Svar till Torsten Åhman

Torsten Åhman har alltså ställt en fråga till mig: ””Tror du på en medveten pina utan slut någonsin för människor som inte blir frälsta?”

Ska då försöka besvara frågan. Kommer främst att utgå från hur jag har resonerat i min bok ”Efter detta”.

1. ”Efter detta” bygger på premissen att den enda källan till kunskap för den troende människan om framtiden och evigheten är Bibeln. Allt annat blir lösa spekulationer. Så min enda utgångspunkt blir ett resonemang om hur man ska tolka och förstå de relevanta Bibeltexterna i sammanhanget. Nu finns det en stark trend och drivkraft i delar av västvärldens teologi och kyrkor att modernisera det kristna budskapet, så att det ska bli mer lättsmält, de stötande inslagen för moderna människor filtreras bort. Då tror man att det ska gå lättare att predika evangeliet.  När det gäller viktiga frågor och där Bibeln uttrycker sig dunkelt och symboliskt, är det viktigt att diskutera hur kristna kyrkans genom historien har förstått och predikat vissa läror, som grund för hur vi idag ska tolka Bibeln.

Den sistnämnda frågan är viktig i denna diskussion. Torsten Åhman menar att kristna kyrkan historiskt sett har haft fel i denna fråga. Han tycker att Calvin, Luther, Augustinus, Waldenström och Lewi Pethrus har haft helt fel och tolkat Bibeln fel.

Men samtidigt menar Torsten att även Rob Bell och t.ex. missionsförbundaren EJ Ekman som försvarade en form av stegvis universalism, där syndaren skulle omvända sig efter Guds doms reningsbad, – även dessa läror tycker Åhman är helt fel. Enligt min mening tänker EJ Ekman och Rob Bell på samma sätt i denna fråga, båda tror på ett liv bortom döden för alla, båda tror att syndaren drabbas av Guds dom och vrede efter döden, Bell kallar det för helvetet, Ekman betonar att syndaren drabbas av Guds fostrande dom efter döden, men båda tror att syndaren för eller senare någon gång under evigheten kommer att omvända sig. Ingen kan i längden tacka nej till Guds kärlek och himlen. Men så tror inte Åhman, han tror på syndarens utplåning och förintelse.

Jag menar för min del att jag inte har mandat att hävda att kristna kyrkans huvudlinje genom historien i denna fråga, både inom katolska och protestantiska kristendomen har haft fel. Sedan kan man alltid diskutera hur kristna läran om dubbla utgången exakt ska förstås.

2. Det finns några avsnitt i min bok ”Efter detta” som diskuterar dessa frågor. Ett viktigt avsnitt är på sid 110 där begreppet ”evigt” diskuteras. Det är tydligt att bibelns ord för evigt, det grekiska adjektivet ”aionios” i vissa fall kan mena begränsad tid, men i vissa fall betyder det evighet, tid utan slut. När Bibeln talar om Gud som evig och om evigt liv, brukar det alltid tolkas som tid utan slut. Matt. 25:46 säger att ”dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv” – Det är rimligt att ordet evigt när det används två gånger i samma bibelvers, har samma innebörd.

De mycket allvarliga bibeltexterna i Upp. 14:9,10  och 20:10 talar om att kastas i den brinnande sjön och att plågas dag och natt och att plågas i eld och svavel. Texterna pekar inte i riktning mot förintelse utan mot varaktighet. Dessa texter behöver tolkas symboliskt, men det betyder inte att deras allvar ska tonas ned.

Jag tar sedan upp om andra bibeltexter om att brännas upp, fördärvas, förtäras etc. men i kristna kyrkans historia har inte dessa texter tolkats som förintelse.

Samtidigt behöver vi tala om dessa saker med ett stort mått av ödmjukhet. Enligt min mening upphör tid och rum enligt vår nuvarande världsbild och tänkande, när evigheten bryter in. Frågan är om man överhuvud taget kan tänka i kategorier av tidssekvenser när vi tänker oss evigheten, men det ligger utanför mina förståndsbegränsningar.

