Kommentar om Frälsis och smygfilmande

Det kommer många kommentarer på min blogg på grund av att jag har engagerat mig i att försvara Frälsningsarmén gentemot TV4 och Kalla Fakta.

Jag har tagit för givet att programmet har gjorts av helt sekulära journalister som är totala noviser på hur kristenheten fungerar. När jag i går kväll fick indikationer på att flera av huvudaktörerna i Kalla Faktas granskning av Frälsningsarmén var frikyrkoaktiva, blev jag chockad och djupt bedrövad. Jag kunde inte föreställa mig detta i mina vildaste fantasier. Jag vill dock inte följa upp det spåret, vi har två kristna dagstidningar i Sverige som kan granska den frågan, jag har inte tid att ägna mig åt grävande journalistik på denna blogg. Jag tar bara för givet att den frågan klaras ut. Det handlar om offentliga personer i TV-mediet, som ständigt granskas, jag förstår inte varför jag behöver prata med dem innan jag skriver om deras offentliga insatser på min blogg. Uppgifterna kom dessutom inte från mig, utan var redan ute på flera bloggar. Svenska Missionskyrkan har idag officiellt bekräftat att den berörda programledaren satt med i Missionsförbundets- Missionskyrkans styrelse under åren 2006-2008.

Jag diskuterar nu inte frågan om homosexualiteten. Jag är bara förvånad över att TV orkar fortsätta kampanja i frågan efter att den nya äktenskapslagstiftningen har genomförts.

Det som gör mig upprörd i hela denna affär är de journalistiska metoderna. Hade det varit vanlig kritiskt granskande journalistik hade jag inte sagt någonting, även om någon frikyrkomedlem varit inblandad i projektet. Att lura ett samfund som Frälsningsarmén med uppsåtet med programmet, att bedriva aktiv förföljelse mot personer när de vägrar att svara på frågor inför en kamera, att ljuga och manipulera i sättet att agera och ställa frågor, och det värsta av allt att fejka själavårdssamtal som smygfilmas, och filma kommentarer över fejkade själavårdssamtal – jag tycker att det är oetisk journalistik och begriper inte varför man behöver använda sådana metoder mot ett kristet samfund. Frälsningsarmén granskas ungefär som om det vore en ljusskygg kriminell verksamhet. Sedan tycker jag att vinklingarna i programmet var mycket osakliga och partiska. Det var uppenbart att programmet endast syftade till att skada Frälsningsarmén, inte göra en allmän objektiv granskning av deras verksamhet.

Jag har vid ett tillfälle stött på TV 4:s förföljande av Frälsningsarmén under fyra månader. Vid ett tillfälle besökte Frälsningsarméns chef Marie Willermark min kyrka på Östermalm, Elimkyrkan. Kalla Fakta fick nys om detta och det berörda TV-teamet bevakade vår kyrka en hel kväll med syftet att få tag i Willermark. Jag instruerade dock om Elimkyrkans hemliga bakingång där vi kunde smuggla ut Marie Willermark, så de tre TV-filmarna missade henne, en hel kvälls arbete förgäves för tre personer. Det kändes riktigt bra.

Jag är också mycket förvånad över mina ifrågasättanden av att kristna kan vara engagerade i denna typ av verksamhet, det blir tydligen jag som blir kritiserad och inte de berörda journalisterna och filmarna. Jag kommer just från Sveriges Kristna Råds årsmöte, där enheten och respekten för varandra betonas. Jag är inte rädd för att vi kristna ska ha raka och tuffa debatter. Men när vi kristna blir involverade i projekt som syftar till att skada och svärta ner varandra, och använder lögner och manipulativa metoder för att klämma åt varandra – då tycker jag att alla lågvattenmärken har passerats. Jag tycker att det är ytterst relevant att dra jämförelsen till Judas Iskariot, även om det var ett historiskt och unikt fall. Att kristna förråder varandra har vi många exempel på i historien. För mig är kristna församlingar och samfund inga allmänna föreningar, det är Kristi kropp, vi är förenade med Kristus, som är huvudet för kroppen. Det är viktigt med en etik av sanning och ärlighet i sättet att bemöta varandra som kristna. Lögner, smygfilmande och fejk hör inte hemma i någon form av kristen kontakt, även för kristna i yrkeslivet.

