Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Läser med intresse från konferensen på Ralingsåsgården, refererat i Världen Idag. Från Smålandskonferensen arrangerat av Trosgnistans mission. De som driver det arbetet har ju samma bakgrund som jag i Maranata och i det sammanhanget träffade jag bröderna Duveskog redan i slutet av sextiotalet. Det nämns i referatet att Birger Skoglund i avslutningsmötet förde fram ett profetiskt budskap till Sverige och svensk kristenhet. Utmärkt.

Jag har med regelbundenhet, både på denna blogg och i mina ledare i Världen Idag, efterlyst att den profetiska tjänsten behöver träda fram i Sverige, och få en erkänd plats i svensk kristenhet. Profeternas ord och förkunnelse måste naturligtvis prövas som allting annat. Men vi är på en allvarlig väg om profetiska ord föraktas, och det mer eller mindre hånas över detta. Alternativt att det negligeras och de som hävdar att de har en profetisk kallelse förvisas till kristenhetens ytterkanter, på bekvämligt avstånd från inflytande och alla centrala plattformar. Uppskattar Skoglunds frimodighet, och att han tydligt säger att han har ett profetiskt tilltal till Sverige och svensk kristenhet. Mer sånt.

 • Svante Julius

  Profetiska budskap behöver upprepas gång på gång tror jag.Tyvärr har Sveriges Kristenhet en förmåga att låta dessa viktiga budskap gå in i ena örat och ut genom andra,Vore det inte så,Och jag har fel skulle vårt land och vår väld se annorlunda ut.

 • kjell

  Vem är profet, kanske John Gustavsson på avpixlat når ut med budskapet.

  Kristen mångkulturalism: Nej, Bibeln stöder inte massinvandring (Del 2/3)
  July 23, 2017

  KRÖNIKA ”Jesus var en flykting” är ett argument jag och andra kristna Sverigedemokrater ofta fått höra när vi diskuterat flyktingfrågan med andra kristna. Denna berättelse tillsammans med många andra citat ur Bibeln används ofta för att visa på att kristendomen stöder massinvandring och att Sverigedemokraternas politik därför är oförenlig med en kristen världsbild. Men är det verkligen så? I denna krönika tänker jag gå igenom några olika bibelcitat som är relevanta för invandringsdebatten. Sprid denna krönika till alla era kristna bekanta!

  ”Jesus var en flykting”

  Historien om hur den nyfödde Jesus och hans föräldrar tvingades fly till Egypten (Matteus 2:13-23) för att undvika att dödas av Kung Herodes används varje jul i tidningarna för att visa hur okristliga SD är – ”hade Jesus fötts idag hade SD utvisat honom”. Detta ’argument’ ignorerar en massa viktiga detaljer i historien: Jesu familj flyr för att undvika att dödas (de är inte ekonomiska flyktingar), de flyr till det närmaste säkra landet i närområdet (Egypten), och återvänder så fort faran är över. Vad i detta är det SD skulle ha något emot egentligen? Det är ju precis så vi vill att flyktingar ska göra!

  2 Mosebok 22:21: ”En främling skall du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land.” och 23:9: ”Ni vet själva hur främlingen känner det, eftersom ni har varit främlingar i Egyptens land.”

  Tydligare än så här kan det väl inte bli? När israelerna får denna lag är de ute i öknen, på väg mot det heliga landet (som skulle ta dem 40 år att nå – officiellt eftersom de var olydiga mot Gud; inofficiellt för att Mose hade vänt kartan uppochner). De lever i fattigdom under denna färd, men trots detta så blir de tillsagda att behandla invandrare (främlingar) väl – så då har väl inte vi någon ursäkt? Men faktum är att denna vers är felöversatt: Det ord som översätts till ”främling” är det hebreiska ”ger”. Men ”ger” betyder inte ”utlänning” eller vilken främling som helst; ”ger” syftar på en invandrare som fått uppehållstillstånd och alltså är i landet lagligt.

