Viktig predikan på söndag om församlingsgrundande

På söndag kommer jag att hålla en extra viktig predikan i Elimkyrkan. Det handlar om att vara en församling som grundar nya församlingar. Det har jag ägnat mitt liv åt, och det är agendan sedan jag blev pastor i Elim för tre år sedan, att vi ska vara en församling som grundar nya församlingar.

Vi är på god väg då vi har en församlingsplantering i Skärholmen som är på väg att bli en församling, vi har tre församlingar med fokus på etiopier, ryssar respektive fransktalande kongoleser. I den sistnämnda församlingen är ju riksbekanta Jean Kabuidibuidi pastor.

Vi har också startat upp en församlingsplantering i Hallonbergen i norra Stockholm, och ett pionjärprojekt i studentområdena i Bergshamra. En amerikansk missionär som heter Forrest Hendrix driver ett pionjärprojekt i sydvästra Stockholm tillsammans med Andreas Edestav.

Men detta är peanuts, det behövs mycket mer.

Jag vill på söndag ta upp om visionen för församlingsplantering, och hur vi ska jobba vidare med detta.

Vi har för mycket av förvaltande och behållande kristendom i Sverige. Vi behöver mycket mer av församlingsgrundande pionjärkristendom som söker nya vägar för att nå vår tids människor.

Församlingsgrundande är en fantastisk metod att utmana kristna att engagera sig och ta ansvar. Den typen av gåvor och kompetens som behövs för att leda en församlingsplantering borde vara en självklarhet att fokusera och forma vid våra teologiska utbildningar, jag ser dock alldeles för lite av detta i praktiken.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • kjell

  Jag känner inte eran församling, men vad jag mött på andra håll runt om i landet, så behövs det mer arbete inåt i församlingarna, som exempel kan jag nämna när några önskade sjunga mer andliga sånger t.e.x. nåd strömmar från golgata / jag älskar dig Jesus / Ande du som livet ger fall nu över mig o.s.v  då svarade pastorn att sån romantiska sånger sjunger vi inte här.

  Men det är samtidigt svårt att arbeta inåt när pastorn inte klarat av att rädda dom äktenskap som gått snett, när han tycker att ”då får vi se till att det nya förhållandet blir bättre” Då är det svårt att fungera inåt i församlingarna, istället så försvinner någon ur församlingen, möjligen går dom till en grannförsamling, men det faller ofta på det som kallas ekumenik, och då går det inte att fungera där heller. ( idag när jag reser över landet och passerar en kyrka så blir jag bara så ledsen)

 • Henrik Steen

  Gött, bra och viktigt, Stefan! Fortsätt slå på den trumman!

 • S-E Sköld

  Frikyrkan i vårt land skulle se över sina redan befintliga byggen, om de stämmer överens med de Bibliska ritningar som fortfarande finns kvar. I dem står det att ”Gud har i församlingen (GUDS) satt första och främst några till apostlar, för det andra några till profeter..”

  Vad som hänt är, att lärartjänsterna leder församlingarna: sitter ensamma på ledarstolarna. Åker man – hypotetiskt sett – runt i landet, och frågar ledarskapet i de stora församlingarna var de har profeterna, som Gud – enligt Hans Ord – satt i ledningen till Sina församlingar, ”Den levande Gudens församling” får man svaret: ”ja, var finns de?”.

  De finns helt enkelt inte, i församlingskroppen, och de betyder, att antingen har Gud inte sänt dem, eller så har församlingarna inte tagit emot dem. Men de finns inte, kan vi konstatera; den viktigaste av funktioner i Guds församling. De som får veta vad Gud planerar för Sin församlingar, i varje tid som de befinner sig i. Guds vilja, med andra ord. Alternativet är att människotankar leder, som nu sker.

  Am. 2:12 ”och profeterna bjöd ni: profetera inte”

  Am. 3:7 ”Sannerligen, Herren, Herren gör alls inget, utan att ha uppenbarat sitt råd, för sina tjänare, profeterna”

  Upp. 2:7 ”Den som har öra, han hör, vad Anden säger till församlingarna”

  Ord. 29:18 ”Där profeter saknas, blir folket utan tyglar”. Utan styrning, med andra ord. Och så är det nu, och som en konsekvens av det, är det förvirring.

 • Blekbes

  Herr Sköld har på b l a alethia sagt sug vara guds sändebud….

  Hur kan man ta en sådan person på allvar?

  Han är ingen profet alls.

 • ulrikajansson

  Högmod gav 71 träffar i Svenska folkbibeln. (Sökte på storhetsvansinne men det gav 0 träffar)

  Här är några av dem:

  Ords 14:3

  I dårens mun är högmodets käpp, men de visa bevaras genom sina läppar. 

  Ords 15:25

  HERREN river ner den högmodiges hus, men änkans gränssten låter han stå kvar. 

  Ords 16:5

  HERREN avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade. 

  Ords 16:18

  Stolthet går före undergång och högmod går före fall. 

  Ords 18:12

  Hjärtats högmod går före fall, ödmjukhet föregår ära. 

  Ords 21:4

  Stolta ögon och högmodigt hjärta – de ogudaktigas lykta är synd. 

  Ords 29:23

  En människas högmod leder till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära. 

  Ords 30:13

  ett släkte – hur stolta är inte dess ögon och hur fulla av högmod är inte dess blickar,

  Pred 7:9

  Bättre slutet på en sak än dess början, bättre tålmodig än högmodig. 

  Jes 2:11

  Ty människornas stolta ögon skall förödmjukas, männens högmod skall
  bli nerböjt, och HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen. 

  Jes 2:12

  Ty HERREN Sebaots dag skall komma mot allt stolt och högmodigt, mot
  allt som är upphöjt, och det skall bli förödmjukat, 

  Jes 2:17

  Människornas stolthet skall slås ner och männens högmod förödmjukas. HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen, 

   

 • Bo Lönegren

  Jag förstår inte. Är det högmod att vilje verka för ett utbredande av Guds rike? När en ny församling bildades i min gamla hemstad och många var upprörda sa en gammal klok man i vår församling: ”när det öppnas en ny krog i stan bryr ni er inte men när en ny församling bildas blir ni upprörda.” Jag tycker att det är fantastiskt varje gång några vill anstränga sig för Gudsrikets utbredande!

 • ulrikajansson

   Vad menar du med ”Guds rike”?

 • S-E Sköld

  Jag har sagt vad mitt uppdrag är, och skrivit en del utifrån detta faktum, bl.a. en bok (tillsammans med en annan, som också fått Guds uppdrag med detta) som heter OFREDSTIDER. Den utkom 1991, i december. Vad Du eller anda kallar mig betyder inget för mig. Nu skrev jag inte om mig själv, utan om profettjänsten i Guds församling. Peka gärna ut någon, så får jag del av vad Du ev vet i den frågan.

 • S-E Sköld

  Det är högmod – som ju är en av Satans egenskaper – som hindrar Människan från att höra Guds röst: ”Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd” och vidare står det att JESUS ”kommit med glädjens budskap till de ödmjuka..” och alltså inte till några andra. Och finns inte den ödmjuheten i församlingsledningrna så går församlingarna, med sina ledare i täten, med nödvändighet, vilse. Och eftersom, i Guds rike, ”lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av vädurar..” så hjälper inte våra goda avsikter och ambitioner till, för att ersätta hörsamhet och lydnad.