Några snabbkommentarer i bibelsynsdebatten

Som vanligt skenar bloggdebatten iväg när man skriver om bibelsynsfrågor. Jag hinner inte ens läsa alla kommentarer.

Jag vill ge några korta reflektioner.

1. Jag har inte invändningar om en läsning av bibeltexterna leder till en omprövning av hur en viss bibeltext ska tolkas. Det ligger inom ramen för det klassiska frikyrkliga paradigmet, ”hur står det skrivet”. Det jag reagerar på är när extern forskning ska leda till omprövning av hur Bibeln ska tolkas. Leder forskningen till ökad klarhet i hur vi ska förstå bibeltexten, som den är skriven, har jag inte invändningar. Jag är dock något förvånad över påståenden som hävdar att Jesajaboken med flera författare, det upptäcker man när man läser Jesajatexten, uppenbarligen lyckades inte kristna kyrkan upptäcka denna hemlighet förrän under 1800-talet, vilket gör mig klart misstänksam.

2. Greger gör ett försök att bena ut problemen. Han skriver att det i vissa kristna kretsar finns stora bekymmer över omprövning av vissa tidigare självklara kristna ståndpunkter. Han pekar bland annat på att vi inte kan bunta ihop ett antal frågor klumpvis. Jag tycker att hans ansats där är konstruktiv. Vi behöver hamna i en saklig analys av vilka förändringar som man kan betrakta som uttryck för kristna församlingens sekularisering, och vad som är förändringar på grund av att vi har gjort genomtänkta och rimliga omprövningar kring vissa frågor. När jag följer internationella debatten bland evangelikaler som går i mer liberal riktning, märker jag dock att frågorna hamnar i tydliga kluster, nedtoning av Bibelns historicitet, en mindre strikt formulerad bibelsyn, går hand i hand med att ompröva både Bibelns och kristna kyrkans historiska inställning i frågor kring samlevnad och äktenskap, inklusive homosexualitet t.ex., och där samma personer mjukar upp klassiska läror som Jesus som enda vägen, Kristi korsdöd som ett ställföreträdande offer, synen på himmel och helvete m.m.

Jag tycker att det är angeläget att skilja på frågor av dessa slag, som handlar om grundläggande kristna läror, och där kristna kyrkan har varit relativt överens under flera tusen år, och frågor som handlar mer om praktisk kristen livsstil, där praxis kan förändras över tiden, och också skillnader mellan olika delar av världen och olika samfund. Det handlar då om frågor där Bibeln inte ger tydliga levnadsregler, och en del av detta hamnade förr i frikyrkan under epitetet syndakatologen. Synen på klädsel och mode, synen på musikkonsumtion och musikstil, inställning till helnykterhet, inställning till fritidsaktiviteter som sport m.m., inställning till kulturkonsumtion, förhållningsregler kring vilodagen med mera. Den typen av livsstilsfrågor tycker jag det är svårt att hitta en biblisk grund för några strikta kristna riktlinjer, det handlar mer om lämplighet. Här kan praxis också vara mycket olika mellan olika länder och olika samfund.

Att bena ut och skilja på frågor som är förhandlingsbara och vilka som inte är det, är angeläget. Onödiga problem har uppstått i tidigare generationers diskussioner när man inte haft bra distinktioner här.

3. I mitt ursprungliga blogginlägg argumenterade jag för att det har blivit en omsvängning i bibelsynen hos Örebro missionsskola, när jag jämförde med Janzons och Sverkers text från 1989. Jag tycker inte att jag har fått något svar på den frågan. Stämmer tesen om omsvängningen? Om ja, hur har det beslutats och debatterats? Det kan hända jag har missat kommentarer här, men tycker inte jag har sett något bra svar på detta. Jag har ju inte argumenterat för att Missionsskolan ska återvända till sextiotalet vilket det finns insinuanta kommentatorer som har påstått.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Isak Spjuth

  Luther har fel men du har rätt 😉

 • Jonasq

  Det tror jag INTE han har! Ja, jag följer med i New Perspective-diskussionen med början i Stendahl via Sanders, Dunn, Wright etc.

 • Jonas Rosendahl

  Jag tycker det är viktigt att se att Jesus identifierar sig så tydligt med Jona. 
  Om jag ska spekulera lite så tror jag inte det är en slump att just Jona bok och Jesaja bok är så ifrågasatt vad gäller historicitet och vad gäller författarskap. Både böcker är väldigt tydligt profetiskt kopplade till Jesu liv. 

 • Stefan Blomberg

  Vilken poäng?

