• Stanley Östman

  Och alla ”katter” kretsar kring den heta gröten. Den ene efter den andre vill beskriva ämnet som sådant & kyrkans teologi med tolkningar.

  Men det alla missar är vad det handlar om – Detta har egentligen inte med tolkningar att göra över huvud taget !!!
  För de flesta samfund och kyrkor är det kristallklart vad man bekänner sig till och vilka fundament den kristna församlingen byggs på.

  Vad det handlar om är att verkställande ledning har klart överskridit sin befogenhet i förhållande till ägarstruktur.
  Förlagschef har drivit en agenda som är i direkt konflikt med flera av ägarsamfundens värdegrund gentemot Librisledningens tilltag – Det administrativa maktbolaget är Mentor Media.

  Just nu och ett antal veckor så figurerar/gestaltas mentor medias styrelseordförande i en teatersatir på Göteborgs stadsteater ”Tidningshuset som Gud glömde” – Teatern beskriver i satirform hur ägarkonstellationen för maktbolaget Stampen och ägandet av Göteborgsposten m.fl. har utvecklats till dags dato med rekonstruktioner, pengaflöden etc.
  Tyvärr måste det nämnas att satirens huvudperson sitter som styrelseordförande för Mentor Media och var den som tillsatte Dagen-tidningen dess senaste manlige publisher, där den erfarne Elisabeth Sandlund förbigicks…

  Tillsättande och avsättande av anställda i spåren av Stampen-koncernens utveckling har också varit många. Rekonstruktionen medförde också att frilansande journalister ej erhöll ersättning.

  Varför tål detta att nämnas – jo det handlar om kristen etik till syvende och sist.
  Kan man tillsätta personer med broderskap i ena fallet, men avstå att göra sitt jobb med att entlediga där det verkligen är påkallat så är det en osund affärsverksamhet.

  Utöver förlagschef hos Libris som var den som bröt mot vedertagen samfundsteologi, så nyttjar ett stort antal författare med evangelisk profil som är kända i evangeliska kretsar.
  De tycks ducka för den miljö som huserar de nya alstren som förlagschefen lanserar för sin egen försörjningsplattform, förutom anställda med hemvisst i pingströrelsen t.ex.

  Vi i pingst vårdade förlaget Filadelfia, Ibra radio & TV-inter under epoken Lewi Pethrus.
  Det fanns välmotiverade anledningar varför pingst hade egna media-företag. Styrning & ledning var besjälade av en tydlig vision och kasllelse.
  Finns det ryggrad hos författare, ägare och anställda kopplade till Libris så tar man Maranata – devisen ”utanför lägret med Jesus” med konsekvens ?!
  Man delar inte OK med de intentioner som dessa boklanseringar ger för handen.