Behövs en ny svensk FRA-debatt?

Har skrivit en ledare i Världen Idag idag och ställer frågan om Sverige behöver en ny FRA-debatt. Frågan ställs med anledning av Snowdens avslöjanden om vad som händer i den amerikanska säkerhetstjänsten, Snowden är nu världens mest jagade man. Vi diskuterade redan på sjuttiotalet om storebror och övervakningssamhället. Nu tycks vi leva i ett sådant samhälle och ingen bryr sig.

Jag tycker att det är angeläget att kristna ledare deltar i debatten om informations- och kommunikationssamhällets utveckling och vilka risker det leder till för den personliga integriteten.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • westinbo

  Om vi lever ett liv med integritet sett ur ett moralisk- och lärjungeperspektiv behöver vi inte oroa oss särskilt mycket för de risker för den personliga integriteten som övervakningssamhället utsätter oss för. Vi kan inte räkna med att det ickekristna samhället kommer att bry sig om vare sig en kristen eller sekulärhumanistisk grundad etik eller moralkodex. Stater, ofta betecknade som vilddjur, i de bibliska profetiska metaforerna, bryr sig mest om att befästa sin makt, sitt inflytande och sina ekonomiskt-politiska intressen. En människa med en personlig gudsrelation bör kritisera ”när var och hur” i enlighet med Guds vilja och befallning. Profeten Johannes med flera profeter blev inte så vitt vi vet kallade till att kritisera den romerska ockupationsmakten på grund av de infiltrations- och underrättelseverksamhet som den med säkerhet utövade. Däremot kritiserade t.ex. Johannes döparen kung Herodes för hans äktenskapsbrott. Vi ska inte glömma att Gud är aktivt verksam för att forma de förutsättningar som krävs för att det profetiska ordet ska gå i uppfyllelse och det verkar inbegripa utvecklingen av ett kontrollsamhälle (för den som nu inte anser sig vara för bildad eller intellektuell för att intressera sig för det profetiskt-metaforiska bibelordet). Men kristna människor kan ju i sina civilsamhälleliga roller, t.ex. i egenskap av sakkunniga akademiker, eller politiker, kritisera en principiellt oetisk utveckling. Men glöm inte att det som Gud har bestämt att det ska ske kommer att ske och den som har ögon att se med bör inte ägna så mycket kraft åt att motarbeta det skeende som måste komma för att Kristi rättfärdighetsrike en dag ska bli synligt i världen då Gud själv kommer att ”ha kontroll” på vad som sker i världen under den tid när han ska regera över världen med eller mot människors gillande. Själv känner jag mig inte manad eller kallad att kritisera utvecklingen av storebrorssamhället. Om jag är det ljus och salt som jag är kallad till så får samhället gärna upptäcka det med sin övervakning. Men välkommen att bidra med mera synvinklar och synpunkter än de som jag här framhållit, den som det vill.

 • Nils

  Jag är tveksam till att kristna ledare tar på sig rollen av ”utsagare av informations-IT”.

  Det blir inte trovärdigt när kristna ledare som inte besitter kompetens ska yttra sig över andras kompetenser.

  Det är en helt annan sak om kristna i deras yrkesroller använder sin inre etiska kompass för att påverka sin omgivning.

  Det främsta exemplet i modern tid är EU-tjänstemannen Paul van Buitenen avslöjade korruption i EU och fick till slut rätten på sin sida. …

  http://www.svd.se/opinion/ska-eu-aven-begrava-detta-brott_917925.svd

  Men att ”okunniga” samfundsledare ska agera ordningsvakter i en ny tappning av FRA typ 2 blir nog enbart effektsökeri, där det egna kallelseuppdraget riskerar att sättas på undantag…

  Det visar historiska anslag om intet.

  Nej – vad kristenheten kan bidra med är att stötta de sanningssägare som träder upp på barrikaderna.

  När inte ens stöttningen finns, vad återstår då ???

  Då får Åke Green agera ensam – eller så får visselblowers som avslöjar korruptionsmygel i kommunala bolag (typ Gbg) agera ensamma.