Vilket samfund blir nästa offer? Jag måste nu vara beredd på att personer som söker själavårdssamtal i Elimkyrkan är från TV 4 och har en dold kamera med sig.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  Stefan har rätt vad gäller ’journalisternas’ tillvägagångssätt.

  Men fortfarande säger inte Stefan ett enda ord om varför man inte tackar nej till bidrag.

  Man får också ett intryck av att FA har tänkt ändra på sina texter för att undvika kritik just för att få behålla bidragen.

  Varför inte bara avstå från bidragen och hålla kvar sin bibeltrohet?

  (För mig ser det ut på samma sätt i hela den moderna kristenheten, man söker rättfärdiga sin existens med välgörenhet – trots att det inte är befallt. För att få pengar från SIDA går man med på deras krav att inte prioritera kristna i sitt hjälparbete – vilket strider emot Guds ord.)

  För övrigt är FA i uppenbar olydnad emot Guds ord då de inte döper. De är inte en församling.Vidare finns det i NT varken en befallning eller ett enda exempel på kristna församlingars socialhjälp till icke-troende. De enda som får ”socialhjälp” är kristna, men inga män, bara änkor, bara ensamstående änkor som är utan släktingar som kan försörja dem – och de måste vara över 60 år och inte vilja gifta om sig och de skall ha fört ett föredömligt liv och de får utföra tjänster i församlingen som motprestation.

  LÄRDOMEN av allt detta är: SKALA BORT allt som inte har med kärnverksamheten att göra. Det unika med kristendomen är inte hjälpverksamhet utan evangeliet.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  Metadebatt: Stefan vidhåller den kristna ”quisling”-stämpeln och domen över två uppgivet kristna journalister utan att veta om de räknar sig som kristna.

  Vad skall då de kallas som låtsas kristna och som sitter i SKR och som förnekar både det ena och det andra?

  Exempelvis så har den som med sin mun bekänner att Jesus är Herre över församlingen men samtidigt godkänner kvinnor i positioner där Bibeln föreskriver män, upphävt sig själv och sin lära till Herre över HERREN som dock är den rätte HERREN över församlingen.

  Vad kallar man sådant kyssande av Jesus?

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallström

  Stefan Swärd,
  Jag tillhör oftast dina supporters. Så också denna gång när du försvarar Frälsningsarmén och angriper Uppdrag Granskning och deras usla arbetsmetoder. Men jag begriper inte varför du tiger om det som jag tycker är själva grundproblemet – de statliga bidragen till kristna samfund.

  Eller har beroendet av statliga bidrag blivit så starkt för samfunden att frågan inte ska diskuteras? ”Man biter inte den hand som föder en”.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  TILLÄGG

  OM domsord med bibelhänsyftningar skall träffa måste det finnas någon likhet.

  Judas var en apostel utvald av Jesus själv, men gick fullt uppsåtligt och sålde Jesus till Jesu
  fiender – av hat eller besvikelse eller provokation för att få Jesus
  att bevisa sig själv i kraft det kan man undra över – men han gjorde det
  tydligt för pengar och han visste att han inte tjänade Gud, men han
  låtsades älska och hedra Jesus då han kysste honom. Det är de
  åtskiljande kännemärkena.

  Har dessa två journalister som inte är Frälsningssoldater, men kanske, kanske inte, är kristna, som kanske, kanske inte räknar FA för rätta kristna, sagt och
  trott sig tjäna Gud, eller ens hycklat och ”kysst” Frälsningsarmén? Har
  de inte snarare från början agerat fientligt och visat att de vill sätta
  dit FA? Vilket FA har uppfattat och sökt skydda sig från början!

