Är ledningsgruppen för Jesusmanifestationen kristna?

Det är som vanligt en del debattörer som uttrycker sig tvärsäkert om vad Jesus tycker om Jesusmanifestationen.

Pingstvännen Andreas Jonsson hävdar i Aftonbladet att den Jesus han känner hade inte fattat de beslut om bokborden som ledningsgruppen har gjort. Han undrar vilken Jesus som ledningsgruppen för Jesusmanifestationen tror på. Och vilken Bibel vi läser.

Eftersom jag sitter med i ledningsgruppen för Jesusmanifestationen är frågan riktad till mig.

Att en pingstvän frågar mig vilken Jesus jag tro på och vilken Bibeln jag läser, får mig verkligen att höja alla ögonbryn jag har.

De som vill vara mest toleranta och frågar efter mest högt i tak tycks vara de allra mest tvärsäkert dömande kristna. Och som avfärdar alla som inte tror som de själva gör. Inställningen i HBT-frågor är tydligen avgörande om man kan kallas kristen eller inte, så tolkar jag i varje fall Jonssons text.

Liknande tongångar hörs från bloggen vakna. Där hävdas att Jesus skulle inte vara med på Jesusmanifestationen. Det beror på att Katolska kyrkan finns med.

Samma tvärsäkra dömande. Man vet att man har Jesus på sin sida, och den breda kristna majoritet som inte tror och tycker som man själv gör avfärdar man kategoriskt.

Nu vill jag inte diskutera sakfrågorna. Jag vill bara påpeka det respektlösa och intoleranta i att blanda in Jesus i argumentation. Tyck som jag, annars är inte Jesus med. Eller att man tror på en annan Jesus.

Jag trodde den argumentationsnivån var utdöd i svensk kristenhet. Dock inte.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • kjell

  Frank Mangs var så långt man kan komma från en idol lyssna gärna på hans predikan ”vänd om avfälling” den är lite gammal och sliten det var några år sedan den spelades in men du klarar säkert av att lyssna.

 • S-E Sköld

  2 Joh. 10-11 ”Om någon kommer till er
  och inte har den läran med sig (apostlarnas)
  så ta inte emot honom i era hus och hälsa
  inte på honom.

  Ty den som hälsar honom, han gör sig
  delaktig i hans onda gärningar”.

  Hur går det då med dem som UPPSÖKER Påven i Rom – med alla hans villoläror, långt bort från apostlarnas undervisning – för att få kyssa honom på handen: de är blinda ledare.

 • Kowalski

  Snacka om att göra självmål. Du bekräftade just vad jag menar!

 • Antonia

  Ser man rosa elefanter överallt, är det omöjligt att övertyga en sådan person om att det faktiskt är en synvilla.

  Kristna har inga idoler, bara föredömen ! 

  Sorgligt att man skall behöva häcklas för det. :-(

  Jesus är Herre!

  /Antonia

 • Anders Gunnarsson

  Jag har i Kyrkan inte hittat en enda irrlära, men tusentals missuppfattningar om vad Kyrkan tror. Med lite öppnat sinne, skulle du också se det, utan större ansträgningar. Det förutsätter att du lägger din primitiva stenålders-anikyrkliga attityd åt sidan.

  Vågar du…

 • Lars W

  ”Jag var på Torp från 5 års åldern…”

  Du kallade Anders Blåberg för din ”mentor” i en kommentar någonstans för ett tag sedan.

  Att någon som ser upp till och hyllar påvar som t ex Alexander VI Borgia inte kan imponeras av gudsmannen Frank Mangs ser jag som nästan självklart.

 • S-E Sköld

  Om Du jämför ”kyrkans” lära med vad Din kyrka lär, hittar Du nog inga skillnader; men jämför Du kyrkans lära med Jesu apostlars, finns nästan inga likheter. Katolicismern är vidskeplig eller okult, med sin bön till döda och förvarande av deras ben och blod, plus en Maria som inte har någonting med Bibelns, Jesu mor, att göra: en slags ”Himmelens drottning”, med egen himmelsfärd och en del annat hittipå. Hur någon, som kan sin Bibel, kan låta sig luras av sådan galimatias, är för mig en gåta.

 • Sam

   Jag tror precis du har diskvalifiserat att lyssna på någon predikant överhuvud taget.

