Krönika i Världen Idag om folkmoral

Nu åker jag iväg ett drygt dygn med Elimkyrkans suppervassa pastorsteam. Vi har hyrt in oss hos Frälsningsarméns kursgård i Ågesta i södra Stockholm.

Idag har jag en krönika införd i Världen idag om politikens gränser, och hur de grundläggande värderingarna styr ett samhälle. Tar fyra exempel, marknadseknomin är helt beroende av förtroende och tillit, att vi litar på varandra. Ekonomiska politiken och Anders Borg funkar inte utan grundläggande folkmoral. Hjälpsamhet och generositet är en avgörande värdering för hur vi behandlar våra äldre, och hur integrationspolitiken funkar. Det är en folkmoralisk fråga om alkohol- och drogmissbruk, politiken kan bara marginellt påverka. Och till sist lyfter jag fram sexualmoralen som en viktig värdering. Där har politiken helt abdikerat och man tycker tydligen att RFSU, RFSL och Hollywood ska vara folkfostrarna i sexualetiska frågor. Och kyrkan ska vara tyst, för vi ska ju inte syssla med underlivsfrågor, har en del fått för sig.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • wildwest

  För att provocera: Nedskärningarna på den sociala sidan i statsbudgetarna har varit stora sista tiden och kommer accelerera framöver, det finns ingen stat som klarar av att betala allt som vi har varit vana vid i framtiden. Dessa kostnader har orsakats av ett överutnyttjande av medborgarna, av fusk och tricksande. Den icke-kristna livsstilen kostar oss hundratals miljarder genom att det allmänna får ta hand om allt som man som enskild och familj borde klara själv. Inte minst har RFSU o RFSL gjort oss en enorm björntjänst, de är nog några av de dyraste organisationerna som existerat med sitt budskap, direkt och indirekt, om familjeupplösning.

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallström

  Du antyder på slutet av krönikan att ett politiskt parti kan bana väg för ett nytänkande i folkmoraliska frågor. Troligen är vi många som då tänker på Kristdemokraterna (Kd). Förändringen skulle innebära att partiet återvänder till sina rötter. Jag är kristdemokrat men är inte optimistisk om en sådan nyorientering.

 • Anna-Karin

  wildwest, gamle vän: Har nu läst det du skrivit flera varv och fattar inte mycket. Klart att det kan vara min intelligens men det kan ju vara din inlaga också….Vad i hela friden menar du??

 • JB

  Stefan, visst påverkar sexualmoralen, vår trohet inom ett förhållande. Där tycker jag att kyrkan skulle kunna göra ett stort arbete. Men homosexfrågan får vi nog hålla utanför denna debatt, för jag kan inte så några ickereligiösa problem med homosexualitet. Må vara at folk kommer med argument att det inte är naturligt (vad menas med det, har naturen en lag och om det sker i naturen är det naturligt och OK. Kannibalism förekommer i naturen och inte är väl det OK ))Men mana på oss hetro att hålla våra äktenskap. Hjälp de par som behöver hjälp att hålla ihop och lär ungdomen om sexualitet, vad som är Ok och vad som inte är det. Hur de ska förhålla sig till sin egna sexualitet osv Jag är klart osäker på var den gränsen går ur ett bibliskt perspektiv i allt mellan hur långt ett förälskat par kan gå utan att synda och vad som är Ok inom onani.

  Lycka till

 • wildwest

  Hej Du, Anna-Karin: Nä, det var kanske inte mitt mest stringenta inlägg någonsin… Jag tänkte så här. RFSU har propagerat för ett friare sexliv länge. Att det ska bli mindre tabubelagt. Det kan jag i vissa fall hålla med om, Bibeln är ju förfärligt frispråkig jämfört med den frikyrkokultur jag växte upp i.

  Men med dessa organisationers hjälp har man också framhävt friheten att ha sexuella relationer var helst det passar, det skapar oönskade barn, som skapar oönskade aborter, det skapar könssjukdomar – som ju knappast skulle uppkomma om man hade en enda sexpartner. Allt detta kräver sociala statsbudgetar eftersom vi inte kan lämna människor vind och våg att svälta ihjäl.