  Inte ens den kristne EU-tjänstemannen van Buitenen hade kristenhetens support, då han fick hele EU att darra pga korruptionsavslöjanden…

  Så varför springa ut i ärenden där kompetensen saknas ?

 • Stefan Swärd

  Nils,
  jag tror att detta handlar om stora och avgörande samhällsfrågor, och konsekvenserna kan bli påtagliga för oss kristna i en annan samhällssituation eller politiskt styre. Vanligt folk och icke experter har också rätt att framföra sina uppfattningar.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Nils

  Jo jag förstår & delar till viss del din oro.
  Däremot tror jag kristenheten mår väl i att spegla sig mot vårt huvuduppdrag.
  Pseudodebatter har i många fall skadat de kristnas anseende som ”mindre vetande & räddshågsna”.
  Jag möter särskilt en äldre kristen generation som altför ofta talar om allt hemskt som sker i världen – näst intill så de inte skulle våga gå ut på farstukvisten som konsekvens.

  Någonstans tar de sin näring till denna räddhågsenhet…

  Jag tror hellre att kristna företrädare primärt ska uppmuntra till frimodighet som driver räddhågsenheten på flykt – bildligt talat.
  Det förutsätter att vi har ett högre uppdrag än att som amatörer ägna energi åt det som för tillfället oroar.

 • SefastTronde

  Håller helt och hållet med att kristna ledare bör delta i samhällsdebatten, och detta är ett bra exempel. Men, då inte främst som hävdande av kristna företrädare, utan som människor och medborgare som helt naturligt reagerar på orättfärdigheter av alla de slag, även om den kristna värdegrund som de omfattar är drivmotorn för reaktionerna.

  Helt klart skulle det behövas en ny FRA-debatt. Kan du, Stefan, bidra till att sätta igång den är det säkert många som skulle uppskatta initiativet.

 • westinbo

  I en alltmer kaotisk värld kommer kontrollbehovet att öka. Det är en ofrånkomlig utveckling Stefan tycker att det är angeläget att kristna ledare deltar i debatten om informations- och kommunikationssamhällets utveckling och han har uttryckt samma önskemål vad gäller miljödebatten. Om de kristna ledarna ägnar sin begränsade tid åt det de är kallade till så kanske de kan skriva ett och annat debattinlägg när de får lite tid över. Uppenbarligen har inte våra ledare begripit detta hittills men de kanske har fullt upp redan med sitt, vilket jag tycker är ganska förståeligt. Kristenheten har mer angelägna problem att brottas med, skulle jag vilja säga. Som sagt, utvecklingen inom vissa områden är ofrånkomlig, vilket jag vill hävda inte är en defaitistisk inställning, utan något vi måste förhålla oss till, eftersom vi kristna i gemen behöver prioritera och fokusera på våra egentliga uppgifter i dessa sista dagar, vilket är det bästa sättet att tämja vilddjuren.

 • westinbo

  Ett led i att minska storebrors- och kontrollsamhället vore att göra det lättare att få inflytande över den information som samlats om en person. Det borde vara lättare att få Google eller andra uppgiftssamlare att radera den information som de lagrat om en person och denna önskar det. Hur är det med din egen blogg, Stefan? Jag hittar ingen funktion för att radera de inlägg som jag gjort här om jag skulle vilja göra det. Finns det ingen sådan funktion så kanske du skulle börja med att sopa rent framför egen dörr.

 • Birgit Hedström

  Hej westinbo! Förstår inte vad du menar med din kommentar till Stefan: ”så kanske du skulle börja med att sopa rent framför din egen dörr”. Att jämföra att du kan ångra något gammalt du skrivit och önska att det inte stod kvar längre med det Stefan skriver om övervakningssamhället och FRA, den jämförelsen har jag ganska svårt att se.

  Mvh/Birgit

 • westinbo

  Det kanske inte handlar om att jag ångrar vad jag skrivit utan att jag helt enkelt inte vill låta det stå kvar. För närvarande känns det som ganska meningslöst att delta på denna blogg då jag inte brukar få återkoppling på mina inlägg vare sig av bloggaren själv eller andra och då vill jag gärna få min historik raderad. För mycket fjäsk och kotterimentalitet i mitt tycke. Jag trodde nog att kopplingen till mitt ordval var relevant. Beklagar om du tog det så, men sanningen brukar som oftast vara i betraktarens ögon.