  Inte för att det handlar om Frank Mangs utan snarare för att du verkar mena att man bara genom att rekommendera en annan persons predikan är en idoldyrkare.

  Kanske ska passa sin mun såpass mycket att man inte kan tala om något mån tro?

 • Kowalski

  Det är skillnad på att rekommendera en predikan och att rekommendera en predikan av Frank Mangs. Ganska stor skillnad faktiskt.

  Och btw; berörd predikan är riktigt creepy. Synnerligen obehaglig predikant – svårt att se hur någon kan ha honom till idol.

 • kjell

  1 kor 13:4-7

 • Anders Gunnarsson

  Skölden

  Gåtan är att du ö h t inte begriper vad det du – på lösa grunder – förkastar. Du behöver tillbaka till skolbänken o Skriften. Bibeln är ärkekatolsk. Du ser det inte för att du har antikatolska mörka tolkningsglasögon. 2 h studier i lilla katekesen eller bara en snabb titt på ”the truth about Mary” på youtube skulle vidga er horisont oändligt.

 • Antonia

  Broder, det kan inte gå annat än illa:

  Upp.boken 18:4- 5 ”Och jag hörde en annan röst från himmelen säga:
  »Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i
  hennes synder och fån eder del av hennes plågor.Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar.”

  2 Kor 6 :14 ”Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro; det
  bleve omaka par.
  Vad har väl rättfärdighet att skaffa med
  orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker?  15. Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?  16. Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med
  avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: »Jag
  skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de
  skola vara mitt folk.» 17. Alltså: »Gån ut ifrån dem och skiljen eder ifrån dem, säger Herren; kommen icke vid det orent är. Då skall jag taga emot eder 18.och vara en Fader för eder; och I skolen vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.»
  [* Beliar ett judiskt namn på Satan]
  Hälsningar,
  Antonia

 • Antonia

  Förlåt att jag går in i er dialog, men du ifrågasätter det som varje ”sann katolik” borde känna till:  Att den katolska nattvarden är avgudadyrkan vilket ”eukaristisk tillbedjan” faktiskt är.

  Man tillber hostian [ RKK-s namn på nattvardsbrödet] som man placerar i en monstrans och denna menar man att, är Jesus Kristus.

  http://www.aloha.net/~mikesch/monstr.htm

  Påven transsubstantierar här en stor hostia (katolska benäningen
  för brödet i nattvarden). En sådna kan placeras i en
  gyllene monstrans, som man paraderar med för tillbedjan av hostian
  (Jesus). Det är en annan Jesus än den Bibeln har.

  Wikipedia: Eukaristi (av grekiskans ευχαριστία eucharistia, ’tacksägelse’) är inom Romersk-katolska kyrkan dels namnet på det i mässan konsekrerade brödet och vinet, dels ett av flera namn på mässan eller mässoffret. En vanlig synonym för det
  konsekrerade brödet är (den heliga) kommunionen.

  Begreppets etymologi kan troligtvis spåras till den långa tacksägelsebön eller förvandlingsbön, den eukaristiska bönen, som sedan äldsta kristen tid har intagit en central plats i mässfirandet. I denna bön tackar gudstjänstens förrättare (biskopen, prästen) för Guds gärningar, särskilt genom Kristus, och förvandlar (konsekrerar) brödet och vinet till att vara Kristi kropp och blod. Ceremonin är den katolska tolkningen av Jesu egna ord och uppmaning i samband med brödsbrytelsen efter den sista måltiden

  I Katolska kyrkans 2:a Vatikankoncilium sägs att man blir vad man
  äter i eukaristin. Dvs att man blir Kristus när man tar del av brödet i
  Katolska kyrkan.

