Funderingar

Märkligt. Skrev en artikel idag om planetens ödesfrågor med länk till denna blogg. Noterar att vid den här typen av artiklar får man i stort sett inga reaktioner alls. Jag är ju van vid att få mycket reaktioner när jag skriver. Tipsar gärna Holger Nilsson om att läsa den Världsbanksrapport som kom för några veckor sedan. Vi talar om värstascenarior om att mänskligt liv kan få svårt att överleva på denna planet, en temperaturstegring på uppåt 4-6 grader, släpper loss krafter som inte en människa vet hur det kommer att gå. Varnings- och domedagspredikningarna kommer idag från Världsbanken, Greenpeace, International Energy Agency i Paris, OECD och IPCC.

Men det verkar som om ingen bryr sig. De politiska ledarna tar inte frågan på allvar. Och kristna kyrkan har en benägenhet att stämpla ut alla som knäppgökar som kommer med domedagsprofetior – det är det intrycket jag har i varje fall.

Jag minns någon som sade, att det ska vara som på Noas tid.

Återkommer endera dagen med summerande reflektioner på Jona-debatten.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Wildwest63

  Det kanske beror på att klimatet tillhör de fem stora ämnesområden som man måste ha en specifik åsikt om för att passa i det här samhället. De andra är aborter, homosexualitet, feminism o invandring. Tabubelagda ämnen med ett sanktionerat sätt att se på saken.

  Dessutom är klimatfrågan synnerligen svårgripbar o full av motsägelser. Vilka forskare ska man tro på? Vilka siffror är rätt? Det ändrar sej ju snart från månad till månad. Hur många isbbjörnar går åt mellan 2021 och 2031? Vilken korallö i Stilla havet kommer översvämmas före 2032? Vilken nollpunkt utgår man ifrån när alla beräkningar görs?

  I klimatfrågan ligger också hela demokratifrågan. Vilken annan fråga kan komma att samla hela världen under en o samma starka ledare om inte denna s k överlevnadsfråga. Vem vågar gå emot detta?

 • Greger Andersson

  På den här punkten är vi mer ense än någonsin. Vi får akta oss så att vi inte enbart diskuterar interna frågor när vår kallelse är att söka Guds väg (teologi) för hela världen. Då är miljöfrågan och hela den politik som skapat detta problem av absolut högsta prioritet. Här skulle du kunna göra en stor insats Stefan.

  Greger Andersson

 • Jonasq

  Kan bara hålla med. Och lite skamset tillstå att det lockar mer att diskutera bibelsyn….

 • WO

  Är kanske så att få, mkt få, verkligen ifrågasätter att det ÄR klimatförändringar på G, och att de kan mkt väl vara/komma att bli orsakade av oss människor. Därmed iaf teoretiskt möjliga att motverka. Hindra om man så vill.

  Men den direkt kopplingen till det privata livet är inte så absolut, även om man också av många skäl förutom klimatet borde tex åka mindre bil, orsaka mindre sopmängd etc. Det börjar nog gå in lite i taget hos även gemene man, detta med klimatets hotande att föra ”samhället Jorden” in i kaos…men ändå känns det nog för många mindre personligt, påtagligt. ”Det får regeringen ta tag i”, typ.

   ”Kör jag 10 mil extra blir det si och så värre för människorna i låglänta kustområden i fattiga länder” är ju inte så konkret egentligen, fastän det borde vara det!

  Det är ju faktiskt rejält svårt veta ens ungefär hur ens eget privata handlande verkligen ger utslag i den saken, än det är i frågorna, exempelvis,  ”ligger jag med en person jag inte är gift med så syndar jag mot både Gud och mot min och hennes kropp” eller ”ljuger jag för min bästa vän så är jag verkligt illa ute, det är ett svek mot vännen, men också mot Gud, inte ok”…

  Privatmoral är mer påtagligt, även i andra sakfrågor än de jag nu nämnde.

  Att det då blir stor diskussion när det handlar om Bibelns status och näraliggande frågor (då dessa konkret påverkar mkt mer precist hur man som troende kristen ska agera i de ovan nämnda ”scenariona”) skulle kunna bero på att där är det också förändringar på G, men mer långsamt påverkande undervisningen från predikstolarna. Men detta, uppfattar jag från min smala horisont, är det hos ”gemene man” i kyrkorna mkt litet intresse för, det är som att det är helt självklart att predikanter nu har helt och hållet andra prioriteringar än sådana frågor 
  Ja, det är klart…att ljuga lär knappast någonsin bli ”Ok” med någon predikant…men leva ihop utan äktenskap är ju väldigt många som gör utan att det ens berörs…det ses inte som ett problem överhuvudtaget många gånger (tycks det som i vart fall)
  Det kan ju inte bero på att man enbart ”struntar i predikantens undervisning”. Det är snarare så att den undervisningen ändrats eller undvikits.
   

  Det kommer lite smått ”nya idéer” men såpass lite i taget, att det inte märks om man inte är speciellt intresserad av just det…något som få verkar vara. Men på din blogg läser många som HAR ett sådant, om än amatörmässigt många ggr, ”teologiskt” intresse.

  När då ämnen kommer upp i en blogg som behandlar sådant som ligger i den trakten, DÅ blir det diskussion. Inte alls märkligt, även om det ytligt sett kan te sig lite smalt och kanske tom trångsynt.

  Kyrkfolket vet ju att Bibeln även ger mkt hintar om människans ansvar och lott att ”styra och ställa” över sin jord hon fått att bo på, så nog borde även de frågorna kunna få diskussioner att starta och leva. Men…det verkar som att när det knappast råder stor åsiktsskillnad mellan hur man ska se på detta ur vinkeln ”vad är det i min kristna tro som gör detta till en viktig diskussion” så blir ”knuffen” att sätta igån en diskussion inte så stark.  Det är ”lätt” att vara hyggligt ense, med andra ord.

  Att nya värderingar i mer ”läromässiga” frågor och (privat)moraliska dito är på G, det gör ju iaf att det lättare uppstår diskussion…rätt så naturligt…. (?)
  Detta både pga av att de som oroas vill säga sin mening, och de som gillar nytänkandet vill undvika att käppar sätts i ”deras” hjul.

  Bibelsynen tex ger ju konkret utslag, både på hur viktiga/mindre viktiga vilka som helst frågor ses, och på vilka svar frågorna kan tänkas få från Bibeltexten.

  Kanske blev detta otydligt eller onyanserat, men jag tror iaf att där ligger en åtminstone del av svaret på varför miljöpolitiska ämnen sällan ger någon större blogghetta…trots att klimathotet mkt väl kan ge skäl att tänka i ”apokalyptiska banor”.

