Hälsning från Kåfalla – en märklig dag

Nu är jag på ledardagar på Kåfalla herrgård i Bergslagen tillsammans med nätverket av New Wine-ledare i Sverige. New Wine är ju ett ekumeniskt nätverk med rötter i Anglikanska kyrkan i England som arbetar för andlig förnyelse i den kristna kyrkan. Fantastiskt att få vara här och be tillsammans med andra kristna ledare.

Jag återkommer nog i debatten om hur vi diskuterar islam, men pausar just idag.

Har ägnat en del av dagen åt att sälja gamla Elimkyrkan på Östermalm i Stockholm. Vi kommer dock som församling att hyra kyrkan fram till nästa sommar då vi definitivt flyttar över till vår nya kyrka, Salemkyrkan på Södermalm.

När vi idag fick betalt för Elim så var det en svindlande känsla för mig. Dessa pengar är resultatet av uppoffringar, överlåtelse, försakelse från kristna under 4-5 generationer. Elimkyrkan byggdes på 1890-talet och var då en fattig församling för fattiga människor. Det var Östermalms pigor som var en stor del av medlemmarna. Deras pengar byggde kyrkan, och de pengarna har vi idag fått ta hand om för att föra vidare in i framtiden, in i nya projekt och satsningar i Guds rike. Pengarna kommer konkret att användas till att rusta upp och köpa Salemkyrkan.

Jag blev så påmind idag om att det kristna arbetet och kyrkornas engagemang är ett arbete som drivs från generation till generation, vi för vidare det som tidigare generationer har byggt upp.

Dessa pengar känns som heliga pengar, Guds pengar. Det är de fattigas pengar, fattiga engagerade kristna som under stora uppoffringar investerade sina knappa medel i att bygga Guds hus. Men stafettpinnen går vidare, vi går nu in i framtiden, med förväntan om nya segrar för Guds rike.

Elimkyrkan hade sin storhetstid på 1910-talet när församlingen hade över 1000 medlemmar. Vid den tidpunkten räknades den som Sveriges ledande pingstförsamling. Det var ju före svenska pingströrelsens uppbyggnad och då Filadelfia i Stockholm var en liten och nystartad församling. Sedan har det varit en tillbakagång under många år. 1990 var Elim nästan utdöd men då blev det en sammanslagning med Stockholms Helgelseförbunds- och fribaptistförsamling Birkakyrkan/Sion, som flyttade in i Elim och man gick ihop som en gemensam församling. Genom detta blev församlingen en dubbelansluten församling som är med i både Evangeliska Frikyrkan och Baptistsamfundet (som nu har fusionerats i Gemensam framtid). Under de senaste tolv åren har församlingen upplevt en påtaglig tillväxt och utveckling. Idag är vi ett pastorsteam på ett tiotal personer som jobbar med kyrkan, och vi driver också ett antal pionjärprojekt och dotterförsamlingar.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • ulrikajansson

  Undrar vad pigorna skulle säga om det som händer i elim idag.

 • ulrikajansson

  En uppgift till nätverket för New Wine ledare:
  Följande text skriver NW på sin hemsida angående sina helandeskolor. Försök att finna felen dvs vad som ej är bibliskt i texten:
  ”Målet med denna helandeskola är att på ett praktiskt sätt demonstrera
  helande genom den Helige Ande. Vi vill också ge Guds kraft vidare så att
  deltagarna själva blir utrustade att fungera i helande. De ämnen som
  tas upp är noggrant utvalda, t.ex. kunskapsord, modell för helandebön,
  helande i historien, vanliga fenomen i väckelser, tro för helande samt
  den bibliska grunden för helande. Deltagarna får också själva vara
  aktiva och många tillfällen ges till förbön för helande och förmedling
  av Guds kraft.”Slutcitat

  Det här är viktigt. Våga föreslå och chansa för att kunna pröva! Om du ändå var varm eller kall. Nu är du bara ljummen…..Var varm eller kall en gång. Strunta in att det är ulrikajansson som gav er uppgiften. Pröva för Sanningens skull.