  Om dessa ojusta journalister menar sig vara kristna så liknar de väl mer de
  skriftlärde som sökte snärja Jesus – dessa låtsade aldrig att de älskade
  Jesus.

  Paulus och Judas Iskariot har inget gemensamt. Paulus visste inte
  bättre, men han var fullständigt övertygad om att han tjänade Gud då han
  förföljde de kristna.

  Att förråda andra kristna är ju inte möjligt – den som förråder är själv
  inte kristen eller så anser han att de han förråder inte är kristna,
  eller att det han gör kan motiveras av skäl som inte gör det till
  förräderi.

  Alla förstår att Stefan vill visa sig lojal – inte bara för att FA (Willermark) sitter med i SEA – men det bidrar säkert.

  Ojuste ’journalistik’, ohederliga och hetsande metoder, ondsinta
  vinklingar, ont uppsåt, och dylikt, det är dessa ’journalister’
  överbevisade om.

  Men det gör dem inte till ”judas-figurer” – inte ens om de är med i
  någon kyrka och bekänner Kristus – det gör dem ”bara” till ohederliga
  och ondsint partiska. Är de bittra före detta kristna, eller kristna som
  har hämndbegär på en viss form av kristendom, så ser jag inte att de
  därför är att likna vid Judas.

  Är de ute efter att visa på hyckleriet bland sådana som kallar sig
  bibeltrogna så saknas det förvisso inte skäl – men fortfarande, ja ännu
  mer då, så är deras metoder föraktliga och ohederliga och motverkande
  sitt syfte. Men ”judas” liknar de fortfarande inte.

  Det de vill tycks vara att FA skall bli av med bidragen eller kanske vill
  de i första hand att FA skall TVINGAS öppna upp för obotfärdiga
  homosexuella fullt ut i deras verksamhet.

  För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa – detta är ett
  utmärkt tillfälle att ändra inställning till bidragen och underordna sig
  Guds ord i allt.

 • Medvandrare i tron

  Jag kan bara säga Amen till Stefans kommentarer kring den usla journalistiken som TV 4 visar, uppenbart är att det enda syftet med programmet var att demonisera och skapa ett förakt och hat mot inte bara FA utan hela den bibel troende frikyrkligheten för vårat ställningstagande i synen på utlevd homosexualitet. Håller även med Per Hallström att vi inte bör göra oss beroende av statliga bidrag, speciellt om de skall börjas villkoras om våra värderingar. Vad gäller den kvinnliga journalisten som medverkade i kalla fakta och samtidigt är medlem i missionskyrkan, så får man nog lämna det till hennes eget samvete, kanske hennes pastor kan prata med henne om hur hon som kristen kan medverka i ett program av ”förföljelse karaktär” men det är som sagt hennes business.

 • Bo Westin

  Tänk om vi kristna kunde
  enas och samlas kring följande postulat:

  1) Guds
  nåd, kärlek, makt och kraft räcker till för att fylla församlingens alla behov,
  såväl andliga, själsliga, kroppsliga, sociala och ekonomiska.

  2) Vi
  vill tjäna Gud och utföra Guds verk på det sätt som han vill att vi ska göra
  det.

  —————————————

  Vad gäller statens bidrag till kristen
  verksamhet så tror jag att det är pragmatismen som styr i enlighet med ungefär följande
  resonemang:

  :

  – Varför skulle vi inte ta emot den
  sekulära statens subsidier så länge vi har möjlighet. Om nu staten inte vill
  fortsätta att stödja Guds verk (ironi) därför att vi inte anses som tillräckligt
  demokratiska så får vi väl tacka nej till bidrag pss sätt som vi kan göra med
  vigselrätten om vi påtvingas att viga homosexuella.

