Profetiska ord inför 2014

Den kristna församlingen styrs av Jesus som uppenbarar sin ledning och sin vilja genom sitt ord i Bibeln och genom den profetiska uppenbarelsen, specifika tilltal in i konkreta situationer som handlar om att belysa och poängtera någon sanning i Bibeln eller konkreta tilltal in i speciella situationer.

För att höra Guds röst och tolka in Guds tilltal krävs dock ett gemensamt sökande i den lokala församlingen där vi både kan samtala om dessa saker och gemensamt söka Guds vilja i vår konkreta situation.

Jag vill bara kort dela vad jag själv upplever som Guds konkreta tilltal just nu och inför året som kommer, och som jag delade med Elimkyrkan i söndagens predikan.

Sena lördagskvällen dagen före var jag själv ute på en bönevandring i centrala Stockholm, jag gick ensam vilket jag i regel gör på mina bönevandringar. När jag stod vid Djurgårdsbron och tittade bort mot Kaknästornet såg jag en öppen himmel och såg de himmelska änglaskarona lova Gud inför Guds tron. Jag tolkade synen som att vi står inför ett år av öppen himmel, det finns en stor potential. Jag upplevde att Gud sade att många människor kommer att söka sig till kyrkorna under 2014, en del kyrkor kommer att ha som sitt största problem att det är överfullt. Utmaningen för oss är att ge bröd och inte stenar till dem som nyfiket söker Gud och söker frälsning. Utmaningen är att ta hand om alla människor som söker sig till vår gemenskap.

Jag upplevde sedan att Gud påminde mig om att vi ska förkunna, presentera och proklamera ett tydligt evangelium som handlar om frälsning och befrielse från synden genom tron på Jesus, som handlar om att människor ska möta Jesus till befrielse, frälsning och livsförvandlande upplevelse. Mötet med Jesus befriar oss och förvandlar våra liv, det är kraft i namnet Jesus. Det är kärnan i evangeliet vi ska ha vår fokus på i förkunnelsen.

Nästa punkt i uppenbarelsen var att vi kristna ska vara extra noga med att hålla sams. Särskilt församlingar som upplever härliga segertider under 2014 och ser många människor komma till tro och upplever överfyllda kyrkor, fiendens strategi kommer att vara att skapa splittring i församlingen för att stoppa skeendet. Därför måste vi vara extra alerta, vaksamma, i att ständigt uppmuntra varandra i församlingen, snabbt reda ut konflikter, leva i ärlighet och transparens inför varandra och ödmjuka oss inför varandra. Ett starkare Andens skeende kommer att medföra spänningar som vi måste hantera på ett varsamt sätt. De församlingar och personer som mest påtagligt ser Guds närvaro och mitt i sitt liv, de behöver vara allra mest ödmjuka.

Jag hörde också Gud säga att vi ska ytterligare förvänta oss Guds manifesterade närvaro på ett sätt som vi inte har upplevt tidigare. Jag nämnde i söndagens predikan mina föräldrars upplevelser av andeutgjutelsen i Citykyrkan under första delen av femtiotalet, då man upplevde änglars närvaro i gudstjänster. Något liknande kommer vi att uppleva detta år över kyrkor och församlingar som söker Guds ledning och vilja. Jag blev påmind om Apg 5 när Petrus gick ute på stan så sökte människor att bara komma i närheten av honom för att bli helade bara av att möta hans skugga. Kristna kommer att bli beklädda av Andens kraft på ett nytt sätt.

Jag såg också att Gud kommer att använda det som ingenting är, och det som inte människor har räknat med. Jag såg att barnen kommer att bli spjutspetsar i väckelsen, vi ska räkna med barn som leder i lovsång, som ber för de sjuka, som är andefyllda och trosfyllda förebedjare.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Robert Lindberg

  Yes!

 • SefastTronde

  Ja, Amen, Amen, ske allt så!

  Önskar dig Guds rika välsignelse i din gärning.

 • Anki

  Jag kan bara bekräfta att jag förnimmer detsamma. TACK för att du påminner om vaksamheten. Spännande!

