Tänkvärda ord från England

Församlingsplanteraren i Helsingborg, Richard Cruz, har uppmärksammat mig på vad församlingsplanteraren Steve Addison skrivit med anledning av att den välkände evangelikale profilen i England, Steve Chalke, tagit ställning för ”same sex marriage”.

Addison ger en träffsäker analys av situationen, och hans tankegångar liknar mycket av vad som har skrivits på denna blogg under ett antal år.

A few years ago leading English evangelical Steve Chalke described the idea that God’s judgment on sin, was borne by Christ in our place, as “cosmic child abuse”.

Recently, Steve came out in support of same sex marriage. He came to this position despite Jesus’ affirmation of the Genesis 2:4 that marriage is between a man and a woman.

For thousands of years, God’s people have affirmed this teaching. Steve and others, have fallen into line with the current social trends, and walked away from God’s intention for marriage. His denomination has a different official position on marriage, but will not censure him. The Baptist Union of Great Britain calls on us to respect “Steve’s desire to stimulate wholesome and sensitive debate on this important matter.”

What’s this got to do with disciple making movements?

Discipleship means teaching people to obey Christ’s commands. Movements are counter cultural. They follow Christ, not social trends.

Typically, in the decline of a movement it is religious professionals who lead the way. They seek to lower the tension with the cultural elites.

They seek a place at the table in mainstream society. Uncomfortable doctrines of the authority of scripture, the lostness of humanity, the horror and shame of the Cross, the uniqueness of Christ, are neglected and rejected.

First in private. To come out publicly would be to alienate ordinary believers who are faithful to Scripture. Eventually, in public as McLaren and Chalke have now done.

Disciple making movements always raise the tension with the surrounding culture. They are both radically engaged, and radically different. Fundamentalists are radically different, but radically disconnected. Progressives, like Steve, are connected with the culture, but not radically different.

Leaders such as Steve Chalke in England and Brian McLaren in the US, are leading progressive evangelicals into decline and decay. For the last 100 years evangelicals in the West have been on a recurring cycle of rise, plateau, decline and decay. That’s how the Student Volunteer Movement for world missions morphed into the World Council of Churches. It’s how Protestant liberalism reached its zenith in the 1960s before collapsing and decaying.

Now a new generation of progressive evangelicals is treading that wide path.

Westerners have been redefining “mission” and “the gospel.” for a century. Nothing has changed. Abandon the authority and teaching of Scripture, drift from the proclamation of salvation through Christ alone, surrender to the spirit of the age, and God will raise up these dead stones as a living witness to the glory of his Son. Always on the fringe, away from the camera lights, away from the comfort of social acceptance, away from established institutions. God will raise up a people for his name.

Let Paul’s words, which are also the words of the living God, serve as a warning to us all, and an encouragement to stand firm in the faith we have received.

For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw—each one’s work will become manifest, for the Day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone’s work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire.

1 Corinthians 3:11-15

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Doctrines of Grace

  Guds vredesdom vilar över Sverige

  18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.
  21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.
  26 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28 Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. 29 De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. 30 De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, 31 är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. 32 Sådant gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. (Rom 1:18-32)

  16 Så säger HERREN: ”Ställ er vid vägarna och spana, 
  fråga efter de urgamla stigarna. 
  Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar.”
  Men de svarade: ”Vi vill inte vandra på den.”
  17 När jag satte väktare över er och sade: ”Lyssna till ljudet från hornet”, svarade de: ”Vi vill inte lyssna.”
  18 Hör därför, ni hednafolk, lägg noga märke till, du menighet, vad som sker bland dem. 
  19 Hör du jord: Se, jag skall låta olycka drabba detta folk, frukten av deras tankar, eftersom de inte har lyssnat på mina ord utan har förkastat min lag. 
  20 Vad bryr jag mig om rökelse även om den kommer från Saba, eller om bästa kalmus från fjärran land? 
  Era brännoffer har jag inte behag till och era slaktoffer tycker jag inte om. 
  21 Därför säger HERREN så: Se, jag skall lägga stötestenar framför detta folk, och på dem skall fäder och söner tillsammans snubbla, grannar och vänner förgås.
  ( Jeremia 6: 16-21 )Han är Gud Allsmäktig – kungarnas Kung och herrarnas Herre!

 • Patrick Ölund

  Du menar alltså att en nyfrälst person som inte har en aning om i vilken kontext Paulus skrev inte kan transponera budskapet och få ett ”rhema” ord mitt i deras situation?