 • Birgit Hedström

  Hej westinbo! Tack för ditt svar, då förstår jag hur du menar! Tråkigt att du inte brukar få återkoppling på det du skriver! Vet själv hur trist det känns när man skrivit något som kanske starkt ligger på ens hjärta och så blir det ingen respons på det man skriver…
  Har däremot inte uppfattat att det brukar var fjäsk och kotterimentalitet här på denna blogg, men det är hur jag uppfattat det. Själv skriver jag på flera olika bloggar och jag brukar eftersträva att både ge ”beröm”-uppskattning och tillrättavisning helt oberoende av VEM som skriver olika saker. Hoppas du i fortsättningen ska finna det meningsfullt att delta i olika debatter. Tycker det är mycket! tråkigt om människor upplever att deras röst inte hörs eller respekteras oberoende av hur man ser på olika saker.

  Gud välsigne dig!

  Birgit

 • westinbo

  Tack ska du ha. Gud välsigne dig!

 • wildwest63

  Känner mej återigen benägen att hålla med Sefast i denna fråga. Det finns en märklig falang, vilket jag hade en lika märklig ordväxling med för lite sedan, som ansåg att kristna ska hålla sej på sin kant och låta staten vara, inte beblanda sej med den, inte protestera, påverka endast indirekt genom person till person. Ja, med den uppfattningen hade Sverige fortfarande varit på asatrostadiet. Så visst ska alla goda krafter engagera sig i samhällsdebatten. Dom onda krafterna lär ju förvisso inte avhålla sej att göra det! Någon slags balans kan inte vara fel.
  I samband med spionavslöjandena nu vill jag bara nyktert tillägga: jag hoppas ingen tror att detta bara görs av USA o Storbritannien? Genom att de är befästa demokratier så kommer infon fram. Var så säker att Ryssland, Kina, Iran och andra stater i behov av underrättelseinformation är precis lika aktiva, förmodligen på ändå lösare boliner. Om insynen i USAs spionorganisationer är nästintill obefintlig, så är det dock ingenting mot organisationerna från mindre demokratiska länder.

 • Stefan Swärd

  Nils,
  Det ligger en del i det du säger, men det ena behöver ju inte alltid utesluta det andra.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • Stefan Swärd

  Nja,
  Att skriva kommentarer på en blogg är ju i princip lika offentlig handling som att skriva en insändare i en dagstidning. Det är mer offentligt i jämförelse med att skriva i en tradionell dagstidning som bara trycktes på papper, därför att via nätet får allt mycket större spridning. Och det vet alla som skriver kommentarer på bloggar. Ansvarige utgivaren för bloggen har kontroll över innehållet och är den ende som kan radera något. Vill man radera något får man skriva till mig och förklara varför.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • Fredrik Wenell

  Hej igen Wildwest,

  förmodar att det bl.a. är ordväxlingen med mig som du åsyftar när du omtalar dem som hävdar att ”kristna skall hålla sig på sin kant och låta staten vara”. Jag sa det då och jag säger det igen; det har jag varken sagt eller menat. Frågan är istället hur den kristna kyrkan skall påverka i ett samhälle där den inte längre har tillgång till makten? Påverka på ett så att evangeliet trofast blir förkunnat både till innehåll och metod.

  Du kan ju också fundera på varför såna som jag, som enligt dig inte vill beblanda sig med eller diskutera i det offentliga, medverkar med artiklar i antologier utgivna på förlag utan koppling till kyrkan. Antingen är jag inkonsekvent eller så tänker jag på ett annat sätt än vad du föreställer dig. För min del tycker jag det är intressant att det sätt att tänka som jag företräder röner intresse från dem som inte alls är kristna eller kan den kristna vokabulären. Vill du veta mer kan du beställa boken ”Civilsamhället klämt mellan stat och kapital” Här finner du mer info: https://docs.google.com/file/d/1o9YNZgOR2H2XC4Wq1rjcaxrq9_Rk8Em0qNIL_COEYcQlmSKEV-mP864k2Quv/edit?usp=sharing

