Vad jag tycker om Tunehags texter – ett försök att reda ut debatten

Jag har lovat att återkomma med en kommentar om vad jag tycker om de tre korta artiklar som Mats Tunehag har skrivit. Det gör jag nu. Tunehags tre korta artiklar handlar om analys av islam som religion och hur vi tolkar utvecklingen i världen och i västvärlden för närvarande. Så det är inga enkla frågor. Jag får frågor om jag tar avstånd från artiklarna eller inte, jag kan inte besvara en sådan fråga på ett så enkelt sätt.

Det här handlar om att försöka sakligt reda ut frågorna. Jag skriver därför i punktform för att det ska bli så lite rörigt som möjligt för läsarna.

1. Jag och Stefan Gustavsson har i tidningen Dagen i fredags klart och tydligt deklarerat vad Svenska Evangeliska Alliansen står i frågor som gäller främlingsfientlighet och rasism. Vi tar fullständigt avstånd från allt sådant. Man kan inte hitta något i det som Stefan Gustavsson har sagt i sin roll som talesperson för Evangeliska Alliansen som främjar rasism eller främlingsfientlighet. Man kan inte heller hitta något sådant i SEA:s officiella och av styrelsen antagna dokument, där Kapstadsöverenskommelsen är det viktigaste aktuella dokumentet.

2. De tre forskarna som kritiserar SEA har lyft fram tre artiklar av Mats Tunehag som publicerats på SEA:s hemsida under 2008, eftersom artiklarna har publicerats på SEA:s hemsida anser man att vi är ansvariga för detta.

3. Man måste komma ihåg att Stefan Gustavsson är den som företrädar SEA. Det är han framförallt som uttrycker SEA:s uppfattningar, sedan kan styrelsens ordförande i enstaka tillfällen vara med och skriva under något uttalande eller utspel som vi gjorde i artikeln i fredags. SEA:s styrelse består av en rad olika personer som har många andra uppdrag, SEA-engagemanget är ideellt på fritiden för hela styrelsen. En del av oss skriver och talar mycket, det styrelseledamöter säger i olika tillfällen får inte sammankopplas med SEA. SEA har en specifik agenda och vissa frågor man driver. Styrelseledamöterna håller på med allt möjligt. Säger jag något heltokigt på min blogg, vilket säkert händer ofta, får det inte sammankopplas med SEA. SEA:s styrelse är en brokig skara människor som har olika uppfattningar i många olika frågor, i SEA-samarbetet är vi överens om att vi vill samverka om att främja evangelikal kristendom, det är vår gemensamma nämnare. Därutöver kan vi ha mycket olika uppfattningar om många frågor.

4. Men OK, Tunehag uttrycker inte SEA:s ståndpunkter, men vi har publicerat texterna för fyra år sedan. SEA:s styrelse sysslar aldrig med hemsidans innehåll, det är Stefan Gustavsson och kansliet som beslutar om vad som ska publiceras. Men visst har vi ett ansvar för det som läggs ut.

5. Min och Stefan Gustavssons linje häromdagen var att kritik mot Tunehags texter ska riktas direkt till honom, och besvaras av honom. Därför har vi lagt ut en text av honom på hemsidan. Men kritikerna nöjer sig inte med detta, OK – jag säger något också i frågan. Det är mina personliga reflektioner, SEA-styrelsen diskuterar aldrig enskilda texter på detta sätt.

6. Man måste komma ihåg bakgrunden  – Mats Tunehag har under många år jobbat med människorättsfrågor och religionsfrihetsfrågor på global nivå. Han har särskilt sysslat med förtrycket av mänskliga rättigheter och religionsfrihet i muslimländer. Tunehag har varit internationellt verksam under många år, han ägnar sig åt den globala debatten. Inte den svenska. När han kritiserar islam är det dessa globala trender han diskuterar. Att främja rasism, främlingsfientlighet eller svensk nationalism, så vitt jag vet har Tunehag aldrig ägnat sig åt detta. Men han har kraftigt kritiserat islam och islamisering.

7. Islam är en religion, inte en folkgrupp. Att kritiskt granska islam kan definitionsmässigt inte vara rasism. Det är orimligt att religionskritik ska stämplas som rasism. Religionskritik måste alltid vara tillåten, jag tycker dock att den ska göras på ett sakligt och respektfullt sätt. Islam finns i många olika skepnader, muslimer kommer från de flesta länder. Det är omöjligt att diskutera islam och koppla ihop det med frågor om nationalism.

