den typen av budskap. Jag tycker hans utspel innehåller så flagranta märkligheter att jag inte ens vill kommentera det. En tragik att det finns kristna som saknar all urskiljningsförmåga. En utmärkt samhällsprofetisk röst under många år har varit tidningen Dagens mångårige chefredaktör Olof Djurfeldt.

Nu lämnar jag den frågan.

Ser fram emot en härlig helg. Ska predika hos Iglesia Ichtus på söndag, vid Norra bantorget. En församling som lever i väckelse. Det är där som Sebastian Stakset är med. Ska predika om väckelse, vad jag ser profetiskt hända i Sverige, och vad Bibeln säger om väckelse. Välkommen till norra bantorget i Stockholm och Adventskyrkan där församlingen hyr in sig. Predikar i deras svenskspråkiga gudstjänst 11.00. Därefter åker jag till Uppsala på söndag och talar 15.30 i Korskyrkan i samband med examination av studenter från Skandinaviska teologiska högskolan.

 • Stanley Östman

  Det förklarar väl din reservation – Tack !
  Men din tidigare blogginlaga skapade mer frågetecken än svar. Du kanske kan ge svar på de reaktioner som visats.
  Själv tror jag det är ytterst vanskligt att ”vara utbildad samhällsprofet”.
  Det är större risk att blanda in egna själsliga uppfattningar i det som proklameras som ”profetiskt”.
  Ofta kliar det tyvärr det svärmiskt kristna i öronen, men det förtar också det som är rent och äkta.

  Därför tror jag att ”profetorden” får faktiskt större aktning när profeten själv är novis.
  Det blir som tungotalandets överbevisning på första pingstdagen.
  Det övernaturliga tilltalet överbevisar om Guds vishet – inte profetens vishet.

  Sen kommer alltid dilemmat: Hur mycket blandar profeten in av sin egen vilja eller tolkning i budskapet ?
  Förtar det hela budskapet ?

  Det exempel du nu hänvisar till kanske inte helt ska förkastas – det fanns en del ”visdomsord”.
  Men generellt så blir det svärmiskt att inför varje valår, dyker det upp profeter som hävdar ”ödesval”.
  Sen försvinner budskapen som dagsländor efter valet…

  Ofta räcker det med att läsare själv hittar de bibliska riktlinjerna.
  Och då är ett utav de viktigaste nutida svenska politiska konsekvenserna: Vad Gud kommer att tillmäta Sverige för dess förhållningssätt gentemot det judiska folket och specifikt uttalanden gentemot Israel ?!
  De bibliska konsekvenserna är fortfarande gällande när Gud själv uttrycker:
  ”Rör inte vid min ögonsten…” & andra bibliska sammanhang.

 • Inge

  Lyssnade idag på Lars Enarssons ”utspel” och blev gripen av allvaret i budskapet. Tänk så olika vi kristna kan uppfatta ett budskap, du skriver att du inte ens vill kommentera det? Faktum är att du redan kommenterat, fällt domen och gått vidare till nästa inlägg.
  Jag är benägen att hålla med signaturen gäst och främling i föregående inlägg:
  ”men oftast fäller Stefan upp paraplyet för att slippa stänk, och går sedan vidare till ett nytt inlägg”

 • Diego de la Vega

  Det är väl ganska uppenbart och föga förvånande att Lars Enarsons profetiska budskap eller ”utspel”, för att använda Swärds egna ord, inte passar Swärd. Enarson har ju inte spytt galla över SD eller någon erfarenhet från förra valrörelsen av något löjligt korståg mot dessa. Är själv anknuten till bönerörelsen Sverige 7:14 så man är ju givetvis en tragisk kristen som saknar all urskiljningsförmåga! (Fick mig åtminstone ett gott skratt!) Sådana stämplar från Swärd och hans supportrar rör mig uppriktigt sagt inte i ryggen! Det bjuder jag på! Kom bara ihåg en sak: Många av profeterna i Bibeln var outbildade vanliga människor och deras budskap var ofta obekväma och föll inte i god jord hos makthavare och andliga ledare!

 • wildwest63

  Jag har inte läst Enarsons profetia utan bara sett den kommenteras. Jag orkar faktiskt inte. Jag blir tokig på alla ”profeter” som säger än det enda, än det andra och ändå står det så klart i Bibeln att den profet vars profetia inte slår in är en falsk profet. Någon av dessa nuvarande profeter är en falsk profet. Gud kan inte slå knut på sig själv och alla sanningar kan inte gälla samtidigt.