 • O P

  1 Mos 8-9 kapitlen  Guds förbund med Noa, Gud lovar att det aldrig mer skall komma någon liknande översvämmning därför har jag svårt att tro på dessa s.k experter, däremot tror jag att som wildwest skriver detta kan vara ett sätt för att samla hela världen under en ledare.

  Så länge jorden består skola härefter sådd och skörd köld och värme,sommar och vinter,dag och natt, aldrig upphöra.

 • WO

  En total dränkning av jorden kommer aldrig (mer) att ske. Men de katastrofer som redan nu börja få sannolikhet, de säger inte emot Guds ord till Noa.

  (sen tror ju en del att det i och för sig aldrig varit en total översvämning av jorden, det är nog rätt vanlig åsikt även bland ”konservativa” troende numera…liksom, men inte nödvändigtvis relaterat till, att Darwin alltmer börjat få ”OK”-stämpel även av predikande pastorer och av teologilärare)

 • O P

  Intressant är den höga levnadsålder som var före Noa tid antagligen berodde på detta tjocka vattenfilter (molnen) och att regnbågen  inte kan ha funnits innan på grund av dessa moln.

 • Erik

  Hej Stefan!

  Att koldioxiden påverkar klimatet är väldigt många forskare oense om. Här har du en av många artiklar som 125 toppforskare skrivit under på. Så får du kanske lite andra perspektiv på detta också!

  http://opinion.financialpost.com/2012/11/29/open-climate-letter-to-un-secretary-general-current-scientific-knowledge-does-not-substantiate-ban-ki-moon-assertions-on-weather-and-climate-say-125-scientists/

 • http://www.facebook.com/people/Per-Ewert/1643185423 Per Ewert

  Slagsidan på debattengagemanget kan också bero på att i övriga brännande frågor intar klassisk kristen tro ofta en motsatt ståndpunkt än nutidssekulärt tänkande. Därför blir spänningsfältet mycket starkare. Ska man hålla fast sin position, överge den, eller i varierande utsträckning söka harmoniera de båda?

  I miljöfrågan ligger ju en biblisk inställning med förvaltarskapet i fokus däremot i linje med aktuell sekulär debatt som säger att människan (då med något andra förtecken) förvaltat vår jord alltför dåligt, och behöver förändra vårt sätt att ta hand om vår miljö. Och, som nämndes ovan, den frågan blir mer abstrakt och lättare att hävda att alla håller med varandra i, även om det i praktiken inte är så.

  Den enda risken som jag ser det är att ett sekulärt tänkande att människan med rätt miljöbefrämjande aktiviteter kan frälsa sig själv. Det är en obiblisk lära. Det vi frimodigt kan och bör göra som kristna är däremot att ta Gud i hågen, på bästa sätt försöka förvalta skapelsen och därigenom älska vår (nuvarande och framtida) nästa som oss själva. Det är ingen stor skillnad i praktiken, men idémässigt ganska viktig.

 • kjell

  Just nu vore några grader varmare rätt så skönt.

 • http://www.facebook.com/mattias.berggren Mattias Berggren

  Vi diskuterar inte gärna denna fråga då den handlar om VÅR överkonsumtion, vilket innebär att vi måste ta itu med VÅR synd och VÅRT sätt att leva.

  Det är mycket lättare som kristen att klanka ner på hur ANDRA ska tycka, tänka och leva när det gäller abort, bögande och avslutningar i kyrkan.

  Miljöfrågor kräver omvändelse och syndainsikt i våra liv, något som är jobbigt för oss att ta tag i. Lättare att gnälla och klaga på andra och samhället i frågor där vi själva inte behöver ändra oss.

 • http://www.facebook.com/people/Lennart-Svensson/100001254663918 Lennart Svensson

  Vad som mest kännetecknar domedagsprofeter är att de nästan alltid haft fel. Jag var med redan på 40-och 50-talen då domedagsprofeterna stod som spön i backen. Det gällde inte minst inom frikyrkorna där besökande svavelosande predikanter for land och rike runt och frambar sina hotfulla profetiska budskap. Senare har jag under åren besökt en mängd av frikyrkliga konferenser där internationella och nationella domdagsprofeter,som kanske ofta utsett sig själva till Guds språkrör, utslungat Guds nära förestående domar över oss alla olyckliga själar. Men som sagt, sett i backspegeln har det visat sig att både religiösa och profana domedagsprofeter i regel haft fel.
  Därmed inte sagt att vi inte ska vara rädda om vår miljö.

 • http://www.facebook.com/people/Lennart-Svensson/100001254663918 Lennart Svensson

  Den som har studerat klimatets historia vet att jordens klimat aldrig har varit stabilt. Tvärtom så är klimatet en dynamisk process, värmeperioder har följts av istider, allt i ett cykliskt skeende. Vi måste nog acceptera att klimatet har den egenskapen att det är föränderligt. Inser vi detta återstår inget annat än att vi får anpassa oss och inrätta oss efter vad som kommer att inträffa. Att jordens klimat plötsligt skulle blivit stabilt och anpassat till just vårt nuvarande liv, kan vi nog glömma. 
  Alla historiska klimatförändringar har inneburit världsomfattande katastrofer och att så kommer att ske igen behöver ingen tvivla på. Allt annat är ologiskt.

 • westinbo

  Hej Stefan!

  Jag kommer ihåg att du skrev en liknande kommentar i samband med din förra miljökonferens, om ointresset av att kommentera miljöfrågor. Det var ungefär liknande kommentarer då. Jag gissar att människor blir uppgivna och orkar inte riktigt bry sig om dessa frågor, när de har mer närliggande problem, även om det i slutändan drabbar alla och kan leda till katastrof. Ja, om hela världen gjorde bättring och tex satsade pengar och forskning på rättvisa och att rädda planeten istället för sådant som vapenutveckling, kunde kanske en förändring ske. Men nu är människan en gång styrd av destruktiva krafter, och vi vet vilka. Jorden skakar under sina inbyggares ondska och det hela påminner om kaosteorins förutsägelser om att alltför oordnade komplexa system kommer att braka ihop. Förödelse och dom är bestämd att komma över hela världen i dessa födslovåndornas tid som förebådar upprättelsen av planeten och människosläkter genom Jesu återkomst. Det tror i alla fall jag.

