Analys om frikyrkans utveckling kommer

Kommer att ägna tisdagen åt olika möten med Elimkyrkans pastorer och medarbetare. I kväll hoppas jag ska kunna lägga ut en analys och reflektioner över frikyrkans utveckling, med utgångspunkt från statistiken som gäller Evangeliska Frikyrkans församlingar.

  • Anonym

    Har en känsla av att det kommer bli ganska deprimerande läsning. Med tanke på statistiken alltså.