  • [. . . ] i eukaristin får vi del av Guds ende Sons kropp och blod…
  [och] delaktigheten av Kristi blod och kropp har ingen mindre effekt än
  att det förvandlar oss till vad vi har mottagit.”

  http://users.stargate.net/~ejt/corpchr3.htm

  10 oktober 2004 började
  i Katolska kyrkan eukaristins år. Eukaristin är den katolska
  nattvarden och själva hjärtat i de katolska kyrkorna. Det
  var i juni 2004 på Corpus Christi festen som påven först
  tillkännagav att det skulle bli ett eukaristins år. Den kyrkliga
  högtiden Corpus Christi (Kristi Kropp) introducerades år
  1264 av påven Urban IV. Den heter nu Kristi Kropps och Blods Fest
  och är en liturgisk högtid för Altarets Sakrament och
  firas med sakramentsprocession där så är möjligt
  på den första torsdagen eller söndagen efter festen
  för den heliga treenigheten. De troende samlas då omkring
  sakramentet för att tillbe det och de ledsagar det i precessioner
  genom gatorna i tron att detta är den levande Kristus som är
  närvarande. Påven förklarade också att han skulle
  överlämna eukaristins år ”till Vår Fru, eukaristins
  kvinna… hon som i Rosenkransens år hjälpte oss att beskåda
  Kristus med hennes glans och hennes hjärta.”

  Den 14 januari 2005 kungjorde
  Vatikanen att påven genom den apostoliska botgöringsanstalten [* Apostolic Penitentiary]  förordat att under det eukaristiska året
  ska avlat
  ges genom flera bestämda handlingar av tillbedjan och tillägnan
  till Sakramentet. ”Avlat innebär att det timliga straff som
  man ådragit sig genom synd som redan har utplånats blir
  efterskänkt inför Gud.” Genom att få avlat på
  detta sätter förkortar man alltså tiden i skärselden
  efter döden.Fullständig
  avlat skänks till alla troende under de vanliga villkoren (som
  utövar bikt, eukaristisk nattvard och bön i fasthållande
  med den suveräne påvens intentioner, med själen helt
  borttagen från vidfästningen till någon form av synd),
  detta varje gång de deltar uppmärksamt och gudfruktigt i
  en helig funktion eller en gudshängiven utövning gjord i ära
  för det Helgade Sakramentet, seriöst exponerat och bevarat
  i tabernaklet. 

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/4247756/Vatican-reveals-secrets-of-worst-sins.html

  /Antonia

 • Antonia

   Sorry, glömde skriva citationstecken kring detta avsnitt!
  Wikipedia: ”Eukaristi (av grekiskans ευχαριστία eucharistia,
  ’tacksägelse’) är inom Romersk-katolska kyrkan dels namnet på det i
  mässan konsekrerade brödet och vinet, dels ett av flera namn på mässan
  eller mässoffret. En vanlig synonym för det konsekrerade brödet är (den heliga) kommunionen.

  Begreppets etymologi kan troligtvis spåras till den långa
  tacksägelsebön eller förvandlingsbön, den eukaristiska bönen, som sedan
  äldsta kristen tid har intagit en central plats i mässfirandet. I denna
  bön tackar gudstjänstens förrättare (biskopen, prästen) för Guds
  gärningar, särskilt genom Kristus, och förvandlar (konsekrerar) brödet
  och vinet till att vara Kristi kropp och blod. Ceremonin är den katolska
  tolkningen av Jesu egna ord och uppmaning i samband med brödsbrytelsen
  efter den sista måltiden”

  Antonia

 • Antonia

  [Postade detta tidigare till dig, men det kom på annan plats]

  Förlåt att jag går in i er dialog, men du ifrågasätter det som varje
  ”sann katolik” borde känna till: 

  Att den katolska nattvarden är
  avgudadyrkan vilket ”eukaristisk tillbedjan” faktiskt är.

  Man tillber hostian som man placerar i en
  monstrans och denna menar man, att är Jesus Kristus.

  http://www.aloha.net/~mikesch/

  Påven transsubstantiation här en stor hostia (katolska benämningen för brödet i nattvarden). En sådan kan placeras i en gyllene monstrans, som man paraderar med för tillbedjan av hostian (Jesus). Det är en annan Jesus än den Bibeln har.

  Wikipedia: ”Eukaristi (av grekiskans ευχαριστία eucharistia,
  ’tacksägelse’) är inom Romersk-katolska kyrkan dels namnet på det i
  mässan konsekrerade brödet och vinet, dels ett av flera namn på mässan
  eller mässoffret. En vanlig synonym för det konsekrerade brödet är (den heliga) kommunionen.

