Bokförlaget Libris och Rob Bell

Tydligen är det så att bokförlaget Libris håller på och översätter Rob Bells bestseller ”Love wins”. Jag har skrivit om boken tidigare här på denna blogg, och drar slutsatsen att den inte är enligt klassisk kristen tro och ligger inte inom ramarna för vad man kallar evangelikal kristendom. Augustinus, Thomas af Aquino, Luther och Calvin – inklusive lutherska kyrkornas bekännelseskrifter och katolska kyrkans doktriner, kommer till andra slutsatser än Bell. Amerikanska pingstvänner, karismatiker, baptister och evangelikaler i allmänhet – där är huvudlinjen att Bell har gått snett.

Jag skrev i min rescension av Bells  bok att jag tyckte att det var onödigt att ge ut boken på svenska – tankegångarna är mainstream i svensk kristenhet. Men är inte förvånad över att Libris nappar på detta. Och vem vill klandra Libris, förlaget har ett brett ägande, och även Skytte-Stinissens bok är inne på liknande tankegångar.

Men visst känner man en sorg. De universalistiska tankegångarna har tidigare haft ett fäste framförallt inom Svenska Kyrkan men också inom Missionskyrkan. Nu blir dessa idéer allmänt accepterade även inom Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen – denna utgivning är med och bidrar till detta. Och för kristna som inte ägnar särskilt mycket tid åt att studera Bibeln och som vill hitta en kristendom som är så lite stötande som möjligt – är Bells bok som hand i en perfekt passande handske.

Jag hoppas att Gud inte berättar i himlen för Lewi Pethrus och John Ongman om detta. Det räcker väl om vi här på jorden deppar över utvecklingen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Anonym

  ”Amerikanska … evangelikaler i allmänhet – där är huvudlinjen att Bell har gått snett.”
  Detta känns oerhört taget ur luften. Jag har läst massvis med blogginlägg och debattartiklar dels av lekmän, dels av erkända teologiska professorer, som inte anser att Bell har gått snett. Vad har du för basis för ett sådant påstående?

  Det är värt att upprepa att det står _ingenstans_ i Bell’s bok att han tror att alla kommer bli räddade. Det står _ingenstans_ att Gud kommer rädda alla människor. Det står på flera ställen att han _hoppas_ att alla skall räddas. Det hoppas jag med. Gör det oss till universalister? Faktum är att det står i boken, på s. 114 “So will those who have said no to God’s love in this life continue to say no in the next?  Love demands freedom, and freedom provides that possibility.  People take that option now, and we can assume it will be taken in the future.” Här skriver Bell i vanlig enkel klartext att han antar att folk kommer säga nej även i framtiden. Han längtar efter och hoppas att alla människor skall tacka ja till Jesus, men han tror inte på det! 

  Man kan argumentera att Bell’s bok är arminiansk i sin frälsningssyn, i det att man tilldelar människan ett val i sin egen frälsning genom att säga nej till Guds nåd, men då har du helt plötsligt ett problem med hela metodistkyrkan. Men universalistisk är boken de facto inte.

  Du får gärna tycka att boken inte bör översättas av en massa anledningar. Men boken talar inte för universalism, och det är ett faktum.

 • Pelle

  Du som nu är i skrivartagen bör ju se det som en utmaning! Du får väl se till att skriva något som kan bemöta Rob Bell… eller? 

 • Claesgyll

  Fritt tolkat: Det finns så många trossvaga och fåkunniga kristna som riskerar gå vilse att det är säkrast att inga åsikter som går emot det som du räknar till ”klassisk kristen tro” bör komma till tals.

  Eller har jag fattat fel? Hoppas det.

 • WO

  Om Bell nu är så ”okontroversiell” som ni som börjat kommentera säger, varför skulle han då ödsla tid på att skriva en bok som av så många (som läst den) ändå kommit att beskrivas just så som Stefan har beskrivit den? Jag har iaf läst flera st mkt långa och ingående recensioner som kommit fram till att Bell är helt fel ute…

  Vad gör att Bell måste orsaka detta enorma och isåfall totalt onödiga intresse*** när han nu ”bara” säger sånt som redan är hur stora delar av kristenheten (tycks) se saken?