  För min del är det Jeremia 29 som är den vägledande texten för handling och liv i ett sekulärt samhälle. Ett sätt kyrkan kan göra i ett övervakningssamhälle är naturligtvis att inte själva ägna sig åt hemligheter utan låta vårt ja vara ett ja, och nej ett nej. Låta allt det som skrivs på bloggar, mail etc kunna sägas i det offentliga ansikte mot ansikte. Redan Karl Barth menade att det var problematiskt för kristna att godkänna hemlig underrättelsetjänst efterom Kristus har kallat oss att leva i ljuset. Men det brukar många le åt. Jag själv tänker att det är väl fullt rimligt. Så Stefan har naturligtvis rätt; låt oss visa på ett annat sätt att hantera info och påtala detta för överheten.

  Allt gott
  Fredrik Wenell

 • wildwest63

  Kanske var Dej jag menade. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det sista håller jag fullständigt med om, hemlighetsmakeri i kyrkor har jag alltid varit emot, allt ifrån hemliga synoder till icke stadgeenliga äldstemöten eller församlingsmöten i pingstkyrkor. Det finns oerhört mycket bråte att rensa ut här. Maktgalenskap är inte precis reserverat till den sekulära världen.
  Jag kanske missuppfattar Dej, jag kanske också betonar mitt synsätt så hårt att Du tror att det andra inte också har en plats.
  Mitt synsätt är det som jag säkert redan redovisat: samhället blir vad vi kristna gör det till. Sitter vi tysta och låter alla andra lobbygrupper påverka så får vi ett visst samhälle. Deltar vi kristna, på ett öppet och hedervärt sätt naturligtvis, i debatten så får vi, förhoppningsvis – om vi är eniga och tillräckligt många – en kristen slagsida. Enligt min tro på Bibeln är ett så kristet färgat samhälle som möjligt det bästa samhället. Det inrymmer självfallet också plats för de som tycker annorlunda. Alltså är ett sånt samhälle bra för alla människor på kort och lång sikt.

 • SefastTronde

  Ja, ett av huvudproblemen är ju alla människor som inte vågar stå upp för sin övertygelse och sina åsikter av olika anledningar. Mest tragiskt då de kallar sig kristna och håller tillbaka av rädsla inför osäkerheten om ”vad som är kristet”… Det är så befriande skönt att inte vara religiös, och inte ha några förment kristna hänsyn att ta, utan att vara fri att oreserverat följa sin övertygelse – även om den skulle vara impopulär eller stötande. – Men allt som oftast tvärtom!

  Min relation till levande Gud, som jag behöver långt mer än luften jag andas, har förvisso aldrig hämmat mig från att uttrycka min övertygelse, även om jag ibland ”fått på lakaskall’n” av några förment kristna, som hävdat en viss konform kristen kutym som jag aldrig förstått mig på.

  Problemet är mer de som tiger och samtycker, och i mindre utsträckning de som säger sin mening. Beträffande teknikutvecklingen kommer den liksom all annan kunskap att brukas av såväl onda som goda krafter, det är motiven i bruket som avgör, oftast inte bruket i sig. I logikens namn bör det därför även finnas ”goda” spioner.

 • Birgit Hedström

  Hej Sefast! Vill bara kommentera din mening ”Problemet är mer de som tiger och samtycker, och i mindre utsträckning de som säger sin mening”. Håller med dig i detta att bara stillatigande samtycka och inte våga stå för hur man ser på olika saker, var man står i olika frågor är inget vidare. Tycker det är ganska fegt egentligen. Samtidigt vill jag säga att det naturligtvis är mycket viktigt att man som kristen tänker på hur man förmedlar det man tror/tänker, så man bemöter folk med andra synsätt respektfullt, och inte personkränkande.

  Allt gott! /Birgit

 • SefastTronde

  Håller med dig i fråga om att bemöta respektfullt, med den reservationen att det är motivet/meningen att bemöta respektfullt som är det viktiga, inte ett specifikt beteende. Det viktiga är att våra motiv är rena och grundade i Kärleken, inte att orden faller sig på ”traditionellt kristet maner”.