  Begreppets etymologi kan troligtvis spåras till den långa
  tacksägelsebön eller förvandlingsbön, den eukaristiska bönen, som sedan
  äldsta kristen tid har intagit en central plats i mässfirandet. I denna
  bön tackar gudstjänstens förrättare (biskopen, prästen) för Guds
  gärningar, särskilt genom Kristus, och förvandlar (konsekrerar) brödet
  och vinet till att vara Kristi kropp och blod. Ceremonin är den katolska
  tolkningen av Jesu egna ord och uppmaning i samband med bröds brytelsen
  efter den sista måltiden.”

  I Katolska kyrkans 2:a Vatikankoncilium sägs att man blir vad man äter i eukaristin. Dvs att man blir Kristus när man tar del av brödet i Katolska kyrkan.

  • [. . . ] i eukaristin får vi del av Guds ende Sons kropp och blod… [och] delaktigheten av Kristi blod och kropp har ingen mindre effekt än att det förvandlar oss till vad vi har mottagit.”

  http://users.stargate.net/~ejt

  10 oktober 2004 började i Katolska kyrkan eukaristins år. Eukaristin är den katolska nattvarden och själva hjärtat i de katolska kyrkorna. Det var i juni 2004 på Corpus Christi festen som påven först tillkännagav att det skulle bli ett eukaristins år. Den kyrkliga högtiden Corpus Christi (Kristi Kropp) introducerades år 1264 av påven Urban IV. Den heter nu Kristi Kropps och Blods Fest och är en liturgisk högtid för Altarets Sakrament och firas med sakramentsprocession där så är möjligt på den första torsdagen eller söndagen efter festen för den heliga treenigheten. De troende samlas då omkring sakramentet för att tillbe det och de ledsagar det i precessioner genom gatorna i tron att detta är den levande Kristus som är närvarande. Påven förklarade också att han skulle överlämna eukaristins år ”till Vår Fru, eukaristins kvinna… hon som i Rosenkransens år hjälpte oss att beskåda Kristus med hennes glans och hennes hjärta.”

  Den 14 januari 2005 kungjorde Vatikanen att
  påven genom den apostoliska botgöringsanstalten [* Apostolic
  Penitentiary]  förordat att under det eukaristiska året ska avlat  ges genom flera bestämda handlingar av tillbedjan och tillägnan till Sakramentet. ”Avlat innebär att det timliga straff som man ådragit sig genom synd som redan har utplånats blir efterskänkt inför Gud.” Genom att få avlat på  detta sätter förkortar man alltså tiden i skärselden  efter döden.Fullständig avlat skänks till alla troende under de vanliga villkoren (som utövar bikt, eukaristisk nattvard och bön i fasthållande  med den suveräne påvens intentioner, med själen helt  borttagen från vidfästningen till någon form av synd),  detta varje gång de deltar uppmärksamt och gudfruktigt i en helig funktion eller en gudshängiven utövning gjord i ära  för det Helgade Sakramentet, seriöst exponerat och bevarat i tabernaklet. 

  http://www.telegraph.co.uk/new

  /Antonia
   

 • S-E Sköld

  Katolicismen har inget med Bibelns lära att göra.

  F.ö. har ju katolikerna byggd en katedral, Peterskyrkan, av pengar de tillskansat sig genom bedrägeri: avlatshandel. Det är ju mer än hög tid för Katolska kyrkan att klara ut den orättfärdigheten med efterlevande, på samma sätt som man efterhand tvingats göra upp med pedofilin som haft kyrkans skydd, tills det inte gick längre.

 • Sam

  Till Kowalski

  Du skrev:
  ”Det är skillnad på att rekommendera en predikan och att rekommendera en predikan av Frank Mangs. Ganska stor skillnad faktiskt.

  Och btw; berörd predikan är riktigt creepy. Synnerligen obehaglig predikant – svårt att se hur någon kan ha honom till idol.”

  Vad är skillnaden om jag får fråga? Låter som att det skulle vara självklart enligt dig att ingen kan rekommendera Frank Mangs. Luktar förakt.

  Att pröva en predikans ska vi göra mot alla människor, även vad Mangs säger. Jag tror knappast att Antonia tänkt annat heller. Men mycket av det Frank säger är förankrat i bibeln.
  Det betyder för allt i världen inte att man ska svälja hull och hår, för Frank är liksom du och jag en människa med fel och brister.

