Slutord från Anders Gerdmar

Tack för tacket, Greger Andersson!

Bara några klarlägganden, men inte några nya frågor (att det tog lite tid att svara var bara för att jag varit upptagen av andra plikter). De som ligger kvar obesvarade från mitt förra inlägg får ligga kvar hos Greger Andersson för begrundan. Men det kommer att fortsätta vara en gåta varför Greger Andersson valde att satsa hela denna debatt på en litteraturvetenskaplig metod som han inte själv tror på, men som förvirrat så många. En sak har jag lärt mig av årtionden av forskarseminarier. När jag får kritik på mina skriverier och folk inte förstår mina argument så har läsaren alltid rätt. Om Greger Andersson uppfattas som oklar har han kanske en hemläxa att göra; som ganska garvad bedömare av vetenskapliga texter måste jag säga att jag har haft svårt att följa med i vad jag uppfattar som glidningar och oklarheter i Greger Anderssons resonemang. Därför faller det säkert också på honom om debatten varit ”märklig”.

En viktig skillnad mellan mig och Greger Andersson kvarstår: jag menar att man bör läsa Jona som historia, naturligtvis utifrån den tidens syn på historia. Men Jesus trodde att Jona var historisk och det gör jag med.

Att jag inte går in på t ex Jesaja, Daniel eller andra GT-frågor är för att en kvalificerad kommentar från min sida skulle kräva månader av arbete; därför kräver jag heller inte att Greger Andersson som GT-exeget ska ge liknande svar på NT-frågor. Om vi bara höftade till något kunde vi väl lika väl syssla med något annat, mer lukrativt :-). Vårt existensberättigande ligger i att vi förhoppningsvis kan ge mer kvalificerade svar än lekmannen. Och så markerar vi gränserna för vår kompetens.

En detalj: angående Greger Anderssons påstående att jag förutsätter Q-källan måste jag säga som jag brukar säga till mina studenter: ”Ingen har någonsin sett Q”, dvs. det är en obevisad hypotes, som har fördelar, men jag har inte sagt att jag köper den. Att jag räknar med en komplex tillkomstprocess bakom evangelierna och många andra texter Greger Andersson alldeles rätt i. Men jag tror Guds Ande vakat över processen och gett oss den Bibel han ville vi skulle ha.

Om Greger Anderssons syn på syndafallsberättelsen och Urhistorien hade vi behövt prata vidare, men det får bli i ett annat forum. Ur teologisk synpunkt är den luddighet som här tycks kvarstå riskabel. Det är just de teologiska konsekvenserna av att Greger Andersson m fl evangelikala teologer ”ändrat sig” som gett upphov till debatten. Och jag befarar att ännu inte sista ordet är sagt i den frågan.

Så: to be continued. Om inte annat kan vi väl ses i cafét alldeles innanför Pärleporten, till vänster, för eviga diskussioner om texter. Jag är ganska säker på att både Jona och nineviterna då skulle vilja ha ett ord med i laget :–).

Anders Gerdmar

PS. Hjärtligt tack, Stefan, för Din generösa gästfrihet!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Tommy Wasserman

  Det är inte kontroversiellt att hävda att Örebro Missionsskola förändrat sin bibelsyn genom decenniernas gång, särskilt inte som vi själva beskrivit den! Du kan som sagt läsa om denna utveckling i ÖTH rapport nr. 21 som du kan ladda ner från vår hemsida (http://www.orebromissionsskola.se/viewNavMenu.do?menuID=82), och läs då Lennart Thörns bidrag. Eller kan du inköpa vår jubileumsbok där Mikael Tellbe och Lennart Boström skrivit uppsatsen ”Bibelsyn i förändring – exegetiken på Örebro Missionsskola under senare delen av 1900-talet fram till idag” (se http://www.orebromissionsskola.se/viewNavMenu.do?menuID=208).