 • ulrikajansson

   2 timmar och inga förslag….
  Då ställer jag en ledande fråga:
  Kan man ge Guds kraft?

 • Westinbo

  Ulrika, hoppas att jag inte drar på mig din vrede, men jag tycker konceptet verkar bra. Varför skullle inte Gud kunna vara med i ett sådant praktiskt upplägg? En kallelse och längtan kan ju finnas i bakgrunden hos varje deltagare och Gud är fortfarande den som är huvudet. Det handlar ju inte om magi nödvändigtvis. Vi är också uppmanade till att söka olika nådegåvor.

 • ulrikajansson

  Man tror att man med tekniker kan styra Gud och ta kontroll över honom.
  Är inte det magi?
  Att tillskriva människor makten att dela ut Guds gåvor efter eget huvud. Vad är det?

 • Westinbo

  Läs 1 Tim 4:14 när det gäller hur en männsika kan få en nådegåva. Man kan behöva uppmuntran, hjälp och goda råd för att lära sig att fungera i en nådegåva. Det är jag övertygad om. Få goda råd av de som redan opererar i olika nådegåvor. Det är jag  övertygad om. Jag hoppas att Stefan kan ge oss en rapport senare om hur denna helandeskola utvecklades och vad Gud har gjort där. Kanske något för andra församlingar att ta efter.

 • ulrikajansson

   Det faktum att en biblisk prövning av fenomenen är ett problem av så stora dimensioner är en av de största larmklockarna. Sanningen mår bra av att prövas och luttras eftersom den stärks. Medan lögnen avslöjas.

 • kjell

  Dom verkliga nådegåvorna har ingen möjlighet att utvecklas i församlingarna, så länge som församlingsledningarna räknar högskoleutbildningar som nådegåvor.
  Jag tillhör en generation som på grund av låg utbildning fått stå tillbaka för dom yngre utbildade, och jag har hört predikanter som ser på duktiga högskoleutbildade, som att dom har fått kunskapen av nåd. ( 1 kor 1: 26-29
  Vi  har gett våra barn möjlighet att läsa och genom den kunskap dom får kunna klara sig bra i livet, på grund av det så tar dom ”över” församlingen, och dom gåvor som Herren genom nåd gett oss har inte kommit till användning , kanske en av orsakerna till den utveckling som vi kan se idag. 

 • Nils

   Kan man ”styra Gud” och är svaret ja så är det förstås ett sätt att ”ta kontroll över honom”. Håller med om att det låter som magi. Men frågan är ju intressant och själv kan jag tyvärr inte besvara den varken med teologi eller av erfarenhet. Men om man istället frågar om människors böner är att likna vid vikter i en vågskål. Kan det då vara så att en människas bön väger lätt jämfört med om det är hundra eller tusen som ber? Och som får vågskålen att väga över? Kan man då tolka detta som ett sätt att ”styra Gud” och så beveka honom med böner i sådant mått att bönerna kontrollerar Gud? Vem kan svara på det? Kan möjligen böner vara krafter av energifält som aktiveras och sätts i rörelse? Eller kan böner liknas vid att människor tillåter Gud att utöva sin makt? Hur man än ser på saken så ser det ut som att bön är något av ett medel, redskap, vapen, katalysator för att kunna åstadkomma så stora förändringar att det kallas för mirakel. Och att vad som händer inte bara beror på Gud men även i hög grad är människors ansvar hur man väljer att agera. Men jag vill inte kalla det för magi.

 • Bo Lönegren

  Var Paulus ute och snurrade när han förmedlade en nådegåva till Timoteus (2Tim1:6)? Jesus uppmanade ju oss i missionsbefallningen att lägga händerna på de sjuka och de skulle bli friska (Mark 16:15), vad är det om inte att förmedla kraft (helande) från Fadern? Eller menar du att detta inte gäller idag?
  Beträffande praktik så sände Jesus själv ut lärjungarna på praktik så jag ser inte heller här något problem.

 • ulrikajansson

  Den bön som är Faderns bön ”Fader vår” säger mycket. Begrunda och smaka på varje ord i den. Bön är kommunikation. I Fader vår säger vi att ”Din är makten.” Vad betyder det?

