Bra Gerdmar i Dagen idag

Bra artikel av Anders Gerdmar i Dagen idag om bibelsyn, där han förklarar vad apostolisk bibelsyn kan innebära.

  • Jonas Rosendahl

    Stefan Swärd – Kan du inte dra ihop till en ny teologisk offentlig debatt och dialog runt bibelsyn, du som känner folk i alla samfund och läger? Jag röstar på att den är i huvudstaden :-)

  • stefanswrd

    Jonas R,
    Ja kanske, nu tror jag att det görs en del initiativ. Jag ska bland annat medverka på en konferens på Teologiska högskolan i Stockholm 11 april som bl.a. tangerar frågan om bibelsyn.
    Stefan Swärd