 • Tommy Wasserman

  Länkarna funkar inte när en parentes kom med. Här är de igen:

  ÖTH rapport 21:
  http://www.orebromissionsskola.se/viewNavMenu.do?menuID=82

  Mer om jubileumsboken
  http://www.orebromissionsskola.se/viewNavMenu.do?menuID=208

 • http://www.andersgerdmar.com/ Anders Gerdmar

  Hej, Henrik!
  Jag tycker det är för smalt att säga ”i Livets ords förståelsehorisont”. Och ordet fundamentalistisk känns inte alls aktuellt för att beskriva varken mig eller LOTS. Vi står för en allmänkyrklig bibeltro och vi är överlåtna till ”vetenskapligt sökande efter sanningen”. I vår historia har vi inte sysslat så mycket med problematiken ”evangelikal” som ÖTH har gjort. Om Du vill förstå hur jag resonerar kan Du läsa mitt huvudföredrag i Örebro här: http://www.andersgerdmar.com/swedish/hur-viktig-ar-bibelns-historiska-forankring/542/ och se dålg men dock video här: http://bambuser.com/node/3160380
  Min bibelsyn är formad av olika inflytanden: luthersk bakgrund och allmänkyrklig bakgrund, karismatiska och trosrörelsen som betonar att Ordet är verksamt. Att det är sant är därför helt grundläggande.
  Jag är däremot inte så inne i eller intresserad av en inomevangelikal diskussion om bibelsyn. Men jag är överens om mycket med de evangelikaler som håller fast vid att Bibeln är ett verbalinspirerat Guds Ord.  Och om mycket lite med dem som tar lättare på Ordet.

  Men jag håller helt med om att debatten har handlat för mycket om akademiska frågor, och trots ihärdiga försök har jag inte, tycker jag, fått några rejäla svar från mina speaking partners om bibelSYN. Bara om en i o f s intressant farbror som hette Jona och som gjorde en färd i en mycket ovanlig farkost för mycket länge sedan :)!

 • Henrik

  Ångrade ordet ”fundamentalistisk” ganska snabbt, olämpligt och opassande. Men vetbalinspirationstroende har liksom inte samma swung i sig. Men visst måste väl din förförståelse ändå ha en klar utgångspunkt i Livets ords teologiska utgångspunkt, vore väl märkligt om ansvarig för Lots inte hade det. Som jag förstår det handlar de om en bibelsyn som drar åt ett mer konservativt håll än det europeiska evangelikala synsättet. Snarare är detaljer besläktat med en amerikansk tradition vilket väl också syns i det samarbete ni har med Oral Roberts University där jag tror du undervisat något dessutom. Min poäng med allt det här är helt enkelt att det inte är märkligt om du med din hemvist har andra åsikter är den evangelikala, eftersom du inte är evangelikal. Om jag har förstått dig själv och din teologiska hemvist. Även om du alltså kan sympatisera med vissa delar hos vissa evangelikaler. Med det absolut inte sagt att du står för något sämre, men i detta sammanhang i alla fall något annat. Jag skulle ju inte förvänta mig att en liberalteolog skulle hålla med om allt som sägs utifrån en evangelikal förförståelse heller. Och som avslutning en liten hemlighet, jag är inte fullblodsevangelikal jag heller, så det handlar inte så mycket om värderande som att bena ut vad debatten igentligen innehåller och vad för slutsatser man kan dra. Jag kan dessutom säga att även m jag närmar mig det evangelikala snarare från ett mer liberalt perspektiv, även om jag nog har en släng pentacostalt i mig, så tycker jag du är rätt så grym!

 • http://www.andersgerdmar.com/ Anders Gerdmar

  Vad jag ville säga är att LO och LOTS är bredare än det evangelikala, men kärnan i bibelsynen, att Bibeln är Guds Ord OCH att det fungerar och verkar och förmedlar den Helige Andes kraft och närvaro tror vi. Du märker ju också att jag och Stefan Swärd har lätt att komma överens. För mig är Ordet och dess kraft att förvandla helt fundamentala!

 • Henrik

  Och vad jag ville säga var att det faktum att du och Swärd istället för Swärd och representanterna från Örebro kommer så bra överens troligare betyder att Swärd, livsoduglig, inte är typiskt evangelikal än att de från ÖMS förlorat sin evangelikalism. Stefan har här på sin blogg regelbundet slagit fast vad han menar är ett evangelikala synsätt, vilket nu då hamnat något i kolisition med ÖMS. Då menar jag att Stefan haft en aning fel eller i alla fall varit välnfyrkantig när han slagit fast vad som är evangelikala. Kidnappade dig lite i mitt resonemang kanske, men sojan sa så försöker jag förstå debatten som sådan.