 • Carl

  Det dyker upp insändare och reaktioner på alla typer av klimatologiska rapporter. Utifrån en svensk (ganska nykter) klimatologisk syn råder det allmän konsensus om att koldioxid är en av bovarna i dramat. För att politiker, journalister och ”vanligt folk” ska förstå talar man mycket lite om andra påverkare av klimatet såsom olika typer av kolsänkor, NOx eller CH4 då det anses förvirra och komplicera uppfattningen av vad som påverkar klimatet. 
  I övrigt måste jag påpeka att flertalet av de som skrivit under artikeln har lite att göra med klimatologi.

 • Erik

  Hur menar du med att ”flertalet som skrivit under artikeln har lite att göra med klimatologi” ? Läst vilka det är en gång till tycker jag. Det är ju bara solforskare, fysiker och så vidare. Med andra ord Människor som verkligen kan klimatet. Ge mig några exempel på vilka av dessa forskare som kan såpass lite om klimatologi att man inte borde lyssna på dem! Sen skulle jag gärna vilja ha en artikel på några forskare (Gärna lika många eller fler) som skriver någonting om att ”Koldioxiden påverkar klimatet”.

  Ja det finns gaser som påverkar klimatet, NOx, metangas (CH4) osv. Men Koldioxid tror jag inte är en av dem. Inte efter de artiklar jag har läst i ämnet,a v olika forskare. Men ge mig gärna nått som motbevisar det jag säger.

  Får jag fråga, vilka artiklar har du läst som fått dig överygad oma tt CO2 påverkar klimatet?

 • gäst

  Koldioxid är livsnödvändigt, utan den blir det inget syre.

 • Wildwest63

  Och vad ska vi göra åt det? Avskaffa oss själva? Utrymma Sverige? Vi står för 0,17% av världens klimatpåverkan. Det blir ju verkligen en fantastisk påverkan om vi stänger ned det här landet o flyttar till Somalia o blir omvända flyktingar.

  Jag säger så här: a) ät upp maten på tallriken o ta inte mer än du behöver. b) sluta köp kläder o smink stup i kvarten, c) förbjud husdjur (en hund har lika stor klimatpåverkan som en normalkörd bil/år). Så blir vi alla goda kristna.

 • WO

  Precis…och 35-40000 döda per ÅR, bara i Sverige, ÄR en mycket allvarligare fråga!
  Inte alls nånting man kan avfärda med ”det är bara de präktiga kristna som tjatar för DE gör inte så”.

  Trist och sorgligt att det sedan länge blivit så att frågan om dessa tiotusentals döda, varje år, har relativiserats till att bli närmast en icke-fråga ÄVEN inom (fri)kyrkans led. Inte konstigt det inte heller blir så mycket med ”vårt” engagemang för mer luddiga frågor där svaren inte är lika säkra på vad som är rätt..

  Vilket inte betyder att jag för min del ser lätt på miljöpåverkan och sånt, bara att just klimatet är inte enda skälet att spara på bilåkandet och annat…

 • Carl

  Ekonomer,
  Matematiker och ”Solforskare” har mycket lite att göra med forskning som rör
  CO2 och dess påverkan på klimatet. Matematiker kan komma till hands vid
  modellering och solforskarna kan avgöra betydelsen av milankovitch-cykler men det innebär inte att de har stor kännedom om kopplingen mellan CO2 och ett varmare klimat.

  Bara
  för att ett gäng forskare skriver att de inte tror CO2 är en bidragande faktor
  till ett varmare klimat så tycker inte jag det är en orsak att INTE tro på de (otaliga)
  som säger att så är fallet. Självklart så kan det vara bra att se vad de har
  att säga, verifiera och se om de har en poäng. Vetenskap är ingen demokrati men
  om man tittar på antalet forskare som tror att CO2 i atmosfären är en faktor
  som gör klimatet varmare så är de i absolut majoritet oavsett vem som betalar
  deras löner. 

  Liksom
  inom all annan forskning finns det de som går mot strömmen och det är i många fall
  bra. Tyvärr vill många forskare inte lägga tid på de som inte håller med
  (klimatskeptiker) och det är mycket synd. Det finns svenska klimatskeptiker
  (forskare) som säger sig ha vetenskapliga bevis för att klimatförändringen inte
  skulle ha ett antropogent ursprung men som inte publicerat materialet, inte ens skickat materialet för ”peer review”
  granskning.         

   

  Artiklarna nedan är artiklar ur
  vetenskapliga tidskrifter och inte ur någon dagstidning. Bakgrundsfakta kan återfinnas
  i IPCC-rapporten från 2007 där 400 forskare har sagt varit med och bidragit,
  detta har sedan granskats utav 600 reviewers. Det kommer en ny IPCC-rapport
  ganska snart och den kommer säkert Stefan att sluka när den kommer…

   

  van Hoof, T. B.; Kuerschner, W.; Wagner, F.; Visscher, H.
  (2002). Coupling Between Atmospheric CO2 and Temperature During the last Millennium. American Geophysical Union, GC72A-0201

  Thomas, B. , van Hoof, T.B., Wagner-Cremer, F.,  Kürschner, W.,
  M., Visscher, H. (2008). A role for atmospheric CO2 in preindustrial climate
  forcing PNAS 2008 105 (41) 15815-15818.

  doi:10.1073/pnas.0807624105

  Yoshimori, M., Yokohata, T., & Abe-Ouchi, A. (2009).
  A Comparison of Climate Feedback Strength between CO2 Doubling and LGM
  Experiments. Journal Of Climate, 22(12), 3374-3395.
  doi:10.1175/2009JCLI2801.1

   Kay,
  J. E., Holland, M. M., Bitz, C. M., Blanchard-Wrigglesworth, E., Gettelman, A.,
  Conley, A., & Bailey, D. (2012). The Influence of Local Feedbacks and
  Northward Heat Transport on the Equilibrium Arctic Climate Response to
  Increased Greenhouse Gas Forcing. Journal
  Of Climate, 25(16),
  5433-5450. doi:10.1175/JCLI-D-11-00622.1

  I övrigt tycker
  jag att vi som kyrka borde göra mer för vår skapelse än att dricka ekologiskt
  ”fair trade- kaffe” till kyrkfikat

 • Erik

  Carl,

  Låt mig hävda att du har fel: Forskarna som skrivit under min artikel verkar mycket kunnig inom området. För de flesta verkar det vara deras huvudområde. Alltså Koldioxidens påverkan på klimatet. Läs igenom listan igen, de 20 första räcker och se att det nästan enbart är FYSIKER; KEMISTER, OSV. Jag sammanställde en lista på de 20 första, typ, så det blir gnaks tydligt. Då kan gå in och kontrollera mig om du vill.
  Här är listan:

  ·  Habibullo I. Abdussamatov, Dr. Sci., MATIMATIKER OCH
  ASTROFYSIKER,

  ·  Syun-Ichi Akasofu, PhD, Professor I FYSIK

  ·  Bjarne Andresen, Dr. Scient., FYSIKER,

  ·  J. Scott Armstrong, PhD, Professor of Marknadsföring,
  The Wharton School, University of Pennsylvania, Founder of the International
  Journal of Forecasting, focus on analyzing climate forecasts, Philadelphia,
  Pennsylvania, U.S.A.