  Detta resonemang kan iofs låta
  förnuftigt och pragmatiskt. Men tänk om det handlar om mer än om att ta emot
  pengar, tänk om detta resonemang slår in en kil mellan oss och vårt beroende av
  Gud och därmed hindrar oss att vandra på trons väg, en väg som för med sig
  välsignelse från Gud? Det är just detta som är det allvarliga i kråksången och
  som vi måste fundera på. Vill vi tjäna Gud i enlighet med ovanstående två
  postulat och tänka mer långsiktigt istället för i termer av överblickbar
  kortsiktig verksamhet.

  Eller vad säger du Stefan. Har jag fel eller rätt? Är den kyrkopolitiska korrektheten överordnad Guds ord?

 • Sward

  Carl Ingemar och Per Hallström,
  Statsbidragen är en mycket viktig fråga. Jag håller med er om att frågan ska upp i debatten. I just denna debatt är jag dock tvungen att begränsa mig, ta en fråga i taget. Jag återkommer i statsbidragsdebatten.
  Stefan Swärd

 • Ulf Stenlund

  Käre Per

  Under många år av förvärvsarbete har jag betalat mängder av skatt till stat och kommun. Åtskilligt av dessa skattekronor har gått till sånt som jag personligen inte vill subventionera. Om nu staten ger bidrag till sånt jag gillar och dessa bidrag inte korrumperar är det väl jättebra att pengarna går till något nyttigt. Risken är förstås att vi frestas kompromissa för att få behålla de statliga allmosorna.

  Slutsatser: Använd statliga och kommunala pengar till gott verk i församlingarna men se till att alltid kunna säga nej om det kommer krav på köpet. Stöd gärna kampanjen för avdragsgilla gåvor till idéell verksamhet.

 • PeJ

  Vilka vÄrksamheter är helt beroende av statsbidrag i dag? Vilka delar skulle fortfarande accepteras ta emot statliga pengar, någon?

 • PeJ

  Hur många döpte den barmhärtige Samariern och han gjorde ändå Herrens vilja i sitt utanförskap?

 • Bo WEstin

  Hur vet du att dessa bidrag inte korrumperar? Se min ovanstående kommentar.

 • Gäst

  Jag tycker att det är intressant att Swärd i bloggposten ovan tar upp att kristna bör vara snälla mot varandra efter en tidigare bloggpost där han liknar en medmänniska med Judas Iskariot… Lika intressant är det med tanke på den samtalston som ofta råder här bland kommentatorerna med anklagelser om villolära, liberalteologi och där man ofta far ut mot Katolska Kyrkan och Svenska Kyrkan (som man ofta nedlåtande kallar för SveK) utan att Swärd ingriper och säger ifrån. Var är respekten gentemot andra kristna då någonstans? Respekten och gott bemötande bör väl vara åt båda hållen?

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  PeJ

  Säkert kan du hitta fler frågor som du tror har en poäng. Kristi befallning är att man skall döpa – inga smarta frågor ändrar på det. Att inte lyda Kristi befallning är olydnad. Att inte döpa är en uppenbar och stor olydnad. Löftet om frälsning gäller den som är döpt. Inget sammanhang som inte döper är en kristen församling. FA är inte en kristen församling i någon relevant mening.

 • Ps23enkristens

  Stefan du skriver : Jag kommer just från Sveriges Kristna Råds årsmöte, där enheten och respekten för varandra betonas. Jag är inte rädd för att vi kristna ska ha raka och tuffa debatter.

  Vad är det för enhet och respekt för varandra ni strävar efter och betonnar ? Hur ser den ut på pappret egentligen?

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallström

  Ulf,
  Ditt resonemang kan verka förnuftigt. Vem kan förneka att vi betalar skatt till sådant som vi inte vill stödja? Och vem instämmer inte i att det är bra om statliga och kommunala pengar går till gott verk i församlingarna?