  När israeliterna flera hundra år tidigare först kom till Egypten så ansökte de till Faraoh om att få bli ”ger”, alltså ges laglig rätt att stanna. Hebreiska har två andra mer vaga ord för utlänning, ”nekhar” och ”zar”. Skillnaden mellan nekhar/zar och ger är att endast den sistnämnda hade getts laglig rätt att stanna i landet. Israelerna hade getts laglig rätt att stanna i Egypten (de var ”ger”) men trots detta förslavades de senare, och här påminner Gud israelerna om att om man har gett en invandrare rätt att stanna så ska man behandla dom som jämlikar och inte göra som egypterna gjorde mot israelerna. Faktum är att alla gånger som Gamla testamentet talar om främlingens rättigheter så används ordet ”ger”, alltså en etablerad invandrare som getts rätt att stanna.

  Andra verser gör det klart att en ”ger” deltog i judarnas religiösa ceremonier såsom Yom kippur (3 Mosebok 16:29-30) – en främling som klassats som ”ger” var alltså åtminstone generellt sett en konvertit. Detta går också ihop med andra verser som säger att en främling (”ger”) måste följa judarnas religiösa lagar (3 Mosebok 17:8-9 samt 10-12). Bibeln kräver alltså assimilering av den som kommer till ett nytt land – precis som Sverigedemokraterna!

  5 Mosebok 23:15-16: ”En slav som flytt till dig från sin herre, skall du inte utlämna till hans herre. Låt honom få stanna hos dig, på den plats han väljer inom någon av dina städer, var han finner för gott. Du skall inte behandla honom illa.”

  Detta är ett annat citat från Moseböckerna som ofta används för att argumentera för flyktingmottagande. Notera dock situationen: En förrymd slav som återvänds till sin ägare kommer nästan garanterat att bli dödad. Vi talar här om människor som bokstavligen ”flytt för sina liv” och kommer att dö om de tvingas återvända. Och, lika viktigt, så talar vi om människor som logiskt sett kommer ifrån närområdet. För att en slav ska stöta på israelerna under ökenvandringen (då Moseböckerna och dess lagar skrevs) krävs att han måste ha varit desperat nog att komma ifrån sin ägare att han bokstavligen sprungit rakt ut i öknen – vilket i 99/100 fall är rena självmordet! Detta bibelcitat går också ihop med den generellt negativa ton Bibeln tar mot slaveri – visserligen tillåts slaveri, men under kraftiga restriktioner. Denna regel passar in i denna negativa hållning till slaveri; även om slavar inte uppmuntras till att rymma så ska israelerna inte hjälpa slavägarna genom att tvinga tillbaks förrymda slavar.

  Galaterbrevet 3:28: ”Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.”

  Paulus, författaren till Galaterbrevet, är rätt tydlig: Kristna ska inte göra någon skillnad mellan folkslag (judar/greker), social status (slav/fri) och kön. Något de flesta missar är det första ordet ”här” – vart är ”här”? Den som brytt sig om att läsa hela kapitlet (eller ännu bättre, hela brevet) vet att ”här” syftar på församlingen, inte samhället i stort. Alltså, ingen könssegregering på gudstjänsterna (likt muslimerna), och slavar måste få medverka på gudstjänsterna på samma villkor som alla andra etc. Det är allt Paulus syftar på – församlingen enas av den gemensamma tron, och därför sätter man alla andra världsliga skillnader åt sidan när man stiger in i kyrkan.

  2 Thessalonikerbrevet 3:10: ”När vi var hos er, gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta”

  Bibeln är visserligen tydlig med att vi ska ta hand om de fattiga, något vänsterkristna ständigt påpekar – men Bibeln är lika tydlig med vilka kategorier fattiga som ska omfattas av välgörenheten: änkor, föräldralösa, sjuka etc. Den som helt enkelt inte vill arbeta och därför är fattig har vi inget moraliskt ansvar att hjälpa. Detta blir särskilt relevant i flyktingdebatten där ett stort antal ”flyktingar” inte bara vägrar att arbeta utan även vägrar att studera vilket är en förutsättning för att kunna arbeta. Dessa har vi alltså enligt Bibeln inget ansvar att hjälpa överhuvudtaget, precis som vi inte har något ansvar att hjälpa andra arbetsvägrare (genuint arbetslösa som vill men inte får arbeta är såklart en annan sak).

  Galaterbrevet 1:8: ”Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.”

