Ledare i Världen Idag idag med analys av frikyrkans utveckling

Har skrivit en ledare i Världen Idag idag med en analys av frikyrkans utveckling. Utgångspunkten är kejsar Konstantin på 300-talet som gjorde kyrkan accepterad och rumsren. Samma process kan man finna i svenska frikyrklighetens utveckling. Skillnaden dock att på 300-talet blev Konstantin kristen och staten anpassade sig efter kyrkan. I vår tid har det varit tvärtom, den radikala och marginaliserade frikyrkliga rösten har blivit alltmer rumsren och accepterad, och har framförallt själv aktivt sökt denna rumsrenhet och accepterande.

Det finns baksidor av detta mynt, vilket jag diskuterar i ledaren.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • ulrikajansson
 • http://www.facebook.com/people/Ronny-Andersson/1655618727 Ronny Andersson

  Det har jag sett ett antal år också  ,och därför tror jag att frikyrkan blivit mer  liberaliserad  och sekulariserad än för …Som Samhället, och   den fd Stats Kyrkan ,Svenska Kyrkan blev någott tidigare än frikyrkorna …Och de nu börjat sin anpassning till  också , tyvärr  … Och är ett av skälen  till att ljumenhet, och synkretism / religionsblandning, och värdslighet,och liberalisering växt till sig. Och villfarelse,,och villolärare, och villolära, och sekter .Och falska vittnesbörd, och falska profetsior, och visioner ,och mål, och falska tecken och under och mirakel florerat,  och falsk enhet, istället för Andens enhet i tron enligt bibeln blott…Och blandats med det sunda från Gud  och sund tro på Gud i den sunda tron och läran Guds Ord  … Och bejakas mer nu än för ,inom Svensk kristenhet, och utanför ,och i sammhället  i Sverige med …Lite beroende kanske , av hur det politiskt korekta vindarna blåser för tillfället …Och kan bero också på mer eller mindre trofasthet och trolösshet mot Gud och Guds vilja och Ord bibeln…Och att  djävulen och världen  ,och det egna i egen kraft vunnit terräng, och Gud och Guds rike  tappat mark i Sverige och Svensk Kristenhet och hos vårt folk  och samhälle och i vårt eget liv…Och för det finns väl inget annat att göra än att tro på Gud och evangeliet och Guds vilja om hur läget är ,och att fröjd i Herren är vår starkhet, och att han är vår  trygghet och säckerhet ,med all nåd och del av sanningen…Som vi behöver nu och alltid och under vårt liv och välsignelse och förlåtelse och  frid med Gud och  alla och vi,  och livet behöver  nu ,och hela livet och för tid och evighet …Och vi ska tro att Gud finns, som Gud och Guds Ord bibeln är, och för ett liv ,och för tid och evighet för Guds skull och till Guds ära och som Gud vill…Och be om Guds vilja och göra och leva  som Gud vill, och  be Gud om , att vi och alla ska vilja, och  tro honom om och tro vi kan ,och lära igenom Guds kraft  ,under vårt liv ,med gott mod och till trots allt. Genom Herrens nåd och sanning och välsignelse och Guds Ord bibeln och till  tro på honom och hans goda vilja och kraft och goda mod och kristi sinnelag ,och om allt …Och att Gud kan hjälpa varje  människa och oss med, och  oavsett omständigheter , på det vis han vill Gud  ,och angående livet överhuvudtaget…Om och när man vill under hela livet , Och  trots och genom  allt , tills vi väl fullbordat vårt lop, och  vi är i himlen hos Gud… Där vi får se honom vi trodde här, som han är i himlen … Med ett liv för  vår och  varje genneration och vår värld och kristenheten i hela världen och Israel och Sverige så väl som det möjligt är på Jorden som Gud vill …Och  över allt och för var och en och oss och vårt liv i Gud   Och  så kan vi be skördens Herre om arbetare till skörden och förkunna evangliet igen  och igen och igen till änden och trots omständigheterna …I Sverige från norr till söder och öst till väster och församla människor i Anden, med Jesus Vår Herre till Honom ,och tro på Honom, och Guds Ord, och Guds vilja, och frälsning och pånyttfödelse till Guds barn med evigt liv och  levande relation och tro på   Gud…Och  kallelse  i Gud som Gud vill bara ..Och församling  och evangelisation och mission och liv och tjänst som Gud vill  bara med, enligt Guds Ord bibeln blott och missionsbefalningen matt 28:18 -20….Och tänka på och leva och lära och vänja oss till med Gud och Guds Ord och vilja till tron på Gud och hans nåd och frälsning/ räddning och saning och goda vilja om det hela…Och 1kor 13  Störts av allt är Kärleken…Och 1kor 13 Kärleken tror och hoppas och uthärdar allt …Och den stolte måste ha sin stolthet i Gud …För vår stolthet och självgodhet och självrättfärdighet och vårt eget och vår  själv klokhet är intet värt för Gud  … För det är bara Guds rättfärdighet  och vishet och kraft och nåd  och sanning och  försonning i  Kristus med Gud och frälsning i tron och liv och välsignelse och förlåtelse och upprättelse med Gud .Och verk med sin skapelse och församling och församling och kristenliv och hans frid med Honom  för nästan och livet och oss och vårt liv … För endast Kristi Kors och uppståndelse till evigt liv med Gud igen ,och kärlek och fördragsamhet och generositet  omsorg som räknas för Gud… Så vi har inget att komma med eller förlora eller vi behöver ha nån prestige  eller  fruktan för …Utan vi kan ge upp allt till Gud och ta emot den forsättning Gud vill nu och alltid och hela livet och för tid och evighet på Guds värdiga vis värdigt Gud … I trons villa färdiga med våra verk…Och trots allt för inget kan skilja oss från Guds kärlek i kristus Jesus vår Herre…Så all ära till Jesus och för Guds skull för tid och evighet som Gud vill med livet efter Hans Ord bibeln  …Eftersom det inte är nån annan mer än han som kan stå för Gud och Guds Ord och vilja i Jesus namn,amen 