 • David Wedegård

  Swärd!
  Min fråga är varför du som så tydligt kallar dig evangelikal med en hög bibelsyn, ändå spårar in på samma typer av frågeställningar gång på gång. Varför gäller orden i ex. Rom 1 mer än Jesu tydliga bud i Luk 14:33: ”Så är det alltså: ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger”. Satsa nu på att reda ut varför detta kan ”bortförklaras” med hjälp av exegetik och hermeneutik, medan andra utspel inte tillåts göra det. Om jag dock har fel i detta får du gärna rätta mig, alltså om du avstår från allt du äger. 

 • gäst & främling

  Jesus gav ett uppdrag till sina lärjungar, att allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och att allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen.
  Vad menar du att vi skall avstå ifrån idag, Paulus reste med båt, idag hade han kanske tagit flyget, många av Jesu närmaste vänner var rika, allt handlar om hur vi använder våra ägodelar, och alla dom tekniska framsteg, Jesus talar om att bygga ett torn i Luk14:28, när han enligt dig borde sagt bygg inte ge bort pengarna istället.

 • Magnus

  * Jonasq skrev:
  Äktenskapet är för man och kvinna, åtminstone det kristna äktenskapet.
  Hur man reglerar äktenskapet utanför kyrkan, alltså juridiskt, är
  däremot en annan sak. Det finns ingen anledning för kyrkan att agera för
  att vår syn på äktenskap och samliv skall omfatta alla i samhället,
  oavsett tro.

  **Instämmer till fullo i ovanstående. Låt vuxna icke-troende människor vara fria att leva sina liv på det sexuella planet (så tillvida att relationerna är jämlika och att det sker mellan vuxna personer) som de önskar.
  Däremot skall vi kristna som kontrast till detta visa på en den bibliska äktenskapssynen gentemot de former som existerar i det sekulära samhället idag.

 • Jonasq

  Jo, jag är helt övertygad om att en nyfrälst, och en gammelfrälst också för den delen, kan höra Guds Ord in i sin situation. Anden verkar genom Ordet! Men det tar förstås inte bort betydelsen av sunda tolkningsprinciper. 

 • David Wedegård

  Du bekräftar lite min tes här. Du använder dig av andra berättelser för att på något sätt tillintetgöra Jesus radikala budskap om att sälja allt man äger. Exemplen på just detta budskap är mångfaldiga. Vi utgår helt enkelt från en känsla/förutfattad mening innan vi möter texten och låter den snarare bekräfta vår hållning än tvärtom. När texten är besvärlig så försöker vi kringgå den, oavsett om det är i ”liberal” eller ”evangelikal” riktning. För du ger mig inget bra svar på varför vi INTE skall följa detta Jesusord. Om det inte gäller oss, vem gäller det? Är inte vi lärjungarna?

  När du tar upp tornet, så tror jag du behöver läsa den ur sitt sammanhang och inte som att Jesus vill att vi ska bygga ett torn. 

  (Jag är medveten om att jag startar en annan tråd än den som Swärd ovan går in i, men jag vet inte annars hur jag ska utmana att ta ut svängarna mer än rent historiskt-kritiskt och diskussion om vad som finns bakom texten. Vad som finns framför texten är egentligen mer intressant, vad den gör med oss. Inte ens Swärd kan vara konsekvent i sin läsning, och därför vill jag bara höra mig för vad han anser om sådana här ord från ex. Lukas)

 • gäst & främling

  Du talar om att vara konsekvent, men plockar bara ut en vers.

  Jesus gav ett uppdrag till sina lärjungar, att allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och att allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen.

  Men dom orden gällde alla dom som Jesus gav personligt uppdrag att bygga församlingar, men idag verkar många tro att dom kan flytta råmärken hur som helst.

  Paulus fick uppdraget att gå till oss och Rom 1 är ett mycket viktigt kapitel, för oss i denna tid. 

 • Jonas Rosendahl

  Jag tycker det ligger mkt i den ansats du kommer med att vi försöker hoppa stavhopp över det obekväma i skriften. Och speciellt när det gäller det ekonomiska området, visst skulle vi kunna vara mångt mer generösa än vad vi är? Budskapet där i Luk 14:33 utmanar på många sätt. 

