Mer om Billy Graham

Ett bra alternativ till Mellergårds insinuanta och starkt vinklade artikel om Billy Graham är att läsa Christianity Today häromdagen, som framförallt lyfter fram kopplingen mellan Graham och Lausannerörelsen.

Jag har för en stund sedan skickat in ett genmäle på Mellergårds Dagenartikel. Jag har skickat in hundratals artiklar till Dagen senaste 40 åren. Det har hänt två gånger under dessa 40 år att man inte har publicerat min artikel. Vi får se hur det går den här gången.

 • http://itpastorn.nu/ Lars Gunther

  Läs också denna artikel i Vox, som ligger en aning åt vänster i den amerikanska politiken.

  Evangelical America needs Billy Graham now more than ever

  Jag lämnade denna kommentar på Pekkas FB:

  Vox-artikeln skriver ”Graham’s evangelicalism is not the evangelicalism of his successors” – detta är något jag tjatat om hur mycket som helst på senare tid. Graham tågade ut ifrån en trång fundamentalistisk miljö, tillsammans med Ockenga, Fuller, Ladd, Ramm, Henry, etc. Tidigare vänner kritiserade BG hårt och skoningslöst, för hans avsegregering, för hans acceptans av katoliker, för hans vilja att skapa en ”wide tent evangelicalism”.

  När denna rörelse fått vind i seglen på 70-talet tågade fundamentalister som Falwell, Dobson och Schaeffer in i den och vred den till stor del ur BG:s grepp. Om vi tar BG:s flaggskepp, Christianity Today, så har dess policy varit allt annat än Trumpvänlig. Men de blir inte lyssnade till bland det numera tämligen neofundamentalistiska fotfolket.

  Mitt stora problem med att beskylla BG för vad som hände efter hans viktiga år (1950-1975) är att det blir omöjligt att nå de drabbade. Den som idag befinner sig mitt inne i smeten, i högerpopulism, ungjordskreationism, NRA-lobbyism, och liknande behöver höra att detta är ett avsteg från BG:s, Ockengas, Fullers, Henrys, Ramms och Ladds vision. De inbillar sig nämligen att de är deras arvtagare – precis som du [Pekka M] lätt kan tolkas säga också.

 • https://heltapropa.wordpress.com/ Tony Malmqvist

  Bra Stefan! Ser fram mot läsa ditt genmäle. Det är ju naturligtsvis otänkbart Pekka ska få stå oemotsagd utan att inte nån reagerar.