3. Ett kapitel i min bok handlar om himmel eller helvete, den dubbla utgången, att få evigt liv eller gå evigt förlorad. Jag och Torsten är överens om den dubbla utgången. Evigt liv eller evig död, men Torsten tolkar död som utplåning och förintelse. Jag tycker att det är att övertolka bibeltexterna med en sådan slutsats, jag stänger dock inte alla dörrar för tidsbegränsningar i Guds straffdomar. Men jag har inte på fötterna att hävda att det är så, då måste jag hävda att Calvin, Luther, Waldenström och Lewi Pethrus har tolkat Bibeln helt fel, och det kan inte jag göra.

4. Ett kapitel i boken innehåller en diskussion om den så kallade annihilationsläran, att evig död, innebär utplåning och förintelse. De frågor jag dock ställer är när denna utplåning inträffar. Tror man på den yttersta domen som en händelse i tid och rum, i framtiden, då alla döda ska uppstå, då måste utplåningen ske efter den yttersta domen. Frågan är när, och hur.

5. Annihilationsläran innebär vad jag förstår att evig död inte är något mer än vad alla ateister och agnostiker hävdar, vårt liv tar slut när vi dör, vi upphör att existera. Om nu detta är det värsta vi kan råka ut för, varför har då Jesus så allvarliga domedagspredikningar där han varnar för den eviga domen, de eviga straffen, och att förgås.

6. Det jag anstränger mig i boken är att nyansera läran om den dubbla utgången. Jag menar att man kan göra det, inom ramen för Bibeltron. Bibeln talar om olika grader av domar, det ska bli drägligare på domens dag för en del. Bibeln talar också om skärseldstankar, att en del ska bli frälsta som genom eld. Det är inte helt svart och vitt. Det beror naturligtvis på hur man tolkar annihilationsläran, frågan är hur domen kan graderas, om alla som inte tror på Jesus döms till förintelse och utplåning.

Så för att besvara Torstens fråga, jag kan inte säga tvärsäkert ”utan slut”, eftersom jag inte vet hur tid kommer att fungera i evigheten. Men kristna kyrkans historia har tolkat bibeltexterna på detta mycket allvarliga sätt, och det respekterar jag. Medveten pina – i slutändan handlar det om att tillhöra Gud eller alliera sig med mörkrets makter, att alliera sig med mörkrets makter är ofta en medveten pina redan här och nu, och det fortsätter in i evigheten. Därför har Gud lagt fram en räddningsplan för att rädda mänskligheten, tron på Jesus. Då kan vi bli befriade från medvetna pinan. Det är evangeliet.

7. Det pågår en aktiv strävan i västvärldens kristendom att tidsanpassa kristna tron, och förpacka den på ett lättsmält sätt så att det passar in i västvärldens tänkande och världsbild. Det innefattar att tona ned Bibelns budskap om Gud som domare, och tanken på eviga straff och att förgås. Det är obekvämt och stötande för många människor. Samtidigt leder denna anpassning till att nåden tonas ned, ju större mörker, ju värre djävul, ju värre synd, ju värre konsekvens av synden, ju mer lyser evangeliet om Kristus, och ju större är det ljus som övervinner mörkret.

Ett evangelium utan helvete och eviga straff, är lättsmält och snällt, men det blir också en mer begränsad nåd och en mindre omfattande frälsning.

Här är ett försök att systematiskt sammanfatta resonemangen:

Teolog/tänkare  Möjliga tillstånd i evigheten Risk/möjlighet påverka sin situation
Jonas Gardell Alla kommer till himlen Risk 0, ingen möjlighet påverka sin situation
Rob Bell Himmel/helvete- alla har möjlighet i all evighet att välja Gud och   himmel Risk 0, möjlighet påverka, men behöver inte göra val här i livet
Christer Sturmark Alla dör, förintas, utplånas, upphör att existera Risk 0, vi kan inte göra något för att påverka vår situation
Torsten Åhman De som inte tror på Jesus, upphör existera, de som tror på Jesus himmel Risk 50-50, vi kan påverka vår situation
Stefan Swärd,   Luther, Calvin, Lewi Pethrus, Augustinus, Waldenström Dubbel utgång, evig död eller evigt liv, himmel eller helvete Risk – mycket stor, vi kan påverka vår situation

Det kanske ser lite förmätet ut att lägga sig själv i samma ruta som teologins och kristna kyrkans giganter, men jag menar nog att jag står för samma grundsyn som dessa herrar.

