Billy Grahams moraliska integritet

Idag är det begravning av Billy Graham.

Har suttit och skrivit en ledartext för måndagens Världen Idag. Kommer att lyfta fram den moraliska integritet som präglade Billy Grahams liv och verksamhet. J Lee Grady lyfter fram bakgrunden till detta i en artikel i amerikanska tidningen Charisma. 1948, skapade Graham och hans team något som kallades för Modesto Manifesto. De var etiska riktlinjer för verksamheten, och detta gjordes innan verksamhet blev allmänt känd. Det handlade om strikta regler för ekonomisk redovisning och hantering av pengar, sexuell renhet och strikthet i förhållandet till motsatta könet, om ärlighet och att bara rapportera korrekta siffror, t.ex. när det gäller omvändelser och hur många som varit med på en gudstjänst. Det fjärde området var att aldrig tala illa om andra kristna tjänster och predikanter.

J Lee Grady sammanfattar det på följande sätt:

  1. Honesty: ”It was resolved that all communications to media and to the church would not be inflated or exaggerated. The size of crowds and the number of inquirers would not be embellished for the sake of making BGEA look better.”
  1. Integrity: ”It was resolved that financial matters would be submitted to a board of directors for review and facilitation of expenditures. Every local crusade would maintain a policy of ‘open books’ and publish a record of where and how monies were spent.”
  1. Purity: ”It was resolved that members of the team would pay close attention to avoiding temptation—never being alone with another woman, remaining accountable to one another, etc. A practice of keeping wives informed of their activities on the road and helping them feel a part of any and all crusades they undertook would be encouraged.”
  1. Humility: ”It was resolved that members of the team were never to speak badly of another Christian minister, regardless of his denominational affiliation or differing theological views and practices. The mission of evangelism includes strengthening the body of Christ as well as building it!”

Tänk vad mycket elände vi hade sluppit i västvärldens kristenhet om de etiska riktlinjer som gällde för Billy Grahams organisation, allmänt hade tillämpats i kristna sammanhang.

På grund av och med hjälp av denna etiska kodex har Billy Graham under hela sitt liv sluppit skandaler.