 • Nils

  För mig innebär det avgörande vad som tillåts beträda predikostol & vad som förmedlas.
  Rumsrenhet är inte alltid liberalteologi versus konservativ fundamentalistisk profilering.

  Rumsrenhet är samma anda som när Jesus motiverades att driva ut månglarna ur templet.
  Beskrivning att ”helegedom blivit en rövarkula” som föranleder utrensning är inte absolut kopplat till affär & geschäft utan dess ord ”rövarkula”.

  Det är tendenser att omvandla & besudla det helgade avskilda.

  Har kristna företrädare något ”heligt” att förmedla så är det knappast anpassat efter denna världens besudlade rövarkulorarenor.
  Det handlar inte om övernitisk kristen moralkoservatism utan det handlar om något väsensskilt där ordet helgelse är nyckeln.

  Nyckeln till att nå sin samtid är alltid helgelse – det som Jesus strävade efter när han drev ut månglarna från templet.

  Varför betonas detta så lite ?

  Månne det vara för att dess motsats är köttet – det som vi alltid sedan Adam har att brottas  emot.
  Frikyrkans utveckling är helt avhängig graden av helgelse eller avsaknad av helgelse för avveckling.

 • Jonas Rosendahl

  Det är väldigt svårt att finna nån slags historisk kyrkologik, den är svår att finna även i Svensk frikyrklig historia. Det fanns en genombrottsgeneration och den gav de stora rörelserna, både baptisterna, metodister, missionsförbundet, pingstvännerna och sedan trosrörelsen. Många av de tidiga försökte kanske tvärtemot vad man kan tro att vara ganska anpassningsbara i förhållande till svenska kyrkan. Bland missionsförbundet fanns några som kallade sig ”Andens fria bröder” och de ville anpassa till pingströrelsen. Inget av dem lyckades särskilt väl. Vad som sedan händer efter att genombrottsgenerationen dör är att rörelser stannar upp eller kommer i konflikt både teologiskt och organisatoriskt och sedan följer en stagnation och då talar vi inom Sverige. Pingsrörelsen är ungefär lika stor eller liten som under 1940 talet runt 80 000 medlemmar te x. Trosrörelsen som kanske mer än andra tvärtemot samlade alla som inte fick plats i de befintliga rörelserna var ju radikala på alla sätt, men jag skulle bli förvånad om de är ens över 10 000 i Sverige. Jämför gärna det med missionsförbundet som kunde växa så mkt på bara 10 år när dess rörelse var i snurr. 
  På det hela tycks det vara väldigt svårt att hitta ”ett vinnande koncept”. När många tagit inspiration av dreamcenter i L.A och sagt att de svagare ska vi nå, och även Sahlberg som uttryckt liknande så kan vi ju ta metodisterna som exempel på precis tvärtom, de ville nå de ”fina familjerna” och metodisterna blev också typiska stadsförsamlingar med en peak runt 1918 på ca 18000 medlemmar. Det är inte så många tänker någon, nä men det är ändå nästan dubbelt så många än hela trosrörelsen och då under en tid när sveriges befolkningen var en bit över 5 miljoner.

  Ska vi då titta historiskt så ser hoppet enbart ut att stå till en ny genombrottsgeneration och en ny ledargeneration. Ingen har hittils inom sverige lyckads föra frikyrkan till ytterligare ett genombrott av dess ledare inom en rörelse vad jag kunnat hitta. Kanske finns det nån jag missat som nån kan upplysa mig om. Men dagens ledare kommer möjligen kunna uppehålla sina rörelser men inget historiskt bevis finns för att de skulle lyckas med ett genombrott även om det ju självklart inte kan vara omöjligt. 
  Snarare borde då dagens ledare se till att bädda för en kommande generations förutsättningar och kanske sitter någon 5 åring på en söndagskola just nu som kan bli kommande generations Wesley. Låt oss be för att det ska ske, för det borde ske innan åtminstone 2100 annars kan det mkt väl vara så att kristendomen blir ett minne blott och går samma väg som te x Turkiet. 