  Men med pengar följer alltid – förr eller senare – villkor. Det fanns folk som såg riskerna med statliga bidrag redan när de infördes. Och då verkade riskerna högst osannolika. I dag är klassisk kristen tro och livsstil ifrågasatta och jag tycker inte det är svårt att se åt vilket håll utvecklingen är på väg. Men vi behöver pengarna. Och då är det väl förberett för kompromisser. En liten bit i taget……..

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallström

  PeJ,
  Jag kan inte tänka mig att någon kristen verksamhet är helt beroende av offentliga bidrag. Det jag vill säga är att pengar alltid skapar ett beroende hos mottagaren och en vilja att styra hos den som betalar.

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallström

  PeJ,
  Jag kan inte tänka mig att någon kristen verksamhet är helt beroende av offentliga bidrag. Det jag vill säga är att pengar alltid skapar ett beroende hos mottagaren och en vilja att styra hos den som betalar.

 • PeJ

  Utbildningarna?

 • wildwest

  Det handlar ju hela tiden om vem som är kristen! Man kan då rakt inte vara kristen och i lönndom agera emot sina medsyskon. Med det har man per automatik ställt sej utanför den kristna familjen. Ändå mera i detta fall där den lögnaktiga och populära synden homosexualitet var ämnet för att förlöjliga sina medkristna.

  Men även om jag blir mycket uppröd att läsa om dessa tillvägagångssätt så förvånar det mej inte. Det är våra s k kristna medsyskon som kommer förråda oss. Vad passar då bättre än personen Judas Iskariot för att visa vilken ande som råder just nu?

 • PeJ

  Till slut så är det ändå så att Herren använder den han vill, det har ju blivit en och annan bekännare till tron på Jesus Kristus även genom Frälsningsarmens mission.

 • wildwest

  Intressant inlägg, har aldrig tänkt så. Men det är faktiskt vettigt. Å andra sidan blir kristna rörelser lätt välanpassade om man förlitar sej på statligt stöd. Det borde bara accepteras för verksamhet som man lätt kan avveckla, t ex bidrag för utflykter, sommarläger, sånt som är trevligt men som man faktiskt kan leva utan.

 • Nils

  det är ramverket för Charta Oequmenica som även de frikyrkliga ställt sig under med huvud-deviserna:

  ”Vi förbinder oss”

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallström

  Jag kan frågan om utbildningar för dåligt. Möjligen intar de en särställning i den här diskussionen. Det förefaller som att pastorsutbildningar och kristna friskolor har löst problemet genom att garantera en neutral/objektiv undervisning. Och då kanske det fungerar med statliga/kommunala pengar. I varje fall ett tag till.

  Men helt nyligen fick en kristen förskola avslag på ansökan att starta högstadium därför att huvudmannen har som målsättning att utvidga Guds rike. Och då måste det bli ganska komplicerat.

 • PeJ

  Alldeles oavsett så har ju Marie Willermark agerat precis som Herren gjorde inför de som på hans tid anklagade honom, klokt och vist.Beträffande att agera när en broder eller syster har felat så finns det ju en viss ordning, där det kanske kunde ha varit så att den som har informationen om att en bror och en syster tycks agera på ett märkligt sätt först kontaktar aktuell pastor som har ett personligt samtal. Leder inte samtalet till förkrosselse och att brodern och systern går ut och själva ställer till rätta så har vi ju deras respektive församlingar och till sist pöbeln. Ovanan vid att agera i egna led har nu lett till att det kan blirett offentligt ställningskrig som placerar respektive församlingsledning i en konstig situation utan förberedelse eller fel förberedelse. Som sagt ovanan vid att agera och rensa.
  Närd et gäller förgföljelse så torde väl den komma att uppträda med många ansikten och vi kan ju välja att försöka slå tillbaka eller möta den med exempelvis ett allmänt upprop till bön och förbön.

