Emanuel Karlsten och Hillsong

Emanuel Karlsten kommenterar på sin blogg att Hillsong-församlingen i Stockholm flyttar in på Nalen. Blir det ett nytt Karisma frågar han. Jag förstår frågan, många ställer den.

Det är dock en stor skillnad på Hillsong och Karisma. Karismaförsamlingen var en fristående församling där högsta ledningen hade noll koll på ekonomi, och satsade friskt, och hoppades på att pengarna skulle komma in, och de kom inte in. Ett avgörande misstag var den bristande informationen mellan församlingsledning och församlingsmedlemmar, som gjorde många Karismamedlemmar djupt besvikna och det förtroendegapet var anledningen till varför församlingen kollapsade, inte konkursen i sig.

Att vara en Hillsongförsamling innebär en nära relation med de andra Hillsonförsamlingarna i världen, framförallt huvudkyrkan i Australien, men öppen insyn och ekonomisk insyn, och med en strikt ekonomisk kontroll och styrning. Det är helt andra förutsättningar för Andreas Nielsen och Hillsongledningen än vad som gällde under Karismatiden.

Jag har också haft en del kontakt med Sven Almkvist och den Petruskyrkan som har startats i Stockholm med en församlingsledning med Karismarötter. Jag har sett även samma sak där, en ekonomisk kontroll, revision och noggrannhet som är mycket större än i vanliga frikyrkoförsamlingar.

Man måste tillåta att de tidigare Karismaledarna får komma tillbaka, de har haft sina karenstider. De har lärt sig av misstagen. Och när det gäller skötsel av ekonomi tror jag att dessa personer begriper detta bättre än någon annan idag.

För övrigt undrar jag om det finns någon församling i Sverige som är så duktig på att föra unga människor till tro på Jesus just nu som Hillsong. Vi i Elimkyrkan i Stockholm behöver lära oss av dem. Jag tar för givet att Evangeliska Frikyrkans stora ungdomsfestival Frizon ser till att få en bra input från Hillsong på det området.

Sedan gäller utmaningen för Hillsong som för alla andra framgångsrika församlingar, att bevara ödmjukheten gentemot andra kristna.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Anonym

  Hej Stefan:
  Bra reflektion.
  Men finns det några teologiska likheter mellan Karisma och Hillsong? Eller anser du att det inte fanns några teologiska betänkligheter med Karisma, utan att det mest handlade om en orationel optimism från deras sida?

 • http://twitter.com/Benjamin93swe Benjamin Andersson

  Sant, Hillsong är grymma! Det borde man ta efter på Frizon! Tyvärr ser det inte ut som att man gör det i år… bless

 • Christian

  Almkvist t ex höll en märklig predikan får några år sen i nämnda Petruskyrka där han påstod att Kristus lämnade Jesus på korset. Vet inte om han håller fast vid den uppfattningen men i så fall är det allvarligt.

 • Tom

  Hade de faktiskt sin karenstid som du skriver Stefan? Hur lång var den i så fall?

 • Herr_Gusstafson

  Hoppas att de regler som gäller för Almkvist ska gälla för ALLA kristna… dvs inte bara de som varit förkunnar e en gång i tiden…..

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=527877502 Adam Davidsson

  Vore spännande med dina synpukter på Frizon tycker jag…

 • Anonym

  United i Malmö når också många unga med evangeliet. Tack gode Gud för sådana församlingar, och jag ska be att Elim blir bättre på det. :)

 • http://emanuelkarlsten.se Emanuel Karlsten

  Det där är intressant. Jag ser inte Hillsongs största problem som ekonomiskt. Det var symptomen, men det var väl något annat under det? En högfärdighet, ett framgångskoncept och en ytlighet som jag tycker är väldigt besvärande.
  Jag ser spår av det i Hillsong Stockholm, utifrån de gånger jag besökt församlingen och varit i kontakt med Andreas.
  Och jag undrar likt någon här ovan – hur lång var karensperioden, och var den tillräcklig? Jag är tveksam.