  När en konflikt uppstår mellan att tala efter sin övertygelse och följa en viss kutym är det viktigaste att vi följer vårt hjärta framför hänsyn till andra människors uppfattningar.

 • Birgit Hedström

  Ser på samma sätt! Jesus är ju verkligen vår förebild i detta; Han stod för kärleken och sanningen, ja, Han är ju själv Kärleken och Sanningen! SAMTIDIGT så talade Han klarspråk både till ”hög” och ”låg”, religiösa etablissemanget och ”syndarna” och däremellan till sina egna lärjungar. Och Han säger att Han talade bara det Han hörde Fadern säga, att Han gjorde bara det Han såg Fadern göra. Så ju mer vi lär känna Fadern ju mer tror jag också vi får uppleva hur Han hjälper oss i hur vi bäst bör uttrycka oss i olika samtal. Mjukt eller skarpt. Jesus var totalt ointresserad av att söka sin egen eller andras ära. Den ära Han sökte var Faderns, Joh kap 7 och 8. Måtte vi alla sluta upp med att leva för människors ”gilla-stämpel”, utan helt enkelt leva för Honom med stort H. ”Att leva är för mig Kristus”. Även när och kanske inte minst just när vi får gå som kärringen mot strömmen. Laxen simmar motströms.

  Birgit

 • SefastTronde

  Det viktiga är inte om du får återkoppling/respons på vad du skrivit, utan att du ger uttryck för dina åsikter när du själv reagerar och upplever det viktigt att ge uttryck för vad ditt hjärta säger.

  Brinner man inte för något, eller inte upplever reaktionen i sitt inre när man läser om något, är det lika bra att tiga.

  Själv har jag i perioder av mitt liv skrivit mycket, undervisat, hållit föredrag, predikat (inte för att jag själv frågat därefter), och visst har det känts uppmuntrande med god respons. Men detta har ALDRIG varit mitt bärande motiv. Kort sagt upplever jag att jag både fått rutten frukt kastad på mig, men även ibland fått se Guds Helige Andes kraft verksam.

  Kontentan av vad jag lärt är att inte spegla mig mot andra människor, utan att kompromisslöst följa sitt hjärta, även i de fall man i förväg upplever att man kommer att motta gensägelse eller smädelse.

  Fortsätt skriv när det känns som om ditt hjärta inte kan tiga!

 • SefastTronde

  Till detta kan jag bara säga 100 procent AMEN!

  Men i Förklaringsbergets välsignade namn kan jag bara tillägga att det hänt att jag även följt mitt hjärta i somliga tongångar där jag kritiseras både för det ena och det andra i fråga om otillständigt maner, men ändå bär en fast övertygelse om att jag vandrat i lydnad inför min Herre och Frälsare. Det törne och de ruttna tomater jag då får motta får jag då ta som en påminnelse och en tuktan till att i alla situationer tänka gott om min nästa.

 • Birgit Hedström

  Har samma erfarenhet… (i Förklaringsbergets välsignade namn…bra uttryck ).
  Birgit

 • Ulrika

  Har du fått kontroll över att kunna radera nu?

  Tänker på sådant som en annan skrev om mig, den där konstiga uppenbarelsen du vet. Är det borta nu?

 • westinbo

  Det du säger är ju inte någon ny insikt för mig även om det är bra att påminna sig om det. Det känns lite märkligt att åter yttra sig här efter mitt något okonventionella – några skulle kanske säga otrevliga – sätt att uttrycka mig på. Är själv lite förvånad över detta och den balanserade reaktion jag möter på detta. Vad har vi så mycket mer än våra ord att tillgå om vi vill påverka – förutom våra personligheter och våra gärningar. Ord om vilka Herren säger att vi en dag ska få stå tillsvars för varje fåfängligt ord vi uttalat. Det är ofta svårt att analysera och förstå våra egna reaktioner och vi grundar oss ofta på kunskap och insikter som av olika skäl är svåra att referera till, ibland sådan som ges till oss av Gud själv. Det är lätt att missbedöma, bara Gud ser sanningen, så frågan är i vilken mån som vi ser med Guds ögon.
  Om jag har brunnit för att skriva detta låter jag vara osagt. I så fall är lågan ganska kontrollerad. Avslutar med en liten dikt på detta tema som jag skrivit och ödmjukar mig genom att fortsätta att skriva här om jag tror att det kan vara förenligt med Guds vilja. Nej, nu har jag pratat nog med strunt för denna gång.

