Utvisa inte Ali och Fatemeh

Vi står nu inför en ny jätteutmaning i Elimkyrkans arbete. Jag skrev 26 september om att de svenska myndigheterna vill utvisa ett äldre iransk par Ali och Fatemeh, som deltar i vårt församlingsliv. Både deras barn och barnbarn och barnbarnsbarn är med i vår församling.

Migrationsdomstolen har nu beslutat att utvisa dem.

Det verkar som om många svenskar inte ens känner personer i Sverige som är födda utanför Europa. Stereotypa bilder av invandrare som bidragsmaximerare och som vill använda Sverige för att få del av vår materiella bekvämlighet.

Man inser inte hur många människor i världen som faktiskt flyr för sina liv. Och där det är förenat med livsfara att utvisas. Det är människor i sådana situationer som vi har relationer till i Elimkyrkan. De svenska myndigheterna vill nu utvisa ett äldre iranskt par som har blivit kristna. Mannen är 82 och kvinnan är 74. Mannen blev döpt tidigare i år. Deras båda barn med familjer bor i Sverige, och deras barnbarn med familjer bor i Sverige. Dottern med familj konverterade till kristen tro i Iran redan på åttiotalet, och tvingades därför fly från Iran tillsammans med man och barn och fick asyl i Sverige i början av nittiotalet. Dottern med familj och deras döttrar med familjer är nu medlemmar i Elimkyrkan.

Av säkerhetsskäl kan jag inte skriva ut hela namnen på de berörda personerna.

Detta äldre par är i stor fara om de utvisas därför att de representerar en väl ansedd muslimsk släkt i Iran. Två av deras söner dog som martyrer i kriget mot Irak. Den berörda mannen har haft en aktad ställning i en moské.

Dottern med familj och de berörda barnbarnen har varit aktiva kristna vittnen och bland annat gjort kristna barnprogram som sänts över Iran. Det stämplar hela familjen och släkten.

Jag tycker det är mycket inhumant och orättfärdigt av de svenska myndigheterna att utvisa ett äldre par i denna situation, både beroende på att de har alla närmast anhöriga i Sverige, och dels beroende på att de enligt allt kunnande och praxis är utsatta för stor fara om de utvisas till Iran.

Vi kämpade kampen för pastor Jean. Vi har nu kämpat för en nyomvänd irakier i vår gemenskap, en kvinna från Etiopien-Eritrea som jag skrivit om här på bloggen, också en afrikan som riskerar utvisning och problem vid en sådan situation.

Förnamnen på det äldre paret är Ali och Fatemeh.

Jag är ytterst upprörd över svenska myndigheternas agerande i detta fall. De kommer nu att överklaga migrationsdomstolens beslut till migrationsöverdomstolen.

Att konvertera från islam till kristendomen är förenat med dödsstraff i Iran. Det verkställs i regel inte via domstol och polis, utan oftast är det grannar och släktingar som sköter avrättningen, och det är helt accepterat, det blir inte något straff för den som mördar en konvertit.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399