  ***Han vet extremt väl att han (ännu mer än innan den senaste boken) kommer tolkas som universialist,  då det faktiskt är så han setts sedan många år av de som följt hans ”karriär” i talarstolen och vid skrivbordet.

 • Micke

  Stefan!

  Du önskar hårda tag och en ”klassisk slutgiltig lösning”, d.v.s åt evigt h-vete med alla som inte tror som du.

  Stefan håll dig du till din sjuka tro och fortsätt gärna med att försöka kompensera  alla dina diverse sjuka föreställningar med lite Tantovandringar inkl. pannkakor med eller utan sylt.

  Om jag en gång till får läsa att du åker omkring på Fn-konferenser och dylika höjdarevents på skattebetalarnas bekostnad, så kommer jag att skrika så högt att varje myndighet måste reagera.

  Att ett sektbarn med viss känsla för studium och som sedermera lyckas läsa in en examen i statsvetenskap senare upplevs som någon form av auktorietet är mig fullkomligt otroligt!

  Inte för att din trovärdighet skulle ha någon möjlighet att bli större bland logiska och rättssänkande människor, men ev.skulle en handling från dig kunna upplevas som ett försonande drag:

  sälj av alla dina egendomar vare sig de består i form av bostadsrätt eller åtskilliga fritidshus.
  Hur har du det med ”Mammon” Svärd eller kanske vill du hellre fokusera på andras ”fel o brister”.

  M.S

 • Anonym

  Han tolkas på det sättet som du beskriver utav utpräglade kalvinister. Det han säger går fullständigt emot flera av de fem punkterna som defininierar klassisk kalvinism, t.ex. ’unconditional election’ och ’limited atonement’. Dessa punkter är två punkter i klassisk s.k. fempunktskalvinism. Enligt fempunktskalvinismen är Jesu försoningsdöd på korset inte utgjuten över alla människor, utan endast över de som Gud redan har utvalt (limited atonement). Den hävdar även (unconditional election) att denna utväljningsprocess inte har någon som helst relation till något människor gör. Detta är i kontrast med t.ex. arminianism som hävdar att Guds försoning är utgjuten över alla människor men att vi har en möjlighet att själva tacka nej till den genom att motstå Guds nåd. Vidare hävdar arminianismen att Guds val inte alls är ’unconditional’ utan beroende på en människas tro. En människa som överlåter sig till Guds nåd är således utvald, och därmed räddad genom Guds nåd. Detta är i mina ögon exakt det som Bell skriver om i sin bok. 

  Arminianism grundar sig i den holländske teologen Jacob Arminius (och utvecklades av metodismens grundare John Wesley) och har i flera 100 år varit väldigt hårt ansatt ffa inom amerikansk evangelikalism från starka kalvinister. De har fått kämpa hårt för att bli erkända som sanna protestanter. I Sverige har inte den här debatten funnits eftersom vi inte har ett lika tydligt kalvinistiskt arv utan är mycket mer präglade av lutheranism. Att den nu skall behöva introduceras p.g.a. Bell’s bok ser jag som mycket sorgligt, med tanke på att alla tre synsätten har så mycket mer gemensamt än de har olika.

  ’Samfund’ som kopplas samman med arminiansk frälsningsteologi är bl.a. Metodister, Nazaréens Kyrka och Frälsningsarmén. Är dessa samfund som vi också bör akta oss för? Bör vi sluta trycka/översätta böcker skrivna av teologer/pastorer kopplade till t.ex. frälsningsarmén?

  Den som är mer intresserad av arminianism och dess kamp med kalvinister rekommenderas att läsa Roger E. Olsons bok ’Arminian Theology’ där många av de här frågorna behandlas mycket ingående.

 • Anton34

  Känns det bättre nu då du fått säga din åsikt? Jag hoppas det.