 • http://www.trolleritider.se Samuel Varg Thunberg

  (tror du skrev fel i första meningen – det ska nog stå Karisma i stället för Hillsong.)

  Jag är med dig här Emanuel… Och frågan går långt mycket djupare än om hur lång deras ”karenstid” skall vara! Man måste först och främst tänka på de medlemmar som farit illa och inte på ledningen… Det är så typiskt kristenheten att vilja ha tillbaka sina ”starka” och ”framgångsrika” ledar så att dess församlingar kan växa – men man glömmer bort de som i grunden är församlingen, dess ryggrad… De är inte de som syns, de som står på estraden, eller vars namn står på papperen som utgår denna stomme utan de ”små”… Och det är just dessa vi måste tänka på – hur är det med deras karenstid som utgörs av en misstro till församlingen, dess ledare och kanske till och med till Gud..?

 • Nils

  Tack för din mogna attityd Karlsten !

  Jag är fullt enig med dig & du lyfter fram något viktigt som du klär av på ett bra sätt.

  Själv är jag av uppfattningen att personer som ”missluckats” i sin förkunnargärning, inte behöver göra comeback över huvud taget i predikostolar.
  Det finns gott om andra försörjningsvägar (som också är vedertagna) som ex. busschaufför eller begravningsentreprenör.
  Betänk att det finns människor från denna kategori som alltid varit hänvisad till kyrkbänk & bidragsgivare till anställda förkunnare.

 • PeJ

  Om man exempelvis är lite äldre men inte fixar engelskan kan man ”fullvärdig medlem” i Hillsong då?

 • PeJ

  Siktar du på typ det ”tjänande ledarskapet” som modell?

 • Anonym

  Det är tur att Gud har en mer nådefull inställning än vad du har..

 • Tomas

  Som före detta Karismamedlem får jag nog instämma i Emanuels kommentar om Karisma. Det var inte ekonomin som fällde Karisma. Utan bristerna hos ledarskapet och den framgångskultur som vi i församlingen hade format. Ekonomin var bara ett symptom. Sedan om det förts vidare till Hillsong kan jag inte uttala mig om.

 • Nils

  Nåd har de flesta kyrkbänksnötare erfarit.

  Bibelordet ”Inte många av er bör uppträda som lärare, ty i skolen få en desto hårdare dom” är ett bibelord som verkligen inte visat sig speciellt aktuellt numera.

  Nåden står Gud för när man vill tjäna honom, men att supporterskaran tvingar fram egna nådesmattor att beträda befrämjar knappast Gudsfruktan & Gudsrikets utbredande.

 • wildwest

  Jag måste t ex ärligt tillstå att jag aldrig skulle kunna vara med i en församling som leds eller står under inflytande av fd pastorer från Karisma Center. Det må vara småaktigt men jag undrar hur en viss karenstid kan ändra på personers grundinställningar? Det är lite naivt att tro. Jag var inte med i Karisma själv men hade många vänner därifrån, en del har totalt tappat tron, en del har mycket svårt att komma igen. Det denna ledarkultur gjorde var alltså förödande, som ett rytande lejon bland fårahjorden.

  Däremot tror jag på nåd, att dessa pastorer och ledare kan förlåtas och få en nystart – men inte som pastorer! Den vägen är nu stängd. Så är det ju även för människor i det sekulära samhället. En politikergrupp som kör sin kommun i konkurs lär ju aldrig mer få vara i ansvarsställning i en kommun framöver.

  Därmed är Hillsong blockerad för mej. Förtroende saknas.

 • wildwest

  För övrigt – om vi förr hade trossystemssegregerade kyrkor (baptister, lutheraner etc) så har vi idag generationssegregerade kyrkor. Det känns också bara som ett stickspår! Och inte så lite egoistiskt – vi vill göra som vi vill och vad andra generationer må ha för synpunkter struntar vi i. Även om den inställningen är den dominerande över hela västvärlden är jag ändå mycket skeptisk till om detta verkligen är lösningen.

