• Stanley Östman

  Jo – visst.
  Men varför duger det inte att delta i kommentatorsfältet till Mellergård-artikeln på FB ?
  Det duger ju åt många andra…
  Att man måste tala om att så gott som alla ens artiklar som man skickat till Dagen publicerats, säger ingenting om kvalitén på artiklarna.
  Många ggr finns det mer heltäckande kommentarer på FB och dessutom täcker de in de mångas synpunkter även om de altsomofta är fragmentariska.
  Det kan t.o.m. vara så att FB-artiklar och dess kommentarer når ut till en bredare läsekrets & då är väl syftet bättre – eller ligger det en stolthet i att vara banérförare ?
  Numera finns det många FB-skribenter som har en betydligt större läsekrets och följare än kristna bloggare och sighter.
  Det kanske är dags att komma med i paradigmskiftet ?!

 • Micael Gustavsson

  Samtidigt så finns det ju en del av oss som är facebookvägrare, och det gör ju att det är bra att försöka driva debatten även utanför facebookmonopolet.

 • Stanley Östman

  Jag säger inte emot dig !
  Vill bara få en annan belysning. Jag tror att det är viktigt att ”se och nyttja” de nya predikostolarna.

  Det som är tragiskt med FB i kristna frikyrkokretsar är fenomenet att kristna som är vana att synas på en estrad samlar på sig en ansenligt stor FB-vänner skara.
  Alla dessa ”vänner” är hemmahörande i den kristna sfären. Det blir som att erbjuda ett kyrktorg där det intressanta inte är att träffas utan att kika i nyckelhålet.
  Här använder den yngre generationen sociala medier på ett mycket bättre sätt. De har arbetskamrater och sekulära skolkamrater på sin vänskapslista till skillnad mot sin äldre frikyrkogeneration.

 • Micael Gustavsson

  Det kan jag hålla med om.

 • Jonas Rosendahl

  Det är klart att progressiva företrädare måste reagera om inte annat reflexmässigt på att det för Billy Graham gått ”irriterande bra” trots att han var så konservativ i sin bibeltolkning. Jag tror det är i detta perspektiv man får se kritiken från fd ÖTH rektorn.

 • Jonas Rosendahl

  Du har i vanlig ordning goda poänger Stanley. Både du och jag var med på den tiden det begav sig, sen har vi sett olika tekniska plattformar. Jag tror också på ökat engagemang på FB men man ska tänka på att många tycks bli med i diskussioner när inläggen är stängda från offentligheten. Samt att FB kan bli restrektiva eller stänga ned icke PK inlägg på sikt. Fortfarande är de fria bloggarna överlägsna på så sätt.
  Det var också bloggarna som gjorde att även i kristenheten fick större församlingar och kristen media svårare att kontrollera vad som folket skulle höra.
  Jag har än idag sparat information vad som sas på den hemliga inspelningen från livets ords ledares möte med Padun i Ukraina samt att jämföra med vad flertalet sen skrev på livets ords blogg. Helt olika vad som framkommer. Tittar på den då och då när det känns tungt med bloggandet. Bloggar behövs för sanningens skull.

 • Kalle

  Jag tror din tolkning är fel.

 • Stanley Östman

  När nu den f.d. rektorn för ÖTH sätter betyg och tolkar eftermälet till Billy
  Graham, så måste man få reflektera över något mer närliggande:

  * Vad säger det om ÖTH som lärosäte ?
  * Vad har denne rektor satt för avtryck själv på det lärosäte som han var satt att leda ?

  På många andra lärosäten representerar rektorer den värdegrund och den inriktning skolan har.

  * Vad kan ÖTH -representanter och ansvariga för ledning och styrelse vittna om ?
  * Har frikyrkoSverige som normalt rekommenderat ÖTH, odelat förtroende då
  dess främste företrädare upprepat kommer i konflikt med ledande evangeliska förkunnare ?