 • wildwest

  Om man redan som offentlig person, i detta fall journalist, har satt sej i den situationen att man får en intressekonflikt på halsen så borde man, om man brydde sej om sin kristna identitet och sina kristna bröder överhuvudtaget inte medverkat i reportaget! Om man ändå gör det så får man rimligen ta konsekvenserna av sitt handlande, bli belyst och sin församlingsidentitet med rätta ifrågasatt. Jag ser ingen förmildrande omständighet här om det inte är så att Kalla Faktas ledarskap annars skulle ägna sig åt gruppmisshandel av dessa journalister.

 • wildwest

  Om man redan som offentlig person, i detta fall journalist, har satt sej i den situationen att man får en intressekonflikt på halsen så borde man, om man brydde sej om sin kristna identitet och sina kristna bröder överhuvudtaget inte medverkat i reportaget! Om man ändå gör det så får man rimligen ta konsekvenserna av sitt handlande, bli belyst och sin församlingsidentitet med rätta ifrågasatt. Jag ser ingen förmildrande omständighet här om det inte är så att Kalla Faktas ledarskap annars skulle ägna sig åt gruppmisshandel av dessa journalister.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  PeJ!

  Det finns en väg till frälsning, och det är att lita på Guds löfte. Villkoret är dopet och tron – båda är en gåva, inget man ”gör” eller tar sig. Du sätter dig över Guds ord och inbillar dig att Gud själv gör likadant.

 • Anonym

  Jag söker ingen förmildrande omständighet, bara ett agerande som kanske hade gett ett bättre genomslag, när nu inte berörda var beredda att offra sina jobb i första läget. Beträffande gruppmisshandel så har jag oftare sett exempel på psykisk sådan än fysisk så det kanske kan bli svårt att visa på den i en utsträckning som tillfredsställer all hämndlystnad. Jag har både PeJ och Pe Johansson för att det blev så en gång. Inte med avsikt att vilseleda.

 • Anton34

  ”M
  an kan då rakt inte vara kristen och i lönndom agera emot sina medsyskon.”

  Men det gör ju Wildwest jämt och ständigt….. Dina angrepp på kristna och kyrkor som inte har din åsikt sker anonymt = i lönndom…

  Så dina egna ord har dömt dig: DU är inte kristen.

  Eller ångrar du ditt ordval?

 • Sofia

  ”Jag har tagit för givet att programmet har gjorts av helt sekulära journalister som är totala noviser på hur kristenheten fungerar.”

  Det finns ju andra rimliga slutsatser att dra av det här – du kanske ska sluta ta för givet att det finns två typer av människor, där de ena tillhör en kristenhet som är på ett enda visst sätt för att röknas in och de andra är ”helt sekulära”? Det kanske faktiskt är så att människor inte är så enkla att typologisera?

 • wildwest

  Det är ju en så fånig kommentar att jag knappt ids att svara. Men Du nämnde ordet ”kristna”, jag har sällan hårda åsikter om dem. Däremot med alla dessa fejkkristna som förstör och förgör, dom har jag, i gott sällskap med Paulus och Jesus själv, inget till övers för.

  Hur är Din definition av kristen?

 • Anonym

  Rövaren på korset?

 • wildwest

  Man kan inte vara hur som helst och vara kristen samtidigt. Man kan vara hur som helst och vara människa, ja, men inte kristen. Det är hela problemet i vår s k kristenhet.

 • Sofia

  Jag hävdar att du har fel där. Man kan faktiskt vara precis hursomhelst som kristen.

  Pluralismen i Jesu val av lärjungar bevisar det.

  DÄREMOT – och det är viktigt – kan ett samfund inte vara hursomhelst. Och en människa kan inte i sin roll av företrädare för ett samfund hänvisa till enbart sin personliga uppfattning, eller så. Men ej heller låtsas som ingen personlig uppfattning finns, att den egna är den enda sanna.

 • Anna

  TACK för en mycket bra kommentar. Håller med dig till hundra procent!