 • wildwest63

  Jag ser att ett villkor i Dina ljusa profetiska syner handlar om att förkunna ett klart evangelium. Det är liksom förutsättningen. Hur många kommer göra det?
  Samtidigt så kan jag bara bekräfta bilden. Jag hade en liknande syn för några år sedan. Det visade sig sedan när jag pratade med min syster att hon hade exakt samma, mej helt ovetande. Den gick ut på att kyrkorna i Sverige bildar samma sorts köer som man ser på Antikrundan. Det är fullt. Varenda medeltida landsortskyrka tas i anspråk, man får t o m öppna Riddarholmskyrkan. Jag erkänner att min tro på detta svalnat, utvecklingen sedan jag såg detta har gått helt åt motsatt håll.
  Å andra sidan, blir folk ”bitna” (=väckta) så öppnas lokaler överallt. Se bara på vår modernaste religion med olika kyrkor som heter Sats, Fitness Studio, Friskis&Svettis – i Stockholm city finns det minst en per kvarter. I det kvarter jag jobbar finns tre.

 • Leokvast

  Profetior kring nyår är inget nytt. Jag har erfarenhet av sådana ända från 40 och 50-talet. Tyvärr måste jag nu i backspegeln konstatera att verkställigheten av alla dessa profetior oftast varit en besvikelse. Ibland har jag frestats till att tro att det varit den profeterandes önsketänkande som många gånger varit det drivande inslaget i profetian. Därmed inte sagt att just Stefans profetia enbart dikterats av önsketänkande.

 • Arne Strand.

  Jesus Kristus är Profetians Ande !.

  Den talar Om Jesus Kristus – Guds Ord !.

  http://andreassv79.wordpress.com/profetiska-tilltal-som-galler-sverige-eller-andra-platser/

  Arne Strand.

 • Kapten_haddock

  Jo men de ”kyrkorna” är ju nyttiga och hjälper folk. Tror folk mest är trötta på fanatism så några köer till kyrkorna blir det nog ej.

 • Göran Duvenett

  För att göra en rättvis tolkning av ”Stefans profetia” måste
  vi fråga om det är Guds vilja?

  Ja definitivt, både i imperfekt och i presens. Varför det
  inte har hänt tidigare kan vi fråga oss själva.
  Ett av svaren hittar vi i upp 2:4 ”Men det jag har emot dig, att du
  har övergett din första kärlek”. Församling i Efesus fick många uppmuntrande
  ord av Jesus. Men det räcker inte för att han skulle vara nöjd. Det fattades
  något, Guds kärlek. Hur ser vi att församlingar saknar Guds kärlek? För mig
  syns det tydligt när en levande utåtriktad församling förvandlas till en
  verksamhetsinstitution. Där fattas drivkraften att nå ut med evangelium, där
  drivkraften borde vara Guds kärlek. Hur många gånger har vi citerat Joh
  3:16 ”Ty så älskade….” utan att själva verkligen förstå vad Gud har gjort för
  oss. Med fokus på korset får vi öppna oss inför den Helige Ande som fyller oss
  med sådan drivkraft att vi kan stå emot de som vill förhindra att Evangelium predikas för en syndig värld.
  Jag,Stefan och många med oss längtar intensivt efter väckelse och Andens kraft.
  Tidigare väckelser visar också att karismatiska ledare har gått före. Låt oss be att
  sådana ledare får komma fram och verka i Guds rike, här och nu.
  Kanske är du en sådan? Då är det bara att sätta på dig bredvillighetens
  skor och ta steget.

  Göran Duvenett

 • Pingback: Vad vill Gud göra i Sverige? | Richard Hultmar Bloggen()

 • Arne Strand.

  Jag tror inte Herr Stefan Swärds Syn och Uttydning är samma sak !.

  Arne Strand.

 • Arne Strand

  Sann väckelse handlar inte om något annat än att taga Korset på och lyda den Helige Ande vad det än Kostar.
  Frukten av sann Gudstjänst får aldrig vara Motivet för vårt handlande ty den tillhör Gud inte oss själva.
  Gud är bara intresserad av vår Lydnad. d.

  Arne Strand.

 • Arne Strand.

  Gud bygger inte Jesu Kristi Lokalförsamling i Människoverk kallade Kyrkolokaler !

  Sakarja grundtexten –

  6:8.Så kalla han-mig-.
  Han sade-till mig-att säga-.
  Se-den som gå-till-landet av-Norden-.
  De gav ett hem-.
  GUDs ord-GUDs ande-landet av-Norden-.

  Detta Hem för Guds Ord och Ande är ännu ej byggt !