  Bara för att något är skrämmande så  betyder det inte att det inte är sant.
  Jesus hade en hel del att säga som man bara ”glider” förbi många gånger och missar just för att man inte vill rannsaka sig själv.

  hur mycket glider du förbi av Jesus predikan?

  Hur definierar du egentligen idol om jag får fråga? ärligt talat så får jag inte bilden av dem som talar positiva saker om Frank, att de skulle ha honom som idol. Vad menar du egentligen?

 • Kowalski

  Grunden till mitt resonemang handlar egentligen om det bloggposten ursprungligen handlade om. Kan en kristen kategoriskt avfärda en annan kristen pga av en annan tolkning av samma bibel. De som försvarar detta gör detta med utgångspunkten att bibeln kan tolkas exakt och på bara ett sätt, alltså en fundamentalistisk grundsyn. Om man väljer den utgångspunkten gäller det att vara konsekvent. Det gäller att förhålla sig på samma sätt, närmast pliktetiska vis till hela bibeln. Det går inte att godtyckligt välja en mer liberal ståndpunkt i en annan fråga. Ett icke fundamentalistiskt resonemang beaktar möjligheten att tolka saker olika men förtar ändå inte möjligheten att ta ställning om det rimligt går att förklara ställningstagandet.

  Som en konsekvens av debatten här på sidan utkristalliseras så småningom, egentligen som en sidofråga, en diskussion om avgudadyrkan och så småningom en hyllning till Frank Mangs som en ”gudsman” och förebild. Har jag redan valt en fundamentalistisk angreppsunkt hävdar jag att detta senare är omöjligt eftersom den som bibelmässigt äras bör är inte den som äras. Benämner jag en person som en förebild sätter jag hen vid Guds sida. En förebild är en person som uppfyller min idealiserade bild kring talanger, egenskaper eller liknande. En idol är en person som uppfyller min idealiserade bild kring talanger, egenskaper eller liknande. Same, same. Det är helt okej att ha idoler men då går det inte samtidigt att vara bokstavstroende kristen.

  Som extra knorr har just Frank Mangs kommit upp som förebild/idol och det kan man väl få ha. Men att betrakta det som självklart att alla tycker att han var det är lika begåvat som att förutsätta att alla har samma artister, författare eller statsmän som förebilder. Det finns olika åsikter därvidlag och min personliga åsikt är att just Frank Mangs var en mycket obehaglig självförhärligande individ. I likhet med en hög andra kringresande predikanter för övrigt men det är en annan sak. Så visst, ha Frank Mangs som förbild/idol men då är det dags att kliva av den fundamentalistiska bibelsynen och acceptera att andra kristna har andra tolkningar. Till exempel vad det gäller i Jesusmanifestationen. Eller så kastar ni bort idoldyrkan så blir det mer konsekvent i likhet med hur ni avfärdar andra bibeltolkningar.

 • kjell

  Du blandar ihop ”förebild” med idol det är inte samma. Att vi är många som har uppskattat Frank Mangs predikningar är att dom var helt efter bibeln (NT) och han krusade inte för någon både ”hög” och låg fick sanningen. Någon frågade honom hur ofta han bad ”alltid” svarade han, det är så vi minns honom.
  Jag saknar den sortens väckelsepredikanter i dag.
  Lyssna på den predikan som jag rekomenderade men läs gärna 1 kor 13: 4-7 och ta på dig ”kärlekens glasögon” innan du lyssnar.

 • Antonia

   Sam!

  Problemet tycks vara att man får ha hur många åsikter/omdömen som helst om en med – broder, så länge dom inte är positiva.

  Fokus skulle dessutom handla om huruvida Jesus manifestationens religionssynkretism hade någon biblisk legitimitet eller ej! Bibeln måste vara högsta auktoritet när vi prövar olika läror/företeelser, utan att man därför beskyllas för att vara fundamentalist Och inte våra olika tycken och smak!

  Kanske var denna närmast osunda hyperfokusering [ på nyss nämnda broder] ett sätt att försöka flytta bort diskussionen från det som den huvudsakligen skulle handla om.

  Hälsningar,
  Antonia

 • Lars W

  Ser ut som mitt svar här raderats. Då bör även den kränkande kommentar som provocerade fram min reaktion tas bort.