8. Främlingsfientliga och högerextrema grupper använder islamkritik för att främja rasism. Men det är grovt okunnigt och osakligt från deras sida. Om vi begränsar oss till Sverige, de flyktingar som kommer hit kommer från många olika länder och representerar olika religioner.  Många är katoliker eller ortodoxa. Vi kan knappast kallas för rasister om vi kritiserar katolska kyrkan eller ortodox kristendom. Men en del anser tydligen att om man kritiserar religionen islam, då är man tydligen rasist. Jag jobbar inom ramen för ett samfund som heter Evangeliska Frikyrkan. Vi har mångårig erfarenhet av att jobba med muslimer i Stor-Stockholm. Vi vet att de muslimer som kommer till Sverige, är mycket olika i sin inställning. Många av dem är flyktingar som har flytt från sina förtryckande muslimska länder. De är ofta mycket mer kritiska mot islam än vad skeptiska svenskar är. Många av del flyktingfall vi jobbar med handlar om muslimska konvertiter som blivit kristna som ska utvisas till muslimska länder, det är livsfarligt för dem. Många muslimer som kommer till Sverige är sekulariserade muslimer vars religiositet är ganska kulturell. Det är ganska vanligt nu att muslimer i stockholm konverterar till kristendomen. Vi vet från många fall vilken förföljelse de blir utsatta för. En del muslimer i Sverige är troende och aktiva troende muslimer, men ligger långt bort från militant muslimsk fundamentalism. Enligt min mening är politiskt aktiva muslimer med mer fundamentalistisk framtoning en klar minoritet bland svenska muslimer.

9. Vad jag försöker säga är att det är stor skillnad på att diskutera islam i Sverige, och de globala trenderna, och vad som händer i de muslimska länderna. Man måste tydligt definiera vad det är man diskuterar.

10. Jag tycker att kritik mot religion ska vara respektfull och saklig. Vi kristna blir ju inte glada när vi kritiseras okunnigt och onyanserat. Samma sak måste gälla oss när vi talar om andra religioner, bl.a. islam.

11. Det är ett stort problem att de högerextrema grupperna suger åt sig all form av islamkritik och använder det i sin högerextrema propaganda. Det har förändrat förutsättningarna för hela diskussionen om islam. Missionärer inom bl.a. Evangeliska Frikyrkan som jobbat många år i muslimska länder är nästan alltid mycket kritiska mot islam, de har sett förtrycket och bristen på religionsfrihet på nära håll, de synpunkter som Tunehag för fram tycker jag är praxis bland personer som jobbat med kristen mission och bott och levt många år i muslimländer. Men vi måste ta hänsyn till och förstå att högerextremismens framsteg har förändrat förutsättningarna och måste påverka hur vi formulerar oss.

12. Jag jobbade med ett konsultuppdrag förra sommaren som handlade om Breiviks högerextremism var ett hot mot svenska storföretag. Jag har därför lusläst Breiviks 1500 sidors manifest. Jag vet ganska väl hur man talar och skriver om islam i högerextrema kretsar.