  Antje Jackelén, Satans främsta hantlangare i Sverige, har nyligen hävdat att Muhammed inte var en falsk profet. Bibeln håller inte med – även om en ängel från himlen predikar emot evangeliet så ska vi ignorera det. Intressant nog så skrevs Galaterbrevet över 500 år före Muhammed som enligt egen utsago fick besök av en ängel från himlen som… predikade emot evangeliet! Jackelén ignorerar denna bibliska förvarning om Muhammed och islam. Men så vet vi ju sedan tidigare att Jackelén är mer intresserad av att samla skatter hos etablissemanget än i himlen…

  Slutligen

  Kristendomen är givetvis gränslös och inte förbehållen något folk eller nation. Jesus dog för hela mänsklighetens skull, och vi som är kristna är kallade att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Detta, som jag försökt visa i denna krönika, innebär dock inte på något vis att vi som kristna bör bekämpa nationalstaten och vara kravlösa gentemot invandrare.

  I nästa del tänker jag gå in djupare på varför kristendomen är moraliskt överlägsen islam och varför de båda religionerna därför inte bör jämställas även i en sekulär stat.

  Tack för att ni läste, vi ses i kommentarsfälten

  John Gustavsson

 • Rolf Ahlqvist

  Hej! Undertecknad har varit privatkristen i över 50 år och försökt påverka för kristendomens återkomst i Europas mest modernistiska och sekulariserade samhälle, Sverige. Där vi kristna blivit nedsättande värderade minst sedan I Hedeniustiden på 1950-talet. Men nu är det en ny tid, och jag tror att ni, de kristna som positivt varit verksamma i olika församlingar med gott andligt och medborgerligt arbete, kan få hjälp av oss som levt mer distanserat till att förklara, att nu är det hög tid för kristendomens återkomst som värderingsgrund i samhället.
  Sverige är ett ”både och”-land i världshistoriens skeende, som jag ser det. Såväl välfärdsparadiset Sverige, SwEDEN, som kärv verklighet. Nordens övriga länder då passar bättre som ensidiga paradis. Exempelvis Danmark med sitt ”hygge”. Och nu är en ny tid efter det att moderniteten och mansväldet just i den fortlöpande horisontella tiden, kämpat sig fram fram till postmodernitetens eviga nuflöde, i det kvinnliga postmoderna rummet.
  Därför finns möjligheter att innan Jesu återkomsts paradis sker, gynnsamma förutsättningar för det, kan börja utvecklas här i Norden. Detta efter det att paradistanken gått norrut till våra breddgrader från sitt ursprung Mellersta östern. Därefter kan sådan utveckling ske i övriga Europa och globalt, och kanske mest kanske mest varaktigt till sist i Israel. Och jag tror att nutiden övergår i två divergerande riktningar. Dels Guds fortsatta yttersta styrning med grund i lag, synd, straff, arbete, rättvisa och dom, samt som medveten del i det sekulära, globala samhället, Och en ny tid, men kanske först i nästa värld, för den nu ofta ateistiska arbetarrörelse som inte kan eller vill tro på Jesu frälsningsverk, och som därför inte velat ta till sig Guds nåd, utan hellre velat ha rättvisa i samhället. Men som ändrar sin nuvarande praktiska förståndssyn och bortvändhet från Gud till en förnuftigare tillvändhet, i den värld som de är del i, när Guds högre rättvisa skipas.

  Samt dels i Guds fortsatta styrning, avgörande nåd från Gud för oss kristna troende. Den med en existentiell ”latinskt” relationslinje till Jesu återkomsts paradis, i en ”evig” framtidsvärld. Och ursprungsparadisets människopar, Adam och Eva, blir då aktuella igen som levande, eller så blir det ett nytt par som Gud utväljer. Men en paradoxsamverkan med ökad förståelse mellan de så starkt skiljaktiga världarna måste nog till. Och ”både och landet” Sverige, SwEDEN, har nog som tydligt framgår i dagens orostid, även ett jobbigt förminskande av Gehenna att kritiskt reda upp, så gott det går. Eller när en del av politiken riktas mot ett kanske förstorande av Gehenna emellanåt, nu när PK-eliten förespråkar längre arbetstid och militär upprustning.

 • Roger S Enqvist

  – Han varnade bland annat för katolskt inflytande i väckelsekristendomen och han betonade att det nu är tid att söka Gud.

  Så citeraras Birger Skoglund i ViD. Essensen i detta är att Gud varnar kyrkans medlemmar för Ulf Ekman. Jag tycker att det är problematiskt. Hur ser du på detta?

 • Kenneth Mäki

  Nå vad är det då för löften som skall uppfyllas 2017?



Subscribe to Stefan Swärd