 • Anders Gunnarsson

  Du är genuint okunnig och fantastskt dålig på att argumentera för din sak.

  Därför lämnar jag dig därhän

 • Anders Gunnarsson

  Du är go du. Genuint okunnig och häver ur dig kaskader om saker du inte ens sett på riktigt!

  Jag tycker synd om dig och ber att du ska få upptäcka djupet i den kristna tron och lämna ditt märkliga beteende som antikatolicism alltid är. Kyrkans fullhet är större än det du tror hon är. Jag älskar min Herre och blev därför upptagen i Kyrkans fullhet.

  Kyrie eleison!

 • Anders Gunnarsson

  Skriften skrevs av Kyrkan som också fick den ofelbara makten att tolka dito. Klippan är grunden för NT. Er teologiska gungfly är inget jag saknar.

  Hoppas du hittar vad du innerst inne söker.

  Vincit omnia Veritas!

 • Anders Gunnarsson

  Nej, det finns många antikristar. Påven är klippan; Matt 16:16ff, Luk 22:32, Joh 21:15ff o Apg 15:7ff, 28a osv, osv

 • Antonia

  A.G du behöver inte be, för jag redan upptäckt djupet i den kristna tron.

  Det är just därför som jag inte kan anamma någonting annat än Jesus Kristus och Honom såsom korsfäst! Detta gjorde HAN en gång, för oss alla, då Han på korset utropade: ”Det ÄR fullbordat.”

  Din Kyrka lägger till och drar ifrån en massa blasfemiska påhitt som Gud aldrig tänkt sig ! En fullständig förvanskning av ett rent evangelium, kan man säga, för att uttrycka saken milt.

  * Förnekar du alltså att Vatikanen påstått att genom avlaten så förkortas tiden i skärselden ? [I Purgatory]

  * Förnekar du att RKK lär att Hostian/brödet, som ofta placerats i en Monstrans, skall tillbes på samma sätt som man tillber Konungarnas Konung!

  * Fönekar du att Påven bestämde [den 10/10 2004] att ”Kristi Kropps och Blods Fest” som den numera kallas, skall under det eukaristiska året ge avlat genom flera bestämda handlingar av tillbedjan och tillägnan till sakramentet. Att man genom dessa  sakrament; bikt/avlat kan få sina jordiska synder utplånade inför Gud?

  * Förnekar du även att katoliker ledsagar sakramentet i processioner genom gatorna [ofta insatt i en förgylld monstrans] i den tron att detta är den levande Kristus som är närvarande.[ inkarnerad ?]

  ”Och vidare att vi i eukaristin får del av Guds ende Sons kropp och blod – Kristi blod och kropp – och denna delaktighet har ingen mindre effekt än att den förvandlar oss till vad vi har mottagit.” [ vi blir alltså som Jesus ?] 

  Om jag nu skulle vara ute och cykla, som du antyder, så får du i sådana fall ge mig tydliga motargument.Men ännu hellre Bibelstöd givetvis.

  Hälsningar,
  Antonia

 • Anders Gunnarssom

  Antonia

  Jag tror inte du bryr dig, men jag har argumenterat utifrån Skriften på typ 500 sidor på ”iKyrkansfullagemenskap” – hemsksidan.

  Du återupprapar fördomar från 1800-frös-ihjäl. Sånt bråte kan du lämna omm DU VILL…

 • Antonia

  Nej AG jag har endast citerat info från era egna källor. [B l.a RKK:s  och Vatikanradions.] Så bättre kan du säkert !

  För det är väl inte detta som du refererar till som ”förhistoriskt bråte ”?

  Men som du förstår så är det den Heliga skrift som är vägledande för min del, när jag prövar olika läror.

  Hälsningar,
  Antonia

 • Anders Gunnarsson

  Antonia

  Hur kan Biblen tolka sig själv? Det finns åtminstonde 43000 olika protestTantriska riktningar. Du har kanske en egen, men din är så vitt jag kan förstå helt obiblisk (=okyrklig), ohistorisk, självmotsägande och självförstörande.

  Det var genom gedigna teologiska studier, jag blev katolik. Din okunskap om vår tro är bara tragisk o med utgånget bäst-före datum…

 • Antonia

  AG, tycker nog dina argument är svaga och förvirrande.

