Om böneutrop igen

Jag ska inte förlänga debatten om böneutrop så mycket mer. Men bara en ytterligare kommentar från min sida. Det handlar ytterst om yttrandefrihetens och religionsfrihetens gränser. Det finns inte för någon en obegränsad rätt till yttrandefrihet. Både demonstrationer och offentliga möten på torg regleras, Sverige har ganska generösa regler men vem som helst får inte säga vad som helst var som helst. Torg idag byggs ofta som innecentrum, och där får oftast inte någon säga något, man får inte tillstånd till vare sig religiösa eller politiska möten i innecentrum och gallerior, jag betraktar inte det som censur, utan det är endast vissa ordningsregler som gäller. Böneutropen är idag inte en politisk fråga utan en polisiär och ordningsmaktsfråga.

Frågan är om det ska vara restriktioner för yttrandefriheten för organisationer som syftar till att begränsa eller ta bort demokrati, och/ eller religionsfrihet. Jag anser att en hel del varianter av islam är exempel på en organisation som syftar till att ta bort religionsfriheten, och att uppnå religiös dominans. Därför finns det skäl att göra en kritisk prövning av sådana organisationers utspel i det offentliga rummet, böneutropen är ett uttryck för religiös dominans i ett område som syftar till att symboliskt markera islams dominans i området. Organisationer som vill använda religionsfriheten för att avskaffa religionsfriheten bör inte ha total yttrandefrihet i ett civiliserat demokratiskt samhälle. Samma sak gäller t.ex. nazistiska organisationer som vill använda demokratin för att avskaffa demokratin.

Yttrandefrihetens och religionsfrihetens gränser är dock ett svårt och känsligt ämne och jag kan inte här gå in i en fördjupad diskussion om denna sak.

I denna fråga finns uppenbarligen olika uppfattningar i kristna led.

 • Jonas Rosendahl

  Tycker det är tråkigt Stefan att du inte tar tag i denna fråga eftersom tusentals kristna saknar en djupare analys kring den här frågan. Nu hade kanske Grenholm gjort det klokare i om han valt sina strider och inte nödvändigtvis måste tycka och tänka likt Joel Halldorf om allt överallt. Förstår om det blir knepigt att en medförfattare så starkt anför kritik på den egna bloggen.
  Samtidigt är kristna värda djupare analyser än den som framförs på tidningen Dagen där utgångspunkten numera är en sån stark identitetspolitisk agenda.

  Det finns flera aspekter i denna fråga kring böneutrop eller för den delen kyrkklockor. Varför skulle inte kulturarvet vara ett legitimt argument? Är det inte det för att det är så förknippat med Sv kyrkans historiskt starka koppling med statsmakten och dess maktutövande? Men kan man för den skull bara utesluta det kanske enda starka giltliga argumentet för kyrkans och klockornas särställning?
  Det intellektualiseras kring frågan och man anför religionsfriheten som argument. Men varför definieras den inte först? Dessutom kommer frågan att följas av direkt logik? Dvs ”får inte dom göra det så får inte vi”. Men sådana resonemang bygger på att historien utvecklas logiskt och förnuftigt. Det är väl knappast så vi kan se att historien alltid tagit vändning?
  Som sagt finns massor i det här att bena ut. Jag har i alla fall försökt bidra till det hela genom att lyfta fram Sv kyrkan särställning. Hoppas det ger nåt, men det räcker inte. Fler djupare analyser behövs. Bollen är din Stefan. :-)

 • wildwest63

  Islam består av två spår, islam funkar inte som kristendom.

  Islam är en religion och den är ett samhällssystem. Kristendomen är bara en religion. Som kristna kan vi utforma samhället i enlighet med hur vi poängterar olika delar av bibelordet. Det är skillnad på den svenska, franska, amerikanska eller australiska staten, alla är kristna. Det finns ingen samordnad aktion, inget program i Bibeln som kristna stater använder för att förtrycka alla andra.

  Man får aldrig glömma att när muslimer kräver sin rätt i relation till religionsfriheten (som de inte ger någon i sina egna länder!) så är det också ett sätt att breda ut samhällssystemet islam, sharialagarna, proklamationen att denna stad, denna förort är muslimskt präglad. Målet är att hela området ska bli muslimskt.

  Det är oerhört naivt och farligt att tro att det enbart handlar om att tillåta muslimer ha utlandssponsrade imamer, stora moskéer och böneutrop som en företeelse under religionsfriheten. Det är de första stegen att göra Sverige muslimskt det handlar om. Titta på hur det ser ut i Mellanöstern, lyssna på de kristna pastorer som har sitt ursprung där. De förstår, de ser, de kan de sociala koderna, tricksandet (eller tror vi att alla kulturer fungerar som den svenska – förlåt, det finns ju ingen svensk kultur). Läs hur det kristna Mellanöstern, med biskopar i Mecka, Kabul och Teheran kunde försvinna på några hundra år. Islam är en erövrarreligion, man utbreder islam genom väpnat våld, jihad. Det är tvärtemot kristendomen. (Kom nu inte dragande med korstågen – är argumentet då att vi ska vänta i 1200 år tills islam till äventyrs har reformerat sig?)

  Men icke – även s k kristna ledare, s k akademiskt utbildade biskopar vill inte förstå något, är så oerhört naiva. Sen undrar man, om x antal decennier, varför Gud tillåtit en sådan fasansfull förföljelse av kristna i det här landet? Det är ju helt och hållet självförvållat för att ingen använder sin hjärna idag. Information finns i överflöd.

  I och med att vi tillåter muslimer att ta över våra stadsmiljöer så har vi dödat religionsfrihetstanken på sikt. Religionsfriheten etablerades en gång när den stora majoriteten kristna ville vara storsinta mot små obetydliga grupper från andra religioner. Det fungerar inte med religionsfrihet när vi ger den till en religion och ett samhällssystem som vill utplåna den gästnation de kommit till.

 • Urban Knutsson

  ”Frågan är om det ska vara restriktioner för yttrandefriheten för
  organisationer som syftar till att begränsa eller ta bort demokrati,
  och/ eller religionsfrihet.” Stoppas de, alla, så blir det en stillsam valrörelse.