Ledare om kristenheten och media

Har fortsatt skriva lite om kristenheten och media, med lite kortfattade historiska tillbakablickar. Ledare i Världen idag igår handlade om denna sak. Jag diskuterar nu inte ägande av Dagen och Libris, utan det handlar mer om betydelsen av entreprenörskap och vision när det gäller att satsa på kristna medier.