Om helande och förbön

Ämnet helande engagerar, upprör, skapar debatt bland kristna. Här är några summerande reflektioner.

1. Helande, att Gud botar sjuka, är ett centralt inslag i Bibeln. Jesus ägnade sig ständigt åt att bota sjuka. Det är svårt att tro att evangelieberättelserna fått ett genomslag om de endast var ihopdiktade historier. Det hade lätt kunnat vederläggas. Lukas skrev sitt evangelium efter grundliga efterforskningar. ”Många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse ibland oss, enligt vad de som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare, har meddelat oss. Sedan jag noga efterforskat allt från början, har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus, för att du skall vet hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått.” Så skriver han i inledningen till evangeliet. En hel del av innehållet handlar sedan om hur Jesus botade sjuka. Lukas var själv en läkare. Lukas sammanfattar Jesu verksamhet i Apg. 10:38 där han skriver: ”Gud smorde Jesus från Nasaret med den Helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott, och botade all som var i djävulens våld, ty Gud var med honom”. Exempel på bibeltexter som handlar om hur Jesus  botade sjuka: ”Matt. 8:2-4, 5-13, Luk. 7:1-10, Matt. 8:14,15, Matt. 9:1-8, Mark. 10:46-52, Luk. 17:12-19, Joh. 5:1-15, Joh. 9;1,2”.

2. Apostlarna och den första generationen av kristna ägnade sig också ständigt åt förbön av sjuka och bota sjuka. Det var ett viktigt inslag i Jesu träning av sina lärjungar, och att de skulle lära sig att göra samma sak som Jesus. Vi läser t.ex. i Apg. 8 om Filippi att ”de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades.” Petrus sade till den lame Eneas i Joppe: ”Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör själv i ordning din bädd! Genast steg han upp.”   Andra exempel: Apg. 3:1-18, 4:9, 13, 22, Apg. 5:15,16, Apg. 19:11,12.Vi ser också i Nya Testamentet att helande fungerade inte med någon automatik. 1 Tim. 5:23 visar att Timoteus led av svaghet och en dålig mage, Pauli råd bör rimligtvis tolkas som att försöka få hjälp genom dåtidens medicinska kunnande. ”Trofimus lämnade jag i Miletus eftersom han var sjuk” skriver Paulus 2 Tim. 4:20.

3. Bibeln beskriver Andens gåvor i 1 Kor 12, helandets gåvor var ett uttryck för Andens manifestation. Bibelns vittnesbörd är att detta gäller för den kristna kyrkan.

4. En rimlig tolkning av Bibeln är att vi som är kristna i dag har mandat, uppdrag och förmåga att be för de sjuka och bota sjuka.

5. Bibeln ger också viss vägledning hur detta kan fungera.

6. Det är en myt och uttryck för stor kyrkohistorisk okunnighet att tro att helandets gåvor och fokus på helande kom genom pingstväckelsens genombrott 1904. Det har funnits genom hela kyrkans historia, både i den katolska, protestantiska och ortodoxa traditionen. Det förekom också i svenska frikyrkligheten före pingströrelsens uppkomst. En mycket välkänd helandepredikant under sent 1800-tal var värmlänningen Boltzius, missionsförbundare. Ett museum finns uppkallat efter honom i Värmland, fyllt av kryckor och rullstolar och andra saker som folk lämnat, efter att ha blivit botade efter förbön av Boltzius.

7. Helande skapar ofta stora kontroverser. I svensk modern historia var det enorma debatter när Smith Wigglesworth besökte Filadelfia i Stockholm på trettiotalet, samma debatter när amerikanska helandeevangelister besökte Filadelfia i början av femtiotalet.

8. Det svåra med helande är inte att ha en läromässig övertygelse utifrån Bibeln att det är rätt och riktigt, och Guds vilja, det svåra är att få det att fungera i praktiken. Hur kan vi be för sjuka i vår församling så att folk faktiskt blir botade.