 • Christian

  Håller med wildwest att man ej har förtroende för ledarskapet från f d karismacenter och inte heller kan gå med i eller rekommendera en församling där de dyker upp som ledare igen.

 • Anonym

  Min inställning är att Gud måste få avgöra om han vill använda en ledare som har misslyckats.
  Att Mose hade mördat en människa diskvalificerade inte honom som ledare.
  Vi vet aldrig Guds syften, en ledare som har varit i en felaktig kultur kan få lärdomar och perspektiv som andra inte har.
  Frågan är om man har gjort upp med det som varit.
  Det kan jag inte svara på om Karisma-ledarna har gjort.
  Att jämföra med hur vi i samhället ser på ledare tycker jag inte är rättvist. Gud har ett annat perspektiv.
  Jag sörjer för dem som blev sårade, tappade tron och förtroendet.
  Men Gud vill upprätta dem och även ledarna.

 • wildwest

  Jo, det är snällt o vänligt att tänka så. Jag tror Gud kan upprätta pastorerna från Karisma försåvitt dom bett om förlåtelse. Jag har inga problem att kalla dem kristna bröder. Men – det är skillnad på det och att vara en ledare, en herde, generalen som anför församlingen mot ondskan. Då krävs 100% förtroende. Det kan man aldrig få om man lyckats med något i Skandinavien fullständigt unikt – att genom maktmissbruk, manipulation och sjukt egenintresse ordna så att en stor karismatisk frikyrkoförsamling går i konkurs, splittras och dör.

  Titta på Mose karenstid! Den var minst 40 år! Och den var brutal. Han fick fly från sitt land. Degraderades från prins till fåraherde, från Nildalens grönska till öknens hetta. Det tog lång tid innan Gud talade till honom genom den brinnande busken. Det är inte i närheten av vad någon Karismapastor gått igenom, långt, långt därifrån. M a o är det stor skillnad på trovärdigheten jämfört med Mose förödmjukelse.

 • Tom

  Talar nu inte Bibeln om att förkunnarna skall bedömas lite hårdare

 • Sward

  vänner,
  I Elimkyrkan har vi dock ett utmärkt samarbete med Hillsong och vi har stor respekt för hur man för unga människor till tro på Jesus. Det finns ett antal Stockholmsförsamlingar som jag är betydligt mer bekymrad över än Hillsong, framförallt de församlingar som går bakåt, minskar, inte ser nya människor komma och med en stigande medelålder. Jag kan ge en lista över sådana församlingar.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • http://www.trolleritider.se Samuel Varg Thunberg

  Jag vet inte exakt vad jag siktar på… Men jag tror inte på ”ett starkt karismatiskt och apostoliskt ledarskap” iaf…

 • Björn

  På tal om församlingar som växer så gör väl Södermalmskyrkan det också(och har gjort det ett antal år, som jag förstått det) !?
  Södermalmskyrkan jobbar väl med G12, vilket är en annan fråga som skulle vara intressant att höra din åsikt/syn på Stefan.
  /Björn

 • Bo Westin

  En sak som vi kan lära av misslyckandet med Karisma är att det är viktigt att ledningen består av olika personer som kompletterar varandra. Det behövs folk med fötterna på jorden, kritiskt lagda personer såväl som progressiva entreprenörer och evangelister, alltså människor som kompletterar varandra. Det har man lärt sig inom företagsvärlden. Församlingar där tro och pregressivitet är ledorden kan tappa kontrollen snabbt. Något liknande hände församlingen Arken i Kungsängen nordväst om Stockholm någon gång i slutet på 80-talet. Stora trosvisioner och pengauppoffringar från medlemmarna som försvann när inte projekten visade sig ha bärighet. Många blev besvikna och lämnade. Skilllnaden mellan tro och massugetion kan vara hårfin.

  ”Abusus non tollit usum” – Missbruket upphäver inte det rätta bruket

 • Anonym

  Det där är en ganska hård attityd. Jag håller med Emanuel om att det behövs en tid för någon att komma tillbaks om man fallit eller om något annat hänt.