 • Henrik

  Det evangelikala är ju att också att vid sidan av att poängtera att Bibeln är Guds ord trycka på att den är tillkommen genom människor. Där finns en skillnad på var jag har uppfattat att LO lagt tyngdpunkten. Jag har dessutpm förstått det som att verbalinspiration är en del av den europeiska evangelikala bibelsynen.

 • Henrik

  Kom igen, livsoduglig jag är ingen bra vän med min iPad.

 • Gerdmar

  Bibeln är absolut tillkommen genom människor! Klassisk förklaring: som Kristus, 100% mänsklig, 100% gudomlig. Anden har följt processen från inspiration till kanon.

 • Sefast Tronde

  Jag skall läsa de länkar du refererar till. 

  Vill i sammanhanget understryka att den uppfattning jag hittills fått främst är hämtad från media och bloggar. Utifrån debatten här kan jag inte enbart avfärda alla farhågor och ev. kritik, i vart fall inte entydigt. 

  Upplever ändå att du, personligen, inte tillhör dem som lägger ved på brasan, och som därigenom orsakat röken som syns på långt håll. (Har inte närmare undersökt det ev. substantiella… i förekommande kritik, men kan likväl inte säga att den helt saknar substans.)

 • Jonasq

  Ok, så Livets Ord är bredare än det evangelikala nu? Det menar du verkligen? Och ska klassas som ”allmänkristet” till skillnad från det evangelikala som är snävare? När blev det så? Är Hagin och Hinn också allmänkristna och bredare än det evangelikala? Bevere? Till och med Kenyon? Eller är det utvecklingen de senaste fem åren som leder till denna lite överraskande slutsats?

 • Jonasq

  Jamen det är väl exakt så man ser det inom den breda evangelikala fåran? Läs exempelvis systematisk-teologiska beskrivningar av Erickson eller Grenz. Eller Horton alldeles nyligen. Eller Bloesch. 

 • http://www.kolportoren.com/ Joachim Elsander

  Anders, måste ändå reagera lite. Först vill jag säga att jag idag känner till flera duktiga och seriösa teologer på LO LOTS men samtidigt finns det ju en historia här.

  Jag har själv suttit på möten med namn som John Avanzini (Pratade om pengar, pengar, pengar), Rod Parsely (Sa att barnlösa par är det för att de slarvat med sitt tionde) etc där undervisningen inte ens med bästa vilja kan kallas ”bredare än det evangelikala”. För bara ett par år sedan gästade också Benny Hinn er konferens, jag vet att jag inte var den ende som förvånades ordentligt av det. Den erkände och respekterade teologen Roger E Olson som också själv jobbat på den skola ni samarbetar med ORU. Kallar ”The prosperity gospel” för ”The lunatic fringe” alltså en väldigt knasig sidofåra. Läs gärna hans utmärkta bloggpost här:http://www.patheos.com/blogs/rogereolson/2012/02/is-the-prosperity-gospel-heresy/

  Självklart ska ni inte lastas för förflutna misstag och dikeskörningar. Jag vet att ni också gjort mycket gott och inspirerade som församling, men det finns en historia här som vi alla vet om. (Alla på den kyrkliga arenan har ju en historia) Det här är inget påhopp bara ett konstaterande.

 • http://www.andersgerdmar.com/ Anders Gerdmar

  Vet inte hur mycket Du hänger med. Och jag talar för mig själv. Kanske både bakgrund och allmänkyrklig inriktning bidrar. Sådan undervisning som är biblisk har jag ingenting emot oavsett vem som undervisar. Kenyon har aldrig varit annat än marginell, jag har i a f sedan 1986 inte sett mycket av honom och definitivt inte på 25 år…

 • Jonasq

  Ja, det var inte din bakgrund jag syftade på. Den känner jag inte till. Men LOs känner jag till mycket väl. Någon allmänkristen mittenfåra har det inte handlat om. Det tror jag inte så många skulle ställa upp på. Så jag hänger med. Trosrörelsen kan knappast betraktas som en allmänkristen rörelse ”bredare än det evangelikala”. Det är det väl ingen som tror?