9. Det finns två kategorier av kristna som inte tror på helande, utifrån en teologisk synvinkel. Dels är det liberalteologer som ”avmytologiserar” Bibeln och bortförklarar övernaturliga inslag och under i Bibeln. En annan grupp som är mycket vanlig i USA kallas för ”cessationist”, det är djupt bibeltroende grupper, vanligt inom amerikansk baptism, som tror att Andens gåvor och mirakler var avsedda för första tidens kristna för att evangeliet skulle bryta igenom. Nu har vi Bibeln som Guds uppenbarelse och rättesnöre, nu behövs inte dessa gåvor längre. Bland annat tolkar man 1 Kor 13 som att det pekar på en tidsbegränsning för Andens gåvor. En tredje grupp är nog sekulariserade västvärldskristna som kanske inte teologiskt tagit ställning mot mirakler och helande som en teoretisk möjlighet, men man lever i praktiken ett sekulariserat liv där man inte räknar med Gud på ett aktivt sätt.

10. Varför är helande viktigt? Det är ett vittnesbörd om att Gud lever och att han bryr sig om mig. Det får ofta en djupgående andlig effekt på en person som upplever helande. Det är en kärna i evangeliet. Sjukdomen är en följd av förbannelsen och syndafallet, helandet är en följd av Jesu seger på korset över alla fördärvsmakter. Helande är ett tecken på att Guds rike bryter igenom. 2 Mos. 15:26 ”Jag är Herren din läkare”. Jesus predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar. Jesus tog på sig våra sjukdomar enligt Matt. 8:17.

11. Hur ska vi få detta att fungera i praktiken? När det gäller helande så lever i i försmaken av det upprättade Gudsriket, det är här och nu, men ännu inte tillfullo manifesterat. Det leder till att vi fortfarande lever i en ofullkomlig värld, där Gud verkar, men allt är ännu inte upprättat. Därför kan vi inte fullt ut förklara varför en del blir helade och andra inte.

En omfattande erfarenhet visar att det är lättare att be för sjuka i vissa länder i tredje världen än i västvärldens länder. Det kan visa att allmänna trosklimatet kan underlätta för eller motverka helande. Jesus sade också att han kunde inte göra så mycket under i vissa städer på grund av deras otro. Förmodligen är det så att vi i rika västvärlden så mycket förtröstar på våra sjukhus, våra läkare, och våra fantastiska läkemedel, att vi inte behöver Gud.

Bibeln ger dock hänvisningar och riktlinjer som är till hjälp, även om det inte hjälper för att förklara allt som händer av t.ex. uteblivna helanden. Jak. kapitel 5 ”Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem.” Här talas om en aktiv handling att kalla till sig församlingens äldste. Förbön om helande ska framförallt ske i församlingsmiljön. Det talas om trons bön. Smörja med olja.

I Apg. 4:29-30 talas om intensiv bön om att Guds gärningar skulle bli uppenbarade, det medförde under och tecken, bön leder till genombrott för bland annat helande.

Jesus gav lärjungarna makt och myndighet att bota de sjuka. På de sjuka ska ni lägga händerna, de ska  bli friska läser vi i missionsbefallningen. En anledning till varför det inte sker så ofta är att vi inte gör det. Handpåläggning är vanligt vid helande i Nya testamentet.

Bibeln talar också om helandet som särskilda nådegåvor som vissa troende får. Något som kan begränsa helandet är att kristna inte kommer in i sina gåvor, eller inte får erkännande för sina gåvor. Vi ska vara ivriga i att ta emot Andens gåvor läser vi i 1 Kor. 14. Brist på iver kan vara ett skäl till uteblivna helanden.

Tacksägelse är viktigt. Luk. 17 berättar om tio spetälska som blev botade, men endast en vände tillbaka och prisade Gud. Jesus uppmanade dem att visa sig för prästerna, som delvis fungerade som dåtidens läkare. Det är ett exempel på att gå till doktorn för att få ett helande bekräftat.

En mycket kort introduktion i ett stort ämne. Vi kommer att uppmärksamma detta ämne i flera predikningar i Elimkyrkan närmaste tiden.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Micael Gustavsson

  Det kan också hänga ihop med att vi globalt sätt är jordens överklass. Det var ju inte oftast i den fina salongerna Jesus helade. Inte nödvändigtvis som straff, men de rika har ofta tillgång till bättre sjukvård, som jag tror Gud anset ska användas om den finns,och har dessutom krämpor orsakade av välstånd. Det är givetvis inte hela svaret, men kanske en pusselbit.