  ·  Timothy F. Ball, PhD, MILJÖKONSULT och TIDIGARE
  KLIMATOLOG,

  ·  James R. Barrante, Ph.D. (KEMI, Harvard University),

  ·  Colin Barton, B.Sc., PhD (GEOVETENSKAP, Birmingham, U.K.),

  ·  Joe Bastardi, BSc, (METEORLOGI, Pennsylvania State),

  ·  Franco Battaglia, PhD (KEMI Physics), Professor of FYSIK and
  MILJÖKEMI, University of Modena, Italy

  ·  Richard Becherer, BS (FYSIK, Boston College),

  ·  Edwin
  X. Berry, PhD (ATMOSFÄRISK FYSIK, Nevada),

  ·  Ian Bock, BSc, PhD, DSc, BIOLOGI (PENSIONÄR), Ringkobing,
  Denmark

  ·  Ahmed Boucenna, PhD, Professor of FYSIK (MED STÄRKt
  KLIMATFOKUS),

  ·  Antonio Brambati, PhD, Emeritus Professor (sedimentology), Department
  of Geological, Environmental and Marine Sciences (DiSGAM), University of
  Trieste (SPECIALOMRÅDE: KLIMATFÖRÄNDRINGAR as determined by Antarctic marine
  sediments), Trieste, Italy

  ·  Stephen C. Brown, PhD (MILJÖFORSKNING, State
  University of New York)

  ·  Mark Lawrence Campbell, PhD (KEMISK FYSIK; gas-phase kinetic
  research involving greenhouse gases
  (nitrous oxide, carbon dioxide)),

  ·  Rudy Candler, PhD (MARKKEMI, University of Alaska Fairbanks
  (UAF)),

  ·  Alan Carlin, B.S. (California Institute of
  Technology), PhD (EKONOMI)

  ·  Dan Carruthers, M.Sc., Arctic Animal Behavioural EKOLOG
  wildlife BIOLOGIKONSULT specializing in animal ecology in Arctic and Subarctic
  regions, Turner Valley, Alberta, Canada

  ·  Robert M. Carter, PhD, Professor, Marina GEOFYSIK

  ·  Uberto Crescenti, PhD, Full Professor of Applied GEOLOGI,
  Università G. d’Annunzio,

  ·  Arthur Chadwick, PhD (MOLEKYLÄR BIOLOGI), Research Professor
  of Geology, Department of Biology and Geology, Southwestern Adventist
  University, KLIMATSPECIALIST: …

  ·  George V. Chilingar, PhD, Professor, Department of CIVIL och
  MILJÖ INGENJÖR of Engineering (FORSKNING SOM FOKUSERAR PÅ CO2/MILJÖ

  Dett är bara det ca 20 första av 250 (!!!). Hur kan du mena att de inte kan någonting om koldioxidens påverkan på klimatet?
  För övrigt, SOLFORKSARE, som du hävdar att vi  inte ska lyssna på häller. De är mycket övertygad om att det är solen som styr klimatet i mycket större utsträckning än vad vi tror. De har dessutom visar grafer mellan solreaktionen och tempraturen som stämmer överens väldigt väl.

  På tal om IPCC rapport. Både du och jag vet att mycket i den har visat sig, bla i domstolar, vara fel, ja viss data har tom rent av varit manipulerad.  Det är ingen hemlighet. Konsekvensen av detta borde bli för mig att man går in i diskussionen med lite ödmjukhet och öppnar upp för vad andra tycker, men så har inte varit fallet.

  Två av dina artiklar försöker visa på koldioxidens påverkan på klimatet det senaste millenniet. En är skriven 2008 och en är skriven 2002 (!). Du hittade ingen färskare? Angående vad de skriver; andra forskare menar snarare att när temperaturen blir värmare så ökar koldioxidhalten i luften för att havet inte kan binda lika mycket koldioxid i ett värmare klimat. Dessa forskare har visat kurvor där man tydligt ser att koldioxidökningen följer temperaturökningen, och sänkningar för den delen med, men att koldioxidförändringarna kommer efter temperaturförändringarna. Jag kan skriva mycket mer. Men det vet jag inte om jag får.

  /Erik

 • kjell

  Med statistik kan man leka med sanningen, det som hitintills har hänt är att levnadsåldern ökat för varje år i Sverige, jag har kört bil sedan 50 talet, och dom var verkligen inte rena, men 50 st av  dagens bilar är renare än en dieselbuss, (men miljöfanatikerna flyger till sina möten). 
  ”wildwest har en bra inställnig till det mesta särskilt husdjur”

 • http://www.facebook.com/people/Jonas-Lundström/100003723806133 Jonas Lundström

  Mellan grön anarkism och ”grön” parlamentarism: omställningsrörelsen. http://transitionsweden.ning.com/page/plattform-for-omstallning-sverige

  Jag gillar din reflektion här. Jag tror apatin beror på en kombination av olika faktorer. Dels handlar det mycket om siffror, vi känner inte ännu dessa förändringar i vår kropp (vi som är privilegierade). Dels känns det övermäktigt. Dels spelar passiviserar den kristna eskatologin oss, någon annan kommer gripa in och styra upp det hela på ena eller andra sättet.

  Jag tror personligen att civilisationen är ohållbar och att vi behöver ställa om till ett samhälle efter civilisationen.
  /www.jlundstrom.se

 • WO

  @kjell:
  Jag brukar som regel ”gilla” wildwest63:s kommentarer, så även den här ovan. Mitt svar var inte MOT hans inlägg, borde kanske delat min kommentar i 2, då jag eg referade till det MB skrev, som Wildwest63 svarade på..

  Mina siffror handlade om antalet aborterade barn, inget annat. Ifall du tycker den statistiken går att luras med håller jag inte med, det är det antal varje år som tas av daga i Sverige, utan nån nämnvärd kyrklig invändning numera. Undantag finns.

 • kjell

  Det kunde jag inte se, och jag kan fortfarande inte se att du kommenterar aborter mer än i din förklaring.