  Min fru och jag var med i Karisma i starten men flyttade till Norrbotten efter 2 år. Det som hände under den tid vi var med tycker jag mest var positivt. Man hade höga förväntningar och visioner och människor kom till tro på Jesus.

  Nu är den tiden förbi och vi vet hur det gick för församlingen. Jag tror att Gud är full utav nåd och Han säger att gåvorna och kallelserna Han ger tar Han inte tillbaks. Därför kan vi inte klanka ner på Andreas eller Sven ifall de går vidare i sitt liv och försöker följa Guds kallelse i sitt liv.

  Jag tycker att vi ska vara glad att människor i Stockholm blir frälst. Om du som inte ”talar engelska” som någon sade här, inte känner dig hemma i Hillsong, var kvar i din egen församling. Låt Andreas följa den vision som Gud har gett honom. Jag tror också som Stefan Svärd skrev att Andreas har många mentorer och starka Guds män och kvinnor i Hillsong som hjälper honom och kan korrigera och uppmuntra.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=624939288 Gabriel Lindh

  Jag ska inte lägga mig i Karisma-debatten då jag är från Göteborg men någon lyfte fram ett problem som råder överlag: Generationsorienterade församlingar.
  Hillsong och många andra frikyrkor består av ungdomar till ungefär 95%, är detta, utifrån Skriften, ett sunt sätt att ha det på i en församling? Motsatsen är inte bättre men det är en brist i en församling att ingen över 35 står ut med att vistas i lokalen.
  En god, sund och potentiellt växande församling/kyrka måste ha alla åldrar, alltid.

 • wildwest

  Absolut, Stefan, är det bättre att nåt händer än inget alls. Först och främst tycker jag så och hållre med Dej.

  Men alla dessa nya specialnischade församlingar känns som ad hoc-lösningar. Det funkar en tid. Om en församling är inriktad på 13-25åringar: vad händer den dag när man blivit 26? Vad händer om jag träffar människor, leder dem till kristen tro, och ska rekommendera en kyrka? Nej, Hillsong går inte, där måste man gilla hög musik på engelska, finns inga vänner för 50+. Nej, den kyrkan går inte, där är det jeansförbud och ingen musik yngre än 1960 spelas. Det är väl inte en Guds församling! Det är ett plottrigt universum av – om man ska vara krass – egenintressen som vill göra exakt som man vill utan att ta hänsyn till någon annan.

  I andra sammanhang slås samfund med hundraåriga traditioner ihop, mer eller mindre tvångsmässigt, men i nyskapande sammanhang frossar vi i splittring.

 • Christian

  Nu syftade jag inte främst på Hillsong med min förra kommentar. Vet inte hur inblandad Nielsen var i Karismas förehavanden. Var han inte mer ungdomspastor el dyl utan egentligt inflytande på ledningen av församlingen?

 • Anton34

  Men om de (Sven) är omgift, är det då tillrådigt, med bibeln i hand, att tycka att det är o.k?

 • Anton34

  Ja, och alla åsikter och hudfärger.

 • Anonym

  Jag tror inte att du och jag kan komma och bestämma vare sig Sven ska få vara pastor eller inte pga saker som hänt i hans liv.

  Du, jag och Sven tillika med alla de andra kristna ska en dag stå framför Kristus och göra räkenskap för vad vi gjort med vårt liv (2Kor 5:10). Gud kommer inte där att fråga oss om hur våra bröder och systrar i Kristus ska ha levt sina liv utan vi kommer att få stå tlll svars om hur trofast vi har varit till vår kallelse.

 • alertsweden

  The False Gospel Of Hillsong (Part 1) – Houston We Have A Problem
  http://onceuponacross.blogspot.com/2010/01/false-gospel-of-hillsong-part-1-houston.html

  Brian Houston of Hillsong praises Pope and Papacy
  http://www.christian-faith.com/forjesus/brian-houston-of-hillsong-praises-pope-and-papacy