 • Anonym

  Bara det att han ”antar” att de ska kunna göra ett val efter döden gör ju att det inte talar stick i stäv med hur man har undervisat i 2 tusen år. 

 • Claesgyll

  Jag åsyftade inte innehållet i Love Wins. Det jag reagerar på är att Stefan verkar tycka att det är problematiskt (t.o.m. känner sorg över) att andra perspektiv än det han tycker är ”klassisk kristen tro” publiceras och ges utrymme. Han verkar nästan eftersträva ngn sorts åsiktskonformism och nedvärderar människors förmåga att själva bilda sig en uppfattning. Men som sagt, det är möjligt att jag övertolkar.

  När det gäller innehållet tycker jag att David Lindberg ger bra kommentarer.

 • Theana

  Martin Luther skrev i ett brev:
  ”Gud förbjude att jag skulle begränsa tiden för att förvärva tro till
  det nuvarande livet. I djupet av den gudomliga nåden kan det finnas
  möjlighet att erövra den i ett framtida tillstånd.” (Brev till Hansen
  von Rechenberg, 1522, (Luther’s briefe, ii. 454. Citerad sid 168, The
  After Life av Henry Buckle, Georg W. Jacobs & Co. Phila., Pa.))

 • http://twitter.com/johanssonmarcus Marcus Johansson

  Hej Stefan!

  Jag försökte ju tidigare samtala lite med dig via twitter när du skrev dina recensioner. Här kommer en liten sammanfattning om varför jag inte tycker att Love wins är ett så stort problem som du tycker.
  Min huvudlinje var från början att Bell är inklusivist och inte universalist. Varför? Jo därför att han tydligt i boken betonar den fria viljan och betonar att man kan välja bort frälsningen. Det betyder i så fall att han inte tror att alla blir frälst vilket är själva definitionen av att vara universalist. Sen förstår jag givetvis att det är bakvänt att tänka att man snarare väljer bort frälsningen än att man väljer/tar emot den. Men i så fall är det det som man bör kritisera. Vidare är det stora problemet som jag ser med universalister (vilket jag också tror är det som du identifierar i SvKyrkan och vissa delar av SMK) att man inte är intresserade av att evangelisera och ser frälsningen som oväsentlig då alla ändå hamnar på samma ställe till slut. Så är dock inte fallet med Bell utan han lever och predikar för att människor ska få möta Kristus här och nu och ta ställning. Detta menar jag är den stora skillnaden. Bells bok kommer knappast att påverka människor till att leva ut Kristi kärlek mindre utan snarare tvärtom, och ärlig talat, är det inte det som vi behöver? Är det inte det som driver dig och Konnekt att gå till Tanto, det som driver dig att predika Guds ord och skriva böcker? Att människor ska få förstå att de är älskade av Gud och möta Guds kärlek?

  Var står jag själv? Jag håller med min lärare från CredoAkademin Ray Baker: Jag hoppas och tror att frälsningen i slutändan är inklusivistisk, att de som aldrig hört talas om Jesus ändå får en chans men att vi ändå ska predika, evangelisera, missionera och framförallt älska för att ge alla människor den bästa chansen att ta ställning till Kristus och hans kärlek till alla människor.

 • http://www.samuelvargthunberg.se Samuel Varg Thunberg

  *dubbelpost

 • http://www.samuelvargthunberg.se Samuel Varg Thunberg

  Det finns ingen bibeltolkning utom den rätta tolkningen och Swärd är dennes förklarare… (?)

 • Anton34

  Nja, problemet är ju just att vissa tolkningar utesluter andra eller hur? På så sätt blir ALLA bibeltolkningar ”intoleranta” och ”dogmatiska” även de mest ”liberala”….

  Så även din. Om din stämmer så utesluter den Stefans tolkning… Om Stefans stämmer så utesluter den din osv, osv…. 

  Detta är ett av problemen som vi har inom protestantismen… ALLA är tolkare och lärare…. 