  Men läser man texten så står det faktiskt inte att vi ska sälja allt vi öger, det står att vi ska AVSTÅ allt vi äger. Vidare står det i början ” på samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge….” På samma sätt som vad? Ja de liknelser som gavs innan handlade om att kalkylera kostnaden för att följa Jesus och tittar man på det som står innan liknelserna så handlar det om och nu kommer vi till kärnan när vi låter skrift tolka skrift = Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Just det. Vi ska avstå allt vi äger i oss själva = på samma sätt = vi följer Jesus genom att följa med det lidandet det innebär att ta vårt kors = lägga ned mitt liv som jag äger för att lida och följa Honom. 

  Om man fundamentalistiskt och ordagrant ska tro på skriften och inte låta skrift tolka skrift då kan det ju gå i absurdum. Det står i Ps 53:2 ” …det finns ingen Gud” men jag går ju inte ut och säger att det finns ingen Gud för bibeln säger det. Däremot står det att dåren säger detta, ja då tolkar skrift skrift.

 • Per Stenlund

  Hej David!

  Du har en bra poäng, tycker jag. Jag har funderat över detta när jag har läst många inlägg här om vikten av en ”rätt” bibelsyn. Trots att man i en hel del kretsar har en ganska bokstavlig tolkning av Bibeln, så är det ändå möjligt för en stor del av kyrkan (och individerna) i väst att leva på ett sätt som är delaktigt i att över 1 miljard människor inte har basbehoven tillfredsställda och att många av dem t.o.m. går under. Där kan man ju tycka att Bibeln är tillräckligt tydlig för att vi i alla fall inte ska försvara vår livsstil. Men detta är inte en viktig hermenutisk fråga för många av oss. När Swärd tidigare sammanfattade bibelsynsdebatten så tyckte han att vi bl.a. ska fokusera mer på andeutdrivning, bön för sjuka och profetisk nådegåva. Och det är ju jätteviktigt, men hela denna enorma fråga om materialism, som finns överallt i NT, hamnar i kategorin ”pengar, sex och makt” och frestelsen kring detta.

  Vi tycker att det oftast bara är att läsa som det står, men inte riktigt alltid. Jag tror inte att man kan skilja bibelsyn från bibeltolkning. 

 • Jonasq

  Jag tycker att det ligger en hel del i det du säger. Vi kan/ska aldrig bli bekväma inför Guds Ord så att det inte kan oroa och beröra oss. Dock är inte Jesus ”en ny Mose” för att citera Luther. Allt han säger till oss måste också sättas in i sammanhanget att han är på väg till korset för att återlösa förlorade syndare. Evangelierna är ”passionshistoria med ovanligt lång inledning” som Käsemann uttryckte det. Annars riskerar vi att tillintetgöra evangeliet, de goda nyheterna. För om budskapet är att vi ska tillintetgöras genom vår oförmåga, vår brist, vår syndfullhet, ja då har vi enbart dåliga nyheter.

 • David Wedegård

  Du har helt rätt, jag skrev sälja ovan, men avstå var rätt utifrån Lukas sammanhang. Däremot kan man hitta andra ställen där Jesus utmanar att just sälja allt och ge åt de fattiga. 

  Det finns alltid en risk att man ”förandligar” sådana texter som på ytan utmanar oss ur ett ekonomiskt perspektiv. Men vi får aldrig glömma att det faktiskt är ur ett ekonomiskt perspektiv. Så klart är det jobbigt i ett sammanhang som vårt där mammon styr det mesta. Vi får inte glömma att Jesus stod på de fattigas sida och utmanade ett system som till slut tog livet av honom. Tänk på vad Jesus säger om den fattiga änkans gåva, ett tydligt exempel på att det handlar om ekonomi och ekonomisk utjämning ala jubelårets kärna.

  Detta är inga lätta frågor, men om man som ansvarsmedveten bibeltolkare (som jag ändå tror att Swärd vill vara) så behöver man angripa dessa frågor också. För om det är någon som drabbas mer av dessa frågor så är det just Swärd och majoriteten av Sveriges kristenhet. Men Swärd behöver sällan ta konsekvensen av att homosexualitet anses vara synd. 

 • David Wedegård

  Ordet kan sannerligen beröra oss och bedröva oss. 

