Tips till samhällsprofeter

Ett hopplöst elände jag har mött under många år är när kristna predikanter med profetiska anspråk ska kommentera samhällsfrågor och politiska frågor och saknar de mest elementära kunskaper om politik och samhälle. Man styrs då i sin profetiska information av enstaka medieutspel och kanske enstaka böcker man har läst som kan innehålla mycket spekulativa teorier om verkligheten. Dessa profeter kan också väldigt lätt snappa upp mycket spektakulära konspirationsteorier som saknar verklighetsanknytning.

Jag ger följande råd:

 1. Ska man kommentera svensk politik i Guds namn bör man börja med att läsa budgetpropositionen. Man måste inte läsa allt, det är omöjligt, men man bör skaffa sig en översikt över vad en regering sysslar med för att kunna bedöma dess verksamhet. Man bör dessutom läsa ett antal av regeringens propositioner. Man kan inte grunda sina bedömningar på enstaka tidningsartiklar och uttalanden. Man bör dessutom ha dialog med politiker i olika partier, inte bara prata med någon enstaka kristdemokrat. Sedan kan man börja profetera.
 2. Ska man i Guds namn kommentera vad EU sysslar med gäller samma sak. Man kan inte grunda det på enstaka artiklar, eller någon mycket spekulativ bok. Läsa EU-kommissionens och Europaparlamentets handlingar. Annars har man inte en susning om vad EU sysslar med. Man bör dessutom ha en direkt dialog med Europaparlamentariker.
 3. Samma sak gäller FN-systemet eller bedömningar om t.ex. USA:s politik. Man kan inte grunda omdömen om FN på enstaka tidningsartiklar och någon spekulativ bok. Man måste börja sätta sig in i vad FN faktiskt sysslar med, allt finns tillgängligt på nätet om man vill sätta sig in i detta.
 4. Ett paradexempel på dessa spekulativa teorier som i många år varit i omlopp handlar om judiska konspirationer kring osynliga judiska världsherravälden. Nazisterna ältade i sådana teorier på trettiotalet och idag finns det i överflöd i mellanöstern.
 5. Jag exemplifierar inte detta mer just nu, jag har mött det så många gånger under så många år, och stött på det även nyligen, t.ex. inför svenska valet.
 6. Är du profet, läs budgetpropositionen, protokollen från FN:s generalförsamling och protokollen från Europaparlamentet. Och odla direktkontakter med berörda institutioner.
 7. Profeterna i Gamla testamentet var kunniga, korrekta och hade en direkt kontakt och dialog med berörda makthavare de utsatte för profetisk kritik, det var inte konspiratoriska spekulationsteorier man ägnade sig åt.
 8. Jag vill ge ett positivt exempel. Thomas Sandell, finlandssvensk som byggt upp European Coalition for Israel. Han är kunnig, påläst, vet vad han talar om, och har en direkt kontakt med alla relevanta aktörer. Det är ett exempel på en kristen samhällsprofetisk röst som är ytterst seriös.

 

 • Leif Ekström

  Tack Stefan. En profet kan inte vara bunden till en viss politisk ideologi eller parti. En profet måste våga stå för rätt (och nåd) oberoende på vem som sitter vid makten eller gör politiska utspel.

 • Stanley Östman

  Jag tror du simmar ut på djupt vatten nu !
  Låt mig bara spegla din tes utifrån GT:S profeter. Menar du att de var politiskt bildade för att kunna vara sanna profeter ?
  Det är ju din grundläggande tes…

  (Jag tar GT:s profeter som ex., då skriften ger tydliga profetexempel i dessa sammanhang hur de profeterade över folk och livssituationer)

 • Claes sjödahl

  Tack Stefan.

 • Petri Kinnunen

  Stefan,

  Mina tankar flög i väg när jag läste detta blogginlägg. För att bäst ge uttryck för mina tankar så parafraserar jag din första mening som du inleder med så att arrogansen studsar tillbaka till dig. Som först och främst är arrogant och resten av ditt inlägg ger anledning i att spekulera om du är insatt i att den israeliska profetismen överhuvudtaget.

  Min parafras på din första mening:
  Ett hopplöst elände jag har mött under många år är när kristna predikanter som gör anspråk om att veta vad profetism och saknar elementära studier, reflektion och kunskaper om detta.