 • http://www.andersgerdmar.com/ Anders Gerdmar

  Och… vi har i fyra veckor pratat bibelsyn och jag ser inte kopplingen. Vissa kommer alltid att leva i 80-talet.  Olson och hans historia med ORU känner jag inte till. Men jag känner till att ORU t ex har pastorsutbildningar som är erkända över hela USA som bland de bästa som finns. Har själv inte träffat några galningar där, däremot fina, ödmjuka, bedjande och samtidigt kompetenta akademiker.

 • Jonasq

  Vi kan väl leva kvar i 80-talet tills ni berättar att det kanske finns något där som ni inte står för idag? 

 • http://www.andersgerdmar.com/ Anders Gerdmar

  Med bredare menar jag att den karismatiska dimensionen tillkommer. Samt att orientering mot hela Kristi kropp ger en uppfriskande breddning. Ser allmänt sett hellre framåt genom vindrutan än bakåt i backspegeln ;).

 • Jonasq

  Jo, så kan man ju se det om man vill. Ibland är det bra att blicka bakåt dock. Men det är jag helst säker på att du också tycker. Men det gäller att vara positiv!

 • Jonasq

  ”helt” ska det stå förstås, inte ”helst”.

 • http://www.andersgerdmar.com/ Anders Gerdmar

  Sorry, Jonas, men jag var här för att samtala om bibelsyn. Gör gärna det även i fortsättningen. Det andra får ske i annat sammanhang om någon vill ägna sig åt det.

 • Sefast Tronde

  Tack för länkarna! Många bra artiklar som till viss del
  vidgat mitt perspektiv om ÖM.

   

  En implikation, som förstärkts något, utifrån vad jag läst
  kan dock sammanfattas i Jesu ord om att ”man ej kan tjäna två herrar”, dvs. här
  statens (UHÄs) krav för godkänd akademisk utbildning kontra Evangelium, i dess
  rätta bemärkelse.  Det kan inte förnekas
  att det finns en uppenbar motsättning, om du förstår vad jag menar, vilket
  heller inte förnekas av merparten av de artiklar du länkat till.

   

  Örebro Missionsskola, och de som jag uppfattar som mkt
  vällovliga kristna lärare/teologer på skolan, har alltså alltjämt en uppenbar
  utmaning, om man nu alltjämt strävar efter att verka efter den evangeliska
  tradition skolan historiskt haft, och inte urarta till en teologisk institution
  bland andra. Allt är förvisso personberoende, men arvet efter John Ångman bör
  dock inte förskingras till oigenkännlinghet, för då har skolan mist sitt
  existensberättigande.

   

  Allmänt ställer jag mig kritisk till mycket av den
  kvalitativa forskningen, och det jag hittills tagit del av vad gäller s.k.
  teologisk forskning snarare förstärker denna grundinställning. Var finns
  metodutvecklingen? Att försöka sig på att över huvud taget göra något mätbart
  eller inordna något i en skalmodell blir nära nog utsiktslöst. Man förfaller
  till en glidande subjektivitet där även definitionerna av använda begrepp kan
  tolkas nästan hur som helst. Kraven på intersubjektivitet och transparens hos
  den förmente forskaren visavi sitt arbete blir en nödvändighet.

  Dock ser jag ett tydligt värde i ”det goda vetenskapliga samtalet”, vad gäller teologins område. Om detta tillåts förekomma och inte hindras av personlig prestige. Alla är vi ju i någon mån behäftade med svagheten att försvara vår möda och vår person när vi upplever oss angripna eller missförstådda…

   

  Utifrån vad jag läst av artiklarna ser jag dock att ÖM har
  flera goda medarbetare, vilket är glädjande. Sedan kvarstår den öppna frågan
  hur ni lyckas, mätt i relation till det uppdrag vår verklige uppdragsgivare
  gett. En öppen, ödmjuk och lyssnande inställning är nog här en förutsättning.
  Det är min åsikt. Sedan är det en annan sak att retorik, rätt brukad, även med
  tillspetsade argument, kan vara ett nog så användbart verktyg till att söka
  klarhet när man upplever situationer och personer allt för grumliga.