  Självklart måste Jesu ord sättas in i ett sammanhang, men passionsberättelsen är inte den enda berättelsen som Jesus vill berätta. Riket har redan trängt in i och med att Jesus vandrar på jorden (ex. Matt 11:12, Mark 1:15). Tiden innan korset spelar också stor roll i budskapet om Guds rike, och vad handlar detta rike om? Tydligen en hel del om ekonomi, tycks det, något som Jesus kommer tillbaks till lite då och då. För precis som du säger, om budskapet tillintetgör oss, då är något galet. Det är därför lätt att komma med den invändningen; ”Jag kan inte avstå från allt jag äger, för det kommer att förstöra min framtid, mitt liv…etc…” Men om exempelvis Swärd menar att Kristi budskap tillintetgör en homosexuels hela framtid om att kunna leva tillsammans i kärlek med en annan människa, ja då behöver han också ta tag i de svåra frågorna som drabbar honom själv. Bibelns texter skall utmana oss och förvandla oss, därför är det som sker från textens bokstav till hjärtats förvandling långt mycket viktigare än Jona-boks historicitet. Men, kul att du tycker det ligger något i det jag säger :-)

 • David Wedegård

  Det enda jag vill är att höra hur du tänker kring Jesu uppmaning att ”avstå från allt vi äger”? Jag förstår inte riktigt vart du vill komma. 

 • Jonasq

  Ja, absolut. Viktiga saker du tar upp! Jag har inte tid att utveckla nu, men det handlar ju grundläggande om vad evangeliet är för typ av budskap. Är det det krav? Något vi måste leva upp till? Omöjlighetsidealet delux? Eller är det verkligen goda nyheter till ”ogudaktiga” som rättfärdiggörs av nåd. 

  Eller ska vi tänka oss att vi har två olika evangelier i NT, ett för helt igenom fördärvade syndare som måste frälsas ”av nåd genom tro allena” och ett som handlar om att se till att få sitt liv i linje med gudsrikets krav och ideal?

  Jag tror inte så mycket på det här lydnadsevangeliet. Inte för att det inte är rätt, sant, riktigt, gott, bra, välbehövligt osv, men för att ingen kan leva upp till det.

 • Jonasq

  Ett tillägg. Men jag håller med dig om diskrepansen fu pekar på. Dock är inte passionsberättelsen en berättelse som Jesus berättar, det är istället berättelsen OM Jesus, prismat som allt Jesus säger och gör måste ses genom, om det ska vara evangelium. Men jag gillar din invändning för den är ren lag från höjden som drabbar alla utan undantag, inklusive Swärd, dig och mig. Homosexfördömelsen drabbar däremot bara en kategori syndare och kan leda till villfarelsen att det är gott ställt med oss, men inte med dem.

  I själva verket står vi alla under synden, vreden och domen och får alla överflödande nåd genom Jesus Kristus.

  Hoppas att du förstår vart jag vill komma.

 • gäst & främling

  Har du avstått från allt du äger? du bor på en dyr ort som jag aldrig skulle ha råd till med min pension, men nu ser inte jag det som du ser i den texten, Jesus säger att arbetaren är värd sin lön,och det var du som pekade på Rom 1 som jag svarade på, Paulus är mycket rak och texten vänder sig till oss det måste vi acceptera.

 • David Wedegård

  Intressant att du som skriver under pseudonym och inte står för det du skriver, kollar upp mig och ser vart jag bor. Vet inte vad det har med saken att göra, men det lägger klart en nivå på debatten där jag inte vill vara. 

  Du har än så länge inte svarat på min ursprungsfråga och jag antar att du inte heller kommer göra det utan att ge dig på min person. Så jag lämnar dig här.

 • Jonas Rosendahl

  Jag kan inte annat än hålla med dig i vad du försöker säga här. Däremot är det  
  vanskligt när vi tillämpar ett bibelord bara på det ekonomiska området enbart , då det uppenbart framkommer i just detta bibelställe att det inte är ekonomin som är kärnan kring budskapet utan snarare det liv vi har och äger som ska överlåtas till fullo utan förbehåll till Kristus, dvs vi avsäger oss ägarskapet av vårt eget liv.
  Jämför också med ett bibelställe som en del i trosrörelsen använde länge om att få hundrafalt igen ekonomiskt. Kenneth E Hagin erkände i sin bok the midas touch att Herren gjorde honom uppmärksam på att det faktiskt inte står nåt om ekonomin i det bibetsället ( jag minns inte exakt ställe just nu )och  Hagin gjorde sedan ett räkneexempel på vad det skulle innebära att få igen och kom fram till att knappast någon fått igen så mkt. Han fick ändra sig i undervisningen om detta. Därför är det så viktigt att se kontexten och sedan låta bibelord tolka bibelord och även lita på det helige Ande, han ska leda oss till sanningen.