  När du talar om bön som en energi kommer jag att tänka på hur Jehovas Vittnen ser på ”den helige ande” ,de talar om energier och inte som den Hjälpare som Gud sänt oss.

  ”Där två eller tre är församlade….”

  När jag fick vända om så var vi 2. Gud och jag.
  När Bibeln omvandlades från en död tvångsbok till en levande bok att växa med så var vi 2. Eller 4. Gud (3) och jag.

 • ulrikajansson

   Om jag fick höra att någon församling lät de äldsta predika med jämna och ojämna mellanrum så skulle det vara något som lockade mig tillbaka till kyrksalen. Därmed inte sagt att de per automatik har rätt i allt som sägs men det skulle definitivt ha ett stort värde. Det finns en skillnad mellan det som Gud givit människor i vardagen och det som skrivs om i glamourkristensverige. En skillnad som vi inte kan blunda för. Snarare uppmuntra de äldsta att vittna om. En gång frågade jag en kvinna på 90 år om jag fick skriva ner det som hon berättade/vittnade om för mig. Men då började hon vända och vrida på sig med orden: ”Nej, men inte jag…jag har väl ingenting att säga.” Och då hade hon precis vittnat om Guds verk i hennes liv. På ett sätt finns det ett sundhetsdrag i att inte tro sig om för mycket men när alternativet är ”självutplåning” så kanske vi måste våga?
  Rampfeber eller inte, vi vet hur osäker Paulus var. Ett av mina bästa, ”egna” vittnesbörd var när jag bara grät och sade 3-4 meningar. Det var väldigt tyst efteråt kan jag säga. Det kanske framstår som att jag är en säker person, om jag ska tolka olika reaktioner, men faktum är att jag känner mig jätte,jätteliten på en ”scen.” Men jag berättade om det som Gud gjorde. Hur Han över en natt tog bort mitt långvariga beroende, hur han gjöt in en ny ryggrad i mig så att jag kunde börja stå emot medberoenden.
  Någonstans i Bibeln står det (orkar inte slå upp stället nu) någonting i stil med: Gläd er inte åt att andarna lyder er, gläd er åt att ni står med i Livets bok. Rätt? Fel? Någon får mer än gärna korrigera mig.

 • Westinbo

  Det finns många äldre som lider av ett bildningskomplex som härrör från den tid när en högskoleutbildning var värt något, i dag har många högskoleutbildningar tappat kvalitet och närmat sig gymnasienivå. Borgarna har drivit vidare den jämlikhetskamp som socialisterna velat applicera på varje samhällsområde. Ett högskolebetyg idag säger inte så mycket om en persons bildningsnivå eller tankeförmåga inte minst på grund av institutionernas förfall. 
  Den kompetens en församling efterfrågar är ett uttryck för den verksamhet man driver. Om man bara vill ha högskoleutbildade så har man fjärmat sig från det nytestamentliga idealet. Men jag undrar om inte skiljelinjen idag går mellan arbetande och arbetslösa, vare sig de har utbildning (inbillning) eller inte. Jag har aldrig sett en arbetslös männinska i någon förtroendeuppgift i någon av de församlingar som jag varit medlem i (vilket inte säger något om min civila status). De lägst stående placeras i fas3- aktiviteter och många av dessa åtgärder är otast vår tids slaveri med eller utan vettiga arbetsuppgifter, som vissa företagare tjänar grova pengar på. Det finns många därute som lider och där ute finns potentialen att bygga en äkta församling. Men de etablerade och ofta välsituerade medelklasskristna trivs ofta bäst tillsammans och talar inte samma språk som de som berfinner sig utanför kyrkan. Innanför eller utanför, de orden är verkligen relevanta idag …

 • kjell

  Luk 10: 20

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Jag är hörselskadad.

  Under många år bad jag frikyrligt och hoppades att bli helad. Men frikyrkans Gud hörde aldrig av sig. (Som musiker är en hörselskada ett svårt problem. Vad hjälper det att man har absolut gehör när man inte hör något?)