  Själv så hoppas jag INTE att alla kommer till himlen… Utan jag hoppas att alla som VILL dit kommer dit…. dvs att Gud inte tvingar någon till sig. För jag tror på en Gud som ger oss ett fritt val, ingen kosmisk allhärskare som tvingar oss till det ena eller till det andra. 

 • http://www.samuelvargthunberg.se Samuel Varg Thunberg

  Fast det var inte riktigt det jag sa… Men det verkar vara ett återkommande mantra här på stefansward.se att allt som avviker från Swärds tolkning inte är ”klassisk” kristen tro…
  Flera gånger har jag läst: ”Såhär har vi kristna aldrig trott” eller ”Det är inte kristen tro”… – Säger vem? Jo – Stefan… Och avviker man från den tolkningen då har man helt enkelt fel…

 • Sward

  Sameul
  Det var nog lite att hårddra. Vad tycker du om Rob Bell, han uttrycker sig ganska kategoriskt och nedlåtande i sin bok mot de kristna som står för kyrkans traditionella hållning i frågor som gäller eviga straffen. ”det finns ingen bibeltolkning än den Rob Bell står för, och Bell är dess förklarare”. Bell är ju inte särskilt förutsättningslös eller resonerande i sina slutsatser.
  Kram på dig.
  hälsn
  STefan Swärd

 • Anton34

  Det var inte riktigt det jag sa heller…. Jag menar att ALLA bibeltolkningar är som Stefans = relativt intoleranta gentemot andra tolkningar….

  Ingen kritig emot dig personligen… Ps. Snygg blogg Samuel! Ds.

 • http://twitter.com/johanssonmarcus Marcus Johansson

  Det låter som att du är överens med Rob Bell i hans bok Love wins! :)

 • Theana

  Bäst att visa vad Martin Luther skrev på engelska:

  “God forbid that I should limit the time of acquiring faith to the
  present life. In the depth of the Divine mercy there may be
  opportunity to win it in the future state.”

  http://www.archive.org/stream/afterlifehelptor00buck#page/168/mode/2up

 • http://josefgustafsson.wordpress.com/ Josef Gustafsson

  Det är inte tolkningar som ytterst sett är intoleranta utan människor. Givetvis står skiljda uppfattningar mot varandra men det betyder inte att deras bärare nödvändigtvis inte tolererar varandra. Det är stor skillnad.

 • Anton34

  I stand corrected… För du har, naturligtvis rätt.

 • Anton34

  Ja och helt utan att ha läst hans bok! Där sparade jag lite pengar ;.)

 • http://www.samuelvargthunberg.se Samuel Varg Thunberg

  Jag har inte läst Bells bok än så jag skall inte uttala mig om vad jag tycker om honom… Men är det som du säger så är det ju lika olyckligt som när du säger ”Tycker man så tycker man fel för så har vi kristna aldrig ansett.”…

  Du vet att jag tycker om dig Stefan… Det är också därför jag utmanar dig att ställa dig över sådana fraser… Det blir så lätt en sandlådementalitet där man kastar bibelord, och teologiska fraser i ansiktet på varandra…

  Var lite öppen för Bell och du ska se att de som står på ”hans sida” kommer att bli lite mer öppna för din åsikt…

  Långa dagar och ljuva nätter/ Samuel Varg Thunberg

 • http://www.samuelvargthunberg.se Samuel Varg Thunberg

  Tolkningen kan vara intolerant – men man kan ändå ha ett öppet debattklimat…

  Tack! =) Jag hoppas du ställer dig till skaran av trogna Blogg utan punkt…-läsare… 😉

 • Sward

  Tack!

  Stefan Swärd

 • Anonym

  Väl formulerat. Den här diskussionen skulle tjäna på att folk läser in sig bättre på arminianism. Vilket är exakt vad Bell (kanske omedvetet) förespråkar i boken. Är klassisk wesleyansk arminianism inte klassiskt kristen så är inte frälsningsarmén det heller. Och det tror jag knappast Swärd tycker.