 • wildwest

  Under portalen vad som är grunderna för kristendom, för enkelhetens skull uttryckt som trosbekännelsen, att Jesus är enda vägen till Fadern och att Bibeln är Guds ord så håller jag med Dej. Då kan man vara precis hursomhelst, från en skäggig munkeremit till en technofreak på club, från japansk affärsman till boliviansk lamauppfödare. Det är ju drömmen, att med denna mångfald tillsammans få lovsjunga Gud.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  PeJohansson’

  Som sagt, du kan säkert komma med fler invändningar, men inte ens rövaren på korset gör Jesu befallning omintet. Det finns undantag även i Bibeln, men den som vill upphäva befallningar eller regler och göra undantaget till allmän regel hamnar i käpprätt strid med Gud själv. Anden utlovas åt den som är döpt, inga andra, ändå sker det ibland att Anden ges före dopet. Den som då lär att dopet inte behövs lär en lögn. Rövaren kunde inte bli döpt – det är allt du behöver veta. Utan dop inget löfte om frälsning. Rövaren fick – utan dop – ett direkt tilltal och löfte av Frälsaren själv. Den som begär det istället för att lyda befallningen och låta sig döpas har inget Guds ord att lita på – han är utlämnad åt sina egna fantasier styrda av olydnad.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  PeJohansson

  Ett tillägg.

  Det är en stor Guds nåd att rövaren på korset fick detta löfte av Kristus, därmed har alla som vill men inte kan bli döpta inlemmats i Jesu kropp. Utan denna berättelse vore det många som skulle stå utan löfte. MEN det befriar ingen som KAN låta döpa sig från att följa Kristi befallning. Gud belönar inte olydnad, inget offer eller hjälpverksamhet i världen kan uppväga lydnad.

 • O.P

  Vad jag förstått så döps också frälsnings soldater men dom använder dopgrav i en grannförsamling

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

  O.P.

  Det är lätt att kolla.

  FA:s hemsida saknar texter om dopet.

  1. Deras tro beskrivs i elva lärosatser:

  http://www.fralsningsarmen.se/dl2/p3/content.nsf/aget?open&key=fralsningsarmen_tro_elva_larosatser

  pp. 7-9 lyder (obs! att dop inte nämns, enbart det ”inre vittnesbördet”)

  ”Vi tror
  att ånger inför Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus och pånyttfödelse genom den helige Ande är nödvändiga för frälsning.

  Vi tror
  att vi rättfärdiggöras av nåd genom tro på vår Herre Jesus Kristus och att den som tror har vittnesbördet inom sig.

  Vi tror
  att vi för att bevaras frälsta måste fortsätta att i tro lyda Kristus.

  2. Medlemskapet kan erhållas på följande grunder:

  http://www.fralsningsarmen.se/dl2/p3/content.nsf/aget?open&key=fralsningsarmen_verksamhet_medlemskap

  ”Frälsningssoldat

  Som frälsningssoldat har du en personlig tro på Jesus Kristus och
  deltar aktivt i verksamheten. Du bär uniform i alla sammanhang där
  Frälsningsarmén behöver synas, och du avger bland annat ett
  nykterhetslöfte.

  Civilmedlem

  Du sympatiserar med Frälsningsarméns ideologi och metoder och är
  välkommen att delta i verksamheten. Att bli civilmedlem kan vara ett
  steg på vägen mot att bli frälsningssoldat. En civilmedlem vill av
  hjärtat omfatta kristen tro som den formuleras i Frälsningsarméns
  lärosatser.”