  Propagandan har i många fall fört till att frestelser inom äktenskap snart blir till synd med skilsmässa som följd (”men traggla inte med den där gamla tanten om det inte funkar, skilj dej, skaffa en ny, människan är inte till för att ha en enda partner under livet”). Illusionen om en lätt väg ur relationsproblem är allmänt accepterad. Hurra. Det drabbar alltid barnen, det drabbar ofta kvinnorna. Här behövs statliga insatser för att dämpa effekterna, skatter jag betalar.

  RFSL propagerar för samkönade relationer som inte bidrar till dom enorma demografiska problem som ligger framför oss. Till och med helt sekulariserade samhällsdebattörer anser att ingen stat i västvärlden borde uppmana till annat än sund fertilitet som fostrar en samhällsbärande nästa generation.

 • Rolf Ahlqvist

  Hej! Nedanstående kanske berör dina ord ”om politikens gränser, och hur de grundläggande värderingarna styr ett samhälle.”

  Några nya tankar blixtrade fram hos mig när en äldre tant med trehjulig stödcykel gick förbi utanför mitt fönster. Tänkte, att hon även varit ung en gång. Och jag insåg att det existentiella skeendet, till en del är styrt av den heliga Anden. Och är därmed något annat det politiska-ekonomiska skeendet, det som främst äldre, fattiga, barn, kvinnor, arbetslösa, förtryckta, och sjuka ofta lider under. Alltmedan det existentiella skeendet går i Jesu evangeliska riktning, med mål Guds rike och paradiset. Och motsatsen gäller tydligen för det politiskt-ekonomiska skeendet, eller?. Tiotusenkronorsfrågan blir då, vart är det senare skeendet på väg, och finns möjlighet till samverkan mellan de olika skeendena?

 • Bo Westin

  Ja, hur ska vi kunna bibringa svenska folket en moralisk och etisk medvetenhet och nödvändig själsstyrka för att kunna fatta positiva och medvetna moraliska ställningstaganden. (Moral är hur vi faktiskt lever och etik är teorin kring moral (moralfilosofi) för att säga det enkelt.) Vi kan tala om en speciell kristen etik som i princip är grundad på de tio budorden. Man talar ibland om en ”naturlig” moral och etik nära förknippad med naturrätten och den sekulära humanismen, som befrämjar möjligheten till fortsatt mänsklig samlevnad.
  Men har staten möjlighet att påverka de allmänna värderingarna eller är det andra aktörer som ska ta hand om detta? Här håller jag inte riktigt med Stefan. Genom att staten stiftar lagar och för en politik som underförstått säger att vissa saker är moraliskt förkastliga och andra därmed är positiva så påverkar staten den allmänna moraliska uppfattningen. Man brukar säga att lagstiftningen har en normativ inverkan. Och etiken måste åtföljas av konsekvent handling annars kommer både etiken och moralen att förflackas ännu mer. (Barn gör som vi gör, inte som vi säger). Därför är även regeringens socialförsäkringspolitik (asylpolitik, integrationspolitik mm) i allra högsta grad viktig, eftersom den ger signaler till medborgarna om vad som konstituerar människovärdet. Och vi människor tenderar att bedöma varandra i enlighet med dessa signaler.
  Enligt klassisk kristendom är det goda och det onda är kopplat till existensen av en god Gud och en ond andlig verklighet i strid med varandra. Om vårt samhälle ska kunna få de nödvändiga redskapen, den nödvändiga upplysningen och moraliska styrka för att kunna leva efter den kristna etiken behöver vårt land upplysas av den Guds andes ljus och befrias från Satans fästen genom den helige andes kraft. Men ska vi tro på det profetiska ordet måste vi också inse att ondskan och omoralen kommer att växa till. Världen som helhet kommer att gå i riktning mot allt det som står emot Guds bud och vilja. Men mitt i mörkret kan de kristna vara ljus och salt och i liv och lära visa på en moral som är mer än ord och som håller att leva efter. En värld fylld med sanning och rättfärdighet kommer vi inte att få se förrän denna världens furste blivit utbytt.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  wildwest
  Jag tror att du har kommit på något viktigt. Men skulden ska läggas på RFSU. Utlevd homosexualitet producerar som bekant vare sig aborter eller föräldralösa barn, utan RFSL-medlemmarna är nog nettobetalare till samhällets kostnader för RFSU:s framfart. Sett i ett större sammanhang är båda organisationerna pjäser i kampen för att skilja sexualiteten från fortplantningen. Ideologin att det senare inte är en följd av det förra driver upp aborttalen. I ett sexliberalt välfärdssamhälle borde ”oplanerade” barn varken vara något skuldbelagt eller en ekonomisk belastning.