  Glöd
  Lägg ner pennan
  om den inte glöder,
  försök inte att
  bygga en blomma.

 • westinbo

  Jag skulle ha skrivit: ”Nej, nu har jag pratat nog för denna gång.” Man ska ju inte låta självironin få så långt att man drar ner det man själv säger i smutsen om ingen annan gör det.

 • O P

  Vad jag såg var att du hackade på Kjell vad han än skrev och fick medhåll av Birgit , som jag uppfattade det ville han bara på ett fint sätt tala om att ni antagligen kände varandra och jag kan inte läsa någonstans att han påstod att det var en ”uppenbarelse” jag har läst igenom det igen och ser att det var Birgit som använde ordet uppenbarelse, men det verkar som Kjell slutat skriva efter Stefans påhopp som han gjorde utan att läsa igenom dialogen.

  Men Sefast läste och kommenterade positivt

  Kopierat

  SefastTronde
  Förlåt att jag blandar mig i, men jag kan inte se att något av de klander du fått har någon bärande grund.

  Det är min mening att du bemötts osakligt och därtill i en
  orättfärdigt anklagande ton, av någon som ovisligt nog ger uttryck för
  att anse sig vara förmer. All sådan orättfärdighet vänder åter varifrån
  den har kommit.

 • Ett religionsfritt Sverige

  Dumheter. Ni religiösa är i minoritet så ni kan inte påverka alls.

  Gärna konservativa åsikter och samhälle, men helst utan sagor och religion.

 • westinbo

  Jag tror att kontrollsamhällets utveckling också är ett uttryck för en större förändring som handlar om inflation av människovärdet och respekten för den personliga integriteten, vilket har en koppling till avkristningen av samhället. I dag är det kanske främst klåfingriga politiker som med sina påtvingade modernistiska ideer håller på att förstöra den civilisation som gamla goda ideal har byggt upp. Jag bifogar en länk till en artikel i DN där representanter för skolan, polisen och läkarkåren gör ett upprop mot politikers klåfingrighet. Detta är en av de mest glädjande artiklar som jag läst på jag vet inte hur länge.

  I dagens DN finns dessutom en recension och diskussion kring den kände Harvardhistorikern Niall Ferguson senaste bok som handlar om orsakerna till västvärldens uppgång och (pågående) fall, som man skulle kunna uttrycka det. Tyvärr finns ingen länk till denna artikel i dagens DN, men den kommer kanske i morgon, och artikeln återfinns i DN Kultur.

  http://www.dn.se/debatt/vara-yrken-har-kidnappats-av-ekonomernas-modeller/

 • Ulrika

  Stefan vet vad jag talar om och det är det som saken gäller. Och jag känner inte Kjell, om det ger dig nya ögon.

 • O P

  Men vad jag förstod kände han dig, och tycker som jag att du angriper för mycket, Stefans blogg är bra men kan inte fungera när han inte hinner ”gå in i alla daloger som uppstår” jag kommer med detta inlägg sätta punkt för fortsatt medverkan.

 • Birgit Hedström

  Mycket bra westinbo, har nu läst den artikel du länkade till. Det är precis så där det år; mål och resultatstyrning har allt mer tagit över och blivit ett hinder för att de som faktiskt har erfarenhet och utbildning och kunskap inom sin profession ska kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Ett bra exempel är just inom läraryrket. Där har administration, dokumentation och pappersarbete allt mer tagit över den egentliga undervisningen och tiden att ge och se den enskilde eleven.
  Tack westinbo!
  Gud vtälsigne dig! Birgit
  Y

 • westinbo

  Tack detsamma.