  För att ge dig ett tips. Profeter i GT hade varit inbjudna som tysta ohörare i Herrens hov. Denna återspegling går igen hos flera av profetprofilerarna i GT. Kanske det främsta kriteriet för att de var profeter över huvudtaget. De fick helt enkelt ta de av vad som beslutades där. Vissa GT forskare kan tycka att detta med Herrens hov bara är en poetisk beskrivning av hur profeter fått sitt budskap, alltså skilt från verkligheten. Men låt oss säga att Herrens himmelska hov finns för att det upprepas av flera av varandra oberoende profeter som levde årtionden från varandra och därför kan betraktas som en andlig realitet. Och du nu ger dig in i diskussion om samhällsprofetism och fabulerar kriterier om vad som skiljer den ena från det andra och hävdar att det har med självlärd bildningsnivå hos profeterna att göra så måste du ha missat något elementärt om hur profeter får sina budskap och sin samhällskritik. För samhällsprofeter är inte mindre i rang och lägre i stående som profeter för att de propagerar solidaritet och rättvisa i landet/globalt. Och de gör det för att Gud bryr sig om människorna som lider i samhällen och i synnerhet i GT när de styrdes av Guds folk Israel. Israel, vilket är ett inklusivt begrepp i NT och gäller alla som genom tron och pånyttfödelsen fått medborgarskap i Israel (Ef). Därför kan man vara samhällskritisk utan att vara profet och profeter kan vara specifikt samhällskritiska när de fått det frå Herren. Det räcker med att läsa Bibeln för att vara kritisk mot orättvisor i samhällen och reagera mot det. Men de gör dem inte till profeter.

 • Jonas Rosendahl

  För min del kan jag inte se att det Nytestamentliga profetiska uppdraget har med samhällskunskaper att göra överhuvudtaget. Ett profetiskt tilltal kommer från den som har gåvan. En person i Nya testamentet som fungerar i gåvan är sålunda i ett profetiskt uppdrag. En del teologer menar på att är gåvan i bruk är det en profetisk tjänst i sig. Om man tolkar det så och det kan vara värt att nämnas finns i nutid inte utrymme för folk att gå runt och kalla sig profeter. Däremot kan man erkännas som att vara en person som fungerar i gåvan.
  Kopplingen finns sålunda när gåvan är i bruk. En del är rikligt brukad i denna gåva och det är då inte sällan kopplat till att det blir en speciell livsstil. Men inget säger från NT att man bör bli knepig och udda och helt utan förtroende och kalla sig profet.

  Den profetiska gåvan och tjänsten i församlingen kan inte heller sägas ha samma dignitet och status som de profeter som är i Gamla testamentet. Dessa talade Guds Ord. De får sägas ha en särställning. Likaså kan apostlarna i Nya testamentet och de som grundlade församlingen sägas ha en särställning, de är författare och direktinspirerade av den helige Ande till det Guds Ord vi har idag.

  Efter deras tid insattes äldste. Bland dessa eller i församlingen kan olika tjänstegåvor vara i bruk. De är inte exklusiva i sig utan det är en roll i församlingen. I nutid har ofta herden och läraren särställning som anställda. Deras tjänster har dock i andlig betydelse inte en större roll än någon annan tjänst.

  Sålunda skall allt profetiskt tal prövas, och det ska prövas av församlingen och de som innehar ett förtroende genom en äldstetjänst i synnerhet.
  För min del när jag fungerar i den profetiska gåvan bollar jag alltid med mogna kristna som har äldstetjänst eller herdetjänst. Genom tiden som går när de märker att det man sagt i den rollen faktiskt stämmer eller händer så växer också förtroendet. Men profetiska tilltal kan ibland färgas av ens personlighet eller på olika sätt så det skall alltid prövas hur rätt det än varit innan.
  Lite kort hur jag ser på det…

 • heidihansdotter

  Profeten Jesaja var ju nära ledarskapet i Israels regering och väl insatt. Det bör vi också vara. Kjell Sjöberg var ett lysande exempel på det. Väl insatt i samhällsfrågor, riksdag och regering. Det var spännande möten.

 • heidihansdotter

  Det är självklart att man kan vara profet utan all EU-kunskap. Vem har ork och tid att läsa allt som sker. Men att vara insatt i samhällets stora frågor är inte helt fel. Men, nog kan en profet profetera utan all den kunskap som Stefan Swärd föreslår. Det blir för mycket.

 • heidihansdotter

  Undrar just vart profeterna tog vägen? Det är så tyst.

 • wildwest63

  Profeter i all ära (jag saknar dem), men man kommer rätt långt med sunt förnuft, att använda den hjärna som Gud skapat.

  Man behöver läsa om ämnet med olika infallsvinklar. Man behöver veta vem som säger något och vad syftet är. Man bör läsa officiell statistik och basera kunskapen på fakta. Man behöver kunna räkna ett plus ett. Detta kommer man väldigt långt med.

  T ex vad står egentligen i FN’s konvention om de mänskliga rättigheterna? Vad betyder Barnkonventionen? Hur definieras flyktingar, vad säger SCB om sysselsättning, arbetslöshet och nativitet? Om Hamas uttalar sig över en israelisk händelse bör man förstås komma ihåg vem Hamas är. Vem och vad ligger bakom klimatalarmismen? Varför hörs aldrig något från den stora procentandelen skeptiker?