  Att följa Jesus i ett lärjungaskap är ett livslångt lärande och även Jesu ord om förföljelse och utlämnande till domstol har de flesta av oss inte varit med om. 
  Men vi kan vara säkra på att Gud utmanar oss på område efter område, och vi ska komma till den punkt att vi inte fruktar döden utan villigt kan från hjärtat ge våra liv i martyrskap om så krävs. 

  Vi är långt ifrån denna överlåtelse i västvärlden. Jag har många gånger förskräckts över vad katoliker från mellanöstern berättat för mig, då är man liten på jorden kan jag säga och det känns väldigt misplaced att börja prata om deras teologi i det läget. 

 • Jonas Rosendahl

  ”diskrepansen” – nu fick jag lära mig ett nytt ord. 

 • Jonasq

  Well, good for you!

 • gäst & främling

  Jag känner inte dig och vet inget om din bostadsort, men du gav mig rätt i att du inte har gett bort allt du äger, men vad jag försökte säga var att jag bor billigt ute på landet, men har ändå mer skuld än ägodelar, jag äger inte datorn heller,(ägaren till datorn vill inte att jag använder namn) och jag bryr mig inte om du använder signatur, värdet ligger i det som skrivs.

  Din ursprungliga fråga var ju Luk 14:33 som du menade var viktigare än Rom 1 om du går tillbaka så tror inte jag att jag har missat något så du har fått svaret. 

 • Jonas Rosendahl

  Historien talar till din fördel i argumenten i detta Wildwest. Få tag i Lydia Svärds bok om väckelsen folk i andra kammaren från slutet av 1800 talet till en bit in på 1900 talet. Där har du svart på vitt på vilken betydelse det har att kristna påverkar i samhälls- klimatet. Det är alltid nån som påverkar samhället, det är bara ett utopi drömmande att samhället lyckas byggas så att det passar precis alla oavsett hur de vill leva. 
  Däremot ser jag en anpassning mot Islam just nu då en del vill införa polygami äktenskap, och i frihetstecknet men det är bara en anpassning  i mitt tycke. 

  Utan frikyrkans folk i riksdagen hade vi aldrig haft religionsfrihet i den bemärkelsen vi har i lagstiftningen som kom 1951. Förvisso stöttade liberalerna den iden också, och sv kyrkan var de största motståndarna. 

 • Sefast Tronde

  Visst är det så att frågan är en vattendelare, och har så varit igenom hela historien och inte bara nu. Det är sannerligen något att begrunda, hur det var under Noa’s dagar, och hur det var i Sodom och Gomorra. Men att påtala detta väcker reaktioner, främst från de som tänjer och omtolkar Ordet.

  Om man tänker lite djupare på frågan blir kontentan att en relativisering av Guds Ord, Bibeln, faktiskt blir mer dömande just därför att en relativisering och liberalisering även omintetgör nådens fullhet. Där nåden relativiseras behövs inte längre Golgata kors, för gärningsläran träder i dess ställe. 

  Och för oss som tror blir det mer och mer ett väglöst land, när tidigare begrepp mister sin innebörd, därför att även begreppen relativiseras. Och det blir allt mera osäkert vilka vi kan lita på. Går vi till en pingstkyrka eller en ÖM-församling vet vi inte längre vad som förkunnas, och vad kyrkans lära står för, det varierar från plats till plats, i takt med att allt fler anpassar sig till tidsandan och det yttre trycket.

 • Wildwest63

  Det finns ingen logik i att jag som kristen inte ska påverka mitt samhälle. Om 90% av samhället bleve kristna, skulle det inte vara en väldig påverkan då? Detta är dessvärre utopi, men var drar vi isåfall gränsen? Självklart vill jag ha ett bra samhälle, självklart anser jag att kristen tro o kristna levnadsregler ger bästa förutsättningar för det, självklart vill jag då propagera för det. Precis som jag vill vittna om min tro för andra eftersom jag tror att de är bäst för dem om de kommer till himlen.