  Men G. Hägglund, som nu hyllas som abortparadisets frälsare av RFSU och Vårdförbundets ordf.Anna-Karin Eklund,pekar finger åt de oplanerat gravida kvinnorna ”Du har slarvat med pilltret och kommer att ligga samhället till last om du föder detta barn.” Och Alf Svensson har ju bytt fot (sedan samkönade fick adoptionsrätt) och påstår att det inte är en mänsklig rättighete att ha barn. I kd-Sverige har barn rätt till sina biologiska föräldrar, men föräldrar har inte rätt till sina biologiska barn. Kd har alltså letat fram det sämsta ur sossarna politiska soprum, att föräldrar inte har rätt till sina barn utan att barnen ska ”socialiseras”. Och det är ju i de skumma trakterna som RFSU förför minderåriga med sin fri sexpropaganda. bakom ryggen på föräldrarna.

  Man kan inte anklaga vanligt folk för omoral utan att först nämna den mycket värre omoralen i Kd, som lurar abortmotståndare att rrösta på dem genom att ”problematisera” abortfrågan för galleriet. Men det är klart att det kostar samhället mycket pengar när man skiljer sexualiteten från fortplantningen och familjebildningen. Men man kan alltså inte anklaga vanligt folk för detta, och låtsas att samhället inte har något ekonomiskt ansvar för de barn som avlas, och använda aborträtten som något slags moralisk skyldighet för att inte ligga samhället till last.

  Faktum är ju att fega kristdemokrater i kommunfullmäktige i åtskilliga kommuner bifaller motioner, som RFSU har ”planterat” hos fram för allt vänsterpartiet om att RFSU ska få bedriva propaganda för avancerat sex bland skolelever som inte ens har fyllt 15 år. Sverige har rekord i aborter på kvinnor under 20 år, exempelvis dubbelt så många i förhållandet till folkmängden som det mycket sexliberala Holland.

  Den undermedvetna barnönskan som ligger bakom många tonårsgraviditeter är varken utslag av omoral eller ekonomisk ansvarslöshet, utan helt naturligt.Synnerligen onaturlig är däremot den stigande genomsnittsåldern hos förstföderskor. Men rådet till unga människor borde ju vara att vänta med sexdebuten till äktenskapet, men att gifta sig tidigare än den nuvarande genomsnittliga giftasåldern. Rådet bör också vara att försöka hålla sig till samma hela livet, men inte ska det betyda att ungdomarna ska vänta med sexdebuten till 30-årsåldern!

  Alltså är det giftasåldern som ska ner, så att sexdebuten kan ske i äktenskapet. Men ungdomarna / de unga vuxna, som gifter sig, har sex och får barn, ska naturligtvis också känna en moralisk förpliktelse att ta hand om varandra och de barn som avlas. Men detta ställer också krav på samhället, på utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och socialpolitiken. När man sopar en trappa börjar man uppifrån och inte nerifrån. Börja med Riksdagen. Låt ledamöterna höra fler moralpredikningar! Nu har de fått höra en predikan om de redan föddas lika människovärde. Det är bra! Men nu behövs också en predikan om de oföddas människovärde. Undrar vilken partigrupp som skulle rusa ut under en sådan predikan?

