Ledare i Världen Idag idag om ledarskapets betydelse i kristna verksamheter

På väg hem från Schweiz, just nu i Danmark. Har ledare i Världen Idag idag om ledarskapets betydelse i kristna kyrkan.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • AW

  …..och i tredje generationen brukar man tala om Färdärvaren i företagssammanhang (Entreprenör Förvaltare och Fördärvare) – stämmer inte sällan!!

 • http://profiles.google.com/stig.melin.vasteras Stig Melin

  Stefan
  Swärd skriver i Världen i dag!

  ”De
  etablerade frikyrkosamfundens problem är att de har
  grundats av entreprenörer, men sedan har generationer av förvaltare
  drivit arbetet vidare. ”Ja, vilka ska annars driva arbetet vidare,
  nya entreprenörer?

  Det
  verkliga problemet, tror jag, är att vi saknar förvaltare och i
  stället fått entreprenörer som har näringslivet headhunting som
  ledstjärna.

  ”Tjäna
  varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda
  förvaltare av Guds nåd i dess många former. Han skall hålla
  sig till lärans pålitliga ord, så att han kan styrka andra med en
  sund undervisning och vederlägga motståndarna”, säger Paulus
  till Titus

  Förvaltarskap
  har hög prioritet hos Jesus, det framhöll han många gångerr.

  För egen del tror jag
  vi haft för många entreprenörer med egna visioner och ambitioner
  och alltför få som velat vara goda förvaltare, i Jesu anda.

  Det är nog det
  verkliga problemet.

 • PeJohansson

  Hur viktigt är det att ledare i kristenheten utöver de egenskaper som vanlig organisationsteori/ledarskapsteori behandlar näven fått del av gåvor av nåd, exempelvis med profetiskt inslag eller andligt genomskådande?
  Hur ser det ut på utbildningarna?

  I första församlingsgemenskapen så gick det ju exempelvis inte ens att hålla undan ett litet eget ”säkerhetskapital” utan att det sågs igenom och en ödesdiger konskevens genast drabbade Ananias och Safira.

 • S-E Sköld

  Kristus är huvudet – ledaren – för Guds församling. Han leder – med Sin Ande – genom apostlar, profeter, herdar, lärare och evangelister, som Han satt i Sin församling till att leda; precis som Han sagt i Sitt Ord. Förutsatt att församlingen är byggd i enlighet med de ritningar, den mönsterbild, som Gud – genom Jesu apostlar – överlämnat till alla de heliga,  Sina församlingar som Han köpt åt Sig med Jesu blod, för att gälla genom alla jordiska tider.
   
  Det var enligt dem – den mönsterbilden – som Lewi Pethrus och hans samtida pingstledare började bygga, det som kallas Pingtrörelsen, och som ”förvaltargenerationen” efter dem – med bl.a. Bosse Hörnberg och Karl-Erik Heinerborg – förde vidare och som ”förskingrargenerationen” – med Jack-Tommy Ardenfors och Sten-Gunnar Hedin i täten – rev ned  för att i stället bygga upp en samfundsorganisation av Pingströrelsen, en från Pingströrelsen väsenskild konstruktion:
   
  ett organisatoriskt fängelse för Andens barn.

 • S-E Sköld

  När det gäller Ulf Ekman, har jag mött inte så få skadade får i hans – entreprenörens – kölvatten. Framförallt var de skadade av Ulfs JDS-förkunnelse. Nu är det ju plötsligt katolocismen som han pekar fram emot. När det gäller händelserna i Knutby, var alla i ledningen där, Ulf Ekmans lärjungar. Och var därför vänner av ett s.k. starkt ledarskap. En av dem hade gått som elev i Uppsala livets ords bibelskola.

 • S-E Sköld

  Det kristenheten i vårt land framför allt annat behöver, är ledare – Ordets förkunnare – som vågar ställa ut Ordets lykta bland människor ”där nu mörkret råder”: där synden råder.
   
  Som barn tyckte jag och mina kompisar om, att lysa med starka ficklampor/strålkastare i mörkret, för att avslöja vad där fanns. Vi kom aldrig på tanken, att lysa med dem i dagsljuset.
   
  JESUS har kommit ”inte för de rättfärdiga utan för de orättfärdiga, och inte för dre friska, utan för de sjuka” och om det skall kunna ske, måste Ordets lykta ställas ut i mörkret – i samhället där folket finns – och inte bland de rättfärdiga, inne i kyrkan: där den f.ö. inte heller ställs fram, till sina obekväma delar.
   
  Och väckelsen uppstår i mötet mella Gud och Satan, mella ljus och mörker, mellan sanning och lögn och mellan salt och förruttnelse. Någon annan väckelse finns inte, än den när människor får ett ”styng i hjärtat”, träffade av Ordets avslöjande ljus. HUR SKALL SYNDEN KUNNA AVSLÖJAS OM INTE GENOM ORDET? Och vem skall bära fram Ordet om inte Ordets förvaltare -och tjänare gör det?