Har Gardell rätt behöver vi inte bry oss, alla kommer till himlen med automatik oavsett tro eller livsstil. Vi kan inte göra något för att påverka vår situation. Vi kan vara hur onda som helst, vi kommer ändå till himlen. Risken är 0.

Har Sturmark rätt är risken också 0 och vi kan inte heller då göra något för att påverka vår situation. Det blir inte värre om vi lever som stora skurkar. Och det blir inte bättre om vi lever som helgon.

Har Rob Bell rätt, kan vi påverka vår situation, vi har valmöjligheter, men risken är också närmare 0, eftersom himlens dörr alltid i all evighet är öppen för alla.

Har Åhman rätt så kan vi påverka vår situation, vårt liv här och nu är avgörande för vår evighet. Risken är dock begränsad, genom att värsta straffen är utplåning och förintelse, och inte ”värre” öde i slutändan än vad alla ateister tror är mänsklighetens slutmål.

Har den traditionella kristna förkunnelsen rätt, är risken oändlig, våra valmöjligheter här i livet helt avgörande.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Birgit Hedstrom

  Kära, fina Ulrika! Jag förstår din frågeställning, och får jag ljus över vad den falske profeten och vilddjuret representerar så ska jag skriva om det. MEN JAG ÄR HELT övertygad om att du INTE behöver vara orolig för att luras in i vilddjurets och den falske profetens garn!  Helt övertygad!!! Vet du varför? JESUS SJÄLV BOR I DITT HJÄRTA, du har gett Honom ditt dyrbara hjärta och INGEN! kan göra så att Han skulle flytta därifrån när du vill tillhöra Honom! Vill ge dig orden i Judas brev vers 24; Jesus Kristus i egen hög person bevarar dig från fall och är den som kommer att ställa dig inför Sin härlighet, fläckfri och jublande… Läs också 1 Tess 5:23-24; det är GUD SJÄLV (igen!) som kommer att se till att Ulrika Jansson en dag står fläckfri inför sin Herre Jesus Kristus! Sist ett ord från Rom 8:31-39, inga änglar eller furstar eller makter eller något annat/någon annan har någon som helst möjlighet att kunna skilja dig från Honom! Ingen möjlighet.

  Ska be att du får frid över detta!

  Guds frid till dig!

  Birgit

 • Birgit Hedstrom

  Ett tillägg till dig Ulrika! Det vi klart kan utläsa från Upp 20 är att det är de som inte finns skrivna i livets bok är de som kastas i eldsjön. Ditt namn står ju där genom att du tagit emot Han som själv är vägen, sanningen och LIVET. Som jag skrev tidigare till dig så står det på så många ställen om att den som tror på Jesus har livet. Om du vill kan du t.ex gå in på Svenska Folkbibelns hemsida och göra en sökning över de bibelord som skriver om evigt liv, om liv.

  Birgit

 • Micael Gustavsson

  I någon tidigare diskussion på den här bloggen hade gör övrigt Jonasq en bra liten utläggning om hur Uppenbarelseboken i allmänhet ska tolkas.

 • Jonasq

  Vi känner inte varandra privat. Har ingen aning om vem han är.

 • Jonas Rosendahl

  Det är inte jonasq jag har mailat. Jag har inte heller nån aning om vem han är, jag vet inte ens hans efternamn.

  Men förstår att det är svårt att följa med som läsare av forumet. 

