Bra Dagenartiklar

Läs här Dagenintervju med två duktiga och framåt småbarnsmammor i Elimkyrkan, Maria Furusand och Anna Greinke.

Utmärkt skrivet av Per Ewert idag i Dagen om att kyrkan inte ska anpassa sig efter tidsandan, utan våga utmana och stå för ett tydligt budskap istället.