13. Detta var lite bakgrundsreflektioner som något visar glasögonen jag granskar Tunehags texter med.

14. Hans artikel ”Trappan och trojkan” handlar om hur förtryck utvecklas, och att det är en stegvis process. Artikeln är tillspetsad och det finns naturligtvis enskilda formuleringar som kan diskuteras. Artikeln handlar också om förföljelse mot kristna i västvärlden, där jag tycker att Tunehag har en poäng. Det som är kontroversiellt i artikeln som gäller islam, är hans påstående om allians mellan muslimer och nazister. Det framgår av texten att det han åsyftar är det gemensamma kring antisemitismen. Jag kan inte annat än att hålla med Tunehag här. Antisemitismen är mycket utbredd i de muslimska länderna i mellanöstern, det är ju en mycket vanlig ståndpunkt att det förhåller sig så bland dem som har kunskaper om mellanöstern och behärskar arabiska. För säkerhets skull har jag idag kollat upp detta med arabiska-kunniga islamexperter. Att anti-semitismen i Malmö drivs av muslimer är väl en ståndpunkt som riksmediajournalistiken har slagit fast. Det här är ju frågor som kan prövas vetenskapligt och genom seriös journalistik, och jag tycker knappast att det går att hävda att Tunehag har fel i dessa frågor. Tunehag skriver tillspetsat, frågan är om man kan hävda om det är något som är sakligt fel i artikeln? Utifrån mina kunskaper tycker jag inte det. Jag kan inte förstå hur artikeln innehåller rasism eller främlingsfientlighet. Det Tunehag varnar för är antisemitism och förföljelse mot kristna. Men det är uppenbart att jag och herrarna Steiner, Hammarström och Lundberg har mycket olika uppfattningar om hur denna artikel ska förstås och tolkas. De skriver ju i Dagenartikeln bl.a om sammankopplingen nazism-islam att ”Man skulle kunna avfärda dessa fullkomligt befängda föreställningar som parodiska om inte beskyllningarna vore så oerhört grova och kränkande och den här typen av konspirationsteorier visat sig så farliga”. Jag menar nog att det finns omfattande belägg antisemitismen inom islam, både i de muslimska ländera och i muslimskt dominerade områden i västeuropa. Enligt min uppfattning finns det inga skäl att plocka bort artikeln ur SEA:s arkiv. Men kan någon peka på att det finns vetenskapligt belagda faktafel i artikeln är jag beredd att diskutera frågan. Finns det forskning som visar att det inte stämmer med omfattande antisemitism i muslimska miljöer? Jag känner inte till det i varje fall.

15. Artikeln ”Medan Europa sover” är också tillspetsad och skriven i provocerande tonfall. Men frågan gäller även här om det är felaktigt det som står i artikeln. Artikeln handlar om Europas islamisering. Men frågan är om det stämmer att antisemitismen ökar i områden med växande antal muslimer. De exempel han tar upp från England om bidrag till polygama familjer och om uttalanden från en biskop om att Sharia börjar tillämpas i vissa områden. Tunehag skriver också om att förföljelsen mot homosexuella ökar i bl.a. Holland och att det är muslimska män ofta som ligger bakom. Jag kan inte bedöma om de påståenden som Tunehag gör stämmer, jag antar att han har plockat upp denna information i olika internationella tidningar. Men ska jag diskutera om artikeln ska plockas bort från SEA:s hemsida måste jag ha belägg för att det inte alls stämmer det han skriver. Stämmer det inte med brittiske biskopen, bostadsbidrag polygama familjer,  m.m. Kan Steiner, Hammarström och Lundberg påvisa att det finns direkta felaktigheter i artikeln är jag beredd att diskutera saken. Men det gör man inte i DAgen-artikeln. Den här artikeln kan tolkas som att den innehåller en rasistisk underton om det Tunehag skriver om, är felaktigt eller kraftigt vinklat och överdrivet. Men är det riktig information han för fram tycker jag att det är seriösa problem som ska kunna diskuteras.

16. Den av de tre artiklarna jag är mest tveksam till är ”Kan man vara moderat nazist”. Artikeln är varken främlingsfientlig eller rasistisk. Den handlar helt och hållet om kritik mot islam som religion. Det är en mycket tillspetsad kritik mot islam som religion. Tunehag har stora kunskaper om islam, genom att han har jobbat med frågorna under många år. Och bättre än så här kan han när det gäller att analysera islam. Framförallt är jag kritisk mot att han framställer islam så entydigt. Islam har oändligt med samfund, praxis, tolkningar och uttrycksformer. Tunehag försöker hitta problematiska drag hos denna religion, han har poänger i det han skriver, men jag tycker att han skulle kunna skriva det på ett mer nyanserat sätt. och det har han gjort i andra texter om islam. Den här artikeln kan jag mycket väl tänka mig att vi i SEA-ledningen kan diskutera om vi kan nyansera eller balansera upp på något sätt, kanske med någon annan text av Tunehag.