  ( mitt namn uppför sig konstigt beroende på hur jag läser, senast eller äldst osv ibland står det gäst ibland kjell.)

 • AlmaM

   Du läste inte vad Erik skrev och du iddes inte läsa artiklarna, mycket seriösa, från VETENSKAPLIGA tidskrifter, inte en enda, märker jag. Nåja, de flesta som förnekar mänsklig påverkan på klimatet liknar dig och läser bara vanliga tidningars och nät-bloggars ovederhäftiga kommentarer.

 • AlmaM

   Havsnivån har redan ökat mer än de mest pessimistiska forskarna trodde för fem år sedan-FAKTA kan vara bra att granska innan man dravlar på nätet.

 • AlmaM

   Låter ju som vederhäftig vetenskap och trovärdig vetenskaplig metod–NOT

 • AlmaM

   Hear, hear!  Även om man läser 1 Mosebok som naturvetenskaplig instruktionsbok finns det inget som tyder på att den snabba klimatförändring som nu sker är till glädje för planeten. OM det nu är så bra med snabba klimatförändringar så blir blir man ju genast motsagd av just historien om Noa-typ alla dog av denna plötsliga klimatförändring.

  Det är inte konstigt med varierande klimatcykler, det är hastigheten som är det ovanliga och farliga. Precis som översvämningen på Noas tid var rätt så ohälsosam för livet på jorden pga plötsligheten.

 • WO

  kjell:

  Mattias Berggren skrev bla detta:
   ”Det är mycket lättare som kristen att klanka ner på hur ANDRA ska tycka, tänka och leva när det gäller abort, bögande och avslutningar i kyrkan. ”

  Wildwest svarade, efter det svarade jag honom, med inledande medhåll:

  ”precis…och 35-40.000 döda per år…”
   
  Då avsåg jag att en fråga jag tyckte MB bagatelliserade var mkt större och viktigare än han verkar tycka…nämligen att så många liv offras och ingen säger flaska, nästan.

 • WO

  Där fick du en ”gilla2 av mig!

  Nä, klimatet ändras, och det som händer och är på väg att hända ÄR grymt, kommer drabba många, och är av vikt för alla på jorden…förr eller senare.

  Man behöver nu inte läsa Bibelns första delar som ”naturvetenskaplig instruktionsbok” för att tro att det den berättar har hänt, ägt rum. HUR exakt händelserna gått till vet vi inte, och det avser knappast berättelserna att besvara. Det berättelserna ändå ger vid handen, är iaf inte att de som skedde tex vid Noas tid var naturliga, om än ovanligt snabba, klimatförändringar. Det var att Gud såg till att det skedde, då mänskligheten gått ”åt pipan” så att säga. 

  Exakt vad framtiden ska innebära vet iaf inte jag, men att Gud har kontrollen, sett ur hans perspektiv, det tror jag och är övertygad om. Det utan att spekulera i vilket år Jesus ska komma åter och sånt.

 • Carl

  Om man kikar lite närmare på några av de 20 översta namnen, ”ctrl c” och ”ctrl v” ”sök” så hittar man mer….. 
  Av de sju jag googlade hittade jag fem. 

  Vad
  gäller Nr 4. John Scott et al. så kan inte jag finna mycket som styrker hans karriär
  inom klimatologisk forskning, han har däremot varit med och startat journal of
  forecasting som liksom namnet antyder handlar om ”forecasting” vilket bygger på
  modeller vilka bygger på matematik och fysik.

   

  Märkligt att inte Nr 5. Timothy F. Ball skrivit
  att han är rådgivare åt Friends
  of Science en
  förenings som får enorma summor pengar av Exxon. Friends of Science har i övrigt inte publicerat en enda (vetenskaplig) artikel som behandlar
  deras favoritsysselsättning, att försöka motbevisa all antropogen
  klimatpåverkan. 
  Nr 15. Stephen C Brown är enligt titeln utbildad inom området men
  hans senaste publicering handlar om rötskadad potatis eller om gräsplantering i
  Alaska. 
  Nr 18. Alan Calin är ekonom, inget annat, så jag fortsätter.

  Nr
  20. Robert M. Carter, har en diger meritlista, varit medlem  i AGU och publicerat
  mer än 100 artiklar om miljö, klimat och paleoekologi men lite av det publicerade materialet
  hänvisar till hans klimatskepticism. 

  Det här är lång ifrån alla. Flera i listan har
  säkert bra på fötterna när det gäller adekvat utbildning och forskning. Kan
  hända att jag uttryckt mig klumpigt och arrogant men jag vill understryka att
  personerna inte nödvändigtvis har rätt kunskap om ämnet bara för att de är professorer. Jag undrar om de över huvud taget
  har läst IPCC-rapporten och liknande rapporter. Jag vill uttrycka detta då ditt
  exempel är ett mycket vanligt förekommande fenomen. Liknande insändare och listor görs där personer med
  akademisk kredibilitet skriver under något som de personligen stödjer och sedan förväntas tidnings-/ blogläsaren lyssna eftersom personerna i fråga är professorer.

   

  Jag
  undrar varför ingen av dessa herrar har publicerat en review-artikel där man
  sammanfogar flertalet artiklar som motbevisar att CO2 inte skulle påverka
  uppvärmningen?

   

  Angående
  IPCC vet jag liksom du mycket väl att det finns data som är felaktigt använd
  och inte till fullo verifierbar. Jag tycker dock att en avskrivning av hela
  rapporten p.g.a. några fel är obskyrt. Rapporten innehåller en bakgrund som
  beskriver förhållandevis enkelt processer, återkopplingar och tidigare klimat
  vilket gör att man kan diskutera frågan på ett seriöst sätt.

   

  Ett
  argument som ofta kommer upp är deras modeller som försöker förutspå det
  framtida klimatet är felaktiga. Det är helt sant, alla modeller är felaktiga
  och bygger på flertalet förenklingar.   Modeller påminner om väderleksrapporter fast
  är betydligt mer komplicerade. De värden som modellerna spottar ut är
  troligtvis felaktiga och de olika feedbackeffekterna är betydligt mer
  långtgående än man kan förstå eller lyckas trycka in i en formel och analysera.