  Här syns vikten av yttrandefriheten. Om man börjar censurera vissa åsikter (och vi har kommit skrämmande långt på den vägen) så går det inte längre att bilda sig en allsidig uppfattning. Då har vi bara att acceptera statlig sanning. Och vems ärenden går den?

 • John-Erik Hennersson

  Det är nog klokt att läsa S S:s ”Tips tillsamhällsprofeter” ett par gånger, innan man börjar dra den ena slutsatsen efter den andra. Det som slog mig, efter att ha följt mitt eget råd var detta:han använder flera olika benämningar på ”profetiska anspråk” som gärna förvillar. Tips till … ska man kommentera … profetiska anspråk, i Guds namn … kommentera, etc etc. Hur många av de profeter som vi känner från bibelns blad hade den bakgrunden som Stefan nämner om, när det profetiska ordet bars fram. Vi behöver i stället uppmuntra till det profetiska ordet, inte kväva det på det sätt som Stefan gör anspråk på.

 • gäst & främling

  Men han svarade och sade: ”Jag säger eder: Om dessa tiga, skola stenarna ropa.
  Förstår vi alltid vad som är profetiskt, Karl Gerhard sjöng om hästen från Troja, många kristna ogillade honom och det han stod för, idag kan vi symboliskt se hur ”hästen” bärs tillbaka från Troja till Grekland.
  Läser många bra inlägg med uppmaningar och önskningar till Stefan om sådant som vore bra att uppmärksamma och ta tag i, men oftast fäller Stefan upp paraplyet för att slippa stänk, och går sedan vidare till ett nytt inlägg, men kan det vara så enkelt att profeter finns ibland oss utan att vi förstår det förrän efteråt.

 • Lars Wärn

  ”För min del kan jag inte se att det Nytestamentliga profetiska uppdraget har med samhällskunskaper att göra överhuvudtaget. ”

  Du verkar inte ha läst Bergspredikan och än mindre Guds ord genom Moses. Det är sådana ni är, ni kristna, ni babblar på utan att läsa Skriften och tuggar vidare på era fläsksvålar.

 • Micael Gustavsson

  Lars, du har rätt att vara kritisk till kristendom, men du bör tänka på ditt tonfall och språkbruk, annars är det risk att du hamnar utanför kommentarsreglerna. En bra tumregel är att tänka sig att det är fråga om en diskussion under kyrkkaffet.

 • Lars Wärn

  Det är mer än 10 år sedan jag drack kyrkaffe. Jag minns att de oftast serverade skinkmackor till kaffet och jag äter inte svinkött sedan 10 år (avskyvärt enligt Israels Gud). Jag har ätit lunch i Adventkyrkan några gånger på senare tid och det är en trygghet att det inte serveras gris där. Med kaffe är det sämre men man få se till att ha gott Marabakaffe till hands hemma :)

 • Micael Gustavsson

  Själv slutade jag äta kött överhuvudtaget för tjugo år sedan, så skinkmackor hoppar jag också över. Det var snarare samtalstonen jag syftade på.

 • Jonas Rosendahl

  Jesaja var profet i GT. Det han skrev ÄR Guds Ord. I vår tid kan ingen mäta sig med en sådan dignitet av tjänst. De hade en särställning i GT vilket var min poäng.
  Att få ”tilltal” har inget med vilken ställning eller kunskap man har även om det många gånger är så att man får tilltal kring det man har engagemang inom. Historien visar många gånger att Gud använder de enkla människorna som eliten ”räknat bort”. Roger Larsson berättade en gång att han kände sig manad att gå fram till ett antal pastorer som satt på rad, i deras öron sa han ”lyssna”. Det säger väl en del…

 • SefastTronde

  Jag underkänner hela kontentan av Stefan Swärds råd till profeter. De är fullständigt felfokuserade. Gud själv utväljer vem han vill. Han utrustar, Han förser. Och, profeter har olika uppgifter, de är inte universella ’orakel’.

  Det är tragiskt att Stefan Swärd självpåtaget tar sig till lärare för profeter när han uppenbarligen själv inte har den minsta aning om syftet och vad Guds rike går ut på, ifråga om det profetiska uppdragen. Synd är det, och inget annat! Vet han då inte att den som uppträder som lärare skall få den dess strängare dom?

  Därtill predikar han ifrån en position uppifrån, där många lyssnar till hans röst. Det är ingenting som imponerar för personer som verkligen hört Guds röst, såsom den ena människan talar till den andre.

 • Pingback: En prövning av Birger Skoglunds budskap, del 1 | itpastorn.nu()