  Och som sagt, hänvisade enbart till era egna källor, din kritik om o-kunskap osv. faller därför platt till marken

  Anden hjälper mig att tolka Ordet, det är inte bokstaven, utan Anden, som gör levande.Därför kan även det minsta [olärda] barn förstå det!

  Har alltså ingenting med protestantismen att göra eftersom Bibeln INTE är författad av Luther, så varför blandar du jämt in honom?

  Ordet däremot, var till från begynnelsen, vilket Luther inte var ! Även om han b l.a återupptäckte den super- viktiga nåden, och därför gjorde slut på avlatsbreven!

  Guds Ord är evigt och det enda vi kan förlita oss till.Där Guds Ande är, där är det FRIHET!

  RKKs traditioner, som är normerande, står långt ifrån Bibelns budskap och är absolut inte tillförlitliga, de binder stackars människor i yttersta träldom.

  Hälsningar,
  Antonia

   

 • Anders Gunnarsson

  Antonia

  Vår debatt är lika meningslös som innehållslös. Du kan – i princip – inget om vår tro. Därför är allt du skriver irrelevant.

  Sen påstår du att Anden upplyser er – frifräsare – till hela Sanningen. Det är rätt magstarkt hybriserande. Hur menar du det går till? Kan vem som helst läsa o förstå fullheten? Varför är hela proteströrelsen (minst 43000 olika samfund med miljontals olika tolkningar), då så splittrad????? (omm Fr Martins efterföljare varit helt eniga, hade jag kunnat förstå principen, men nu är det diametralt självförstörande uppfattningar om allt från dop till eskatologi)!

  Gud handlar i förbund. Det nya har varit – i princip – detsamma i 2000 år; allt berfast grundat på den klippa som inte dödsriket ska bli övermäktigt.

 • Antonia

  AG ” Sen påstår du att Anden upplyser er – frifräsare – till hela Sanningen. Det är rätt magstarkt hybriserande”

  Rom. 8:14 ”Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn.”
  Rom. 8:16 ”Anden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn”

  Gal. 5:18 ”Men om I drivens av ande, så stån I icke under lagen.”

  1 Kor 2: 14,15:

  ”En oandlig
  människa tar INTE
  emot det som tillhör Guds Ande. Det är
  dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det
  måste bedömas på ett andligt sätt.

  Den
  andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte
  bedömas av någon.” 

  Vad då hybris?

  Har du inte läst vad Ordet säger ? 

  Och var /när har jag talat emot det Nya förbundet?
  Exempel tack!

  Hälsningar,
  Antonia

 • Anders Gunnarsson

  Antonia

  Du besvarade inte EN ENDA fråga…

  Det är rätt värdelöst. Du är förmodligen helt oförmögen att tala med någon utanför din bubbla, med tanke på vad jag sett dig skriva på andra ställen på nätet… (typ Pravda=Alethia o dyl skräpsidor)!

  God natt

 • Antonia

   AG. Försökte svara dig, i den lilla svarsrutan.Gick dock inte att läsa.

  Du har ännu inte svarat mig på de fem raka frågor jag ställde dig. Har gett dig många skäl för min tro men du undviker alltså att svara på mina.

  Istället går du till personangrepp och är direkt otrevlig.Kanske för att flytta fokus bort ifrån det som är uppenbart, för dem som vill se.

  Det är ganska meningslöst att föra en dialog som alltid utmynnar i olika nedsättande tillmälen, istället för att försöka hålla sig till ämnet.

  Din argumentationsnivå uppvisar heller inte någon större grad av varken ödmjukhet eller saklighet, så därför lägger jag ner mina försök att nå dig.Du har valt din väg, jag har valt min, och det får vi respektera.

  Hälsningar,
   Antonia

 • kjell

  Tack Antonia för all den kunskap som du delar med dig av, det har varit en intressant blogg tråkigt bara att dom som behöver kunskapen inte vill ta emot den, när dom egentligen borde vara överbevisade så backar dom ut med några oförskämda ord.
  Det är tråkigt att bloggägaren inte reagerar mot dom som kommer med ett annat budskap än det han själv tror på , undrar vad han skulle säga om  A .G går fram och vittnar i Elim med sitt budskap. 