   

  Ett
  exempel är modellering utav havsis på norra halvklotet. De nivåer som
  modellerats tidigare har visat sig vara kraftigt felaktiga och redan i år var
  havsisens utbredelse i september månad mindre än den som förutspåtts gälla om
  40-50 år. Självklart kan modeleringar ge prognoser som inte är perfekta  men de är det bästa vi har och är betydligt bättre än att lyfta på axlarna och tänka ”jag håller med dem som inte tror på det här, det är mest bekvämt just nu” 

  sol och värme / C

   

   

 • Carl

  Sant! Men den som studerat klimatets historia vet också att de flesta av de förändringarna du talar om skett mycket mycket långsammare än vad de gör idag. 

 • kjell

  Tror du på Gud eller på vetenskapen? jag tror att Bibeln är Guds ord, och jag litar helt på honom, vetenskapare har i alla tider diskuterat mot varandra, för flera år sedan påstod någon att det skulle bli en vattenhöjning när isberg smälte sedan kom någon på att det blev tvärtemot när is smälter, det kan dessutom aldrig bli som på Noa tid eftersom det inte finns så mycket vatten ovan ”fästet”
  För många  verkar det viktigaste vara att gå ut i hela världen och göra alla människor till miljöfanatiker, och vad ni uppnår med det är att överheten ensamma åker omkring i sina bilar och flygplan, och vi andra får börja cykla för buss går ju inte att åka för den smutsar ju ner mer än femtio bilar, dessutom kommer det inte att fungera med den mängd bussar som det handlar om, dessutom står dom still här i mina trakter på grund av lite salt på snön.

  Mark 13:28_29 Från fikonträdet (Israel) mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då veten I att sommaren är nära. Likaså, när I sen detta ske, då kunnen I ock veta att han är nära och står för dörren.

  Med den utgångspunkten verkar det vara viktigare att följa Jesu ord i
  Matt 28:18-19  Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar.

 • Erik

  Va det här riktat till mig eller Carl, Alma?
  Jag kan iaf intyga att jag har läst en hel del artiklar i området. Jag har bekanta som är väldigt insatta som jag pratat mycket med och jag har läst mycket om detta i min utbildning på Tekniskt universitet. Så jag har allti läst betydligt mycket mer än ”nät-bloggar” och ”vanliga tidnignar”. Angående ”vanliga tidningar” finns det inte så mycket att läsa från klimatkritiker, iaf int ei Svarige, de får nämligen inget utrymme :)
  Allt gott!

 • Erik

  Carl,

   

  Angående forskarna som skrivit under artikeln så vet jag inte
  om det finns så mycket mer att säga. Det känns bara onödigt att diskutera 5 st
  av dem för att se om dessa 5 på något sätt är diskvalificerade för att tycka
  något i frågan eller komma med vetenskap i frågan. Det är fysiker, kemister,
  biologer, etc, det är det ändå jag kan säga och att det är 250 st. Kan vi
  verkligen diskvalificera alla? Fanns 2 ekonomier om jag minns rätt också, bland
  de 20 som jag tog upp. Finns säkert skäl till varför dem fick vara
  undertecknade. Forskare på IPCC tjänar nog en slant på kalaset också om jag ska
  rikta kritik mot dem. Al Gore, ska vi inte prata om. Hur vet du att alla
  forskare på IPCC har rena syften eller är så mycket mer kunniga än dessa?

  Jag tycker inte du uttrycker dig klumpigt eller arrogant. Det jag mena med att
  diskutera ödmjukt att man verkligen tar till sig det andra säger och ser om
  deras fakta stämmer. Att man även låter dessa röster höras i dagstidningar, då
  är det Svarige jag talar om. Jag har bekanta som har skickat in artiklar efter
  artiklar till svensk dagstidning men aldrig fått komma in. Detta är bekanta som
  har en lång vetenskaplig erfarenhet. Som du skriver, om man vet att modeller
  och olika försök att förutspå framtiden med så stor risk är felaktiga, jag du
  skriver till och med att de antagligen är felaktiga. Varför säger man inte det
  då? Varför står det istället nått i stil med ”År 2090 kommer dessa öar att
  ligga under vatten” med en fin bild på två öar i havet? Hur vet man det? Om
  modellerna är så osäkra? Är inte det bara att skrämma människor i onödan?

  Angående IPCC så vill jag inte avskriva hela rapporten. Den det var inte det
  jag ville göra. Det jag ville säga där var att om det nu kan vara så att IPCC
  har fel. Att det finns flera 1000 forskare som vill säga något annat, t ex att
  koldioxiden inte påverkar klimatet. Varför får dem inte höras? Och om det är så
  att IPCC har fel, finns det då inte mycket viktigare grejer att lägga pengar på
  än klimatet? Vattenförsörjning kanska? IPCC har ända sen 1990-talets ändrat sig
  väldigt mycket. Enligt Al-gore i början av 1990-talet skulle min stad ligga
  under vatten idag! Det gör den ej.

   

  Inte vetenskapen råder det ju konsensus att koldioxiden
  påverkar klimatet. Det är nog därför dessa men eller kvinnor inte kan ge ut
  artiklar så lätt. Tyvärr tror jag det är så.

   

  Hittade en intressant artikel från några vetenskapsmän och astronauter
  från NASA som kritiserar den egna organisationen!

   

  http://www.chron.com/business/press-releases/article/Former-NASA-Scientists-Astronauts-Criticize-3472875.php

 • Carl

  IPCC-rapporten bygger på redan tidigare publicerat material. De jag känner till som har varit med att utforma IPCC-rapporten som deltagit i skrivning och i review (två olika personer) har inte fått något betalt för sin delaktighet. 
  Om man läser i rapporten så förklaras samtliga modeller och där beskrivs också osäkerheter och hur sannolika de olika utvecklingarna är. Detta är inte något som man får reda på genom att se på nyheterna eller läsa en insändare.

  I svensk dagspress har liknande insändare som du hänvisar till publicerats flertalet gånger i SVD, GP, DN och andra tidningar. 

  Det jag irriterar mig på är att alla har samma sätt att gå till väga, de uttrycker sin misstro men för inte debatten vidare eller på en saklig nivå. 

  Nr 20. Robert M. Carter (tidigare diskuterad) vet definitivt hur man får en artikel publicerad och han borde inte ha några större problem att få till en ”white paper” eller ”letter to”-artikel att komma i press om han har bevis för att CO2 inte påvekar klimatet.
    
  Al Gore är definitivt ingen klimatforskare utan politiker och det är tyvärr de som syns och oftast hörs i debatten de felciterar ständigt forskning  o.s.v. de skadar ofta mer än vad de hjälper till. Detta gäller även många journalister, de förklarar felaktigt och väldigt ensidigt eller de mest extrema åsikterna, inte nyanserat alls.

  Återigen vill jag påpeka att om de vill förändra situationen får de se till att komma med bevis för sin sak, vilket de inte har gjort ännu. 