 • Rolf Ahlqvist

  Det jag försökte visa på i min tidigare kommentar ovan, var, att två grundläggande värderingar borde styra jämställt olika, i våra samhällen. Nämligen dels det lagstyrande, brott-& straffkontrollerande och rättvisesträvande, samt kunskapssökande välståndssamhället, och dels värderingen av att ett existentiellt, evangeliskt skeende styrt av den helige Ande, där i centrum. Vi har ju räddats från Guds lagiska straff och dom, genom Jesu försoning, död och uppståndelse. Varvid förvisningen ur paradiset och bortvändheten från Gud sonas, om vi sinnesändrar oss och tror på Jesu liv och försoningsgärning på korset. Det som gett oss tro på, såväl hans närvaro i nuet som på hans återkomst vid tidens slut och nya början.

  Om vi troende bättre tydliggör en andlig värld med möjlig återkomst till det återvunna paradiset, kompletterande alltför ensidigt materiellt och kulturradikalt samhälle, som
  inte direkt är vänt mot paradiset, kommer nuvarande tysta hukande i det sekulära samhället att upphöra. Så tror jag. För det finns ingen anledning, att hålla inne med denna nya evangeliska jämställdhet, nu i 2000-talets andra decennium.

 • M

  Lars Flemström:
  Håller med dej om mycket, men en missupfattning tror jag du har när du refererar till Alf Svenssons tal om att det ”inte är en mänsklig rättighet att ha barn”.

  Givetvis är det han menar inte att samhället på sossevänsterviset ska kunna ”ta”, eller ”äga” barnen, utan att det inte är en automatisk rätt för vem som helst att FÅ barn.Dvs ”de som naturligt genom sin avvikande sexuella läggning, inte kan få barn, ska inte heller självklart tillåtas adoptera barn”.
  Att heterosar som vill men inte kunna få barn får adoptera används ju ofta av fri-/avvikande-sexlobbyn som skäl att det ska vara lika ok att adoptera för homsexuella/lesbiska, som för andra.

  Men det är ju en sak att vara man och kvinna, som har någon fysisk defekt vilken gör dem ofruktsamma som par,att adoptera och därmed kunna ge barnet så nära en ”vanlig” uppväxt och normativ fostran som möjligt, och en helt annan sak att ínte ens om man är frisk kunna få barn som par (ett homo eller ett lesbiskt par).
  Ett sådant par kan ju inte ge barnet en mor och en far, därmed borde de ”kvalas ut” från adoptionsrätten.

  Detta är vad Alf Svensson har ordat om.

 • Rolf Ahlqvist

  Hej! Här en senkommen kommentar till din krönika införd i Världen idag 25.10 om politikens gränser, och hur de grundläggande värderingarna styr ett samhälle.
  —–
  Inför den omänskliga utvisning som de skriver om i Dagen 11.11. måste vi inte till att börja med önska att värderingskrocken mellan Migrationsverkets så svensktypiskt förståndiga rigiditet beträffande tvångsutvisningen av irakier, och Europadomstolens mer typisk förnuftiga syn på mänskliga rättigheter skall lösas omgående. I ett Sverige som nu allt tydligare splittras mellan ”Inferno och Paradiso” på alla möjliga sätt, kanske även makt- och mediaeliten börjar förstå denna splittring. Detta trots det andliga och religiösa vacuum som de visade i det enbart materialistiska, mammonvalet nyligen.

  Som gräsrotskristen önskar jag nu att alla kristna och fredliga muslimska irakier som vill det, kunde få komma till Paradiso-Sweden. Men i det längre historiska perspektivet med dess slutliga splittring vid tidens slut och nya början, bör även sekulära irakier som vill detta, och som i sin karaktär mer känner för kamp, arbete och mammon, eller för en högre rättvisa, kunna komma till Inferno-Sweden. Dock växling och samverkan mellan dessa ytterligheter kan nog ske, enligt Jacques Derridas tes om tillvaron som ett fält för samspel mellan skillnader.