  Jag fann mig i mitt öde och upphörde med mina böner, det blev för tjatigt.

  Men  för två år sedan blev min hörsel allt sämre. I våras bad jag Norrbottens landsting om hjälp. Inom femton minuter var ett team igång med att testa min hörsel och några veckor senare fick jag en hörapparat.

  Nu hör jag bättre och kan konstatera att vår gemensamma vårdapparat ”helar” mångdubbelt fler än de olika kyrkornas Gudar.

  Min tacksam går till svenska folket — i det här fallet — som bekostar adekvat sjukvård. De försöker hjälper alla. Gud hjälper bara vissa och väldigt få.

  Norrbottens landsting gör mer än Gud. Här finns mer kraft än i himlen  om vi ska jämföra resultaten. Och det ska vi.

 • Westinbo

  Bibeln säger ju att den som inte arbetar ska inte äta, och om de inte får äta ska man väl inte heller ge dem några andra rättigheter heller. För den som inte arbetar vill ju inte arbeta, eller …? Jag undrar hur djupt dessa undermedvetna ideer sitter i frikyrkokulturen.

  Hursomhelst känner jag starkt för dessa utanförskapets människor, fjärren från Östermalms paradvåningar som ofta inte befinner sig så långt från Guds rike. Kanske att dina ord kan bli till en bro som dessa kan vandra över på till andra sidan? 

 • ulrikajansson

   Tack!
  ”20 Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.”
  21 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: ”Jag prisar
  dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för
  de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader,
  detta var din goda vilja. 22 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och
  ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom
  Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.”

 • ulrikajansson

   Igår började jag tangera vid tanken att börja studera fenomenet ”nyspråk.”
  Men tanken måste få tid att mogna. Vi får höras senare. 

 • ulrikajansson

   Ja, Gud är förhållandevis arbetslös?
  Vilket resursslöseri!
  Ja, Paulus ord saknar nog kraft i många församlingar idag. Så vilka krafter verkar?
  Bra landsting det där!

 • kjell

  Mina egna barn har utbildning i klass med Stefan, och dom är accepterade på alla nivåer i församlingen, men jag som varit pensionär i 20 år och har haft mycket tid att kunna lägga i församlingen behövs inte.
  Men som du skriver det kanske är en språkfråga, och då är vi kanske tillbaka på utbildningen av pastorer.
  Gud kallade Mose men församlingarna tar Aron 

 • kjell

  En man gick in i sin kammare och bad till Gud som ser i det fördolda om ett piano till ungdomsvåningen, men det hände inget då ställde han sig upp i kyrkan och bad samma bön, samma dag kom det ett piano.
  Vi kan se möjliga praktiska lösningar i bibeln.

  Matt 17:27 den fisken bär alltid något i sin mun t.e.x en sten för att töja ut så att det enda barnet kan få plats, en sådan fisk finns där.

  Apg 20:10 var det möjligen mun mot mun?

  Apg om du blir stucken av en fjärsing så räcker det att värma armen till 40 grader då koagulerar giftet, kan det möjligen vara lika.

  Paulus uppmanade Timoteus att ta lite vin för sin mages skull, varför la han inte händerna på honom så han blev frisk. Jag tror att vi skall använda oss av dom praktiska lösningar som finns. 

 • kjell

  Skulle vara Apg 28

 • Westinbo

  Det biologiska livet växer och utvecklas genom celldelning, en cell delar sig och blir två. Kanske borde församlingar dela på sig när de uppnått ett visst medlemsskap för att sedan bli två stycken och på så vis spridas till fler områden och skapa behov av fler ledare och aktiva medlemmar som känner delaktighet och ansvar. Församlingen liknas ju vid en kropp.

 • kjell

  Det är inte så lätt att dela när församlingen kanske består av familjer som varit med i många generationer.