   

  Gud välsigne dig i din gärning

 • Jonasq

  Det förstår jag mycket väl.

 • Magnus

   Dock, Gerdmar, det skulle likväl varit intressant med något sorts erkännande angående trosförkunnelsens udda frukter.
  Jag är ingen siare men är tämligen säker att det finns människor som fortfarande har andliga sår pga undervisningen från din församling.. Likaså har säkerligen några fallit av från tron och vänt Gud ryggen pga sina erfarenheter av livet i församlingen.

  Nåväl. Att sopa saker under mattan är inte lösningen när man önskar att gå vidare som församling.

  I all välmening Magnus

 • Magnus

   ORU, pastorsutbildningar som erkända över hela USA som bland de bästa som finns? Verkligen? Enligt vilken måttstock?

  ORU har väl än så länge inte åtnjutit någon status i den akademiska världen givet grundarens tvivelaktiga rykte och de pastorer och predikanter som varit kopplad till ORU?

  De som är lite äldre har kanske svårt att glömma Oral Roberts varnande ord till (i sitt tvsända tiggartal) sina givare att om han inte fick in en viss pengasumma till ORU så skulle Gud ta hans liv (varpå folk gav rikligen).

  Magnus

 • Henrik

  Poängen för mig är dock just att din hemvist i LO i allmänhet och som drivande ledare i Lots i synnerhet påverkar din bibelsyn, om man ska följa något slags rimligt hermenutiskt antagande. Du skriver lite kort om förföståelsens betydelse på din egen blogg; ”No serious exegesis can disregard the fundamental laws of interpretation, exemplified in the scholarly reception of the texts”. Sen är jag inte ute efter att värdera din teologiska förförståelse som sådan, och det är ju uppenbart att du kan kombinera den med en akademisk karriär, men som jag skrivit ovan, det är inte helt oväntat att någon som inte är evangelikal har andra åsikter och drar andra slutsatser än den som är evangelikal. Det handlar om att ta ditt val att vara en del av LO på allvar, att det är ett val du gjort på grund av övertygelser du har. Därför är det mer intressant, menar jag, att återvända till skiljelinjerna mellan Swärd och ÖMS som båda strävar efter att vara evangelikala. Och i det sammanhanget är det ändå intressant att se hur du och Swärd tycks vara betydligt mer överens än Swärd och representanterna från Örebro. Snarare då än att se dig som evangelikal så kommer jag till antagandet att Swärd, till i alla fall viss del, hör hemma i en mer konservativ, verbalinspirationstroende och till viss del bokstavstroende tradition där LO är ett svenskt exempel. Medan jag ser det troligare att ÖMS som bärare och introducerade av den evangelikala idétraditionen fortfarande än just evangelikala.

 • http://www.andersgerdmar.com/ Anders Gerdmar

  Visst. Det blir väl upp till Stefan hur debatten går vidare här. Tror det mesta är sagt redan. Själv har jag f n inte mer att bidra med och tycker debatten spårat ur lite och börjat handla om för bibelsynsfrågan irrelevanta frågor. Drar mig tillbaka for now. Tack för seriösa inlägg, Henrik.

 • Henrik

  Tack själv och Guds välsignelse!

 • Henrik

  Det äruppenbart att du vänder dig mot denevangelikala bibelsyn som ÖMS representerar, men trots många och långa inlägg har jag ännuinte förstått dina argument mot eller vilketalternativ du förespråkar. Tror du nämnde att Lots skulle vara ett bättre alternativ mendå är deltävling suveränt att Lotsfinns för den som vill läsa där. Precis som vi har olika samfund som skiljer sig teologiskt är det väl bra att det finn olika teologiska utbildningsalternativ beroende på teologiska preferenser. Men för det behöver man ju inte dömma ut de alternativ man inte känner sig hemma vid. Själv studerade jag vid ett av våra statliga universitet och trivdes utmärkt med det men jag skulle aldrig få för mig att svartmåla ÖMS eller Lota bara för att de inte riktigt passade mig. Lite respekt för andra får bi väl ändå sträva efter.