 • Ludvig

  Om jag förstår det rätt så gör de heller inte anspråk på att vara en komplett kristen församling. Såhär skriver de:

  ”Nya testamentet talar om kyrkan i tre bemärkelser:
  1) Dels Kyrkan med stort K, d v s alla kristna på jorden, den universella kyrkan. Det är en
  gemenskap som går rakt igenom alla tänkbara kulturella, etniska och sociala barriärer och
  som inte går att hitta någon annanstans.
  2) Dels den lokala församlingen, de kristna på orten, av vilka den lokala frälsningsarmékåren är
  en del.
  3) Dels den lilla gruppen som träffas i hemmet; husförsamlingen. På din ort eller i din kår
  kanske det finns cellgrupper där man lever i nära vardagsgemenskap?” (En god soldat åt Jesus Kristus s.16)

  När jag konfronterade en i deras lokala ledning så bekräftade de att de inte ”förvaltar” dopet, men samtidigt predikar de om dopet. I den lokala kåren är många döpta.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

   Ludvig,

  från början var det nog så att de inte betraktade sig som en församling. Dels var alla döpta i England såväl som Sverige då de började sin verksamhet, och arvet från Wesley handlade om att väcka de (barn-)döpta som sov, de var som en församling i församlingen (ecclesiola brukar det väl kallas).

  MEN idag kallar de sig kyrka, samfund etc och uppträder som om de vore en kristen församling TROTS att de inte döper, och detta ÄR olydnad, isynnerhet i Sverige idag där nu väldigt många inte är döpta.

  FA är i stort behov av att rannsaka sig själva och försöka välja vad de är eller vill vara för något.

  De är, som det nu är, förespråkare för ”det inre vittnesbördet” men föraktar det yttre (dopet), vilket är totalt i strid med Kristi befallning. Att sätta egna uppenbarelser, känslor, ”vittnesbörd” eller tankar och idéer framför och över eller istället för Skriften är den klassiska definitionen på avvikelse från kristendom.

 • Ludvig

  Uppenbarligen har du särdeles dålig koll på vad FA påstår i dessa frågor.

 • PeJ

  Bra om du istället utvecklar saken… 

 • Anton34

   Den är lika fåning som dina inlägg brukar vara…. Du kritiserar ständigt andra kristna och kyrkor… Men du själv tycks vilja stå över all kritik….

  Min definition av kristen är en som tror att Jesus dött, uppstått och bekänner detta. Sedan går den personen med i en församling/kyrka, annars är man olydig mot bibelns bud… Du behöver alltså omvända dig och gå med i en församling. Gör det idag, imorgon kan det vara försent!

 • Anton34

  Med andra ord: wildwest är en ”fejkkristen”. 

 • Ludvig

   Jag skrev ovan att jag hade frågat ut den lokala ledningen inom FA. De undervisar om dopet och på omvägar har jag fått höra att många inom FA (lokalt) låtit döpa sig de senaste åren. Hur många har jag dock ingen aning om.

  Dessutom har jag ställt frågor till FA centralt via deras hemsida och via den kontakten fått tillgång till det dokument som jag citerade ovan. Jag drar slutsatsen att FA bör betraktas som en ”parakyrklig verksamhet”. Mindre sekteristiskt sammanhang får man leta efter.

 • http://carl-i-dagman.blogspot.com/ CID Carl Ingemar Dagman

   Ludvig,

  om du hade bemödat dig att läsa vad deras elva trossatser innehåller, vilka jag citerat nedan, så skulle du veta vad saken handlar om. Du själv bekräftar ju att de inte är en församling, då du säger att de måste döpa sig i andra kyrkor om de vill bli döpta. Dop är nödvändigt för medlemskap i en kristen församling. FA är inte en kristen församling. De avviker från Bibeln ifråga om dopet, som är det grundläggande i Kristi befallning.

 • Ludvig

   Jag HAR läst vad deras elva trossatser innehåller. Inklusive till dem hörande längre förklaringar samt soldatlöften. Om du hade gjort det så hade du redan känt till hur de ser på sig själva i förhållande till dopet och NT:s undervisning om kyrkan/församlingen.

 • Ludvig

  Jag har ingen erfarenhet av att hemgrupper/cellgrupper inom en lokal församling arrangerat separata dopförrättningar i Sverige. Har ni?