 • Anders Gunnarsson

  Som man sår får man skörda…

 • Antonia

   Dave Hunt: A Woman Rides the Beast, Harvest House Publishers (1994)

  [Page 776-777]

  Papal Power Maintained by the Inqusition

  ”The Inquisition, called the ”Holy Office”, was instituted by Pope
  Innocent III, and perfected under the second following Pope, Gregory IX.
  It was the Church Court for Detection and Punishment of Heretics. Under
  it everyone was required to inform against heretics. Anyone suspected
  was liable to torture, without knowing the name of his accuser. The
  proceedings were secret. The Inquisitor pronounced sentence, and the
  victim was turned over to Civil Authorities to be imprisoned for life,
  or to be burned. The victim’s property was confiscated, and divided
  between the Church and the State.

  In the period immediately following Pope Innocent III, the
  Inquisition did its most deadly work against the Albigenses, but also
  claimed vast multitudes of victims in Spain, Italy, Germany and the
  Netherlands.”

  ”Later on the Inquisition was the main agency in the Papacy’s effort to crush the Reformation. It
  is stated that in the 30 years between 1540 and 1570 no fewer than
  900,000 Protestants were put to death in the Pope’s war for the
  extermination of the Waldenses.”

  ”The Inquisition was the most infamous and devilish thing in human
  history. It was devised by popes, and used by them for 500 years, to
  maintain their power. For its record none of the subsequent line of
  ”Holy” and ”Infallible” popes have ever apologized.”

  Vatikanen mörkar och låter inte forskare få tillgänglighet till deras dokument!

  ”Är det en sådan Kyrka” som vi skall försöka uppnå enhet med.Förstår man då inte att detta kommer att hända igen, när/om man inte underordnar sig Påvens överhöghet!

  Denna ”Kyrka” kommer aldrig att regera med nåd, [som man gör i Guds riket] utan med maktens alla medel.Det blod som hon doppat sin mantel i, är martyrernas dyrbara blod, därför vilar det en tung dom över henne.

  [Har funderat på, om det är detta som kanske kallas vedermödan]

  Länkar:

  http://www.tidenstecken.se/kkinkv2.htm

  http://www.dagen.se/opinion/det-ar-outtalat-att-paven-ska-erkannas/

  Vi behöver vakna upp, innan det är försent!

  /Antonia

 • Anders Gunnarsson

  Detta är ren o skär lögn. Det är pinsamt att sån skit publiceras. TT-sidan är förfallets höjdpunkt.

 • Antonia

  Ja du, Kjell, det är när argumenten tryter som nävarna/invektiven brukat tas fram!

  Ef 6:12 ”Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot
  kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som
  råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.”

  Joh. 12:31 ”Nu går en dom över denna världen, nu skall denna världens furste utkastas.”
  2 Kor. 11:13 ”Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar. 14) ” Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel.”

  Gal 1: 8 ” Men om någon, vore det ock vi själva eller en
  ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava
  förkunnat för eder, så vare han förbannad.”

  Guds rika välsignelser,
  Antonia

 • Anders Gunnarsson

  Antonia

  Jag ser ingen anledning att stryka dig medhårs. Vår Herre själv var inte alltid ”nice and polite”!

  Du ägnar all vaken tid åt att baktala o förtala vår tro, utan att ö h t bry dig om att kollavad Kyrkan är, tror eller bekänner. Tänk om jag skulle göra detsamma om ditt eventuella sammanhang. Typ:

  Ni har typ demonbesatthet hela högen o tillber Satan o offrar små barn, för det har någon vilsen hum-nasist påstått i ett rundbrev 1800-frös-ihjäl (så stort källvärde har TidensTecken o Boettner som är antikatolicismens osakliga ”Bibel”)!

  Jag skäms å dina vägnar. Det enda som kan rädda dig i den högmosiga attityden är den genuina
  okunskap o fanatiska katolikilliteranism du uppvisar.

  Kyrie eleison

  PS! F ö är det symptomatiskt nästan omöjligt att följa det du skriver då du inte ens förstår hur varken bloggen eller en dator fungerar, så därför är det rätt svårt att följa dina s k ”argument” (=påhopp)! DS!