  Jämför Kristinebergsprofetian –

  Så här lyder profetian:

  ”I världens yttersta tider kommer det att uppstå många falska profeter, av vilka åtskilliga kommer att förutsäga tiden för den yttersta domen. Om du får höra sådana tala, skall du inte tro vad de säger, ty endast Gud vet om den dagen. Beviset på att vi nalkas slutet är människornas lärdom, vilken sprider sig över hela jorden. Folken kommer också att bli egenkära av sig och lita på sig själva. Kristenheten avtar och gudaktigheten försvinner. Människorna skall mena, att ingen Gud har skapat jorden. Somliga kommer att tro, att människorna själva åstakommit undret. Framtidens människor kommer att göra stora uppfinningar, ja, så stora, att de anser att inte ens Gud gjort sådana underverk. Den mänskliga uppfinningsförmågan kommer att dana om de människor, som Gud skapat, men de människorna kommer att sakna själ.

  Människorna kommer att resa i skyn på drakliknande föremål. Det blir drakliknande, fräsande föremål i skyn, på jorden och under jorden. På den tiden kommer människor att jubla och säga sig vara världsalltets herrar. Men ändå är de inte nöjda. Nästa etapp blir försöket att övervinna döden. Ingen skall behöva dö utan få evigt liv. Allt detta kommer människorna att se, men de har ej längre visdomens ögon att se med. De vill ej bättra sig från sina synder. Vedermödans plågor skall övergå alla jordens länder och folkslag, och på alla tungomål kommer klagolåt att höras.

  Men i Norden finns ett land med resligt folk, och folken i Nordanlanden skall skonas i det längsta från de vedermödor, som redan gått ut över jorden. Ty Gud själv har rett en boning åt sin enfödde Son i ett av Nordlandets skimrande berg. Berget och landet skall länge vara överskuggat av Herrens hand. Var berget och landet finns, vet ännu ingen, men det skall uppenbaras i världens sista tider. Men innan den tiden kommer, har folken i Nordanlanden vikit av från Guds utstakade vägar. Ännu kommer Gud att förbarma sig över människorna i Nordlandet, därför att de är givmilda av sig. Men även det folket skall tilltaga i synd. Då kommer Gud att visa människorna sin enfödde Sons bostad i det skimrande berget, den boning, som han själv tillrett.

  Det kommer en tid att råda stor häpnad inför Kristusbilden. Men snart kommer de att glömma allt, och gudlösheten får övertaget bland folket. De kommer att ropa, att det inte finns någon annan gud än kunskapens gud. Det skimrande berget kommer då att åter visa sig och bli omtalat bland människorna, därför att Guds beskyddande hand fortfarande vilar över folket, som bor där. Denna gång kommer Kristusbilden visa sig uppe på bergets topp, så att alla skall kunna se den. Åter skall människorna se och häpna över det stora undret. Gud kommer även en tid att skona Nordlandets människor från tidens vedermödor, så länge gudabilden visar sig, och dess boning inte krossats av människohänder.

  Emellertid tilltar gudlösheten. Människornas otro blir större och större. Berget med gudagestalten krossas. Gud tager då sin beskyddande hand ifrån Nordlandets folk. De vedermödor, som det resliga folket så länge skonats ifrån, skall komma över dem. Sjufalt och åter sjufalt värre än de plågor, som hemsökt andra jordens länder och folk.”

  Arne Strand.

 • Arne Strand.

  Lär känna Guds vilja i Jesus Kristus innan ni går ut i skrift !.

  Arne Strand.

 • Arne Strand

  Jag ser så här efteråt att eder utsaga är motsägande.
  Min kommentar var emot de Kyrkor ni kallar NYTTIGA.

  Arne Strand.

 • Eva

  Vad vi kallar Gud, finns inte ” där ute i någon kyrka eller församling”… Vi är allihopa en del i helheten. Vi människor är alla systrar och bröder över hela världen. Vi är ett med allt levande som finns. Kyrkor och religioner har i alla tider separerat mänskligheten ifrån varandra. Kyrkliga församlingar har i alla tider utövat makt över människan. Religioner är orsak till krig i världen, detta har inget med vår fader Gud att göra. Vi är alla en del av Gud. Att lära sig att leva i sitt hjärta, att älska vår moderjord och vara tacksam över allt hon ger helt villkorslöst till oss…. Moder jord och fader himmel, vi människor oberoende religion är barnen… Inget barn har mer rätt att älskas mer än något annat, vi är alla lika inför våra föräldrar. Ditt hjärta är Din kyrka.