Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Mina senaste veckor har varit så intensiva att jag inte har hunnit skriva några bloggtexter. Senaste veckan har jag ägnat mig åt barnbarnen och då är det fullt upp från morgon till kväll. Före dess var jag på Almedalsveckan i en vecka. Och veckan före  Almedalsveckan var det New Wine-konferensen i Vänersborg, också härliga och intensiva dagar. Midsommarveckan hade jag en intensiv semestervecka då jag reste runt i hela södra Sverige tillsammans med min fotograferande dotter.

Nu går jag över i lugnare semestertillvaro närmaste veckorna, och jag och hustrun kommer att vara i stugan utanför Skellefteå i några veckor. Sedan blir det Bergen, Norge, där vi kommer att hjälpa till med barnpassningen av barnbarnen i två veckor. 15 augusti är jag tillbaka i Stockholm och jobbar som vanligt.

För övrigt. Mitt kristna liv befinner sig i en omställningsfas. Fokus är missionsarbetet för att nå närmare 85.000 Östermalmsbor med evangeliet om Jesus Kristus. Jag tänker på herden i Jesu liknelse i Lukas 15, han lämnade de 99 fåren för att finns det förlorade fåret. Jag upplever som att mitt fokus mer och mer vänder sig utåt, att nå dem som ännu inte har lärt känna Jesus. Och mitt fokus blir mitt närområde, jag inser mina begränsningar, kan inte nå allt och alla. Att vara ett Jesu sändebud, en missionär, för Östermalmsborna blir huvudfokus närmaste åren. Jag vill ägna mig helt åt dem som inte är med i någon kyrka, går i någon kyrka, eller har någon uttalad tro på Jesus. Det är den breda majoriteten på Östermalm.

Senaste halvåret har ägnats åt nätverkande, omvärldsanalys och bön, angående mission på Östermalm.

Efter sommaren kommer den verksamheten att bli mer offentlig. Mitt fokus kommer då inte att vara den internkristna arenan. Mitt fokus kommer att vara missionsarenan.

Ett första steg har tagits och vi är en liten grupp som har bildat något som heter Östermalms kristna gemenskap, som möts i hem för bön och gemenskap.

Att nätverka och vara en del av de naturliga mötesplatser som redan finns på Östermalm blir en viktig del av missionsstrategin. Kontakten med Svenska kyrkan blir en avgörande del. Men arbetar också för att nätverka med lokala föreningar och lokala restauranger.

Jag funderar på att starta en helt ny blogg, något i stil med ”Östermalmspastorn bloggar”. Jag kommer då inte alls att ägna mig åt internkristna diskussioner, utan hela syftet blir att kommunicera och nå ut med de goda nyheterna om Jesus Kristus till vanliga Östermalmsbor, men självklart, sociala medier vänder sig till alla som vill läsa.

Den nya bloggen blir fokus på mission och sprida evangeliet. Den här bloggen fortsätter fast med lägre intensitet, räknar jag med, men får bli mitt forum för att kommentera teologiska debatter och utvecklingen i kristenheten.

 

  • Bengan_Huddinge

    Du är med på vår bönelista som vi beder för varje dag.

  • stefanswrd

    Stort tack för detta, uppskattar särskilt stödet från vänner från tiden i Aspnäskyrkan på sjuttio- och början av åttiotalet.
    Stefan SwSubscribe to Stefan Swärd