Ledare om Elisabet Svantesson som arbetsmarknadsminister

Skriver en ledare i Världen Idag idag om utnämningen av Elisabet Svantesson som arbetsmarknadsminister. Jag beskriver det som en seger för religionsfriheten, hon sitter kvar trots drevet. Jag diskuterar också det viktiga uppdraget att vara arbetsmarknadsminister, och dess utmaningar. Lite reflektioner en månad efter det att drevet är över. Jag samtalade ju också under moderatstämman om detta med ledande moderatpolitiker på regeringsnivå.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jonasq

  En utmärkt ledare, Stefan! Religionsfriheten sitter trångt i Sverige och det här är en mycket viktig diskussion. Jag har skrivit ett kapitel om detta ur perspektivet konfessionella friskolor. Och Fredrik Wenell skriver ett intressant kapitel om frikyrkan som en tillgång i samhället i samma bok. Omar Mustafa skriver också ett kapitel om det muslimska civilsamhället i relation till staten. Kan kanske vara av intresse för några: http://www.sns.se/forlag/civilsamhallet-klamt-mellan-stat-och-kapital

  Mitt kapitel heter: ”Konfessionella friskolor, religion och toleransens gränser”, och Fredriks kapitel heter: ”Religion som politisk resurs: frikyrkorna i enhetsstatens skugga”.

 • Nils

  Jo jo… men nog är det en övertro på vad en person kan uträtta på mindre än ett år !

  Reflektionen är rätt rent allmänt sett.

  Men om mindre än ett år så är det troligt att hon erbjuds en tjänstemannareträtt som chef för någon myndighet. Det är den normala befordringsgången för de som tappar makten, att bli ”befodrad” snett upp till vänster fjärmad från maktens boningar.

 • WO

  Ett År? En månad har hon väl suttit, ungefär.

  (Eller menar du kanske att hon, tillsammans med hela alliansregeringen, bara kommer att sitta ca ett år från nu?) 😉

 • WO

  Hade stormen bedarrat lika snabbt om Svantesson uttalat att hennes abortmotstånd är något hon ännu står för, även fast hon som regeringsmedlem måste avstå från att aktivt jobba för förslag som en sådan syn kunde ge henne goda skäl att driva???

  Istället för att som nu säga klart och tydligt (på rak fråga) att hon inte delar sin egen församlings syn på både abort och homorelationer. Hon har ju i båda fallen sagt att hon har annan syn är sin kyrka…så riktigt så stor seger för friheten var det tyvärr inte.

  Synd, för jag fick stark känsla av att Elisabet kände sig vara tvingad ta avstånd från sina tidigare värderingar i dessa frågorna. Hon ville det säkert inte, men trycket som kom var så oerhört starkt och onyanserat att det var svårt att stå emot det.

 • Nils

  jag menar tiden fram till valet… – utan ifrågasätta hennes kompetens som minister.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Swärd skriver:
  ”Det är av stor betydelse att vi kristna finns med i olika positioner i samhället. Elisabeth Svantesson behöver allas våra förböner för att klara sitt nya uppdrag, att vara arbetsmarknadsminister.”

  Och jag undrar:
  Är det övernaturliga krafter som är i görningen, nu när Elisabeth Svantesson tagit över som arbetsmarknadsminsiter? Ska hon driva ut demoner, uppfylld av den helige Ande?

  Nej, hon arbetar inte i Guds namn som arbetsmarknadsminister. Detta vore olagligt enligt regeringsformen.

  Som minister går hon världens ärenden.
  Och alla goda kristna vet vem som styr den.

 • PerMiCa

  Paulus uppmarar de kristna att be ”för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdig.” 1Tim2:1-2.
  Därmed inte sagt att det är övernaturliga krafter som vi åkallar utan att den person vi ber för skall finna vishet, inspiration och skicklighet så att rätta beslut fattas.

  Precis som man kan be för sitt barn som har en viktig tenta eller att be i en oroande situation i din familj eller någon annan nära eller kär.

  Ministern arbetar inte i Guds namn, utan hon representerar sitt parti och oss väljare, men eftersom hon är en bekännande kristen tror jag att hon värdesätter förbön, men i det också känner ett extra ansvar!

  Tråkigt att du inte bejakar bön eller förbön som en realitet, bön kan rekommenderas, utan att det därför innebär att man åkallar under och tecken eller andra ”konstigheter”.

 • PerMiCa

  Som den kloka kvinna hon verkar vara tvingades hon inte att ta avstånd från sina tidigare värderingar när hon utnämndes.
  Hon sa ju att hon inte längre såg frågan så svart och vit som hon gjort, detta är nog ett beslut hon tagit redan när hon inledde sin politiska karriär inom Moderaterna. Hade denna fråga varit väldigt viktig för henne hade hon rimligtvis valt att jobba inom ett annat partil, läs Kristdemokraterna, som har en något mer traditionell syn. Kan dock inte se att hon blir en sämre kristen för det.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Du kan ju alltid önska henne lycka till! Det fungerar nog lika bra som bön – tror jag.

  De arbetslösa ber om arbete. Ska dom gå till din gud i stället för arbetsförmedlingen?

  Alla religioner använder sig av bön i sin religionsutövning. Samtliga bedyrar att de får bönesvar.

  Den naturliga förklaringen är att bön handlar om ren placeboeffekt. Placebo betyder ”att behaga”, just det du skriver om.

  Arbetsförmedlingen ska inte syssla med vidskepelse och bön på arbetststid.