Svar på Mellergårds artikel

Carl-Henric Jaktlund på Dagen har gett mig generöst med utrymme att ge replik på Pekka Mellergårds artikel förra veckan. Den publiceras i Dagen idag.

Jag försöker svara på Pekkas kritik samtidigt som jag återigen skissar på en vision som vi kan samla EFK omkring. Att bli en missionsrörelse för att missionera Sverige.

En del kan undra, ägnar vi oss inte åt mission i Sverige redan?

Alldeles för begränsat. Så länge vi lägger ner fler församlingar än vad vi startar upp nya, så gör vi det på ett alldeles för oengagerat sätt.

Mission är passion, mission är en eld. Mission är att engagemanget för att människor inte ska gå förlorade utan få tag i det eviga livet, det är livsprojektet.

Ett konkret exempel på mission i Sverige tycker jag är det vi gör i Elimkyrkan. Vi är en gammal församling men har bestämt oss för att grunda, starta och plantera 10 nya församlingar i Storstockholm. Målsättningen är att göra detta fram till år 2020. Vi är nu en grupp på fem församlingar, men vi har två till församlingar på gång. Nyligen sände vi ut en grupp medlemmar till Skärholmen, nu finns Elimkyrkan Skärholmen. De var 50 personer på sin gudstjänst senaste söndagen.

Vi har också sänt ut en grupp medlemmar att verka i Hallonbergen. Där är det också en församling på gång, i söndags var man 40 personer på gudstjänst i Hallonbergen. Vi  arbetar också med vad man brukar kalla för ”simple Church”. Andreas Edestav och Forrest Hendrix driver ett arbete i sydvästra Stockholm, som handlar om personliga kontakter, gatuevangelisation och att starta upp små lärjungagrupper. De har nu ett femtiotal personer i sitt nätverk, personer man har i ett antal olika lärjungagrupper.

EFK:s utbildningar och konferenser bör också fokusera på att utrusta och mobilisera för detta uppdrag.

En utvärdering av en Frizonkonferens skulle t.ex. kunna innebära, hur många ungdomar har denna konferens gripits av kallelse och passion för att bli församlingsplanterare i Sverige?

Ett lämpligt utvärderingskriterium för missionsskolan är; hur många har grundat en ny församling inom fem år från att man slutat skolan.

Det är den typen av vision och styrning jag tror att det är nödvändigt, för att vi ska kunna bryta nedgången för den traditionella frikyrkorörelsen i Sverige.

När vi diskuterar missionsdirektorsval bör det helt avgörande kriteriet vara, ledarförmåga att kunna genomföra detta. Då måste man också kan visa att man lyckats göra något liknande tidigare i sitt liv.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • bo_lonegren

  Det här skulle kunna bli något! Rädslan för att kritiskt utvärdera verksamheter är stor inom frikyrkan, blir ofta personligt känsligt!

 • http://metanoiablog.wordpress.com/ David Nyström

  Jag är ju inte EFK:are och har väl därför ingen talan, men jag blir ändå lite fundersam runt tex den här meningen: ”En utvärdering av en Frizonkonferens skulle t.ex. kunna innebära, hur många ungdomar har denna konferens gripits av kallelse och passion för
  att bli församlingsplanterare i Sverige?”

  Ska detta verkligen vara det enda syftet för all verksamhet inom EFK? Att skapa församlingsplanterare? Finns det inte andra parametrar som bör vara med i utvärderingen av en kristen ungdomskonferens?

  Och till sist kan man ju undra vad det innebär att sätta likhetstecken mellan kyrka och missionsrörelse på det sätt som du verkar vilja göra. Är det EFK:s officiella förståelse av kyrkans väsen? Går inget förlorat om vårt ända fokus blir ”fler och större”?

 • bo_lonegren

  David, förstår dina funderingar och skulle dela dem om det inte vore så att jag tror att det under en tid behövs en omläggning för att sedan hitta en balans. Jag läser Stefans inlägg som gällande EFK och då som en samverkan kring mission ung som jag vill minnas ÖM var, de enskilda församlingarna måste givetvis hitta sin balans. Och en gemensam inriktning för olika EFK arrangemang vore inte fel. Just nu verkar det lite spretigt, det är ju inte bara Torp och Frizon, det finns fler arrangemang.
  Sedan är det väl som brukligt, Stefan spetsar argumenten för att få igång samtalet.

 • stefanswrd

  David Nyström,
  Jag tar detta bara som ett exempel på en tankegång, församlingsplantering är inte allt, men en avgörande del i ett missionsuppdrag med fokus på Sverige. Självklart ska andra parametrar vägas in. Självklart innefattar kyrka mer än mission, men jag tror att en svensk församlingsrörelse-samfund, behöver hitta en gemensam nämnare, ett gemensamt uppdrag. På lokala planet är man naturligtvis kyrka i allt vad det innebär.
  hälsningar
  Stefan Swärd

 • tomas lundström

  Det är djupt sårande att du kallar Frizon för konferens! Det är en festival!