 • Göran Andersson

  Hej!
  Vill du enhet bör du nog, tillsammans med en del andra här på bloggen, sluta att stoppa in alla i färdiga fack, med rubriken ”evangelikal” eller ”fundamentalist”. Råkar man inte hålla med dig i din bild av evangelikal hamnar man genast i din bild av fundamentalist. Du är inte den ende som gör så här, men nu gav du uttryck för det. Den här debatten ger väl tydligt besked om att ”evangelikal” inte är en evigt oföränderlig ståndpunkt, utan ändras ganska mycket över (ganska kort) tid. Kanske det är likadant med fundamentalist? Och kanske många av oss inte passar perfekt i någotdera facket? 

 • anton8

  Intressanta frågor. Jag ska inte kapa tråden utan bara kommentera ett argument som återkommer då och då, inte minst när någon argumenterar med Jonas Q. Argumentet går ungefär så här: Dina kunskapskrav utesluter nykristna (enkla) läsare. Jag skulle vilja ge några reflektioner kring det argumentet. För det första så tror jag att människor är duktiga på att läsa. Detta bekräftas av mötet med icke-kristna eller nykristna i t ex Alfa-grupper. Det betyder att de på ett spontant sätt ställer rätt frågor: Vad är detta för text? Vad menar man när man säger så eller så? Hur går detta ihop med det vi läste där eller där? Gäller detta för oss, hur ska man i så fall få det att fungera, etc? Jag vill t om hävda – lite provokativt – att det krävs en ganska lång träning i kristna sammanhang för att lära sig att ”läsa fel”. (En grundläggande upplevelse i mitt liv var när jag som 20-åring höll bibelstudium över 1 Petrus brev i den kyrka jag då arbetade i. När jag talat om det tredje kapitlet hade jag två köer framme hos mig som ville ställa frågor. Äldre kristna män som hade teorier om hur det egentligen gick till när Jesus steg ner i dödsriket och nykristna som förtvivlat frågade vad det innebar att man tåligt skulle lida t ex på sina jobb). Min poäng är alltså att den läsart (det sätt att läsa) som t ex JonasQ förordar inte kräver någon särskild kunskap eller framstår som främmande för en ny eller ovan läsare. Däremot krävs förstås kunskap när man ska försöka svara på den typen av frågor som en ny läsare självklart ställer. Men också det menar jag att ovana och nya läsare inte alls brukar ha svårt att acceptera.

  Greger   

 • Jonasq

  Viktigt att vi inte blandar samman ”påverkan” med lagstiftning. Jag tycker så klart att kyrkan ska påverka samhället på många olika sätt. Att vara en röst för Kristus innebär såklart att vi både säger och gör saker som vittnar om det rike vi tillhör.

  Men att vilja ha en lagstiftning  i exempelvis samlivsfrågor, som utgår från vår tro och tvinga andra att leva på vårt sätt, det är inte kyrkans uppdrag.

  Och majoritetsargumentet kanske inte heller är helt övertygande. Vi är många så vi kan tvinga minoriteter att leva som vi vill? 

  I ett demokratiskt samhälle, vilket helt klart är den bästa samhällsformen världen har skådat hittills, försöker vi komma överens om lagar och förordningar som inte gynnar någon särskild grupp, tro eller ideologi. Alla får finna sig i att respektera varandra och at inte låta lagstiftningen utgå exempelvis från ett kristet perspektiv, inte heller ett muslimskt eller ateistiskt.

 • Jonasq

  Exakt, Jonas, frikyrkan arbetade förr för frihet för alla. Sedan tog man över statskyrkoperspektivet och började via KDS och KD att arbeta för att kyrkans syn på exempelvis äktenskap och familj ska vara den lagstadgade. ”För allas bästa” såklart. Det är djupt problematiskt.