 • Birgit Hedstrom

  Ja, jag förstår hur du tänker. Om jag kommit i kontakt med tex någon kristen förkunnare eller någon kristen ”rörelse” eller en särskild lovsångare el författare så brukar jag göra lite ”research” tex på nätet. Jag kollar om tex den personen har en egen blogg där jag kan läsa om vad den personen står för. Försöker se om den personens liv och leverne; verkar hon/han drivas av passion för Jesus? Är tex undervisningen en ”sund” bibelförankrad undervisning, eller dras uppmärksamheten mot personen själv eller mot det ”spektakulära”? Ett ex: den ”researchen” gjorde jag när det gällde Todd Bentley. För några år sedan när Todd Bentley var på ropet och många kristna var så imponerade över honom och över alla ”häftiga” saker som skedde på hans mötentillfället, hade jag en kompis som också var såå imponerad. Efter det jag gjort ”research” genom att läsa hans hemsida, genom att lyssna/titta på möten han hade sa jag till min kompis att jag inte alls var imponerad över honom , över det spektkulära som skedde på möten där. Jag såg inte att Jesus själv upphöjdes och fick äran, jag såg inte att man lyfte fram bibelns undervisning, utan det kändes som en show, ett människoframträdande osv. Nu vet ju jag att han också är en människa som är älskad av Gud, och hur han utvecklats efter det ”fall” som sedan uppdagades vet inte jag, vet inte om han vänt om och ödmjukat sig osv. Men bara som exempel att där ringde varningsklockorna tydligt för mig. Kärlek till Jesus, kärlek och vördnad inför Guds ord (inte någon enstaka bibelvers el text här och där), betjänande av andra människor, tex de fattiga, de svaga, de mest utsatta, att personen inte vill dra uppmärksmheten till sig själv utan hela tiden pekar på Jesus, Gudsfruktan-att inte försvara synd och uttrycka att det inte är så farligt för Gud älskar mig ju ändå, att ha ett ödmjukt sinnelag: detta är saker jag brukar ha som rättesnören när jag vill bedöma.

  Allt gott från Jesus till dig!

  Birgit

 • Birgit Hedstrom

  Haha Jonasq! jättekomiskt uttryck; gristeologer! ;D . Känns mycket fint att du inte tycker att alla som avviker från vad du tycker är gristeologer 😉  😉

  Birgit

 • Isak Spjuth

  Plockade du inte just russinen ur kakan i det som Greger skrev?

 • Isak Spjuth

  En annan diskussion men jag kan inte låta bli att bara hinta vad jag tycker…

  Problemet är inte främst synen på Paulus, och då främst Gal och de första åtta kapitlen i Rom (där jag tror att Luther hade fel), eller dess möjliga konflikt med Jakob. Problemet är att dessa två Paulustexter står i konflikt med resten av NT (inklusive mycket av det andra som Paulus skriver). Nej, det som det nya perspektivet på Paulus gör är att den förmår att lösa problemet med Paulus, inte problemet med resten av NT. Sen om man gillar budskapet eller inte, det är ju en annan fråga (kyrkan har ju inte alltid gjort det så att säga).

  Och att Jesus inte skulle vara en ny Mose? Har du missat alla Matteus jämförelser mellan just Jesus och Mose? Ganska tydligt att han utmålas som en ny Mose enligt mig…

 • Jonasq

  Hej!

  Ja, det är en annan diskussion – och en stor sådan – så de kan vi nog släppa här. Jag håller inte med dig om det här med att Gal och Romarbrevets första åtta kapitel står i konflikt med resten av NT. Kanske det istället är din läsning som brister? ”Lösa problemet med Paulus”? Jag betraktar inte Paulus som ett problem, mycket märkligt uttryck.

  Jo, det är klart att det finns den typen av jämförelser. När Luther pratar om att Kristus inte är ”en ny Mose” så handlar det om att Kristus inte har kommit som laggivare, utan som frälsare. Tänk 2 Kor 3 och Paulus jämförelse mellan det gamla och det nya förbundet. Det gamla förbundet är bokstav som dödar, dödens ämbete, fördömelsens ämbete och visar sig ava utan härlighet i jämförelse med det nya förbundet, det nya är Ande och ger liv, Andens ämbete, rättfärdighetens ämbete, och har en överväldigande härlighet. 

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=785205323 Kennyh Widén

   Intressant..  Hur menar du då Jonas?

 • http://erikolof.blogspot.com/ Erik O.

  Syftar du på på ”svagheten” att Sternberrg söker stöd i inspirationen? Inspirationen trodde jag var intersubjektivt i vårt samtal. Eller att grammatiken i berättelsen om två män i samma stad så avslöjar inte grammatiken att berättelsen är påhittad? Nå där står ju uttalat efter berättelsen att det är en liknelse, men när det gäller urhistorien står det uttalat att det handlar om verkliga personer, något som Jesus, Petrus och Paulus bekräftar. När ska ni öppna ögonen?

  Allt Gott!

 • Isak Spjuth

  Sternberg och inspirationen.

  Jo, men kanske inte exakt vad vi menar med inspirationen. Poängen hos Sternberg är väl just att texterna kan komma att fungera historiskt, på grund av inspirationen, även om de kanske inte är de i strikt mening. Som jag uppfattar det Greger skriver om Sternberg handlar det alltså snarast om att man måste välja mellan den historiska funktionen eller den historiska grunden. Men jag antar att du vill dra det längre än så och det vet jag bara inte om citatet stödde på ett solklart sätt. Därav min kommentar.