  Det inlägg jag hade under förra bloggposten gäller givetvis även här: det gudagivna sunda förnuftet. Vill man få en samhällelig förändring i riksdagen så är det logiskt att inte välja de partier som orsakat röran vi har nu. Eftersom alla partier är regeringspartier, i och med DÖ, så är det bara SD kvar som är obefläckat. Vill man ha en förändring måste man välja SD. Vill man ha mer av detsamma, inkl vindflöjelpartierna M och S (det är väl riktiga populistpartier som vänder kappan efter vinden!), så är det bara att fortsätta välja den nuvarande sjuklövern. Men klaga inte sen bara! Det är samma ledarskap i dessa partier idag som 2014-2015, trots att de påstås ha ändrat sin politik med 180 grader. Att det kan bli vad som helst ur detta behöver man varken vara Enarson eller profet för att förstå.

 • Jonas Rosendahl

  Jag tycker nog att det fanns en profetisk stringens i Enarssons budskap. Därmed inte sagt att jag håller med om alla detaljer. Jag vet flera betrodda trossyskon som upplevt samma sak. Däremot minns jag med klarhet boksläppet av ”Jesus var också flykting”. Den enda gång jag upplevde nån slags ”smörjelse” som man uttrycker sig i karismatiska kretsar det var när du Swärd blev lite evangelistisk av dig. I övrigt i budskapet kring boken var det noll smörjelse. Vad det beror på kan jag inte säga men så var det i mitt tycke.
  För mig känns det som att frikyrkoeliten alltmer har svårt att urskilja den profetiska fåran i det som händer både i världen och i kyrkan. Det är allvarligt att man inte lyssnar in den profetiska dimensionen bättre än vad man gör. Det kommer få konsekvenser.

 • Petri Kinnunen

  Det är inte så Stefan att jag vill förknippas med ”avarter” som du med beskriver det. Mitt inlägg mot ditt förra inlägg var inte ett försvar för sådant och skriver en här en disclaimer för detta. Det jag reagerade emot var din ofta förekommande kunskapsbrist i en del andliga teologiska frågor som profetism och även brist på urskiljning i andra fall en sådana som lätta fall som Enarson. Men nu lämnar även jag detta bakom mig.

  Pekka Mellergård skrev en bra insändare om sina reflektioner kring urskiljning i tidningen Dagen den 25 maj: Kristnas stöd för Trump avkristnar världen.

  Så här avslutar han:
  ”Själv ber jag om att Gud ska utrusta fler med den där gåvan om att skilja mellan andar. Och funderar på hur ett samtida uttryck för att klä sig i säck och aska skulle kunna se ut.”

  Värt att reflektera över.

 • Lars Wärn

  ”För mig känns det som att frikyrkoeliten…”

  Varför inte skriva rent ut som det är idag? Frikyrkokartellen. Samtliga erkända samfund erkänner den romerske påven som ”kyrkans” överhuvud. Alla? Nej, precis som i norra Gallien på kejsar Caesars tid finns det några få rörelser som inte låter sig underkuvas. Maranata och Adventister står i främsta ledet bland dem. Kanske de formellt erkänner det nya romerska riket, EU. Vet inte hur det ligger till med den saken idag, men de vägrar att låta sig underkuvas av den romerska katolska kyrkans lagar med förbud och påbud.

 • Micael Gustavsson

  Det finns inte ett enda svenskt frikyrkosamfund som idag betraktar påven som sitt överhuvud. Om du i stället hävdade att tanken för många inte är lika främmande som för tex tjugo år sedan,så skulle du vara närmare sanningen. Och det är definitivt så att katoliker (och därmed även påven) oftare betraktas som medbröder snarare än hedningar. Men inget ickekatolskt samfund accepterar påven som ledare idag.

 • Lars Wärn

  Jag vet inte vilket samfund du tillhör men tillhör du ett av de samfund som via medlemskap i SKR (och KV) undertecknat Charta oecumenica, så är din avsikt att på sikt underkasta dig påven. Har de inte denna avsikt skall du lämna samfundet och istället gå med i t ex Maranata. Inte många kristna i Europa känner till den religiösa maktelitens strävanden, jag är fullt medveten om detta. Inte heller känner de till att KV är oerhört israelfientligt, som ett annat exempel.