 • kjell

  Jag tror på bön och helande, men det fungerar inte i dagens samhälle med dessa ”stora” män och kvinnor som reser över hela världen,som vi kan läsa i tidningar och på affischer, det är stor risk att det ”stora” affischnamnet står ivägen för den ära som Gud skall ha

 • Vaktpost

  Ja, snart är healing en godkänd metod inom allmän medicin även i Sverige. Då har Elimkyrkan spelat ut sin roll? I tex England är det redan godkänt.

  http://paranormal.se/topic/helande.html

 • Micael Gustavsson

  Ärligt talat förstår jag inte ditt inlägg, annat än att du vill vara lite elak mot Elimflrsamlingen. På vilket sätt har din kommentar med Stefans text om helande att göra? Och på vilket sätt skulle ändrad skolmedicinsk praxis (om den ens blir verklig) göra en kristen församling onödig?

 • Vaktpost

  Om du läser länken vi lade med samt söker lite mer av egen maskin kanske du ser sambanden. Du gav detta inlägg 20 minuter innan du bedömde (i andras ögon dömde)

 • Micael Gustavsson

  Jag kollade in länken, och såg ganska snabbt att det var diverse artiklar som positivt behandlade sk healing som alternatvmedicinsk metod. Om det skulle finnas ett skolmedicinskt värde av sådant, när man rensat det från uppenbart religiösa inslag (jfr akupunktur), så säger det i alla fall inget om vare sig Elims fortsatta existens, eller för dem delen det teologiska innehållet i Stefans bloggpost. Har han fel på någon punkt? Och i så fall varför?

 • Vaktpost

  Felet är att vi tycks tro att vi är immuna mot de krafter som inte ska
  råda bland oss. Kvinnan som bedriver healing enligt länken nedan lever
  precis i det gränsland som vi med stormsteg är på väg in i. Tror vi att
  inte detta kan breda ut sig i Sverige? Inte hos oss för att vi är
  församlingar? Är inte vi i själva verket det mest eftertraktade bland byten?

  Kvinnan är utbildad inom kyrkan och har en djup tro…

  Exempel hur hennes klienter reagerar:

  ”Innan vi flyttade in i vårt hus ville vi ha någon som renade och
  välsignade det och vi fick då höra talas om medium X(anonym i detta inlägg) som
  var duktig på detta. Det var också viktigt för oss att hon var troende
  och använde ljusa energier, Kristus energier. Vi har det jättegott och
  må väl. Tack!”
  Hälsar fam. x (anonym i detta inlägg)

  En annan skriver:
  Ӏntligen tog jag tag i mitt liv med missbruk, gjorde en
  regressionsterapi hos x. inte hade jag trott att så mycket
  gammalt sen tidigare år låg kvar och spökade fortfarande. Efter
  regressionen har jag gått på healing och samtal och tro det eller ej jag
  är en annan man nu. Glad och trevlig utan sprit i kroppen. Har också
  fått en Gudsrelation de känns tryggt.”

  http://www.medialradgivning.se/?go=reaktioner

 • wildwest63

  Det är ett svårt ämne eftersom många sätter sin tro till att bli helade och blir oerhört besvikna när det inte sker. Att det kan ske är helt klart. Frågan är varför det ofta inte sker. Stefan har pekat på en del orsaker. Jag tänkte på uppmaningen att kalla till sig församlingens äldste – i många moderna församlingar finns ju inte dessa! Hur gör man då?
  Det är förvisso sant att om någon genom en troshandling lägger händerna på sin medmänniska för att be så kräver det bra mycket mera mod än att be tyst på avstånd utan att ens kontakta sin medmänniska. Ibland sker under även då, men vi vågar inte ställa oss till Guds förfogande. Det är ofta ett problem.
  Därutöver har vi en väldigt bra sjukvård i vårt land som vi ska vara tacksamma för. Gud belönar inte lathet. Att be om Guds mirakel när vi kan bli friska genom att masa oss till doktorn (och betala för mediciner) kommer inte fungera. Samma sak varför inte brödunder sker hos oss, vi kan ju köpa vad vi vill i närmaste livsmedelsbutik.
  Generellt tror jag uteblivna helanden beror på en apati hos oss kristna. Vi orkar inte, vi vågar inte, vi vill inte göra bort oss. Jag är inte bättre själv.