  Men när det gäller den andra frågan låg betoningen i frågan på om det finns något i den hebreiska GRAMMATIKEN som talar för att det är historiskt/fiktivt. Och för att svara på den frågan är väl Gregers exempel fullgott?

 • Isak Spjuth

  Det jag menar är alltså Luthers problem med Jak (du minns halmepisteln som skulle brinna på domens dag). Men jag menar att om man ställer upp problemet som Luther gör det får man problem med resten av NT också, inklusive mycket av det andra som Paulus skriver själv! Därav känns det mer sannolikt att det är Luther som har tolkat dessa Paulustexter fel. Därav hamnar ”problemet” på Paulus, som vi givetvis till stor del har läst fel i femhundra år, åtminstone här på nordligare breddgrader. Själv tog det mig fyra år av ”exorcism” innan jag fick ur mig den Lutherska läsningen, men nu är jag tack och lov fri från den!

 • PeJohansson

  Birgit, utan att värdera T.S.Larssons kommentar så har jag noterat att det finns en mängd skribenter som har anslutit sig den moderna kristna tron som innebär att man säger inget mot en bokstavlig tolkning av att tala är silver, tiga är guld.Det är fult, dömande och okristet att ha en åsikt om ett felgrepp ty vi är alla syndare och kan intet säga om vår nästa, vi sitter i enliknande båt själva med ett annat namn.Exempelvis så jämförs utlevd homosexualitet med materialism som två synder som ställs emot den som har något att säga om homosexualitet som påstådd synd respektive materialism som framställts som också en synd, vi är alla syndare.
  Om din bänkgranne i kyrkan piskar upp fru och barn regelbundet så är det naturligtvis Herrens förlängda arm som älskar och agar på samma gång, eller hur?Hur skulle du och jag kunna ha en uppfattning om att en regelrätt misshandel ur gudfruktig hand är fel då vi alla är syndare och dagligen gör fel?
   

 • PeJohansson

  Hej,Jag har betraktat mig som kristen, den senaste tiden har jag fått förstå att jag är en syndare som ska beakta min egen synd före det att jag har en uppfattning om något ”fel” hos min nästa.
  Det innebär med den praktiskt upplevda tolkning av Ordet som man har på ÖTH, observera nu att det finns en praktisk och högst konkret erfarenhet av hur exegeterna praktiserar tolkningen av Ordet, att om min nästas hustru och barn regelbundet syns med blåmärken och mörka glasögon så ska jag tänka att; ”Oj vad halt det är nu, till och med mitt på sommaren ramlar man och  slår sig nästan varje dag” i stället för om jag hade varit sekulär förskolelärare tänkt ”oj blåmärken nu igen, jag har anmälningsplikt”.

 • Hm…

   Du må tro att jag förstår vad du menar men jag kan inte acceptera att man dömer ut en hel plats pga vad några hittar på idag.

  Men visst, det är verkligen inte lätt att veta hur man ska förhålla sig. Den senaste församlingen som jag lämnade var delvis pga det hyckleri som du beskriver och jag har stora problem med att förstå vilken annan församling som jag skulle kunna gå in i.

  Det är lite ”snurrigt” med mitt alias just nu men det är jag som du svarade som nu svarar dig.

 • PeJohansson

  Om det nu hade varit ”några”, ändå.
  Ett barn som snattar i godishyllan vill varje normal förälder hjälpa att låta bli med att sätta gränser, efter 18 år så är det helt ok att snatta lite umgänge med prostituerade bakom familjens rygg, spoliera familjeekonomin med 100 000 tals kronor, återkommande våld i hemmet där för att: Citat; en mycket välkänd Örebroteolog, nu snackar vi kändis, Skulle vi ingripa i detta så skulle vi behöva ingripa i så mycket så det gör vi bara inte, även jag är ju syndare hur skulle jag som pastor kunna säga något om detta.
  Det är helt ok för mig att instängda och begränsade verksamhetsområden skapar sin egen agenda och vokabulär, nu sin egen Bibel, men när dessa  kliver ut och trampar på redan utsatta med orden;Du ska vara tyst när jag talar för jag har inte tid att lyssna på dig till människor i en förstagånsgkontakt på telefon då har man med tydlighet beskrivit hur man uppfattar sitt eget instängda rike.

 • Ulrika Jansson

   Som sagt jag förstår. Min bödel är kvar i församlingen medan det var enklare för alla att jag gick.

  Inte minst för mig själv:/

 • PeJohansson

  Klarar man som pastor inte ut den här typen av situationer med vanligt sekulärt sunt förnuft efter 4 år på teologisk högskola så är frågan om Jona och en fisk ren pontempkinkuliss för att undvika och avskärma sig från raka puckar med vanligt sunt förnuft och som dessutom kostar en väldig massa offrade pengar som kunde gått till exempelvis svältande och utsatta barn.
  Det går bra att svänga sig i hur andra ska läsa och dissekera bibeln för att vara nutida godkänd kristen och accepteras i finrummet, när det gäller att ingripa då står han i vägen i det längsta. ”Du ska vara tyst när jag talar … jag har inte tid att lyssna på dig. TS Larsson är inte helt ute och cyklar, det är ett som är säkert.