  Och i slutändan är det den enskilda människan man trampar på, som får bära bördan. Vi behöver vara bekymrade över bristen på empati och medmänsklighet, vilket förre statsministern Göran Persson nyligen gav uttryck för i DN. Kanske något för Stefan att ta upp på Almedalsveckan.

 • Birgit Hedström

  Håller med!

  Birgit

 • wildwest63

  Tja, det beror på hur du vill definiera ”religiös”. Jag är inte religiös, jag är troende kristen. Om man tar med alla med en tro, inkl de som tror på andeväsen, ufon, horoskop, healing, kristaller, omen, yoga, meditationer, osv, osv, så tror jag att vi kommer upp nånstans i 75-80% av befolkningen. Tar man med de aktiva ateisterna som absolut TROR på att det inte finns något högre väsen, så är vi uppe i 100%…
  Skillnaden mellan att tro på helande inverkan av en bit rosenkvarts och Jesus är att den senare är levande och aktiv och älskar mig som jag är. Varken en burk rökelse eller inälvorna i en aborre älskar mej särskilt mycket.

 • Birgit Hedström

  Vad bra och mitt i prick du skriver här wildwest!. ..,”den senare är levande och aktiv och älskar mig som jag är.” Jag brukar precis som du INTE kalla mig religiös. Som en vän sa till mig ang. att han tidigare varit med i en ”kyrka” men utan att fått möta Jesus där. ”Förut var det religion, men nu har jag relation”.

  Mvh/ Birgit

  Mvh/ Birgit

 • Ett religionsfritt Sverige

  Fråga: är det kärlek att låta de som inte tror lida i all evighet? Hur kan man kalla den varelsen kärleksfull? Hur kan du vara lycklig med samma varelse som dömmer te x din far till evig lidande?

  Låter som en avskyvärd tyrann.

 • PatrickOelund

  Gud är både god, rättfärdig och rättvis. Han kunde döma oss alla till en evig dom om Han ville men eftersom Han älskar oss så mycket sände Han sin ende Son för att dö i ditt och mitt ställe. Gud har gjort allting för att du och jag inte skulle behöva lida och nu är det upp till oss att svara ja till Hans inbjudan till evigt liv genom att tro på Herren Jesus Kristus och den förlåtelse som finns hos Honom.

  Gud måste döma synden i oss och därför så är det faktiskt upp till oss om vi vill ta emot den förlåtelsen eller inte. Om vi väljer att inte ta emot det, så finns det inget annat val för Gud än att döma oss enligt våra synder, dvs en evig skilsmässa från Gud.

  Så vi har ingen ursäkt att säga att Gud är en avskyvärd tyrann utan det är oss själva vi har att skylla ifall vi inte vill ta emot Hans erbjudande om förlåtelse och evigt liv.

  Mvh

  Patrick Ölund

 • SefastTronde

  Huruvida den som beder kan påverka eller inte bör ju i rimlighetens namn vara relaterat till om Gud finns eller inte, och inte till att kristna skulle vara bättre lobyister än Gudsförnekare.

  Sedan väljer du givetvis för vad du vill tro på, utan att ha några erfarenhetsmässiga referenser annat än dit eget försumbara intellekt.

  Skillnaden är att ett oräkneligt antal som tror på Jesus, alltifrån helt obildande människor till nobelpristagare, har erfarenheter av levande Gud som fullständigt förvandlat deras liv till att emot allt mänskligt förnuft sätta sin tillit till Honom.

  Den som söker han finner heter det, och det tragiska med många är att de inte söker Sanningen på ett omutligt sätt där de är villiga att den får kosta allt. Om hypotesen att Gud inte skulle finnas vore sann har det inga konsekvenser för varken den som tror eller inte tror på Honom.

  Om Evangelium är sant har det däremot oerhörda konsekvenser, och valet att söka Sanningen är fritt. Det lovar jag dig att du både kommer att inse till sist och kommer att få bära konsekvenserna av i evighet. Himmel eller helvete, du får välja här och nu.

  Kanske borde du börja att orientera dig om alternativen på ett förnuftigt sätt innan du så tvärsäkert uttalar dig så nedlåtande och hånfullt. Har du till att börja med över huvud taget läst Bibeln?