 • Birgit Hedstrom

  Hej Greger! jag tycker det ligger mycket i det du skriver här ovan. Vi ”gammelkristna” krånglar till det ganska ofta tror jag, vi kommer med förenklade redan färdiga svar ofta. Jag har varit frälst i hela mitt liv, när jag för snart 23 år sen flyttade till Stockholm, trodde jag (faktiskt helt barockt egentligen!) att jag hade svar på alla frågor i tillvaron. Så i kontakten med ofrälsta tex på mitt jobb så hade jag alltid självklara svar på deras frågor och så. Fattar inte hur jag kunde tro att jag kunde allt! hade svar på allt de sa… Man kan ju föreställa sig vilken typ av samtal det blir; dvs det blev monolog, jag var inte heller överdrivet intresserad av att lyssna på vad de hade att säga. Tack och lov så (åtminstone ;D) här har jag nog mognad lite, och kan lyssna på männikor på ett annat sätt idag. Nu har jag inga problem i ett sådant samtal iatt försöka verkligen LYSSNA till vad de säger, kan utan problem säga till en person; ja, jag förstår att du tycker det här är jättekonstigt och svårt att begripa (tex frågan varför? tillåter Gud så mycket lidande i världen), jag tycker också det är jättesvårt att förstå. Människor måste få känna att de får ha sina frågor utan att vi typ ska ta över samtalet och tystna deras frågor, deras upplevelser, deras kanske negativa erfarenheter. Men då är det så skönt att kunna berätta om den trygghet och kontakt i vardagslivet som jag trots varför-frågorna har med Jesus. Och då kan vi få en jättebra DIALOG (inte monolog..) Utifrån det du skrev Greger tänker jag också på Jesu ord om at ta emot Guds rike som ett barn. Det är inte farligt med ärliga, öppna, raka frågor som  ofrälsta och nykristna (och gammelkristna) kan ha. Och vi ska inte tro att vi har svar på allt. Att söka svar i Guds ord ska vi ständigt sträva efter! Men vi ska passa oss för att fastna i besserwisserdiket av att vi tror oss veta allt (som jag vistades i en tid i när jag nyss flyttat till Stockholm 😉

  Guds goda till dig och de dina!

  Birgit   

 • Birgit Hedstrom

  En rättelse: skrev att det snart är 23 år sedan jag flyttade till Stockholm, men det är ju snart 27 år sedan! 27! helt otroligt…

  Birgit

 • uffe_lundberg

  Sodom och Gomorra gick under för sin ondskas skull, det står inget om att det var bara för den gruppvåldtäkt som männen ville begå mot besökarna. Det har inget med homosexualitet i ordets rätta bemärkelse att göra.  Om det nu är till någon nytta att påpeka det. 

  Att Lot dessutom erbjöd sina döttrar istället är väl minst lika orättfärdigt. Men det visar bara på den tiden kvinnosyn. Fruktansvärt!

 • Jonasq

  En härligt helg önskar jag dig också!

 • Jonasq

  Mycket 1800-talsgrejer i dina inlägg, jonas. Ett särskilt intresse?

 • Wildwest63

  Jo, men fortfarande är inte staten neutral. Staten som den finns idag kommer från idéer, från livsåskådningar. Sverige ser mycket annorlunda ut jämfört med Bhutan eller Laos eftersom Sverige är grundad på judisk-kristen etik och tro.

 • Jonasq

  Minpoängär inteatt staten är neutral,utan att vi i demokratisk ordning tillsammans i samhället kommer överensom samhället ska styras, vilka lagar somska gälla osv.

 • Tommy Wasserman

  Tack Birgit, jag känner igen mig själv i mycket av det du skriver!

 • Tommy W

  Hej, Göran, jag är inte heller bekväm med etiketterna. För mig är enhetens grund tron på Kristus som är fundamentet. Du får försöka läsa mina kommentarer som svar till Rosendahl som vill beskriva sin evangelikalism, var den varit och är på väg. Jag tycker Stotts definitioner på fundamentalism är väl formulerade och tänkvärda. De var för Stott inte kännetecken på evangelikalism.

 • SefastTronde

  Du tycks ”bara” läsa med ena ögat, och inte försöka förstå varken mig eller Wildwest. Jag har aldrig sagt ”bara”, i den bemärkelse du så ensidigt tycks fästa dig vid. Däremot är detta fenomen av betydelse på ett sätt du tydligen väljer att bortse från, efter som Bibeln explicit nämner det medan du söker förminska vad Ordet faktiskt talar om. 

  Läs Bibeln så att text får förklara text, så förstår du kanske bättre. Dvs. om du inte låst fast dig vid att försvara en homosexuell livsstil som det primära i vad du här vill säga. För då har du redan stängt till ditt hjärta på ett sätt som gör att du ändå inte kommer att förstå.

 • uffe_lundberg

  Jag försvarar ingen homosexuell livsstil, eftersom det inte finns någon. Homosexuella lever som alla andra med den skillnaden att de älskar en person av samma kön. Och det jag menade är att det som beskrivs inte handlar om kärlek utan om våld och övergrepp. Och det finns det naturligtvis inget försvar för.