 • Christian

  Bedrövligt att Bells universalism ska spridas av Libris i Sverige. Inte särskild förvånad dock, de har ju sedan länge spritt katolsk villfarelse.

 • Confessos

  Arminismen innebär alltså att vi har en frihet att säga ja eller nej till Guds nåd?

  Låter som det vanliga kristna resonemanget. Är inte alla kristna, utom predeterminister, arminister?

  Eller går vi miste om frälsning bara om vi säger aktivt nej, men inte om vi underlåter att säga ett aktivt ja?

 • http://twitter.com/johanssonmarcus Marcus Johansson

  Haha, ja du. Undrar dock hur många som betalat för hans bok just för att ”bli överens” med honom… 😉

 • Confessos

  Arminismen innebär alltså att vi har en frihet att säga ja eller nej till Guds nåd?

  Låter som det vanliga kristna resonemanget. Är inte alla kristna, utom predeterminister, arminister?

  Eller går vi miste om frälsning bara om vi säger aktivt nej, men inte om vi underlåter att säga ett aktivt ja?(Råkade dubbelposta inlägget, men här skulle det vara från början.) 

 • Anonym

  Jag måste erkänna att jag är en lekman på området. Men jag kan rekommendera Roger E Olsons bok ”Arminian Theology” om man är intresserad. Den kanske mest kände arminianske teologen är John Wesley som grundade metodiströrelsen under 1700-talet. Kan göra ett tafatt försök att förklara lite mer.
  Flera av de som kritiserat Bell hårdast är klassiska kalvinister (fem-punktskalvinism eller TULIP) vilket innebär att man bl.a. bekänner ’unconditional election’ (U’et i TULIP). Detta innebär att Gud utifrån sin egen allsmäktiga vilja har utvalt människor till frälsning eller bestraffning. Enligt klassisk kalvinism gäller alltså tydlig dubbel predestination. Arminianismen å sin sida hävdar ’conditional election’, där ett ’condition’ är att människan måste öppna sig för Guds frälsning. Man använder sig ofta av uttrycket ”non-resistance to grace” eftersom det naturliga tillståndet för den fallna människan är motstånd mot nåden. Guds nåd är enligt arminianismen således utgjuten över alla människor, och det är upp till oss att sluta motstå den. Jag har sett folk benämna arminianism som ’hypotetisk universalism’ då det finns en möjlighet för alla människor att bli frälsta. Det är dock absolut inte någon definitiv universalism.Det handlar alltså inte om att man är frälst så länge man inte aktivt säger nej, utan snarare att ett aktivt ja krävs för frälsningen. En konsekvens av detta är att även flera arminianer förnekar kalvinismens ’perserverance of the saints’ (P’et i TULIP) och istället hävdar att en människa kan förlora sin frälsning, om man aktivt återigen gör motstånd mot Guds nåd. Detta handlar dock inte om vanligt vardagligt tvivel, utan snarare om en mycket medveten handling där man återigen börjar motstå Guds nåd.Jag läser Bell’s bok som att han med all sin vilja och kraft hoppas att människor mot tidens ände skall ge upp sitt motstånd mot nåden, men att han misstänker att det alltid kommer finnas personer som vägrar ge upp motståndet. Jag förstår att en TULIP-kalvinist har stora problem med Bell’s bok eftersom den förnekar många av deras soteriologiska doktriner, men att hävda att TULIP-kalvinism är den sanna protestantismen tycker jag verkar oerhört snävt.

  Som sagt, det finns mycket att säga. Och arminianer och kalvinister har bråkat om soteriologi i århundraden. Vi i Sverige har väl ett mycket mer lutherskt arv och har därför inte haft någon vidare del i den diskussionen.

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Problemet med Libris är att man inte skriver om väckelsekristendom, man skriver inte om under som Gud gör. Det blir en massa människotankar och människoord och man närmar sig Verbum mer och mer, men Gud får väldigt lite utrymme. I församlingar och samfund där många under sker är det tydligt att Gud är närvarande, Han är aktiv. I församlingar och samfund där inga under sker är Han inte lika aktiv. Det blir en väldigt massa människoverksamhet, men lite Gudsgärningar.

