Michael W Smith lyfter fram Billy Grahams insats och spelar på begravningen

En av alla artister som lyft fram Billy Grahams insatser, och som medverkade vid begravningen, Michael W Smith: