Reflektioner efter åtta år som samfundsordförande – del 3

Har försökt att börja skriva ned lite reflektioner och minnesanteckningar efter åtta år som samfundsordförande. Jag har hittills skrivit två inlägg, det första lade jag ut här på bloggen 26 maj där jag ger lite bakgrund och översikt, det andra kom den 12 juni. I det andra inlägget gav jag lite glimtar av hur jag som EFK-ordförande jobbade med mediekontakter och bland annat lyfte in EFK i  flera centrala ekonomiska debatter i Sverige, bl.a. om Skandiaaffären och om svartjobb och ekonomisk moral.

I uppdraget som ordförande för EFK ingår att jobba specifikt med några olika saker. Att på styrelsenivå administrera och styra den befintliga verksamheten och se till att den går runt ekonomiskt är en basuppgift. Det har varit tungt under dessa år och under mina år som ordförande har vi tvingats att formulera och genomföra fyra besparingspaket. Ett annat uppdrag är ekumenik, och olika former av samarbete med andra kristna organisationer. Det har varit spännande att få lära känna så många nyckelpersoner i svensk kristenhet. Eftersom jag fortfarande har uppdrag inom ekumeniken, ordförande i Claphaminstitutet, styrelseledamot i Svenska Evangeliska Alliansen, samt uppdrag inom arbetsgrupper inom Sveriges Kristna Råd och Svenska missionsrådet, så fortsätter jag att odla dessa kontakter.

Ett tredje uppdrag jag har haft kopplat till ordförandeuppdraget, med EFK-styrelsens fulla stöd, det är att mer aktivt utveckla EFK:s Stockholmskontakter, framförallt med media och politiker. Jag har haft aktiv kontakt med både riksdag och regering, och media på riksnivå under min period som EFK-ordförande. På den punkten tycker jag att min viktigaste insats har varit, att EFK blir en viktig aktör på riksnivå, inte bara i den smala kyrkliga sfären. Mina insatser i dessa frågor tycker jag har mötts med respekt i svensk kristenhet. Även tidningen Sändaren har på ledarplats uttryckt stor uppskattning för mina insatser när det gäller opinionsbildning och mediekontakter. Har mött uppskattande ord även från Svenska Kyrkans ledning för mina insatser när det gäller skrivande och mediekontakter. Så det har varit roligt.

En fjärde uppgift för mig som samfundsordförande har varit att odla församlingskontakter. Jag har besökt och predikat i ett stort antal EFK-församlingar, jag har dock begränsat mig till att bara besöka dem som aktivt bjudit in mig, vi har inte organiserat några besöksturnéer för mig, det har man svårt att hinna med i uppdrag av deltids-idell karaktär.

Den punkt där jag tycker att jag misslyckats i mitt uppdrag handlar om vår egen inre utveckling. Jag har ju mina rötter i församlingsplanteringsrörelsen och i EFK:s Stockholmsarbete, som har varit det i särklass mest expansiva inom EFK de senaste 20 åren. Och församlingsplanteringsarbetet har varit det arbete där EFK allra mest har stuckit ut hakan, det är genom progressivt arbete med att grunda nya församlingar som vi har vuxit, annars hade vi visat samma stagnerande trend som övriga samfund. Jag tycker inte alls att jag har klarat av att i rollen som styrelseordförande, förmedla den dynamik och framåtanda, som har präglat EFK:s församlingsplanteringsarbete och vårt Stockholmsarbete under 20 år. Det ser jag som ett stort misslyckande. Jag återkommer till detta i ett senare inlägg. Jag hoppas att jag ska kunna göra mer i dessa frågor i uppdraget som Elimpastor.

Evangeliska Frikyrkans arbete i Stockholm är ett av de mest dynamiska som har hänt i svensk kristenhet, i modern tid, enligt min mening, det framgår ju inte tydligt av statistiken, eftersom det handlar om ett 15-tal församlingar. Men vi har i stora drag femdubblat antalet aktiva medlemmar i EFK-församlingar i Stockholm under en 20-årsperiod. Det är en kombination av tillväxt i gamla församlingar kombinerat med ett antal nya församlingsplanteringar.

Men i detta inlägg skriver jag lite mer om hur jag som EFK-ordförande har jobbat med mediekontakter, det har ju också varit den punkt där jag har varit mest kontroversiellt internt, samtidigt som det är den punkt där jag har fått mest lovord och uppskattning utanför EFK.

En av mina mest uppmärksammade medieinsatser under åren som ordförande för EFK, var försvaret av pingstpastor Åke Green i samband med hovrättsrättegången. Green hade ju dömts till en månads fängelse av tingsrätten för sin predikan om homosexualitet. Frågan var inte enkel att hantera för svenska kristenheten. Mer liberala samfund hade sin hållning ganska klar, bara kritik mot Åke Green.

För pingstvänner och evangelikaler var frågan inte så enkel. Åke Greens predikan byggde på Bibelns ord i Romarbrevet 1, ett fullständigt avståndstagande mot Green medförde rent logiskt också ett avståndstagande mot vad Paulus skriver i Romarbrevet 1. Samtidigt tyckte jag som evangelikal att Green uttryckte sig minst sagt klumpigt. Lever man i ett gayliberalt samhälle som Sverige, måste man i varje fall, predika över Romarbrevet 1, utifrån hela kontexten, ett avsnitt i Bibeln som mynnar ut i att ”alla har syndat och saknar Guds härlighet”. Men Green var pastor i en liten pingstförsamling på Öland, hörde till den äldre generationen, och jag kunde ha förståelse för att han inte anammat mina synpunkter från mitt Stockholmsperspektiv.

Men att sätta en pingstpastor i fängelse för en predikan över Romarbrevet 1 var horribelt, och en världssensation. Och yttrandefrihetsexperterna och medieproffsen var överens, det var orimligt med fängelse.

Någon vecka före hovrättsrättegången tog jag kontakt med Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Jag hade skrivit ned en text där jag försvarade Green. Jag hävdade att den kritiska synen på homosexualitet präglade alla världsreligionerna, inklusive Dalai Lama och buddhismen i dess olika varianter. Så även om man kan ha synpunkter på Greens formuleringskonst så bör man rimligtvis bura in oss allihop – alla religionsföreträdare, det var den ironiska och humoristiska tesen i artikeln. En katolik delar Greens grundsyn. För ortodoxa kyrkorna är det självklart, liksom den internationella pingströrelsen. För mig som karismatisk-evangelikal kristen är Romarbrevet kapitel 1 Guds ord, och riktningsgivande för hur jag ska se på frågan.

Både Svenska Dagbladet och Aftonbladet tyckte min artikel var lysande. Jag gjorde dock misstaget att kontakta två tidningar, och båda ville ha artikeln. Jag gav klartecken att SVD fick publicera artikeln samma dag som när hovrättsrättegången mot Green skulle börja. Då råkade jag ut för telefonterror från Aftonbladets sida. De mailade, och ringde ett stort antal gånger under ett dygn för att försöka övertyga mig om att de skulle få publicera artikeln istället för Svenska Dagbladet. Det var en festlig situation när två rikstidningar var i slagsmål om en tidningsartikel från EFK:s ordförande. Jag undrar hur många gånger det har inträffat tidigare.

Hur som helst, Svenska Dagbladet publicerade artikeln samma morgon som hovrättsrättegången startade. Min artikel blev nog det utspel från svenska kristenheten som mest påverkade rättegången, för Greens försvarsadvokat läste upp min artikel i rätten samma dag.

Jag blev både hyllad och sågad för artikeln. Både inom EFK och inom svenska samhället i stort. En redaktör på TV 4 ringde mig samma dag och tyckte artikeln var helt lysande, och jag blev inbjuden till TV 4 nästa morgon för en morgonsoffa. För en debatt med RFSL:s ordförande Sören Juvas, det var dock inte så roligt, han var på dåligt morgonhumör. Sveriges Radio hörde av sig och det blev också en radiodebatt samma dag. Jonas Gardell blev rasande och fick en helsida i SVD för att spy galla över alla som problematiserade homosexualiteten, SVD gav mig dock slutrepliken där jag nöp tillbaka mot Gardell. Replikväxlingen mellan mig och Gardell var ett av det mest lästa i SVD det året. Senare har ju jag och Gardell fått en bra kontakt, och han krävde av Sveriges Television att jag skulle få vara med i hans åtta program om Jesus. Att vara tydlig i sin ståndpunkt stänger uppenbarligen inte kontakterna med gayrörelsen, utan tycks ha motsatt effekt. Jag är den enda EFK-aren som också har blivit inbjuden att medverka i en debatt på Pridefestivalen, vilket jag gjorde för cirka 5 år sedan.

Att en pastor ska åka i fängelse – det är en unik religionsfrihetsfråga. Här måste vi kristna visa solidaritet med varandra. Jag fick ett aktivt stöd av en hel del inom EFK för att jag gav mig in i debatten. Bland annat en lärare på Örebro missionsskola mailade mig samma dag och uttryckte uppskattning över artikeln.

Men alla i EFK var inte glada. Pastorn i vår största församling, Saron i Göteborg, Joakim Hagerius, blev så upprörd över min artikel i Svenska Dagbladet så att han skrev i tidningen Dagen och kritiserade artikeln. Jag jobbade med både humor och ironi i artikeln, vilket uppskattades av sekulära media, men Göteborgsfronten i EFK uppfattade uppenbarligen inte detta.

Tystnaden och den överdrivna kritiken mot Green från kristet håll var märklig. Det var ju inte  vi kristna som lyfte fram frågan, det var helt och hållet RFSL:s initiativ i samspel med media. Att anklaga oss att vi bara vill lyfta fram homosexfrågan är ju helt fel, det var helt andra krafter som lyfte fram frågan, annars hade ingen brytt sig om Greens predikan. Hade Green hamnat i fängelse hade det blivit en världsnyhet. Och världens kristenhet hade frågat vad den kristna ledarna hade gjort för att försvara Green.

Och min erfarenhet var att om man rakryggat och konsekvent försvarade Green så blev man respekterad för detta i sekulära media.

Jag hade också svårt med den andra falangen i svensk kristenhet som bara gjorde Green till hjälte, och som inte på något sätt problematiserade hans predikan. Jag fick också utstå ganska kraftig kritik från det hållet för att jag inte tillräckligt tydligt försvarade Green. Jag hamnade i en mellanposition, kritik både från Hagerius på ena kanten och Livets ord på andra kanten. Men alternativet är att vara tyst och undvika alla känsliga frågor. Då blir det aldrig någon som kritiserar en.

Kan någon bloggläsare hjälpa mig att hitta länkar till de artiklar jag nämner i detta inlägg? Jag har semester, och har ingen lust att hålla på att leta efter det.

 

 • Erik
 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  TAck ERik,
  hälsar
  STEfan Swärd

 • http://larjungabloggen.wordpress.com/ Henrik Steen

  Intressant reflektion över din tid som ordförande. Tycker fortsättningsvis din transparens och ärlighet är befriande, både där du upplever dig ha lyckats och misslyckats.

  Det enda jag skulle önska är att du inte ville underblåsa vissa polariserande stämningar genom att skriva om ”Göteborgsfronten i EFK”. Visst finns det olika perspektiv och olika åsikter inom EFK, liksom i alla andra gemenskaper som består av människor, men jag tror inte motsättningarna är så vansinnigt stora inom EFK.

  Allt gott!

 • http://teologiskafunderingar.wordpress.com Kalle

  Det här är bland det mest intressanta du skriver! Fortsätt gärna, och ha en trevlig semester!

 • Ulf Stenlund

  Så här ordentligt ”postGreen” undrar jag, varför så ensidigt lyfta fram kritiken mot homosexualitet i Greens predikan? Eftersom jag lyssnade på rättegången via radio vill jag påminna att Green predikade mot all synd. Homosexuella snedsteg nämndes bara som en av många synder. Dessutom anser jag att Greens predikan inte alls var så tokig som många ”ledande bröder” ville gör den till. Lite salt i förruttnelsen är inte så dumt.

 • Mikael

  Hej Ulf Stenlund!
  Intressant kommentar:
  Vad säger du om jag skriver så här?
  ”Okunniga predikanter som väljer ut bibelverser för att predika vad de själv önskar, är en cansersvulst för samhället, en black om foten för kyrkan och bryter ner Jesus aktoritet i allas liv till en konstig egen fix idé.

  Utan Jesu förkunnelse blir bibeln likt en träsko att göra sabotage med.
  När vi lämnar Jesus utanför Apostlarnas brev och övriga böcker i bibel,
  och väljer den kontext vi själv önskar skapar vi massflykt i från kyrkan.”

  Så allvarligt ser jag på Åke Greens agerande.

  Stefan Swärd varför ses vi som ser att Jesu ord används för något annat felaktigt,
  som liberala i vår tro, när jag anser att det borde vara Åke Green som väljer att frångå riktig kyrklig inriktning! Och var ifrån har man fått tillåtelse att bryta ut ord och skapa den kontext som man själv önskar?

  /Mikael

 • Ulf Stenlund

  #6 Mikael
  Har du verligen lyssnat till Greens Borgholmspredikan? Enligt vad jag minns fanns det en klar Jesuscentrering i den. Förlåtelseperspektivet var väldigt tydligt. Min uppfattning är att du snarare skriver om Gardell än Green i din lilla travestering.

  Det är liberalteologerna som byter ut orden inte de bibeltrogna. Det är liksom definitionen av bokstavstro att inte göra det du tillviter Green att ha gjort.

 • Christer Ruderstam

  Tack Stefan1 Vi behöver kristna röster som hörs i mediabruset. Jag är EFKare och tycker det var välbalanserat.
  Christer

 • Mikael

  #7 Ulf Stenlund

  Jag har faktist inte lyssnat till hela predikan, Men jag har tagit del av hela den i skriven form!
  Och som jag har förstått lagen som skrevs på Moses tid var att för hindra sexslavar och sexuellt utnjyttjande av barn!

  Det enda tolkningen jag ser i Åke Greens predikan är ett försvar av de gällande synen på äktenskap och familj.
  En syn som varken Moses eller Jesus delar.

  Jag är inte emot kärnfamilj och den utveklingen som är nu inom de som kristna anser är anständigt.

  Men konsekvensen av hans predikan var och är förödande.

  Vi fick en diskrimineringslag som aldrig kommer att påverka för de svagaste på det sätt den var tänkt för.

  Om några år när Åke är pensionär och är i behov av det lagen var tänkt för, får han vara beredd på att hans frikännande påverkar den behandlingen han får då, såvida han inte har riktigt gott ställt.

  Skall vi hurra för detta! och skrattande ropa, den som gräver en grop för andra….?

  Paulus skrev vikten av att ha Gudomlig insikt över 240 gånger i breven till sina adepter.

  I bland tror jag att våra evangiliserande förkunnare bör göra en konsekvensbeskrivning och pröva ordet innan man förklarar sanningen, med sin hela aktoritet.

  Sen Ulf varför använder de bibeltrogna kapiteluppdelningen till att visa på att de har rätt, skulle Paulus fått reda på detta skulle han varit förtvivlad.

  Samtidigt tror jag att han var medveten om det, för om man bara orka förstå små delar av breven, kan kristendomen bli konstig!
  Och då hade nog Paulus inte behövt upprepat ord som Gnosis och Epognosis
  (Gudomlig insikt) så ofta.

  /Mikael

 • Jonny

  Intressant och ärligt! Dock undrar jag om det inte är för tidigt att använda sig av ord som misslyckanden etc. Ofta behöver man några års distans för att kunna göra en rättvis bedömning. Och i Guds rike kan man inte alltid mäta allt så snabbt.

 • Ulf Stenlund

  Bäste Mikael
  Även om min uppfattning är att Mose lag handlar om väldigt mycket om annan mänsklig samlevnad än sex är det väl bra om den förhindrade sexslavar och sexuellt utnjyttjande av barn? Vad trevligt att vi är sams om att kärnfamiljen är en viktig institution. Varifrån har du fått att denna uppfattning inte delas av Moses och Jesus?

  Tack och lov är det fortfarande fritt att predika mot all slags synd. Annat skulle verkligen vara förödande. Vad i frikännandet av Green vad gäller påståendet att han hetsat mot folkgrupp gör att hans pensionärsliv blir otryggt?

  Jag fördrar att läsa Bibeln som det står. Evangeliserande förkunnare predikar ordet för att vinna människor för himlen. Någon gnostism med sk gudomlig insikt behövs inte för att förstå sanningen. Jesus själv är vägen, sanningen och livet.

  En fråga från en ”oinvigd”, vad har kapitelindelning med någonting att göra?

 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Ha en trevlig semester.Stefan med familj .v v v v Thommy Bergenwall

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Ulf Stenlund,
  Jag håller med om att kritiken mot innehållet i Greens predikan kan tyckas vara överdriven, från vissa håll. Han säger t.ex. inte att homosexualitet är en cancersvulst på samhällskroppen, som har sagts i media ett stort antal gånger. Han säger att sexuella perversiteter är en cancersvulst, och det kan nog de flesta hålla med om, om man talar om pedofili, incest m.m. Men ämnet homosexualitet är mycket känsligt, och från mitt Stockholmsperspektiv, och erfarenhet av att jobba med kontakter med gayrörelsen och varmt troende som brottas med min homosexuella läggning, menar jag att vi måste ta upp ämnet med viss varsamhet. Tycker inte att det var så bra att just hans predikan har blivit den i särklass mest lästa och spridda under några år i Sverige. Men kritiken mot Green i sin grund – handlar om kritiken mot Pauli undervisning i Romarbrevet 1, de som totalsågar Green, de totalsågar också Paulus. Det tycker jag inte att alla kristna är medvetna om. Därför kritiserade jag Niklas Piensoho häromåret när han i en Dagenintervju uttryckte sig mycket nedsättande om Åke Green.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Mikael

  Hej Stefan!
  Nu kommer du med ett utlåtande som jag undrar om du själv kan stå för!
  Det var först någon gång på medeltiden som bibeln var uppdelad i kapitel och verser.
  Efter denna uppdelning sluta tydligen folk att läsa Rommarbrevet i helhet, För de glömmer tydligen att det förfarandet som ofta påtalades om synden förkastas med sin helhet i Rom. kap 2.

  Om det krävs att jag avstår att läsa paulibrev i helhet för att stå för den ”rätta” tolkningen på Paulus förkunnelse, så har du rätt Stefan jag kommer alltid att förkasta Paulus för jag AVSTÅR INTE ATT TRO OCH PÅ JESU FÖRKUNNELSE!

  Och bäste Ulf det faktum att en man går helt fri för att förkunna människor med sexuell avvikelse är en cancersvulst. ger synsätt på det finns människor som har mindre värde och med det blir Jesu budskap Underställt det att Paulus skriver om synd i Rom kap.1 om man struntar i att läsa kap 2 skapas en ny religon.
  Ett kontrollsamhälle som påminner lite om länder där Islam råder där har de redan moralpolis som går och kontrollerar sörgande änkor och ungdomar.

  Det som är än värre är att man har gjort en lag med inskrivna undantag,för speciella situationer (predikning) innan detta skedde kunde det vara betydande böter på att avvisa människor på diskriminerande grunder.

  Nu har nästan alla råd med att göra som de alltid gjort och de funktionshindrade som inte längre får komma in på olika ställen får ringa kompensation efter rättsprocess för det, Detta gäller även kvinnor, invandrare och andra svaga i samhället.

  Detta i ett samhälle där KD är i regeringen!

  /Mikael

 • Mikael

  Hej Ulf Stenlund!
  I en familj på Mose tid var det parförhållande som rådde i storfamilj. Brudgummen gick till sin far och frågade om det fanns lämplig gemål att gifta sig med familjen diskuterade med andra storfamiljer ordet gick runt. och till slut fick han gå till ett hus och be om flickans hand. men då var även de äldste och gav sin välsignelse för bröllopet.

  Jesus säger när hans mor och bröder försöker ”rädda deras och hans ryckte”
  Är inte de som är här min familj.

  Så visst tycker jag att detta synsätt skiljer lite från kärnfamiljen.

  Sen visst är det bra att det går att predika emot synd men glömmer man vad det står i bibeln och bryr sig bara om vad man själv vill säga är det ett stort fel!

  /Mikael

 • http://antonslaranton.bloggproffs.se Anton Fagerstedt

  Absolut underhållande läsning, tycker jag (eftersom jag är EFK-pastor). Noterar liksom Henrik Steen att du använder uttrycket ”Göteborgsfronten i EFK”. Skulle du kunna definiera vad du menar med uttrycket och vilka som inryms i denna ”front”?

 • Mikael

  Hej än en gång Ulf Stenlund!

  Gnosis är att förstå att Jesus är: VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET!

  Men det jag ser, hör, och märker är orden: Men glöm inte svaret är vid korset!

  VÄGEN det måste nog vara upp till var och en att förstå när vi följer.
  VÄGEN och inte; men det finns ett bevingat ord ”Vägen till helvetet är lagd med viljan av goda avsikter.”

  SANNINGEN: Jesus förklarar för oss i Matteus hela saningen i några få verser
  Matt: 22:37-40.

  LIVET: När vi förstår sanningen kan vi se vägen OCH LEVA LIVET!

  Och först då kan vi se korset med klar blick och börja greppa om vad Jesus har gjort för oss.

  Detta min vän har mycket med gnosis att göra men inget med Gnostiker att göra!

  /Mikael

 • Bo Westin

  Sverige befolkas av ett stort antal väldigt lättkränkta personer. Om man googlar på ”kränkning” inser man snart att det har gått överstyr. DN hade för inte så länge sedan en artikelserie om detta fenomen och gav exempel från lärarhögskolan och skolväsendet mm. En tydlig trend är att inte bara individer utan även olika intressegrupper och politiska partier medvetet använder sig av en alltmer känslomässig och förenklad retorik. Göran Skytte gav exempel på detta när han i en artikel nyligen berörde SEA:s affischkampanj ”mamma, pappa, barn” i oktober 2007.

  Kvällspressen och massmedia har ofta varit anförare av dreven. Postmoderniteten och känslofixeringen har slagit igenom med full kraft. Utvecklingen från den inte så avlägsna tid när man vårdade och inte tog för givet den nyvunna demokratin, yttrandefriheten, pressfriheten och religionsfriheten fram till vår tids pöbel och mobbmentalitet är nedslående. Jag sörjer över utvecklingen och anar att vi håller på att släppa loss den onda anden ur flaskan. Jo, Satan ska ju släppas loss står det i bibeln och ve dig du jord och de som bor där.

  Jag citerar från en annan blogg som diskuterat det utbredda kränkningssyndromet följande kommentar:

  [ I brottsbalkens 5 kap i blåa boken, 2005 års version framkommer att:
  Förtal är när jag inför andra talar illa om en person, förolämpning när jag tilltalar en person just förolämpande. För förtal gäller att den som lämnat uppgiften ska inte dömas till ansvar om han var skyldig att uttala sig eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifter i saken. En ytterligare förutsättning är emellertid att han visar att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den.
  För förolämpning (som väl ”kränkning” får räknas som) finns skrämmande nog inte denna begränsning. Uppenbarligen är det helt upp till den som känner sig förolämpad/kränkt att försöka övertyga domstolen om att det som sagts var kränkande, och där kan man ju vara hur känslig som helst antar jag.]

 • wildwest

  Eftersom Du skrev att Du inte fått något större gensvar på Dina tidigare memoardelar så lär Du ju få det nu genom att ta upp riksbusen Åke Green. Hur man på den tiden kunde såga en kristen broder längs fotknölarna är en förvåning som jag fortfarande står som en fågelholk inför, öppen mun i ordlös chock. Homosexföreträdarna tar sej idag in på nya områden hela tiden. Först sa man att allt man krävde var att få en partnerskapslag. Det kunde en död sten räkna ut att man inte skulle stanna där. Så cancersvulst är väl en ypperlig metafor på vad som händer, nånting som gräver sej vidare och förstör sund vävnad. Och hur snälla var Bibelns profeter när dom frambar Guds budskap, eller hur mysigt uttalade sej Jesus? Då är Åke Green rena söndagsskolläraren.

  Kristenheten skulle på den tiden stått upp som en man för Åke Greens demokratiska rättigheter att säja det han sade, man skulle försvarat hans åsikter rent teologiskt eftersom de vilar på klart biblisk grund. Om man tycker att han överdrev, vilket inte jag tycker, så kunde man tagit det internt person mot person. I Sverige kommer man sätta sina kristna bröder i fängelse, det är bara att vänta och se.

 • Mikael

  Hej Bo Westin!
  Jag håller meddig om mycket i det du säger, Det är ju inte Åke Greens fel att lagen buntar ihop, alla eventuellt svaga parter i en lag. Detta gör att de resursstarkaste tar platsen för de övriga företeelsen om homosexuell lobbing har tagit bort focuset på lagen till att bli ett skydd för de som värkligen behöver den. Som exempel de Krista Irakier som man chartrar plan ner till Irak för att de inte kan övertygande förklara sin varda.
  Det troliga är att när vi glömt att de försökt rädda sig blir en parallell med Kosovoalbanerna som nu är dödade av den Serbiska Melisen tre år efter de sändes hem!

  Och Wildwest!
  Det var och förblir den kunniga eliten i Israel, som fick den största utskällningen av Jesus.

  Vill de inte förstå att Jesus kom och kommer med VÄGEN,SANNINGEN OCH LIVET
  KOMMER VI ALLTID UPPLEVA KRÄNKNINGAR AV VÄLMENANDE MÄNNISKOR!

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Anton Fagerstedt,
  Den som har närmare kunskaper om EFK vet att Göteborgsfronten i EFK är Saron i Göteborg. Det är den i särklass dominerande församlingen i Västsverige i ett EFK-perspektiv.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • Per-Erik Johansson

  19 Wild!west, hej på dig, efterklokheten är i särklass den största vetenskapen. Så länge inte det finns lika stark tydighet i internkritiken inom församlingarna gentemot exempelvis girighet, förtal, acceptans av olika slag av missbruk, exempelvis utnyttjande av prostituerade i missbruk av sex och porr, droger, spel, pengar m.m. så kan det väl knappats vara på sin plats att agera särdeles utmärkande hårt i företeelsen utlevd homosexualitet? Tvärtom stänger det ett antal dörrar.

  Tycker att Stefans hållning i denna del är god, och att det sedan ankommer på oss, du och jag, att etablera de personliga relationer som kan leda till människors frälsning ”till” i första hand evigt liv i andra hand ”från” diverse företeelser. Hoppas det finns människor i din närhet som kan få en personlig hjälp av din oräddhet till att ge kritik och åsidosättande av egen karriärnytta.

 • kjell

  Mikael

  Du kan inte förkasta Paulus eller någon annan av Jesu lärjungar
  Först sa han till Petrus (Matt 16:18-19)på denna klippa skall jag bygga min församling och jag skall giva dig himmelrikets nycklar allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.
  Läs Matt 18:18 där Jesus överlåter åt sina övriga lärjungar att allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen

 • http://antonslaranton.bloggproffs.se Anton Fagerstedt

  ok. då vet jag hur du tänker. alla med närmare kunskaper om efk vet att det finns fler EFK-församlingar i göteborgsområdet än saron… 😉

 • wildwest

  Per-Erik: Vet inte vad Du menar med efterklokhet. Jag var lika upprörd när fallet var aktuellt som nu. Har inte ändrat uppfattning en centimeter sen dess. Och jag sa redan då att Green kommer få löpa gatlopp, allra bittrast i dom egna leden. Så skedde. Tyvärr har jag inga dolda mikrofoner hemma i köket att verifiera detta med.

  Sen är jag oerhört trött på det populära synsättet att inga synder får kritiseras för att andra synder just nu inte är lika mycket på tapeten. Så kan man alltid säga. Och då kan vi lägga ner all predikan om synd överhuvudtaget. Det kommer alltid finnas synder som just idag inte adresseras lika mycket som andra. Här drivs vi oundvikligen av den antikristliga samhällsdebatten. Att homosex är på plakaten just nu är inte de kristnas fel utan RFSL, som driver denna fråga hätskt och fräckt. På det måste vi reagera om vi ska ha ett uns av trovärdighet kvar att vi bryr oss om medmänniskors evighetstillvaro. Det har vi gjort och därför har vi överhuvudtaget en debatt i denna fråga, annars kunde vi lika gärna vara tysta, få för oss att kristendom är en privatsak som inte angår några andra människor, och ägna oss åt fågelskådning.

  Jag ser inte annat än att Åke Greens sträva ord blivit ändå mera uppfyllda sedan de uttalades.

 • Per-Erik Johansson

  25, tror fortfarande att Stefan Swärds skildring och inställning ifrågan är väldigt bra.
  Möjligen saknar jag en tydlighet i uttrycket Göteborgsfronten, det finns till Saron närliggande församlingar som nu växer i takt med att ”oönskade i Saron” lämnar och som kanske behöver känna ett stöd.
  Även om RFSL är ”fräcka och hätska” i striden för sin sjuka mor så finns det människor som behöver chansen att få en öppen dörr från det som de upplever fel , jag tror den dörren skulle upplevas som stängd om en sann församling agerade utåt lika ”fräckt och hätskt” som RFSL.
  Minns jag inte fel så skrev du något om att dina kontakter inom sfären hade gemensamma nämnare i en otrygg barndom, en ingång som anbefaller mindre stridslarm. Församlingens, vi som tror, tillväxt kommer inte i första hand av utomstående kritik utan egenmedvetenhet. Finns inget effektivare sätt att förlora fokus än att uppehålla sig vid en bränannde fråga medan en rad andra möjligheter springer förbi. Ondskans taktik.

 • Mikael

  Hej Wildwest!

  Det är otroligt men sant när man gör en sockerkaka, har man mer än socker i den.
  Jag har till och med hört om så konstiga recept som har en nypa salt i sig.

  Varför tror du att jag tar upp en sådan kommentar!

  Jag har aldrig skrivit att Apostlarna har fel i sin förkunnelse men om du väljer bara sockret i sockerkakan vill den bli något annat och ser du recepten med saltet och bara ser det missar du mycket.

  Nej, varje Apostel ger sin version på Jesu lära och gärning.

  Du kan inte välja att se vägen och strunta i sanningen och livet.
  Du måste läsa hela texten och försöka få en helhet i vad de vill säga.

  När fler och fler förkunnare försöker övertyga oss om att det som vi inte förstår är att det är de som har rätt, och alla andra kritiska röster är och förleder oss till helvetet.

  Vad blir det då av Jesu förkunnelse?

  /Mikael

 • wildwest

  Per-Erik: Som med hela evangeliet så är uppdagandet av synd kombinerat med nåd. Nåd kan inte finnas utan synd. Då behövdes den inte. Samtidigt som vi ska vara tydliga med att utlevd homosexualitet är synd, även om den i just vår begränsade tidsålder på 20-30 år är synnerligen politiskt korrekt, så finns det nåd för den som inser att detta är fel. Oberoende av taskig barndom eller förledd vuxentillvaro. Precis som nåd finns för heterosexuella casanovor som inser att dom gör fel.

  Dom som går i ett Pridetåg och indirekt kräver av Gud att han ska acceptera nånting som han i sitt eget ord kallar synd visar knappast på att man fattat vad det handlar om. Och Gud kommer inte ändra sitt ord hur mycket dom än skriker. Det duger inte att stryka folk medhårs och säja, jaja, stackare, förstår att du blev som du blev eftersom du fick en kärlekslös uppväxt, fortsätt i din synd.

  Den berömda berättelsen om äktenskapsbryterskan som fariséerna ville stena sa inte Jesus åt att fortsätta som förut. Han sa att hon inte skulle synda mera, då skulle han inte döma henne. Säkert hade hon inte haft nån rolig uppväxt. Med andra ord var det hon gjorde en synd, han såg ångern, han förlät, hon gick vidare i livet, förhoppningsvis föll hon inte igen.

  Förstod inte Din sockerkaka, Mikael. Jag förlitar mej inte i första hand på pastorer, dom går grymt fel ibland både i nedvärdering av vad Gud sagt och övervärdering av andliga manifestationer… Jag förlitar mej på Bibeln som Guds ord. Tack och lov för folkskolereformer och Luthers översättning till folkspråk så kan jag läsa den själv och få klarhet från ovan över det jag läst. Det är förvisso bra om predikanter predikar ett fullödigt evangelium och inte nånting annat, men den lyxen är snart få förunnad i Sverige.

 • Per-Erik Johansson

  28,Wilde west, jag är ytterligt medveten om att det i vår tidsålder är så att högskolepoäng står över sanningen i ordet. Att karriär går före sannngen även i de etablerade välstrukturerade leden i kyrkligheten inte bara i den ”hemska världen”. Att det i alltför många fall är ren personkult som ger utrymme för felaktig undervisning. Att allt för många som tillerkännts auktoritet gärna ser den fulltecknade agendan hellre än att ta ett tag i den obekväma dyn. Men, jag tror inte på påhopp av kristna gentemot människor utanför de vitkalkade väggarna eller numer glasfasaderna så länge de ”finaste” och ”främsta” så kallade församlingarna söker med ljus och lykta efter argument tillsammans med påhittade konstruktioner för att inte göra upp med orenheten inom väggarna i matrikeln. Tycker fortfarande att Swärd uttryckt sig bra här. Nu är min kvot fylld…

 • wildwest

  Hängde inte riktigt med vad Du var ute efter, Per-Erik. Egentligen är det inte homosexualiteten i sej som är det stora problemet, det är bibeltroheten, för enkelhetens skull sammanfattad i liberalteologin. När man förvanskar allvaret och späder ut nåden. När tron på vår gemensamma trosbekännelse bara blir prat och inte slår rot. Hade alla kristna ledare i detta land en bibelsyn att Bibeln är Guds ord så skulle inte denna totala förvirring råda, just nu mest framträdande på sexualmoralens områden.

 • kjell

  Per-Erik

  Om jag förstått Stefan rätt så är inte din kvot fylld om du är inne i en dialog
  Vad menar du (22)skall vi släppa in syndaren i församlingen med sin synd Det är det som har hänt i Saron är att det har öppnats dörrar för människor som behåller sin synd och blir medlemmar ändå Många Saronmedlemmar lider och klarar inte av att gå dit men måste ändå stå med i matrikeln för familjens skull (barnen har svårt att förstå varför dom skall byta församling och få andra kompisar) Med tiden kommer Saron att minska om matrikeln sköts ärligt men antalet verkliga medlemmar är inte på långa vägar så många som det står idag Det är så mycket annat som fattas,du kanske förstår om du går några gånger till Saron

 • Läsare

  wildwest

  Som vanligt håller jag med dig i allt.

  Hela kristenheten skulle ha stått upp för både Åke G och bibelns evangelium.

 • Per-Erik Johansson

  31, Kjell, instämmer. Jag menar att så länge sociteten blundar för vad som pågår inne i församlingarna så är det knappast läge att gå ut och ha synpunkter på omvärlden. Beträffande vilka som ska var med i församling så är det nog väl debatterat tidigare, vad jag menar är att omvändelse så som det är tänkt innefattar hela människan och den som ärligt söker omvändelse behöver knappast ytterligare sten på börda, så har jag förstått att Stefan S menar.
  Beträffande Saron så stämmer det väl ganska bra då, att församlingarna runt omkring ökar med de som inte är välkomna/inte känner sig välkomna/inte känner sig hemma längre?

  30.Frågan är bara vart dina åsikter skall riktas först inåt eller utår, just nu så tror jag inte Pride tåget är ett stort bekymmer snarare de församlingar som urvattnar etc. Dvs jag stödjer dig i delar, men, att kritisera omvärlden för diverse lagar, demonstrerande människor etc. är som att kasta sten i glashus så länge takhöjden för vad som får förekomma inom en församling bara höjs, och där en fulltecknad almanacka är ett fullgot skäl att avstå ingripande.

 • Mikael

  Hej WildWest!
  Det var en liten miss orden i # 27 var väl riktade till kjell det gör inget om du inte riktigt fattar och ber om ett stort förlåt,

  Men Kjell låt oss slåss emot synden inom bibeln ramar, Jesus sa till den rike yngling ge dina pengar till de fattiga och du får följa mig.
  Det finns ett mycket centralt budskap av Jesus att undvika Mammon.

  Med Jesus utlåtande skulle vi likt Kalvinister komma fram att gardiner är ett farligt otyg.

  Och församlingar skulle utesluta alla medlemmar som har bilar som kostar över 250 tusen
  och sedan ökar bara trycket, till slut till slut får vi väl utesluta de som köpt elcyklar.

  Och vad säger detta om Benny Hinn, Ulf Ekman och alla andra förmögna förkunnare.

  Snart blir Det bara du och jag kvar i kyrkan. Ursäkta jag tycker om kvinnor även om de är gifta med andra män. Och som Jesus nämner även om du i tanken tänker förbjudna tankar syndar du.

  Så Kjell om vi hoppar över kursen som varje Apostel ger om hur vi skall hanskas med synden i helhet, och anser att nåd är bara för mig själv, Då har vi inte förstått vad de säger om synd! Och då är risken att vi inte fattar någonting av Jesu fökunnelse.

  Och då kan vi likt Åke Green Stå upp och förklara något som man inte riktigt förstod vidden av i Pingströrelsen.

  Att Psykisktstörda måste vara så starka att de får igång en utreding på arbetsförmedling för att de är för sjuka att arbeta visar ju indirekt att de är nog inte så sjuka och anhöriga blir tagna som att de arbetar för egenintresse och tas bort och ofta gör saken än värre.

  Så nog behövs en stark lobbing för alla vansinniga idéer inte blir tagna i verket, och det verkar snart bara vara de Homosexuella och deras lobby som orkar stå emot all dumhet.

 • Ulf Stenlund

  # 14 Mikael
  Självklart ska man läsa hela Romarbrevet. Kapitelindelningen hindrar inte detta men gör det mycket lättare att hitta. Kapitel två är absolut ingen motsägelse mot kapitel ett. Mementot i kapitel två är just det du tidigare påpekat, vikten av att inte dömma andra. Att skilja på sak och person är tydligen väldigt svårt för människan. Igen, predika mot synd men älska syndaren.

  # 15 Mikael
  Du har alldeles rätt. Att tillämpa kärnfamiljen så att de äldre sätts på undantag är inte rätt vare sig enligt Mose eller Jesus. Jag ser dock ingen motsättning i detta i förhållande till att barn har rätt att växa upp med en mamma och en pappa.

  #17 Mikael
  Tack för ditt Bibelcitat! Vi är totalt överens om detta och att Jesus gav sig själv som ett offer för våra synder på korset. Han var ju både sann människa och sann Gud när han gjorde detta för oss människor.

  # 20 Mikael
  Bra att du uppmärksammar myndigheternas övergrepp på människor som flytt för sin tros skull.

  # 27 Mikael
  Själv tyckte jag om kommentaren från ”Wildwest”. Dessvärre har du totalt fel i att förkunnelsen i Bibeltrogna församlingar är ensidig. Själva exemplet i vår debatt visar hur fel du har. Åke Greens predikan mot allsköns synd har av media och debatt reducerats till att man påstår att han hetsade mot homosexuella.

  # 30 Mikael
  Bra igen. Låt oss kämpa mot synden. Jag håller med Paulus som i sitt betonande av helgelseprocessen framhållar att vi ska lägga av allt möjligt och ”särskilt synden som så hårt omsnärjer oss”. I stället för långa syndkataloger är det väl enklast att definiera synd som allt som skiljer oss från Gud. Sen är det också så att människan aldrig kan bli syndfri av egen kraft. Det var därför Gud sände sin enfödde son för att dö i vårt ställe.

 • wildwest

  Jag tycker inte det ena utesluter det andra. Man kan inte sitta och vänta på att kyrkan ska bli perfekt. Det blir den aldrig. Alltså bör man påtala allt det som sker inom kyrkans värld som inte stämmer med Bibeln. Däremot håller jag med om att många kyrkor nu blivit så förvärldsligade att det är svårt att försvara det som görs och sägs och därför blir man inte särskilt motiverad att ta med icke-kristna dit.

  Och enligt missionsbefallningen är tron inte min privatsak utan ska kommuniceras till hela världen. Med andra ord ska jag även påverka min icke-kristna omgivning, min regering, lagarna som stiftas. Det oroar mej att jag ibland ser en tendens även bland kristna till att upphöja den parlamentariska demokratiska sekulära staten till ny Gud, som inte får påverkas, ifrågasättas för att man då blir diskriminerande. Med det synsättet hade kristendomen aldrig ens lämnat den första Jerusalemsförsamlingen.

 • Bo Westin

  Gud vill inte det totalitära. Han vill frihet att leva och verka (jmf. demokrati?). Men han kan tillåta och använda det totalitära. Ibland som ett tuktoris för ogudaktigheten och en smältdegel för heligheten. Själva gör vi bäst i att söka Gud för att förstå och göra hans vilja.

 • Per-Erik Johansson

  36, se människan, läs om den barmhärtige samariern. Det är bra undervisning om hur hur agerandet ska vara. Fokus på den sargade inte på rövarna, de skriftlärde etablerade fruktade rövarna för sitt rykte och (märk väl) lät den misshandlade ligga, det står inte att de fruktade rövarna och avstod i fruktan att jaga efter dem, det står att de lät den slagne ligga av hänsyn till sin ställning. Kanske för att de nästa dag visste att de skulle sitta i debatt med rövarna, de som utövade kontroll, och maktpositioner då mänskligt taktiskt/politiskt sett kunde rubbas till etablerades nackdel?
  Med ett fokus på att kritisera det som är fel enligt egen uppfattning så riskerar många att inte få den hjälp dina personliga kvaliteer skulle kunna ge. Finns säkert någon som behöver hjälp i matchen mot försäkringskassan, förtroendeläkare eller något annat där din lystnad att riva ned de positionerade kan få fullt utlopp. Koden är att resa upp de som ligger ner, inte att montera ned överheten. Att strida för den utsatta/utsatte med personligt risktagande i karriär, lönegrad etc. Exempelvis när en församlingsmedlem ber om hjälp och svaret blir tystnad eller lögn, då finns möjligheten att förhindra upprepning med också upprättelse.

 • P

  # 28 Wild west, vi lever i en demokrati. Du är väl medveten om att inte alla de som går i Prideparaden är kristna? Givetvis är inte heller alla hbt-personer kristna, och de struntar säkert i olika religiösa föreställningar om homosexualitet eftersom de själva inte är troende. I en sekulär stat och demokrati kan inte troende tvinga andra medborgare att följa vissa religiösa påbud eller föreställningar, oavsett om de säger sig tillhöra samma religion, en annan religion eller är ateister. I Sverige är inte homosexualitet eller samkönade relationer förbjudet, du måste därför acceptera att det finns. Det är skillnad på vår sekulära lagstiftning, Svea rikes lag, och Bibeln.

 • http://www.singingdogblogg.se Håkan Nilsson

  Hej Stefan S. Du skriver i din artikel att du haft uppdrag i Sveriges kristna råd, de har givit ut en skrift som heter Charta Oecumenica. Där kan man läsa följande på sidan 14: ” Att i den helige Andes kraft verka för Jesu Kristi kyrkas synliga enhet i en enda tro, som tar sig uttryck i att vi ömsesidigt erkänner varandras dop och lever i eukaristisk gemenskap och även i gemensamt vittnesbörd och gemensam tjänst ” Står du med bakom detta uttalande Stefan?

 • wildwest

  P #39: Det är klart att jag vet att Sverige är en demokrati och att många struntar i kristna levnadsregler. Självklart kan jag inte pådyvla homosexuella kristen sexualsyn men måste jag för den skull acceptera en stat som hela tiden stiftar nya antikristliga lagar? Om min kristendom är privat så bryr jag mej inte, men det går inte ihop med Bibeln. Vi kristna ska förändra samhället enligt kristna levnadsregler, det är så alla våra stora folkväckelser också påverkat. Att bara sätta sej ner – precis det jag skrev ovan – och tycka att den sekulära staten får sköta sitt medan vi kristna sköter vårt i vår subkultur är inte en biblisk tanke. Den är dessutom väldigt kärlekslös eftersom jag då rycker på axlarna åt att större delen av befolkningen vilseleds åt fel håll.

  Nu var alla kristna företrädare oerhört flata när homosexlagarna genomdrevs och då får vi leva med resultatet. Fortsätter vi så kommer staten till slut besluta om förbud mot att vara kristen eller betrakta oss som mentalsjuka – det är kanske dit det ska gå innan vi fattar?

 • Per-Erik Johansson

  41, risken är stor att Guds riket utbreder sig fortare med ett annat fokus och då löser sig saken automatiskt. Din unställning stämmer inte om du jmfr med ex vis Kina där Gudsriket utbreder sig sannare och snabbare än någonsin i förföljelse, fruktan för förföljelse visar sig därmed inte grund för att kritisera staten och omvärlden utan det sanna personliga vittnesbördet, engagemanget för sin närmaste nästa under bejakande av den Herren och den Helige Ande har nu förändrat Kina så att öppningar finns mer än någonsin, men det bygger på den äkta, sanna och rena församlingen.

 • Mikael

  Hej Per-Erik!
  Vet du vad?
  Innan samarien kom var de några människor som utbildar i medmänsklighetens vikt, men var för fina att smutsa ner och orena sig för det skulle bli för jobbigt.

  För att få igång hjulen har regeringen ökat inkomsten mest för de som har mest och i fallande skala till arbetare sedan har pensionärer, studerande och sjuka ,utstötta som fått reda på att de bidrar inget och skall helst återgå till systemet och ge tillbaks i produktiva termer.
  Tanken att få folk med i livet är fin ,men då måste resurser för det finnas.
  Resultatet verkar vara att man kostar mindre när man är utskriven och det verkar vara hela anledningen för af:s uppdrag och detta direkt förankrat när Göran Hägglund är Socialminister.
  Ställer Göran Hägglund upp bakom denna politik, eller är det än en gång krisens fel.
  Har vi i Sverige inte råd med människor som börjar närma sig marginalen, måst alla vara stöpta i en perfekt form för att vara välkomna i Sveriges rike.

  Detta är grunden om den barmhärtige Samarien de som kom före såg det extra ansträngande jobbet, Samarien såg en människa.

  När katastrofen mellan Liverpoolfans och Juventusfans på Hayselwoodstadion för några år sedan, såg jag många ivriga fotografer, de lade inte ner sina kamror och som första på plats hjälpa utan startade fotografera och de vakter som skulle fram och göra sitt jobb fick forcera pressen som var i arbete, jag har tänkt lite om dessa män lagt kamran och börjat hjälpa folk att komma ner på fotbollsplanen undra hur många dessa kunnat bli räddade de stod och fotade matchen och hade katastrofen på några få meter ifrån sig.

  Trots denna utmärkta plats för att rädda liv, tänkte de bara på pengar!

  Det visar på hur de första prominänta ansvarstagande bemötte den drabbade, medan den barmhärtige samarien såg bara människan.

  Vet man vad en samarier är för en jude blir frågan än mer prekär!

  Och dagsaktuell idag, då Judarna nu skulle kalla honom för palestinier.

  /Mikael

 • Viola Fredriksson

  Man måste kunna predika om lagen för att påvisa synden(för att rädda syndaren=den som synden håller bunden/fången)och..samtidigt sedan predika nåd.Annars blir syndaren ej medveten om att detta är.. synd.Homsexualitet är ingen läggning,utan synd och har flera orsaker men kan aldrig bortförklaras som enbart läggning även om man gärna vill framställa det så.Är inte pedofili en läggning då?Pedofili är lisom sexuella övergrepp på djur en synd.Synden skiljer människan från Gud som har ett högt rättsmedvetande.Vi kan få nåd hos Gud genom Jesus,men endast genom Jesus.Jesus befriar människan från Satans herravälde!Varför predikas inte detta i kyrkorna då?Synden anses förlegad som företeelse,från medeltida föreställningar liksom.Man anser på fullt allvar att Jesus och vad han sade inte har någon auktoritet idag.Lite s.k kristna värderingar är väl bra..men på Jesu tid visste man väl inte bättre..???Men studerar man Guds Ord stämmer inte dessa antaganden och påståenden faktiskt.Idag plågas människor .liksom på Jesu tid av synden och dess konsekvenser.Jorden uppfylls alltmer av ondska och en dag kommer Jesus tillbaka..undrar vad de kommer att säga då som inte vill tillräkna Jesus och hans ord som fullkomlig auktoritet?!En avfallen kyrka,utan sälta och ljus..med en tolerans mot synden som är kärlekslös mot de besatta ,de fångna,utan kraft att i Jesu namn och auktoritet befria de fångna i djävulens våld..VAD ÄR DET FÖR KYRKA?Svar:Ingen alls!

 • Per-Erik Johansson

  44, Viola dina åsikter är tyvärr helt ute, även hos rådgivningen till pastorer och ledare.
  Det ingår inte i deras roll! att beakta sanningen och ställa skiljeväg mot synd, exempelvis nyttjande av prostituerade är inget som bemöts med annat än ” skulle vi göra någonting åt detta så har vi så mycket annat att ta tag i i den stora församlingen, så det gör vi bara inte” blev svaret, av två pastorer vid vårt köksbord.
  Jag har nu vid fyra tillfällen skriftligen gett en ledande tjänsteman i ett visst samfund tillfälle att förklara sina lögner i kring detta och den upprättelse det sannolikt skulle kunna innebära för mer än en familj, svaret uteblir (eller som det var i första läget: Du, även om jag skulle kunna hjälpa så tänker jag inte göra det för ni har inte visat tillräckligt förtroende för församlingen) och personalvården håller personen om ryggen.

 • P

  # 41 Wildwest, eftersom Sverige är en sekulär stat och lagarna gäller alla oavsett religiös tillhörighet eller icke-tro, kan du inte kräva att riksdagen ska stifta lagar utifrån religiösa föreställningar eller religiösa påbud hämtade från Bibeln eller Koranen osv.

  Du skrev: ” Självklart kan jag inte pådyvla homosexuella kristen sexualsyn men måste jag för den skull acceptera en stat som hela tiden stiftar antikristliga lagar?”

  Om du ogillar lagförslag kan du förstås jobba för att de inte ska införas, men de argument du använder bör vara andra än religiösa eftersom vår lagstiftning inte ska bygga på religiösa föreställningar. I en sekulär stat måste man acceptera att det ibland finns skillnader mellan den sekulära lagstiftningen och religiösa påbud.

 • wildwest

  P: I slutändan bygger ändå staten på religiösa föreställningar. Är Sverige byggt på hinduismen? På asatron? På islam? Nej. Landet byggdes på idéer som härstammar från kristendomen, allas likhet inför lagen, allas lika värde, etc, etc. Ett stort paradigmskifte ägde rum på 1000talet. Det är en myt att en statlig ideologi existerar utan påverkan av religionen.

  Om vi nu tycker att Sverige är en bättre stat att leva i för alla och envar än Saudi-Arabien, Kuba eller Nordkorea, då borde vi sträva efter att behålla vår identitet. Självklart ska vi inte göra revolution utan, som Du skriver, arbeta för att anpassa lagförslagen så de överensstämmer med de grundidéer som Sverige är byggt på, dvs judisk-kristen etik grundad på GT o NT.

  Likaväl som staten påbjuder mej att köra med bilbälte, att inte ha mer än 0,2 promille i blodet osv så kan staten stifta lagar som begränsar min frihet även när det gäller privatmoralen. Det är t ex inte okay att köpa sex. Det råder en stor acceptans för olika lagar som inskränker min frihet. Det har alltså effekt vilka förbud som staten ålägger oss. Tyvärr är man väldigt populistisk i politikerkåren, att långsiktigt bygga det goda samhället ger inga röster i valet, istället hoppar man med alla särintressen så fort det går. Jag menar att det i långa loppet aldrig går ett land väl som aktivt motarbetar Guds levnadsregler.

 • P

  #47 Wildwest,

  du skrev:” Jag menar att det i det långa loppet aldrig går ett land väl som aktivt motarbetar Guds levnadsregler.”

  Det får du naturligtvis tycka, men som sagt, i en sekulär stat och en demokrati kan du inte kräva att andra ska rätta sig efter din tro, eller just den tolkning av ”kristna levnadsregler” som du har. Du kan inte inte ens ta för givet att andra kristna, har samma syn på vad ”kristna levnadsregler” är för något, eftersom det finns fler än ett sätt att förhålla sig till Bibeln och hur man ska tolka de texter som finns där i.

 • kjell

  P

  Du kallar vårat land för en demokrati,men en kristen lärare eller kristna elever får inte berätta om vad dom tror på det kallar inte jag för demokrati
  i vårat land är det inte tillåtet att mobba någon men det spelar ingen roll om man är kristen lärare eller läkare då accepteras mobbing och personen idiot förklaras det är en tröst att vissa bara ser det som en sjukdom
  När jag var ung var det precis tvärtom det var morgonbön i skolan svordomar var förbjudet och vi fick lära oss att sverige är ett kristet land och korset i flaggan var en kristen symbol (möjligen härstammar från korstågen) detta var en vanlig svensk skola
  Idag tvingas kristna elever lyssna till den tro som kallas vetenskap men ingen har ännu kunnat säga hur långt det är till universums yttersta gräns och om det är en vägg hur tjock är den.

 • Viola Fredriksson

  Frågan handlar väl om vi vill lyda vad Jesus säger till oss om.Lyda=hörsamma,ta emot.Vill vi lyda?Gör vi det?..Efter en människas..GODA VILJA..räknas hennes barmhärtighet..Något att tänka på.
  Om jag verkligen älskar Jesus,och den SANNING..han representerar då blir det inte så svårt.Men egot vill aldrig böja sig för Gud.Det måste dö,på korset där Jesus gav sitt liv.Sexkulten,den alltmer utbredda s.k hedonismen brer ut sig i vårat land och i världen.Ingen får ifrågasätta detta och man vill riva upp alla gränser för sexualmorallevnad som om det vore en styggelse.Ungdomar förförs och orenheten breder ut sig och ondskan i allt detta visar upp sitt vederstyggelika ansikte.Men Jesus vill rädda mänskligheten från evig död…har vi glömt hans viktiga uppdrag?Vad varnade Jesus för?Vi måste förstå att bakom allt står en ond makt och det är inget att leka med.ej heller att nonchalera,eller ´låtsas ´som om djävulen inte finns…Vad säger Jesus? …Korset där Jesus GAV sitt liv…visst är det underbart? och smärtsamt.Det vet alla som varit där och är där.Frågan är om alla verkligen är sanna kristna?Man kan pröva detta,gentemot Ordet…Har någon förändring skett i mitt liv?Vill jag leva mitt liv för Jesus?Då går det inte an att ´springa på krogen´,leva ´sambos´,mingla i vin-drinkarkulturen,och leva aktivt som homosexuell.Varför?Gud hatar ju Synden..eftersom Synden fördärvar människan,skapelsen och alla relationer..men GUD älskar sin skapelse..och där ingår människan..man och kvinna…GUD ÄR LJUS..och ..INTE MÖRKER!Humanismen predikas i kyrkorna idag..inte evangeliet!Vad skall syndaren finna hopp?Syndaren får ju inte höra något evangelium?Allvarligt det här!Om saltet mister sin sälta?Åsikter jag har?Nej..men TRO.. och kärlek!
  Hur kan det jag kommenterar här uppfattas och bedömas som åsikter?Hur vilse är man inte då?Det här bevisar att det inte finns någon TRO..frågan är om Jesus skall finna det här också..när han kommer tillbaka,,som han själv säger i sitt eget ord.