 • Confessos

  Tack för din utläggning.

  Kalvinismen har jag alltid haft svårt för – den dubbla predestinationen. Vad är då meningen med allt eller ens något?

  Jag kan inte heller se att den har stöd vare sig i traditionen eller skrifterna – och på så vis är ju verkligen kalvinismen ”protestantisk” och lutherskt influerad kristendom är verkligen ”the apple that didn´t fall far from the three, i e the Roman Catholic Church”, som amerikanska protestanter, som är mycket influerade av puritanism/kalvinism oavsett samfund utom de specifikt lutherska, brukar säga. 

 • Sward

  Claes Gyll,
  Bara för att man hävdar en tydlig ståndpunkt, och är övertygad om att en viss hållning är genuint förankrad i både Bibeln och kristen tradition, måste inte det betyda att man nedvärderar människors förmåga att bilda sig en egen uppfattning, åsiktskonformism, riktar du den kritiken mot alla personer som har starka övertygelser?

  hälsn
  Stefan Swärd

 • WO

  Kärnan i detta Luthers resonemang är kanske den lilla bestämmelsen ”…may be…” etc.
  Dvs vi kan inte LOVA människor att det finns valmöjligheter efter den jordiska döden!

  Skulle det ändå finnas så är det ”bara” Guds Nåd som är ännu större än vi trodde den var…och det ska eller kan vi inte vara ledsna för, även om vi tror Bibelns ord om att ”här i livet väljer vi” (eller lite mer kalvinistiskt ”här i livet blir vi utvalda av Gud”)

  Att som Bell verkar göra, redan nu tala om denna ”efter jorden-valmöjlighet” som något att räkna med är som jag ser det mer farligt än löftesrikt.

 • Anton34

  Christian: är du medlem i en kyrka? Eller är du en av de där alla-kyrkor-är-fallna-så-de-är-inte-värdiga-mig-typerna?

 • Claesgyll

  Nix, bara mot dem jag inte håller med :)

  Nej då, det var inte så jag menade (eller skrev heller). Det är inte tydliga ståndpunkter jag har problem med. Jag får bara utifrån din bloggpost intrycket av att du inte vill att perspektiv du inte delar ska få utrymme, åtminstone inte genom Libris.

  Men, som sagt, jag kan ju ha miss/övertolkat dig.

  /Claes

 • Christian

  Ursäkta men vad hade det med saken att göra..?

 • http://hrugnir.wordpress.com Peter Berntsson

  Tja, har du redan klassifierat 60% av världens kristnas teologi som ”villfarelse”, kan du väl lika gärna ta resten med.

 • http://hrugnir.wordpress.com Peter Berntsson

  ”Arminianismen” är egentligen en variation av reformert teologi. Jacob Arminus var en holländsk ”kalvinist” som hade problem med några punkter i läran som hans kyrka hade, vilket sedan blev ”TULIP”.

  Vi har inte traditionellt använt termen ”arminianism” i Sverige, då vi inte har en egentlig reformert tradition här,, och det är i den kontexten termen hör hemma. Istället har vi historiskt har haft lutherdom, och sedan 1800-talet även en del frikyrkor. Dessa frikyrkor har påverkats främst av metodistisk och arminian-baptistisk teologi, samt mer Barthiansk reformert teologi. Och allt detta har blandats upp med lokala egenheter och dialog med luthersk teologi.

  Lyckligtvis har vi besparats från TULIP-teologi tills neo-kalvinisterna började bli populära på Internet. Men än så länge är termen ”arminianism” onödig i svensk kontext. Det är typ ingen utom någon bloggare här och där som INTE är arminian på de fem punkter där de skiljer sig tydligast från kalvinismen: det vill säga att Gud inte utväljer till förtappelse, att Jesus dog för alla, och att Gud respekterar vår fria vilja.

 • Theresia Wikström