 • Micael Gustavsson

  Du kan påstå att avsikten med SKR och KV på lång sikt är att få ickekatoliker att underkasta sig påven; det kan diskuteras. Du kan inte hävda att de redan gjort det, för det har inte hänt (när skulle det hänt i så fall?). Charta ecumenica talar om kristen enhet, men nämner inte påvedömet, och beskriver inte hur denna enhet skulle se ut.http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/07/ChartaOecumenica.pdf

 • Inge

  Hej Michael.
  Du har säkert rätt i din analys, men som du påpekar så har en radikal förändring skett när frikyrkans intresse för det katolska och högkyrkliga nu ökat, vilka slutsatser drar du av detta? På vilket sätt gynnar detta den fria församlingen i Kristus? Även om inget frikyrosamfund nu betraktar påven som sitt överhuvud så kvarstår ändå faktum att den katolska kyrkans strävan är en enda kyrka med påven som överhuvud. Att betrakta den enskilde katoliken som sin broder är en sak, men att som man nu gör på flera håll inbjuda till katolska ritualer i frikyrkan är något helt nytt.

 • Inge

  De som undertecknat det av katolska kyrkan framtagna dokumentet Qartaequmenia, förbinder sig att följa 26 noga utvalda punkter. Dokumentet beskriver tron på en enda helig katolsk och apostolisk kyrka.

 • Jonas Rosendahl

  Wildwest – Tyvärr får vi nog leva med att saker och ting kan tolkas lite olika. Sen är det nödvändigtvis inte så att man är falsk profet för att man inte träffat rätt i en profetia. Man kan helt enkelt inte jämställa med GT’s profeter. Där gällde det du skriver.
  Allt ska däremot bedömas. Märkligt nog, de flesta bönemänniskor jag känner är faktiskt ganske ense, både var Sverige är påväg, hur det politiskt utvecklar sig och även hur församlingen kommer utveckla sig. De tankarna och slutsatserna stämmer inte riktigt överens med allt Swärd och en del andra andliga ledare säger. Vad det beror på vet jag inte. Men som jag sa i filadelfiakyrkan rörstrand till en pastor för många år sedan: ”Jag tycker inte man hörsammar den profetiska rösten till församlingen.”

  Kollar man av ordentligt är det ofta förvånansvärt få kristna som faktiskt tar sig tid att söka Gud och lyssna. De går på gamla erfarenheter eller förutsätter att gör man nåt bra och gott i sig är det lika med att det måste vara Gud. Så tragiskt….så går det som det går också…

 • wildwest63

  Jag är storsint. Jag tycker inte heller att varje detalj i en profetia måste överensstämma. Men ibland har vi totalt motställda profetior och då kan helt enkelt inte båda ha rätt. Glidningar och tolkningar kan man leva med.

  Alla människor med förmåga (och mod!) att tänka långsiktigt, att se trenderna, att vara fast förankrad i Bibelns sanningsanspråk ser vart Sverige är på väg! Satt igår med ett gäng kollegor och det brukar inte gå att diskutera de enorma problem som Sverige har i många minuter innan någon typisk svensk tant anser att ”vi ska sluta bråka”. Man kan däremot fortsätta skälla på Trump i en halvtimma. Jag tror inte mina kollegor är korkade, de skulle inte ha de positioner de har om de vore dumma. Men de törs inte att tänka vart vi är på väg! Det är samma strutsmentalitet som utmärker politikerna. Vi stoppar huvudet i sanden och hoppas att stormen dragit över, vi vågar inte ta några beslut som stöter någon. Detta är förödande.

  Du skrev på något annat ställe att det finns olika tolkningar av islam. Må så vara. Men ingen av tolkningarna tillåter den frihet för oss att leva som vi gör idag, och speciellt inte för kristna. Välfärdsstaten kommer kollapsa, det är närmast fakta. Det behöver man bara enkel addition för att komma fram till. Den större faran är islams utbredande i Sverige. Den kommer alla sekulära svenskar inte ha någon synpunkt på, delvis för att de tycker det är ointressant, delvis för att de inte ens kan redogöra för skillnaden mellan religioner. Om inte bibeltroende kristna ställer sig på barrikaderna här så gör ingen det! Och då har vi ett läge som i bästa fall liknar Egyptens om några decennier. (Vilket underförstått är frågan om våra grannländer tillåter oss att få – vill Ryssland ha ett islamskt Sverige i sin närhet?)

  Profeter eller inte, vi behöver rakryggade kristna ledare som står upp för rätt och sanning, inte anarki och godhetsknarkande. Jag ser ingen sådan person än!

 • Diego de la Vega

  ”Profeter eller inte, vi behöver rakryggade kristna ledare som står upp för rätt och sanning, inte anarki och godhetsknarkande. Jag ser ingen sådan person än!”