 • JB

  Varför är församlingsplantering så viktigt, jag trodde att problemet var att de församlingar vi har inte attraherar mer människor. I min hemstad med ca 30 000 personer finns idag 3 traditionella frikyrkor som alla har 100-200 medlemmar. Förstår inte varför man skulle plantera fler församlingar, fyll de som finns redan. Missionen vi har är väl att attrahera fler till tro och kyrkan. Om församlingarna är för konservativa så de behöver pånyttfödelse så kan det väl ske i församlingarna inte ska väl de unga behöva skapa en ny församling. Tror att något är feltänk med att bara starta nya församlingar. Vad tjänar man på det?

 • Göran Andersson

  JB, församlingarna på din ort har ett stort jobb framför sig, må de lyckas! Men hur många platser med mer än 10.000 invånare tror du det finns i Sverige som saknar en kristen församling? Säkert många fler än du tror! Och värst av allt: De blir bara fler och fler! För att inte tala om hur många småsamhällen det finns i glesbygden, som helt saknar annan kristen verksamhet än möjligen en högmässa nån gång per månad, och närmaste kristna ungdomsverksamhet finns kanske 50 km bort! Det är sent, men förhoppningsvis inte för sent, att göra något åt situationen i Sverige.

 • westinbo

  Den intressanta frågan är om ett sådan målbeskrivning och tillämpning av densamma till att satsa resurser på att förverkliga detta; ett sådant tankemässigt, strukturellt och organisationsmässigt paradigmskifte skulle kunna leda till en vitalisering av det andlig livet, till att vi får se mer av Guds kraft och ingripande ibland oss. Jag är böjd att tro det därför att vi kan ett sammantaget mönster i NT där Gud fyller på när vi går ut, se t.ex. missionsbefallningen och mönstret i Apostlagärningarna. Och i implementeringen av denna programförklaring kommer vi att få lära oss att det finns en välsignelse i att hålla sig till vad skrivet är. Då kommer mycket av den teologiska heresin och förvirringen att försvinna, när människor börjar lära sig att lyssna till Gud och att pröva vad som är gott, sant och i enlighet med Guds ord.

 • stefanswrd

  Tomas Lundström,
  jag ber så mycket om ursäkt, i hastigheten blev det fel ord. Jag vet naturligtvis att det kallas för och är en festival.
  Stefan Swärd

 • stefanswrd

  JB,
  Det behövs både och, plantera nya församlingar och förnya gamla församlingar, och det går ofta hand i hand. Finns det 3 traditionella frikyrkor på en plats kanske bästa utmaningen och botemedlet är att starta en ny församling. I storstäderna finns det också många stadsdelar och förorter som saknar församlingsnärvaro, sedan behövs det också församlingar för specifika målgrupper.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • ps23enkristen

  Väldigt bra inställning…Guds frid Ronny

 • tomas lundström

  Du är förlåten! Nerikes Allehanda har kallat oss för läger, så du är inte värst ändå. :)

 • stefanswrd

  Tomas LUndström,
  Det var väldigt uppmuntrande att höra att jag inte är värst, jag är ganska ovan vid detta.
  Stefan Swärd

 • PeJohansson

  Skulle vara intressant att höra något om någon av dessa 3 ägnat sig åt metoden NFU.

 • JB

  Om en grupp ska starta ny församling vad blir då resultatet. De tar russinen ur kakan och de mest engagerade kommer att börja där och de kommer attrahera de unga från de andra församlingarna. Den största rekryteringen kommer vara från befintliga medlemmar. Sedan kommer de säkert kunna nå ut och få en mindre skara nykristna med. Kvar blir dock de tre andra församlingarna som kommer ytterligare dräneras på de unga och snart är det bara RPG kvar. Jag tror mer på att ta till vara på församlingens styrka, bredden och uppmuntra de äldre att lämna över skutan till de yngre så de kan utveckla församlingen men ändå har kontakten kvar med de gamla. Sedan kan man mycket väl starta egna församlingar, eller subgrupper inom församlingen för specifika målgrupper. Ska vi hålla ihop teologiskt är det nog bra om det blir subgrupper och inte egna församlingar.
  Om man gör en analys av de församlingar som växer mest inom EFK vad beror det på och var kommer folket ifrån. Jag tror man kommer att finna att många har en uppväxt inom frikyrkan även om det inte har funnit sitt hem tidigare. Många av invandrarna har troligen en religiös bakgrund också men inte funnit sin kyrka här. Dessa grupper är jätteviktiga och det är väl bara sorgligt att vi inte har lyckats hålla kvar/rekrytera dem till kyrkan tidigare. Den stora frälsningen med stora grupper av folk utan kyrklig bakgrund som söker sig till kyrkan, finns den idag.