  / C
      

 • Erik

   Carl,

  Jag håller med dig i att det nästan enbart politiker och journalister som hörs och syns mest i denna debatt. Det är mycket synd. Är helt med dig här. Dessutom är det tragiskt att artiklarna ska vara så alarmerande. När det inte finns någon anledning. Eller hur?

  Däremot är jag inte med dig alls vad det gäller att kritiker får sina insändare och artiklar skrivna i dagspress. Det stämmer inte. Nån enstaka gång har jag läst om det. Men då alltid med följdkommentarer om hur det ”egentligen är” efter… Så är det inte om man ser det andra hållet. Det står aldrig efter en ”vanlig artikel” vad kritiker tycker.

  Problemet som jag ser det är att det blivit konsensus, mest bland politiker och journalister etc, alltså de som egentligen har makten, inte lika mycket i vetenskapsvärlden verkar det som. Men generellt så är det konsensus att koldioxiden påverkar klimatet. Man utgår alltid ifrån det! Vilket är mycket ovetenskapligt!

  Absolut, Al Gore är politiker, men han tjänare också otroligt stora pengar på detta. Vilket många gör. Det blir lite naivt att tro att inte dem på ”er” sida inte tjänar pengar på detta också. Det är liksom inget bra argument tycker jag för att inte lyssna på någon. Vad de säger.

  Nr 20. Robert M. Carter, angående att han kan lägga upp artiklar. Har du kollat på Wiki vem han är? mycket intressant.
  Snacka om en värdig kandidat att lyssna på! Och visst har han skrivit artiklar! Har får du förklara lite mer vad du menar tror jag?!

  Bevis, IPCC har ju inga bevis på detta. IPCC UTGÅR ju ifrån att koldioxiden påverkar klimatet. De sysslar  inte med forskning OM koldioxiden påverkar klimatet. Det är detta kritikerna är skeptiska till. Det är detta som dem lägger fram belägg för. Det finns massa sådana belägg!

  Btw, läste du den intressanta artikeln från NASA kritikerna som jag la upp?

  Allt gott i kylan 😉

 • O P

  Det vore bra om du använde vanlig hövlighet, ordet dravlar används nedvärderande.
  Jag är en gammal man och har av nåd fått en del kunskap men det går långsamt när jag skriver.

  Vad det gäller vattenfiltret ovan våra huvuden så är det fakta att om vi kunnat återställa det som det var före Noa så skulle det filtrera bort all strålning som kommer utifrån

  I stratosfären, 10–50 kilometer över våra huvuden, omvandlar solljuset ständigt en del av luftens syremolekyler till ozon. Därmed bildas det naturliga ozonskiktet, som i sin tur absorberar ultraviolett ljus, UV-B-strålning, från solen.
  Om strålningen inte absorberades av ozonskiktet skulle den orsaka stora skador på växter, djur och människor, eftersom UV-B-strålningen kan sönderdela molekyler.

  Den strålnigen finns alltid, mer eller mindre. Numera när forskningen har upptäckt hål i ozonskiktet, då kommer också tanken till vad Bibeln berättar om allt detta vatten över oss och det är klara fakta om dessa moln funnits kvar idag så vore det en klar fördel för allt levande på jorden eftersom vattenfiltret absorberar strålningen,
  och vad vi kan se i Bibeln så är det en klar gräns vad det gäller levnadsålder före och efter Noa. 

 • AlmaM

   Till dig. Jag blandade i all hast ihop namnen. Jag har också gått Luleå tekniska universitet och har fortfarande kontakt med forskare och lärare där. Ingen seriös människa anser att människans påverkan på klimatet kan negligeras. Det som hänt de senaste hundra åren är att gammal koldioxid från algblomningar för mycket länge sedan sprids i atmosfären genom eldning med fossila bräsnlen. Det naturliga kretsloppet för kolet kan inte  ta hand om denna mängd växthusgaser och atmosfären blir övermättad på den. Inget liknande har någonsin hänt i jordens historia. Det är ingen lek, ÄVEN om din och min bekvämlighet hotas av åtgärder mot den.

  Och vem tror du tjänat på att varna för klimathotet? Det är uppenbart vilka som tjänar på att vi låtsas som om ingenting hänt-men vem betalar för att vi ska SÄNKA vår konsumtion?

 • AlmaM

   Jag vill inte vara ohövlig mot en gammal männsika eller ung heller för den delen, Men den strutsmentalitet som äldre kan kosta på sig i den frågan känns inte lika bekväm när man inte  är urgammal och dessutom har små barn som ska ta hand om gamla generationers felval. Förr visste man inte, nu vet vi men slår dövörat till. Det är inte kristligt att stjäla från kommande generationer.

  Jag är mycket medveten om ozon-skikt , växthusgaser och magnetfält som skyddar vår unika planet. Jag är mycket tacksam för Guds gåva. Men växthuseffekten har inget samband med uttunningen av ozonskiktet, det är våra utsläpp av freoner som bryter sönder ozon-molekylerna. Ozon-skiktet skyddar allt liv från farlig ultraviolett strålning från rymden. Marknära ozon är däremot mycket giftigt för allt levande och detta ozon ökar vid värme i storstäder med föroreningar från förbränningsmotorer, alltså vid global uppvärmning. Man har spekulerat i att försöka samla detta ozon för att skicka upp det där det skulle göra nytta men det är än så länge lika sannolikt som att teleportera människor som i Star Trek.

   Dina hypoteser kring ett lika hypotetiskt molntäcke runt jorden saknar jag möjlighet att kontrollera sanningshalten i. CO2-halterna i atmosfären har varierat men aldrig på ett så drastiskt sätt som nu pga att vi släpper ut växthusgaser från enorma algblomningar för länge sedan. Kolets kretslopp kan inte fungera om inte CO2 förbrukas i lika hög grad som det släpps ut i atmosfären.

   Odling och förbränning av biobränslen bidrar inte till
  växthuseffekten, eftersom de växtdelar som förbränns avger lika stor mängd som de
  tagit upp ur luften och bundit under sin relativt korta livsperiod. Det är när stora
  mängder koldioxid, som legat lagrade i jordskorpan i miljontals år, genom förbränning
  av fossila bränslen frigörs till atmosfären under loppet av bara några decennier, som
  balansen störs.

  Det är mycket svårt att rena avgaser från koldioxid. Det enda sättet att minska
  koldioxidutsläppen, är att minska förbränningen av fossila bränslen.