 • Ulrika Jansson

   Hoppas att du har rätt gällande Jesus plats i mitt hjärta. Själv vill jag mest gå och gömma mig av skam över hur liten plats Han har i mitt liv. Erkänner Honom som Herre men i övrigt är jag mest fylld av skam. Genom Jesu död och uppståndelse har Jesus friköpt mig från skammen och givit mig ett nytt liv. Detta gör mig ändå inte till någonting mer än en människa. Även efter min omvändelse gick jag på nitar i form av falska andar, uppenbarelser, predikningar, böcker och allt möjligt. Är innerligt glad att jag fick veta annat om allt detta efteråt men det visar hur jättelätt det är att vilseledas. I synnerhet när man inte längre får förknippa Ordet med Nåden, fruktan för Lagen med Guds Nåd. Inte får bedöma utan att bli kallad domare. Inte rannsaka min egen dynga utan att bli kallad negativ. Inte tala om synd, undantaget andras synder som ryms inom de politiska och religiösa ramarna. Människans ramar.
  Utan Jesus är vi ingenting.

 • Birgit Hedstrom

  Hej Ulrika!
  Vill du ha min mailadress kan vi ha kontakt i ett annat forum än här?

  Birgit

 • Ulrika Jansson

   Det skulle vara skönt och roligt med en mer naturlig kontakt än de ”debatt-retorik”-tongångar som råder här.

  Be Stefan skicka din adress till min så att de inte läggs ut inför halva Sverige här.

 • Birgit Hedstrom

  Mycket smart Ulrika! Jag kände oxå så att egentligen ville jag inte lägga ut min e-mail-adress för hela (eller halva) Sverige… ;D

  Birgit

 • http://www.facebook.com/janne.engdahl Janne Engdahl

  Mycket tråkigt att en så inflytelserik och viktig person i den kristna världen som Stefan , inte kan frigöra sig från traditioner och prestige och inse att ett evigt helvete inte håller på något plan.
   Han har dessutom inte skaffat sig nödig kännedom om bibeltolkning. Ett exempel: ”dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv”. Detta tas som exempel på evigt helvete. Man tar sig för pannan. Konsekvensen av att inte ta emot Gud är evig, dvs evig död. 

 • AlmaM

   Stackars dig! Narnia-böckerna är underbara på alla sätt! Testa igen!

 • AlmaM

   Tro mig, jag är inte skrämd till tro utan fullständigt och fullkomligt förälskad i den store älskaren Jesus som befriat mig till liv i Guds rike. Denna debatt skulle knappast ha gjort mig troende om jag inte var det. Jag tror typ ingen kristen är det av rädsla för djävulen, det är i så fall en obiblisk grund eftersom Petrusbrevet säger att räddhåga inte finns i kärleken och den kristna tron alltid framställs som en kärleksrelation i NT.

  Dessutom tror jag att allt ont ska försvinna i den nya skapelsen, även döden och den brinnande sjön eftersom NT säger det. Evig tortyr stämmer riktigt illa med den Gudsbild Jesus presenterar. Här i bloggosfären har jag hört ett fint namn på det: annihilationist. Tänk, man är nästan fin när man får ett namn på latin!

 • AlmaM

  Jag skriver under på både den nicenska och apostoliska trosbekännelsen, jag älskar Bibeln och bryr mig inte i Jona boks historicitet, ser inget som talar för att det inte hänt. Mirakel sker dagligen. Har man fött barn eller sett en blomma växa ur ett frö vet man det. Jesaja har jag läst som en profetbok, en av mina älsklingsböcker alltid. Jag tror att Gud ska bli allt i alla till slut och att allt ont ska förintas när Jesus skapar jorden på nytt.

  Men vad har det att göra med att du beter dig illa mot en medmänniska här på bloggen?

  Eller tar du bara den människa på allvar som tror exakt som du eller inte tror som ÖTH som tycks vara en så oerhört viktig probersten för dig?

  Själv har jag inget som helst förhållande till ÖTH bor väldigt långt från Örebro.

 • PeJohansson

  Jonas, jag förstår till fullo och det är inte alls konstigt att det uppstår irritation.
  Det kan delvis kallas kåranda eller möjligen kåranden.
  Jag kallar det numera kålhuvudmetodik.
  De som fått kännas vid krafterna bakom denna irritation förstår dig till fullo också. 

 • PeJohansson

  Torde väl vara så att även Jonasq är under förutsättningen;”kan” tolkas. ”Ska” tolkas är lite starkt i sammanhanget.