Spännande helg

Den här helgen präglas av Elimkyrkans årsmöte under lördag eftermiddag och vår gudstjänst söndag 11.00. Under årsmötet kommer jag att hålla ett tal om församlingens vision, målsättningar, och strategi – d.v.s. hur vi ska nå målen och se visionen förverkligad.

Det är fyra områden jag särskilt lyfter fram, strategiska fokusområden: 1. Satsning på församlingsplanteringar, Elimkyrkan driver redan nu ett antal församlingsplanteringar/pionjärprojekt runt om i Stockholm. 2. Fokus på äktenskap, familj, barn och ungdom. Vi har bland annat Lars-Göran och Christina Sundberg som nationellt verksamma på äktenskaps- och familjeområdet, och sedan två år tillbaka jobbar Maria Furusand hos oss och leder barn- och familjearbetet. Vi tror att detta även är en nyckel i församlingens utåtriktade arbete. 3. Att lyfta fram Guds rike, Guds närvaro, Guds kraft i funktion, Andens gåvor i funktion. Det måste vi medvetet fokusera i församlingen, både genom undervisning, gåvoupptäckande, och att aktivt skapa gudstjänstmiljöer som ger utrymme för Andens aktiva närvaro. Elim lyfter fram detta genom samarbete med New Wine. 4. Att vara en socialt engagerad och socialt radikal kyrka. För Elim är det ett nytt område att särskilt fokusera, även om socialt engagemang alltid hör till ett normalt kristet liv. Inte minst flyktingarbetet börjar lyftas upp, där vi samlar in matkassar till utsatta flyktingar i våra gudstjänster.

Vid gudstjänsten i morgon kommer jag att predika om Jesu seger genom sin död och uppståndelse. Om välsignelse och förbannelse. Att välsignelsen kommer genom Kristus.

Var ute med Ungdomskyrkan Konnekt i går kväll. Enormt inspirerande. Det är vår motsvarighet till pannkakskyrkan. Vi hade många bra samtal och mötte många personer.

Jag tror på en mer praktisk och jordnära kristendom där Guds kärlek blir konkret. Dela ut pannkakor på sena fredagkvällar till tonåringar, gömma flyktingar, dela ut mat till dem som inte har några pengar, hjälpa de psykiskt sjuka, hjälpa arbetslösa, stötta utsatta småbarnsfamiljer, blockera flyktingutvisningar, hjälpa till med svenskundervisning för dem som inte har svensk bakgrund m.m. Det är exempel på saker vi håller på med.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399