  Förresten: Hur menar du att fotosyntesen skulle ha fungerat med ett så enormt tjockt CO2-täcke som du beskriver? Även om långvågig strålning =varm strålning, värmer, släpper den ju in väldigt lite av den kortvågiga strålningen = (förenklat)ljus som är drivkraften bakom fotosyntesen.

 • AlmaM

   Jag och Stefan Swärd tror alltså inte på Gud därför att vi inte tror på
  pseudovetenskap som ifrågasätter ovedersägliga fakta? Trist med alla
  dessa sk kristna som alltid tar till detta vedervärdiga ”argument” i
  debatten när man saknar fakta.

  Lite fakta, Kjell: vattenhöjningen när glaciärerna smälter är redan ett faktum http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/issmaltningen-fortsatter-hoja-havsytan   ett exempel på populärvetenskaplig rapportering kring resultat från de senaste mätningarna. detta är alltså faktiska resultat inte hypoteser eller antaganden baserade på beräkningar. Om is smälter blir det vatten, mycket fundamentala fakta som inte är omdiskuterade bland några vettiga människor.

  BTW: Det står inte i Bibeln att is inte blir vatten när det smälter. Men det står att människorna ska stå rådlösa vid havets och vågornas dån. En av mina lärare på Luleå Tekniska universitet läste Synen av David Wilkersson och blev troende eftersom en del av Wilkersons profetior visar på vad forskarna ser av växthuseffekten idag. http://www.dagen.se/vardag/klimatforskaren-jag-blev-golvad-av-wilkerson/

  Tyvärr är det väl inte bara den lilla grupp människor som du kallar överhet som överanvänder fossila bränslen, vi är rätt många som gör det. Du kan också vara övertygad om att du inte vet ett jota om vad jag eller Stefan Swärd gör för att vittna om riket som kommer, eftersom du tycks förblindad av ditt hat mot oss som ser helheten i Guds frälsning inte bara en liten del.

  Nåja, vinn du själar för himmelriket med din hatpropaganda mot oss som ser helheten i Guds frälsning, hur som helst blir riket förkunnat.  Men ett gott råd är att sluta ifrågasätta min evangelistglöd eller Swärds för din egen skull. Du vet det där om att döma och samma mått.

 • AlmaM

   Håller med till hundra procent!

 • AlmaM

   Du har så rätt Carl, jag vill inte blir opererad av en professor i Geo-vetenskap. Däremot är en medicine doktor bra att ta till då och hen ska inte uttala sig auktoritativt om klimatet. Det är bäst att lyssna till den som kan ämnet och inte en professor som inte sysslar med just klimatologi.

 • Erik

   AlmaM,

  men det är ju massor av Klimatologer som också skrivit under den artikeln. Dessutom är det massor av fysiker, kemister, etc. Läs igenom listan igen.

  Har du läst artikeln om NASA jag la upp?

 • Erik

   AlmaM,

  det är inte särskilt seriöst att kalla folk som inte tycker som än själv för oseriösa. Jag har träffat mycket seriösa vetenskapsmen och läst många artiklar från seriösa och duktiga forskare som hävdar att koldioxidens påverkan på klimatet är försumbar, om den äns påverkar. Det är när man själv saknar argument som man börjar kalla folk för ”oseriösa”. När jag läste om dessa ämnen på tekniskt universitet så drog läraren upp MANNs hockysticka. Förstår du? Detta var för bara 3 år sen. Då hade den kurvan blivit bevisad i domstol att vara manipulerad av dessa ”vetenskapsmen” för länge sen. Läraren blev lite förbluffad när jag frågade varför hon visade den på föreläsningen.

  Och, detta handlar verkligen inte om min bekvämlighet. Att jag skulle argumentera som jag gör fr att jag vill vara bekväm. Knappast. Snarare vill jag att vi ska lägga all den tid och alla de resurser vi slänger iväg i onödan (om CO2 inte påverkar klimatet) på att förhindra något som inte inträffar. Låt oss diskutera tillsamman och försöka hitta sanningen istället.

  Ja, det är inte naturligt att vi eldar upp fossila bränslen. Det hade inte skett naturligt. Men det behöver inte betyda att det är farligt. Det är endast förligt om koldioxid är en farlig gas. Det hävdar många att den inte är. Det är ”livets gas” säger man. Utan den hade vi inte kunna leva på jorden. Jag är tacksam för Koldixod! :)

  Ha det gott!

 • kjell

  När vatten fryser så blir det större, (testa att lägga in en flaska vatten i frysen om du inte vet att det ökar i omfång) om vattnet då är i form av ett isberg där den största delen är under ytan, ”som jag skrev om” och det smälter så kan det inte bli mer vatten av det.

  Vad det gäller miljöangangemang så upplever jag det motsägelsefullt att flyga till dessa miljökonferenser,konferenser går att ha idag via data ”men det ger inga traktamenten”, vad det gäller min övertygelse att överheten bara kommer att sko sig själv vet jag eftersom jag har upplevt bensinstopp och ransoneringar som tack och lov var kortvariga, men då visade överheten helt klart sin makt mot den lilla människan.

  Mycket av miljötänkandet handlar om att minska bilkörningen, och det låter bra men tänk då om vi tog bort bilen helt hur många som då blev arbetslösa över hela vår jord, jag och många med mig använder bilen i tjänst för Gud vi kommer också drabbas osv.

  Jag skriver med utgångsläget att Guds ord är sanning och då måste jag acceptera det som står, jag försöker hålla en saklig ton med den kunskap som Gud gett mig, den enda som anslår en hatisk ton här är du och du kallar dig evangelist och visade dig också högmodig mot op.

 • WO

  Erik:
  Du skrev:
  ”Snarare vill jag att vi ska lägga all den tid och alla de resurser vi slänger iväg i onödan (om CO2 inte påverkar klimatet) på att förhindra något som inte inträffar”

  ?

  Borde det inte stått något i  stil med :
  ”lägga all den tid…på annat…istället för att slänga iväg tid i onödan på något som inte inträffar”…

  Tror du menade så, men det är ju en gissning…

 • WO

  Kjell:
  Isberg ger givevis ingen vattennivåhöjning när de smälter, men det är lika självklart att glaciärer ger nivåhöjning när deras smälta is rinner ner i havet.
  Förutsatt: en glaciär befinner sig alltid på land…medan ett isberg alltid befinner sig i vattnet/havet. Så är fallet så långt jag vet.

  Tror Alma nämnde glaciärer, inte isberg. Viss skillnad.

  I all vänlighet, WO

 • Erik

   Du har helt rätt! Tack för rättningen! :)