 • Westinbo

   Det finns många kopplingar och bindningar i en församling, ibland rentav osunda. Sedan skulle det kanske innebära att pasorer blir deltidsanställda med en fot ute bland ”vanliga” människor i det vanliga arbetslivet. Ja, jag lämnar detaljerna därhän. Men kanske är vi bekväma och vill helst behålla status quo och köra på i gamla mönster, så länge det verkar fungera. Men den nuvarande modellen har sina begränsningar vilket framtiden nog kommer att visa.

 • Patrick Ölund

  Du tror inte alls på mirakler eller hur?

 • kjell

  Jag skrev ett svar till Bengt W,som han behövde och jag tror att Gud kan använda sig av t.e.x läkare,men jag själv har verkligen fått uppleva mirakler.
  Jag tror att i den tid som vi lever i är det stor risk attt  det blir människan  bakom handpåläggningen som blir hyllad t.e.x  genom media, och jag uppfattar inte att Gud vill att vi skall sitta med armarna i kors och vänta på att stekta sparvar hoppar in i munnen.Paulus uppmaning till Timoteus var ett exempel på att göra något själv. Jag har själv hörapparat och glasögon men det vore fantastiskt om Gud fixade dom små felen också.
  ( Det var ett underverk att skapa stjärnorna ett under att av intet forma världarna men när han frälste mig tog min synd på sig det var ett under utav gränslös nåd)

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Jag förstår alldeles utmärkt och respekterar din kommentar till mig.

  Jag vill se fler mirakler! De är alldeles för få! Ingen är väl emot mirakel och under?

  Vad skulle vara vitsen med en sådan inställning? Alla goda mirakel är välkomna i vår hårt prövade värld.

 • alert

  New Wine rörelsen är INTE från Gud! http://koti.phnet.fi/petripaavola/newwinedeception.html

 • Undrande

  Patrick: hur kan någon tro på mirakler? Jag är inte religiös. Min bror som är kristen råkade ut för detta:

  Hans fru blir gravid, tillstöter problem, de ber och ber. Förbön i kyrkan, smorda med olja osv, osv. Barnet dör.

  Fint miraklel du.

  Vad är det för en ”gud” som ”helar” tanters ont-i-benen, men inte små barn som har cancer?

  Vad är det för en gud som ”väcker upp döda” men inte kan låta en gravididet gå till fullbordan?

  Hur kan man som otroende tro när t om de som kallar sig guds barn inte får mirakler?

  Ja förutom mega-superpredikanter och i missionsländer där, konsigt nog, det är svårt att bekräfta miraklet….

  Tycket Bengt W skrev mycket bra, landstinget i norrbotten har helat fler än gud. 

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Oerhört välfunnen metafor: ””hur han gjöt in en ny ryggrad i mig”. 

  Om du skapat den själv är det en ren gåva från den skapelsens Gud, som jag tror på och handlar efter. Att stå på egna ben är att vara människa. Vi är medskapande i guds verk.

  Men glöm inte att även ormar har ryggrad! Jesus talar om ”ormyngel” när han avslöjade fariséerna som hycklare. Denna traditionsbundna elit återfinns idag i Livets Ord och Katolska kyrkan, denna ormgrop. Det är tragiskt att se Stefan Swärd nu kräla till det ”falska korset”, han som en gång var min förebild inom kristenheten.

  Jag fick oerhört mycket skit från den frireligiösa eliten när jag förklarade från en predikstol:
  — Det finns en sak som Jesus inte kan, och det är att bli Bengt Wikström. I samma sekund han tar över min personlighet dödar han kärleken som alltid är en relation — en kärleksrelation.
  Utan mig finns inte kärleken. Gud vill ha min kärlek, ja han ber om den!

  Jag är stolt över dig Ulrika Jansson!

 • ulrikajansson

   Tack Bengt.
  Några få saker har etsat sig fast i minnet från de där genommärkliga dagarna när jag skulle få börja om. En sak som jag uttalade för en vän: ”Men jag måste också få leva som den jag är.” Då trodde jag inte på det själv men nu tror jag att det var en katalysator i Guds maskineri. Han vill leva med personligheten som alla har och inte med människors omstöpningar. Det är väl delvis därför som jag är fäst vid dig och inte vid det som sägs alla gånger.