 • http://azaryahu.wordpress.com/ Azaryahu

  Läste din ledare i Världen Idag. Visst det kan finnas en poäng, speciellt om du syftar på dagens organiserade samfundskyrka med dess religiösa föreningsverksamhet. Det behövs säkert också en mix av entreprenörer och förvaltare i en sund församling. Nog för att jag vet att tidningen har blivit rätt så katolsk vänlig så blev jag ändå lite förvånad när jag läste slutet  på din lilla artikel, du skriver: ”Oavsett om det gäller historiska kyrkor som regelbundet behöver utse nya biskopar, eller om det handlar om nya rörelser som ska utse ledare efter den första generationens entreprenörer.” 
  Här tolkar jag dig som att du likställer senare frikyrkliga rörelser med katolska kyrkan ex.?
   Är det endast ett konstaterande du gör eller skriver du så för att det enligt dig inte finns några problem i val av biskopar, kardinaler och påvar inom den katolska kyrkan då du anser att denna religiösa organisation är på rätt väg? För att förtydliga mig: Strider katolska kyrkans lära/katekesen med Bibeln eller inte enligt dig? Skulle du uppmuntra andlig gemenskap med dessa biskopar från Rom?

 • Magnus

  Tack Stefan. Jag arbetar som chef sedan ett antal år på en ganska stor myndighet i Sverige. Jag menar att ledarskapet utgör minst 80 % av hur arbetsmiljön upplevs bland medarbetarna. När jag betraktar kristna ledare och pastorer förundras jag oftast över hur vissa grundläggande kunskaper om ledarskap saknas. Jag upplever också att det många gånger saknas självkännedom och kunskap om olika typer av personligheter, och vem man själv är och vad man behöver komplettera med i sin ”ledningsgrupp”. Vi upphör ju inte att vara människor när vi blir kristna, utan samma ledarskapskriterier existerar ju i kristna sammanhang. Den enda skillnaden är att den helige Ande kan ge smörjelse för ledarskap, men man får INTE folk att följa och uppnå utpekade mål bara för att du talar i tungor…. 

 • Inge

  Jag tror inte det var en slump att Jesus utvalde enkla jordnära människor till sina lärjungar, undantaget Paulus
  som var en fullfjädrad religiös ledare men som Jesus genomlyste och
  avslöjade fullständigt innan han upprättade honom igen. Idag hyser vi knappast några betänkligheter med att rekrytera våra andliga ledare direkt efter världens måttstock eller meriter utan ser det mera som en förutsättning. De Kristna ledare som ej har alla de världsliga meriter man idag efterlyser i ledarskapet betraktas som mindre vetande och ställs ofta utanför de kyrkliga finrummen.   

  Stora delar av ledarskapet i dagens samfund och kyrkor tycks jämställa sin tjänst och uppgift med en framgångsrik företagsledare, de tycks även till stor del hämta sina föredömen och kunskaper från dessa källor? Må Gud bevara oss från alla dessa fullfjädrade samfunds och kyrkoledare med alla sina fina titlar och meriter försöker likna företagsvärldens sätt att styra medlemmarna men saknar Andligt ljus och klarsyn i DHA, ja i vissa fall har det gått så långt att de tror sig vara Kristi ställföreträdare på jorden!  Må Gud bevara oss från alla dessa blinda ledare som tycks ha ett sken av Gudsfruktan men som förlorat dess kraft!

 • S-E Sköld

  Gud är UPPENBARELSENS Gud, som först uppenbarade sig för Adam och Eva och deras söner, sedan för Noa och hans familj, sedan för Abraham och dennes ättlingar, därefter för Sitt folk, genom Moses och profeterna, i det vi kan kalla GT-församlingen.
  Därefter UPPENBARADE Han Sig i Kristus JESUS: i Människogestalt. Och JESUS i Sin ordning, uppenbarar Sig genom Sin församling, som är Hans kropp på jorden, men där Han själv fortfarande är huvudet/ledningen.

  Församlingens uppgift är att UPPENBARA JESUS för folket, genom att göra Hans gärningar och meddela Hans undervisning: göra ”det JESUS gjorde och lärde”.
  Men församlingarna av idag är – i många fall – som en matservering som läser ur kokboken för gästerna, utan att servera rätterna. Och det gör man, därför att Guds helige Ande i stort sett är utestängd;

  och Hans uppgift är att ”förhärliga” JESUS: att UPPENBARA Honom, och det kan ingen Människa göra; det är ett Guds Andes verk. JESUS: ”Han skall förhärliga mig.. av mitt skall han ta, och förkunna för er..”

  Med Andens verk är det så, att Han kommer inte utan Sina redskap: andliga nådegåvor. Han är som snickaren som inte kommer utan sina redskap: utan dem kan han ingenting göra, oavsett hur skicklig han är.

  Guds verk på jorden är inte en kyrkoorganisation, utan en kropp: Jesu kropp och måste därför uppbyggas enligt de ritningar Gud – genom Jesu apostlar – gett oss: med apostlar och profeter, hedar och lärare i den främsta ledningen. Som det nu är, sitter lärarna – i de flesta fall – på alla ”stolarna” och de ”räds” – framförallt – profeterna och håller dem därför borta från församlingsbygget.