 • Micael Gustavsson

  Det kan väl visst finnas orsak att varna för detta. Men jag förstår fortfarande inte kopplingen till det Stefan skrev, eller varför Elim skulle ja spelat ut sin roll.

 • http://www.facebook.com/people/Lennart-Svensson/100001254663918 Lennart Svensson

  Kanske vi i dessa ”helandediskussioner” borde ta till oss Kierkegaards tankar:”Om Gud är allsmäktig kan han inte vara barmhärtig. Är Gud barmhärtig kan han inte vara allsmäktig”. Eller Martin Lönnebos:”Förutsättningen för trons bevarande är att lära sig att inse Guds obegriplighet.”

 • Micael Gustavsson

  Bra kommentar, jag håller med. Samtidigt måste vi komma ihåg att även i de delar av världen där behoven är stora sker inte alltid mirakel. Ett skäl kan vara att Gud i så fall skulle belöna strukturella orättvisor, eftersom det skulle innebära att Gud så att säga betalar notan för förtrycket. Och Gud vill inte att Hans evangelium skall vara ett opium för folken. Det finns här liksom i alla andra fall en sorts spänning mellan vad som är människans ansvar och Guds ingripande.

 • WO

  Dessa två ska vi inte lägga alltför stor, eller kanske någon(?), tillit till. Kirekegaard var mycket lurigt ute i många aspekter, och en högt uppsatt Frimurare ska väl inte ses som viktigt föredöme?

  Gud är obegriplig på ett sätt: Vi ser inte fullt ut hans tankar!

  Men han har gett oss tillräckligt med kunskap om honom för att vi ska kunna bli frälsta, genom nåden, som vi kan få erfara genom Jesu verk på korset och hans uppståndelse.

  Det är ändå viktigast.

  Men helande ska absolut inte vara något vi inte tror på eller något vi inte ber Gud om!!!

 • Vaktpost

  Välj 1 av de cirka 20 bibelställen som Stefan refererar till
  kanske vi har en chans att mötas kring det. Alla 20 blir en uppsats?

  Förutom att NW lär oss att vi kan lära oss använda Guds kraft (man tror iaf att det är den kraften) är det andra avgörande frågor som NW
  innebär. Vilket dop ska vi ha? Elim uppstod en gång för man trodde på
  troendedopet vilket i och med NW,s inträde i praktiken är ur spel,
  åtminstone integritetsmässigt. Allt är tillåtet…i tron att Gud är
  gränslös? Det finns en lag men enligt NW är det människan som fått makten att sätta gränserna. Vart tar Guds överhöghet och människans beroende av Nåd vägen?
  Nåväl, välj ett av orden.

 • WO

  Det om ”betala notan för förtrycket” var väl bland det tokigaste jag läst (på ett tag)
  Ska vi seriöst tro att det vore ett giltigt arument för Gud att svårt sjuka människor där bra vård, eller vård överhuvudtaget, inte finns, att dessa ska förbli sjuka, på grund av just det att deras ledare är skurkar? Att om några blev botade, dessa skrurkledare då skulle känna att deras välde gavs Guds auktoritet:
  ”fortsätt tryck ner folket, jag botar ändå en och annan sjuk, så skit i att ge sjukhusen resurser, Hälsningar Gud”
  Skulle Gud kunna tänkas säga så till människorna i ett fattigt land med en grym regim?
  Ren spekulation, som låter bra i en del öron pga den använder ordvändningar som av vissa kan låta ”moderna” alternativt ”politiskt korrekta”.
  Vi kommer inte att säkert få veta varför det inte alltid blir helande när vi ju ”jobbat hårt” och bett om det. Gud är suverän och det kanske vi behöver inse.

 • WO

  Bra sammanfattning av dig Stefan! Med nr 8 som en väldigt ”springande punkt”.
  Men ska det predikas, både om helande och om annat, ska det göras av grundseriösa pastorer, och inte av folk som har lite vilka teologier som helst.

 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

  Bibeln har för många blivit liggande och samlat damm, vi vet inte riktigt vad som gäller och vi blir exponerade för olika vindkast i läran.

  Om någon är sjuk skall han kalla till sig församlingens äldste, och trons bön skall hjälpa den sjuke. Jakob säger det i sitt brev. Men hur gör vi när församlingen gjort
  sig av med äldstetjänsten. Jo då arrangerar vi helandekonferenser och inbjuder ledare som åtnjuter stort internationellt förtroende och som dokumenterar alla de
  under de varit med om.