 • Haning Burseryd

  Dagens frikyrkor har förlorat tron och teologin och är väldigt liberala, där det finns full frihet att tro på det, som man vill tro. Det är bara att välja och vraka! Den kyrka, som har förlorat sin teologiska profil, går mot sin undergång.

  Varför ska jag bli pingstvän? Eller EFK-are? När man har öppnat för allt, som säger sej att ha tro. Tidigare var detta inte möjligt, utan man höll fast vid det, som man BEKÄNDE SEJ till. När frikyrkligheten har blivit vag och svag, då kommer frågan, om den behövs. Det är inte undra på, att skaran, som söker fast grund och tro, kommer att lämna dessa kyrkor, som accepterar alla slags tro. Det borde vara en ordentlig varningsklocka, när Sigfrid Deminger och Siwert Öholm  har lämnat frikyrkan! Och många fler likt dem.

  Vad vi ser idag i frikyrkorna, man försöker ”behålla” ungdomarna, häftigare musik, ännu rockigare och skrikigare lovsång och ännu häftigare konserter. Att behålla ungdomarna prioriteras på bekostnad av gudstjänstlivet, och det traditionella mötesverksamheten är avsedd för vuxna. EFKs gudstjänsthandbok tillika Pingsts och SAMs, talar visst om gudstjänster, men Predikan är endast ett tilltal. Detta visar tydligt, att den frikyrkliga gudstjänsten kan vara allt möjligt. I den frikyrkliga gudstjänsten läses överhuvudtaget mindre bibelord och man ger ett stort utrymme för ”döprat”. Visst, en frikyrklig gudstjänst idag kan vara trevlig och varierande och något litet bibelord kan sägas där.

  Jag som fd frikyrklig har förstått, att det finns fast grund och vettig teologi, som inte accepterar allt slags tro och det finns gudstjänster, där man LÄSER flera bibelavsnitt i gudstjänsten och predikar över åtminstone ett avsnitt. Och man förstår, att bibeln är Guds Ord och heligt och respekterat och inte beroende av mitt eller andras tyckande och att detta inte är påkommet nu och man har en tydlig kontiunitet bakåt i tiden ända till den urkristna tiden.

  För att spetsa till lite. Tidigare hade pingst och även andra den uppfattningen, att den levande tron dog med Konstantin för att flamma upp i full låga 1907! Det gick ett tag, men man FÖRSTOD INTE teologins och forskningens betydelse och att detta skulle leda till bekännelse, som skulle samla pingströrelsen. Vad som hände med ÖM! HF! för att förenas med fribaptisterna, som stod närmare Jehovas Vittnen i en del teologiska frågor. Jag tror, att varken Swärd eller någon annan lyckas stävja liberalteologins härjningar inom frikyrkan, frågan blir då, att lämna denna skuta och ansluta sej till kristna kyrkor med tydlig bekännelse och tro!

 • Wildwest63

  Entusiasm, nystart, brinnande hjärtan. Därefter samfundsbyggande, grundläggning, strukturer, hierarkier, ordning o reda. Sen en falnande glöd och för att hålla fast vid något som påminner om förr blir det lagiskhet. Därefter en snabb sväng in i andra diket, en reaktion, en revolution, liberalt till max, ut med både barn o badvatten. På vägen spills vattnet ut o barnet tappas bort. Medlemsskap utan betydelse följer, likgiltighet, gäspningarnas gudstjänst, snällismens intåg, förminskning, marginalisering. I värsta fall följer avveckling o död. I näst värsta fall en sammanslagning med andra marginaliserade och döende kyrkor med så spretig bakgrund att de aldrig återigen skulle kunna växa utan splittring.

  Så verkar rörelse-mönstret se ut. Om vi nu ska lära oss av historien kan man undra över varför detta aldrig går att undvika? Nånstans i den begynnande lagiskheten (det finns även modern lagiskhet: t ex lovsångskultur på engelska) har man travat in på fel väg. Undrar om det går att analysera när detta sker och vad som orsakar detta? Och hur det undviks?

 • Anders Gunnarsson

  Det finns politiskt obundna Kyrkor som växer. Ortodoxa o katolska t ex. Se o lär!

 • S-E Sköld

  När Sveriges kristna förkunnare – Ordets tjänare och förvaltare – förkunnar ”allt Guds rådslut”, då kommer förföljelsen ”som ett brev på posten” (som f.ö. snart inte kommer..) Därför att förföljelsen inte är ett människoverk, utan Satans och han gillar inte Ordets udd, som väcker människan inför evighetsfrågan. Satan som nu sitter bekvämt tillbakalutad inför den ljumma kristenheten, som sätter sitt ljus under bordet: den är ett lätt byte för honom.

 • Håkan Holmsten

  Mycket bra, i det här bör vi verkligen rannsaka våra liv.Vem tjänar vi egentligen: Jesus eller ”världen”