Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Notera gärna min ledare i Världen Idag, idag med reflektioner från FN-konferensen i Doha.

  • Jonasq

    Good. I like it!Subscribe to Stefan Swärd