  Det finnsgåvan att hela också, men den är given till församlingen.

  Vi har blivit bekväma kristna. Ibland blir någon desperat och samlar ihop till en konferens där vi låter oss bli manipulerade att tro på att Jesus är med på båten. Det har blivit ett smygande gift som vi intagit utan att tänka på.

  Är vi offer för allehanda lärovindar som ibland lurar oss att tro på lögnen?

 • Evelina Lundkvist

  Stig,
  Så gott då att dessa internationella ledare (av de som jag känner till) kommer för att utrusta och uppmuntra kristna församlingsledare och församlingsmedlemmar till att fungera i helande i sina respektive församlingar och bland dem som ännu inte känner Jesus. Jag tänker att vi inte förvaltat det arvet särskilt väl i Sverige och att vi därför har ett behov att ta emot från de delar av den världsvida kyrkan som är i funktion på dessa områden.

  Var finner du den bibliska argumentationen till att konferenser och kristet nätverkande skulle vara ett gift? Jag tänker att de finns just för att upprätthålla och uppmuntra oss att leva med en hög standard, utanför bekvämlighetszoner och inspirerade till att leva ut evangelium på alla områden i vårt liv.

  Sedan beklagar jag att du har den erfarenheten att kristna som uppmuntrar karismatik och åker på konferenser inte läser Bibeln. De flesta som jag känner, inklusive jag själv har en stor Bibelkärlek och är flitiga läsare.Nu kan inte jag gå i god för att det är så överallt.. men du kanske förstår vart jag vill komma?

  Frid!

 • Micael Gustavsson

  Du kanske noterade att min grundinställning var att det oftare sker under och tecken där nöden är större, än i rika överklassländer. Jag skrev det själv i en tidig kommentar till Stefans post, och jag höll här främst med wildwest63s ko påstående om att vi också har ett eget ansvar för vår hälsa. Frågan är dock varför inte alla människor i så fall blir helade i områden med stor nöd och förtryck. frågan kan rimligtvis sägas höra ihop med varför det finns lidande överhuvudtaget i vår värld- Det faktum att mänskligheten har ett ansvar var vad jag var ute efter, och det gäller väl lika mycket här. Men kan du inte hålla med om att det är en viss skillnad i situationer där makter och herravälden utmanas av Guds rike som en alternativ och där de kan sitta kvar i orubbat bo för att någon annan betalar notan för missförhållanden.

 • Micael Gustavsson

  Det vore väl enklare om du förklarade vilka av Stefans punkter du anser vara felaktiga, så kan vi titta på bibelsyns sedan. Annars är ju risken att vi kommer att tala om något helt annat. Och det var faktiskt du som kom med anklagelser om att Elimkyrkan skulle ha spelat ut sin roll ifall behandlingar heland blev en del av vården, ett påstående som jag tycker är nästintill obegripligt.

 • WO

  Jo, den grundinställningen förstod jag, men detta att uttrycka det som i din förra post, ja det blev ”långt åt skogen” …
  Den formuleringen du har i denna post säger sådant jag håller med om.
  Hur det än är med ”varför” så är det kanske inte just det vi bör ägna massa tid, då vi ju inte kommer att veta detta ändå (förrän vi är hos Gud i evigheten förstås)
  Tiden bör vi ägna åt att leva efter Jesu bud givna av honom själv och genom apostlarna, visa omgivningen att det vi tror på är sant, och se till att församlingen leds av Herdar med stort H som har hand om den så den inte faller. Det finns orsaker till att det varnas så ofta i evangelierna och breven om falska lärare. Dessa är avsevärt värre än den värsta sekulära motståndaren då de nästlar sig in och verkar vara ok.

 • Vaktpost

  Elimkyrkan har helandeskolor. När en församling lär ut att vi kan lära oss att hela har vårt uppdrag att visa på ”Din är makten” och att vara Jesus lärjungar spelat ut sin roll.
  Nu får du sista ordet.

 • Siri Åkesson

  Jag är lite väldigt sent ute men jag gillar inte den teologin som en del predikar som säger att: ”säg bara att du är frisk så är du det” och blir du ändå inte frisk måste du tro lite till!