Jag ska svara på Torsten Åhmans fråga

Torsten Åhman har ställt en fråga till mig, ”Tror du på en medveten pina utan slut någonsin för människor som inte blir frälsta?”

Jag ska svara på frågan. Har dock varit intensivt upptagen under söndag och måndag så jag har inte hunnit. Är mycket upptagen även under tisdagen, men återkommer senare under tisdag senast onsdag.

Jag vill gärna svara utförligt, och tänka igenom svaret, det är därför jag behöver ha lite tid.

På återseende.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jonasq

  Det är väl annars en ja- eller nej-fråga så det borde väl inte vara så svårt? 😉

 • Bo Lönegren

  Olof Edsinger har ett bra svar i Dagen idag på denna fråga.

 • Ulrika Jansson

   Först tänkte jag ”men Jonas…” Sedan såg jag den blinkande gubben och förstår dig kanske mer. Börjar jag t.o.m tolka dig rätt?

  Tänk om vi tolkar Ordet lika fel, rätt eller mittemellan som vi tolkar varandra?

 • Jonasq

  Ja, Ulrika. Det ÄR svårt med kommunikation i skrift. Och jag jobbar ändå professionellt med att skriva. Det är en helt annan sak att se ansiktsuttryck, höra tonfall, se glimten i ögat, få förtydliga, ta om osv. Och i ett samtal har man också lättare att ändra sig, en skriftlig debatt blir ofta ett slags ställningskrig där man hamnar i anfalls- och försvarspositioner. Det är inte helt bra.

 • Andreas Holmberg

  Jesus jobbade aktivt med motfrågor när han blev satt på det hala. En motfrågan till Torsten Åhman skulle väl kunna vara: a) Kan du, utifrån Nya testamentets undervisning, garantera att ingen som sagt nej till Jesus upplever medvetna plågor av något slag efter den yttersta domen? Och b) Kan du åtminstone utifrån NT:s undervisning garantera att sådana plågor, ifall de nu alls skulle finnas, är begränsade i ”tid”? (Vad nu ”tid” är i evigheten).

  Kanske Torsten som rätt många förkunnare i vår tid är beredd att garantera detta. Jag är inte det utifrån Jesus egen undervisning. Och kan vi inte garantera det måste vi tvärtom varna för motsatsen. Försiktighetsprincipen gäller här precis som i fråga om klimathotet (jättebra att du Stefan varnar även för detta!). Det innebär inte att vi ska skrämma små barn med vare sej klimat-, kärnvapen- eller helveteshot, men att vi som vuxna måste inse att det finns frågor där vi måste tackla också något slags värstascenarion för att vara seriösa. Jfr vår tänkande härnösandsbiskop Franzéns oförkortade psalm i ämnet http://www.psalmboken.blogspot.se/search/label/Vak%20upp%20h%C3%B6r%20v%C3%A4kten%20ljuder

 • Ulrika Jansson

   Vilka uttryck, ansikte, kropp, ton osv ser du hos följande personer? Vad  hade vi sett och upplevt förutom orden hos dessa personer om vi varit där?

  Matt 16:13ff

  Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: ”Vem säger folket att Människosonen är?” 
  De svarade: ”Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna.” 

  Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” 

  Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” 

  Jesus sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och
  blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. 

  Jag säger dig: Du är Petrus*, och på denna klippa* skall jag bygga
  min församling, och helvetets* portar skall inte få makt över den. 

  Jag skall ge dig himmelrikets nycklar* Allt vad du binder på jorden
  skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara
  löst i himlen.”

  Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. 

  Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han
  måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och
  översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och på
  tredje dagen uppväckas. 

  Då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom: ”Gud är
  nådig mot dig,* Herre. Detta skall aldrig hända dig.” 

  Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Gå bort ifrån mig,
  Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan
  människotankar.”

 • Ulrika Jansson

   Ja, min fråga intill var nog lite för omfattande men jag kan inte låta bli att föreställa mig texterna i verkligheten.

  Tag som exempel Petrus. Ena stunden får han höra att den bekännelse som  han uttrycker kommer att ligga till grund för Jesu församling och i nästa stund får han höra att han bär på människotankar…bort från mig Satan…

  Snacka om svängningar, personligen skulle jag nog sett ut som en fågelholk vid båda tillfällena, men det är ju jag det.