17. Det finns dock en punkt där jag helt och hållet håller med Steiner, Hammarström och Lundberg. Det handlar om hur högerextremismen använder islamkritik för att bekämpa ett mångkulturellt samhälle. Det gör det på ett osakligt och vinklat sätt, men vi kan inte blunda för denna verklighet. Därför måste den evangelikala kristna islamkritiken hitta ett bra tonläge så att våra texter inte hamnar på högerextremismens hemsidor. Därför tror jag att islamkritiska texter av evangelikaler måste vara i ett mycket sakligt tonläge, undvika generaliseringar och överdrifter och när vi tar upp konkreta problem som antisemitismen i Malmö och sharialagar i vissa områden i England, måste detta balanseras upp med att vi försvarar det mångkulturella samhället i samma text. Tunehag gör det t.ex. i slutet av artikeln om ”kan man vara moderat nazist” där han skriver att han fastslår med emfas att vi säger ja till muslimer men nej till islam. Och detta måste vi tänka på för SEA:s del. Vi har inte planerat att ägna oss åt islamkritik, men om vi skulle välja att göra det i framtiden, måste vi vara djupt medvetna om detta.

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • WatchmanX

  Jonas Lundström skrev:
  ”Någon föreslog (och har säkert redan sagt i debatten, men jag har inte läst allt); prova att byta ut ”islam” mot ”judendom” i dessa texter och se hur det känns.”
  Ja, det är klart att det skulle kännas dåligt – om det vore sant att judar i judendomens namn ägnade sig åt de saker som Tunehag påstår att islamister gör i islams namn. Om det inte är sant, då är det antisemitism. Och om det inte är sant att islamister gör detta, ja då finns det fog för anklagelserna om islamofobi, främlingsfientlighet osv. 

  Frågan är om kritiker av Tunehags texter sakligt kan beslå honom med osanningar. Det är den avgörande frågan.

 • http://tankesmedjanfeminix.blogspot.se/ Feminix

  Är det inte mångkulturellt självmord att välkomna mångkulturens fiende? Finns det mångkultur i länder som styrs av islam? Om den muslimska invandringen leder till att muslimerna förr eller senare blir i majoritet, borde vi då inte få önska att den muslimska invandringen stoppas, (med undantag för de som flyr från islam)? En invasion behöver ju inte ske med militära medel. En dag kan ett muslimskt parti vinna det sista demokratiska valet. Måste vi inte försvara vår frihet och vår demokrati?

 • Nils

  Efter att ha läst Bengt Malmgrens senaste utmärkta analys i ämnet
  http://bengtmalmgren.wordpress.com/2012/09/03/steiners-skapmat-tabububelaggning-av-religionskritik-mot-islam-ett-monster-som-gar-igen/

  – så blir jag beklämd över att de tre skribenterna påvisar så låg analytisk förmåga utifrån ett kristet perspektiv.
  Att en katolsk företrädare sågar deras hemställan, när de dessutom försöker förstärka deras argumentation med hänvisning till samfundstillhörighet & lågstatus-lärosäten ger också fadd bismak.

  I efterdyningarna så kan man ju dessutom fundera över om inte Dagens redaktionsledning borde haft lite bättre filtrering av vad som har seriös bärighet i debattsammanhang.

  Att släppa in dylik artikel utan källkritisk analys är ansvarslöst för en tidningsredaktion.
  Det finns gott om andra mindre seriösa bloggportaler som välkomnar den här typen av klipp/klistra – associations konspirationer.

 • Sverige först

  Allt makt åt Tengil vår befriare…..

 • Sverige först

  ,, Vad gör du för att upprätthålla Sanningen och hjälpa människor in på rätt väg?,.

  Han går emot dig te x……

 • Nils

   Tror absolut inte på den typ av ideologi du presenterar !

 • Sverige först

  Spelar ingen roll, men ditt stöd till Mats T räcker.. .

 • Nils

   Det spelar stor roll av att inte uttrycka sig som liktydigt med Sverigedemokrat-pamfletter !

 • WatchmanX

  Strunta i honom, Nils. Han är antagligen bara ett troll som vill få Stefan Swärd och SEA att framstå i sämre dager.

 • ulrikajansson

   Tror på det som Jesus säger. Ett av Jesus namn är Sanningen. Ett annat Vägen och ytterligare ett Livet.Fast det kanske du redan visste? Känner ju inte dig så då är det inte så lätt att veta tänker jag.
  Jesus säger:”  Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 

  Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, 

  eller en skorpion när han ber om ett ägg? Slutcitat

  Lukas 11

 • Lennart 34

  Jag har en granne som är troende muslim. Har påpekat för honom att han är på fel väg och om han inte omvänder sig kommer han att hamna i Helvetet. Han blev oerhört provocerad och kallade mig rasist. Nu senare har jag förstått att han enligt dagens politiska korrekthet hade rätt. Där har vi problemet i ett nötskal!