  Exakt! Kunde inte sagts bättre! Finns tyvärr ingen sådan och har inte funnits på länge. Sedan 2002 när de flesta kristna ledarna gömde sig med svansen mellan benen och inte stod upp som en man till försvar för Åke Green har det inte funnits en enda som levt upp till detta kriterium! Däremot har vi en skock ynkryggar som lydigt går PK-globalisternas ärenden och bl a. reser till Rom för att lalla med påven och kyssa hans hand! En skam och ren ynkedom!

 • Stefan Swärd

  Diego de la Vega,
  heter du verkligen så? om inte, varför går du inte ut med ditt verkliga namn? Det är bra om du preciserar kritiken, du skriver ju på min blogg. Jag har aldrig rest till Rom och lallat med påven och kysst hans hand. Jag har dessutom försvarat Åke Green i en helsidesartikel i Svenska Dagbladet när det var hovrättsförhandlingar och tagit debatten med RFSL om Åke Green, i TV4:s morgonsoffa, så jag tycker nog för min del att jag i varje fall gjort ett litet bidrag att försvara honom. Så det är bra om du preciserar kritiken.
  allt gott,
  STefan Swärd

 • Diego de la Vega

  Stefan,
  Precis som övriga personer som skriver under signatur på denna blogg säkert har en eller flera anledningar till det så har även undertecknad sådana anledningar, tänker dock inte redogöra för dessa. Naivt av mig att tro att berörda personer själva må ta åt sig om de träffas av de delar av kritiken som berör tillståndet i kristenheten.Tänkte i min enfald att det var självklart, men ber om ursäkt för avsaknad av övertydlighet här. Sorry, du var aldrig inkluderad. Vet mycket väl, och det tror jag de flesta gör, att du inte faller i farstun för påven! Om du tänker efter förstår du nog själv vilka som avses, de som reste till Rom i detta syfte. Att du försvarat Åke Green ska du givetvis ha en eloge för! Våra delade meningar ligger på ett annat plan. Hoppas frågetecknen är uträtade!
  Vänliga hälsningar
  Diego d. l. V.

 • kjell

  Petrus svängde sitt svärd likt Diego de la Vega, i bästa Zorro stil, men t.o.m Petrus ”stack svansen mellan benen” ( en fantastisk signatur) som alltid är bra att ha om man har en känslig position i samhället banker företag läkare, du har alla sorter som skriver här var glad för det, om dom dessutom har rötter i L.O så förstår jag frustrationen.

 • Diego de la Vega

  Kjell,
  Känner mig alltid på gott humör och uppmuntrad av din närvaro i debatterna!

  https://youtu.be/lQnle_3KuOE

 • kjell

  Det är meningen, oavsett vilket namn du använder så är det ändå innehållet som räknas, lyckas inte alltid få in rätt ord, viljan finns men värmen och åldern gör sitt, just nu känner jag mig som en solkurva vid järnvägen som bara vill lägga sig.

 • Diego de la Vega

  Tack för de uppmuntrande orden! Var välsignad käre vapenbroder!

 • SefastTronde

  ”Ett färskt paradexempel är Lars Enarsons utspel inför svenska valet som knappt är värt att kommentera, men det är uppenbart att många kristna lyssnar på den typen av budskap. Jag tycker hans utspel innehåller så flagranta märkligheter att jag inte ens vill kommentera det. En tragik att det finns kristna som saknar all urskiljningsförmåga.”
  Citat: Stefan Swärd

  Du inser inte att du just fällt domen över dig själv med detta uttalande. Eller för att följa devisen: Innan man uttalat ordet är man ordets herre, men sedan man uttalat ordet blir man ordets slav. Du kommer att få stå för vart och ett ord du uttalat mot den ene såväl som den andre under lång tid här på bloggen och i olika artiklar, och som jag ser det finns det ingen väg tillbaka.

  Vad gäller det svenska valet är det inget ’understatement’ att påstå att valet den 9:e september är ett ödesval för Sverige. Och att det aldrig är fel att bedja för sitt land, utan klart bibliskt. Eller är det Enarsons påpekande att det endast är Jimmie Åkesson bland alla partiledare som uppmanat att ”be för Sverige” som retat dig så, med tanke på alla de uttryck för förakt och ringaktande ord du fällt om honom? Som sagt, dina ord binder dig hårdare än någon kedja av järn, och du kommer aldrig att ta dig loss, dvs. om ingen hjälper dig – och mkt få skulle ens kunna. Så var det med urskiljningen och det profetiska!