Ekonomi och sysselsättning viktigt ur ett teologiskt perspektiv

Har skrivit en ledare i Världen Idag idag om kristna kyrkan och förhållandet till företagande och arbetsmarknaden. Ekonomi är viktiga frågor ur teologisk synvinkel. Ofta handlar kristen teologisk analys om vänsterperspektiv när man diskutera sysselsättning och ekonomi, för mycket fokus på fördelning kontra ekonomisk utveckling. Jag tror istället att det är viktigast att skapa ett bra klimat för företagande, och skapa drivkrafter för att riskera och våga satsa på företag, då kommer också jobben och sysselsättningen. Det är en nyckel även i fattiga länder.

Arbete och ekonomi är två centrala ämnen i Bibeln och vi behöver lyfta fram detta, inte minst för att bekämpa världsfattigdomen genom hjälp till självhjälp, och att församlingar ska vara kreativa miljöer för att skapa jobb.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • http://www.facebook.com/people/Lennart-Svensson/100001254663918 Lennart Svensson

    Ska vi kunna skapa sysselsättning för alla arbetslösa och alla nytillkomna svenskar, måste det startas en mängd nya företag. Problemet är att det startas för få nya företag i dagens Sverige. Den tiden är förbi då vi kunde förlita oss på att de stora företagen nyanställer. De stora och medelstora företagen gör allt för att rationalisera bort folk, robotiserar tillverkningen eller flyttar ut den till låglöneländerna. Nya arbetstillfällen måste skapas genom nyföretagande. Alliansen har varit anmärkningsvärt overksam när det gällt att stimulera nyföretagandet. Vi kan inte enbart förlita oss på att det offentliga ska ge sysselsättning. Hur vi ska lyckas stimulera nyföretagandet kan ses som en knäckfråga som är avgörande när det gäller graden på vårt framtida välstånd.

  • Dan

    På vilket sätt är det centrala teman ? Det finns inget i texten som motiverar urifrån Bibeln och varför är det nödvändigt att tala om vänster eller höger när det gäller Bibelns syn på ekonomi ?