Vad jag tycker om Benny Hinn

Jag har lovat att komma med en kommentar med anledning av Benny Hinn-debatten. Försöker göra det nu. Vill dock bara markera direkt att min kommentar bygger på en mycket bristfällig kunskap. Mitt underlag är mina egna iakttagelser från mötet på Livets ord lördag kväll, granskning av hemsidan för Benny Hinn ministries, granskning av en amerikansk hemsida som granskar och betygsätter olika amerikanska ministries, samt översiktlig granskning av något av både svenska och amerikanska Benny Hinn-debatter. Mina omdömen är alltså inte gjutna i sten utan kan ändras om det framkommer mer information.

1. Min första iakttagelse gäller mötet på lördagskvällen på Livets ord. Eftersom jag hade förmånen att sitta på sjunde bänkraden rakt nedanför plattformen, i kyrkan som rymmer 6000 kunde jag följa Hinn nästan på första parkett. Överlag tyckte jag att det var en fantastisk gudstjänst. Packat med folk, hängiven lovsång, hängiven bön, bra framtoning i det som sades framifrån, mycket Jesuscentrerat, proffsig organisation. Benny Hinn höll en mycket lång predikan, cirka 1,5 timme. Men han är en folktalare och kommunikatör av stora mått och folk satt som klistrade och lyssnade, och jag tror nästan ingen gick därifrån trots att mötet höll på till 23-tiden. Predikan var Jesuscentrerad och evangeliecentrerad. Huvuddragen handlade om Anden, Jesus och frälsningen och behovet av omvändelse, och det fanns inget att invända emot. Han tog dock med åhörarna på stora svängar och gick igenom både demonologi, änglakunskap, frälsningshistorien, Jesu stamtavla etc. Det är möjligt att det kunna finnas märkliga bibeltolkningar på några punkter, en strikt systematisk teolog kunde nog ha synpunkter på detaljer i predikan, men jag tyckte att huvuddragen hade fokus på frågor som handlade om frälsning, Jesus, Anden som person, och Guds verk i vår tid. Jag tyckte dock att man märkte ett visst spekulativt drag hos Benny Hinn som predikant, så jag är inte förvånad över om det har förekommit att han sagt märkliga saker tidigare i sina predikningar. Förbönen efter predikan var också intensiv och kraftfull, som vanligt stöp folk som käglor, han bjöd fram alla pastorer till förbön och då gick jag fram. Missade dock förbönen från Hinn eftersom pastorn som stod bredvid mig, en 120-kg-biff, ramlade ihop fullständigt när Hinn bad för honom och jag drogs med i fallet, så jag missade förbönen när det var min tur. Men hela gudstjänsten inklusive Hinns framträdande var inspirerande och trosstärkande och gav en stark känsla av Andens närvaro. Jag har svårt att göra en annan bedömning att huvudfokus i hela Hinns verksamhet är förkunnelsen av evangeliet, föra människor till tro på Jesus och be för de sjuka – jag kan inte se någon anledning att kritisera en sådan agenda. Så långt om lördagskvällens gudstjänst.

2. Benny Hinn är anklagad för att leva lyxliv och tjäna en massa pengar på att predika. Vad jag förstår är det helt utan tvivel att Benny Hinn har en hög lön (en gissning från min sida är att årslönen ligger någonstans på 5-10 miljoner, vilket enligt amerikanska mått inte är anmärkningsvärt för denna typ av arbete). Det finns också information på hans hemsida om hur lönesättningen görs, och att en oberoende grupp fastställer hans lön, där man utgår från vissa allmänna principer. Tror rent spontant att lönesättningen inte är orimlig om man utgår ifrån amerikansk praxis, verksamhetens omfattning, bokförsäljningens omfattning etc. I USA råder betydligt större tolerans mot höga löner än i Sverige. Det finns dock även i USA en omfattande kritik mot TV-predikanters löner och lyxliv, men man bör vara medveten om att den kritiken gäller en större grupp av pastorer, inte bara Benny Hinn. Stora amerikanska ministries är verksamheter på miljardnivå rent ekonomiskt, det gäller även etablerade organisationer som Billy Graham bl.a. I svensk kristenhet försöker vi också hålla en lönesättning som har en viss anpassning till samhället i övrigt. Ärkebiskopens lön ligger t.ex. på en lön motsvarande en generaldirektör, biskoparna ligger snäppet under, kyrkoherdarna och andra chefstjänstemän i kyrkan hamnar på en nivå nedanför o.s.v. Vi har lönestrukturer även i frikyrkorna – och för allesammans gäller ett lyxliv i jämförelse med afrikanska pastorer. Det jag försöker säga är att det är fel att bara kritisera Benny Hinn för lyxliv och höga löner, man behöver då kritisera hela lönesystemet. Rick Warren i Saddleback, Californa, har också nått en sådan framgång i sitt kristna arbete så att han nu tjänar mångmiljoninkomster varje år genom sitt kristna arbete. Han har dock valt att ligga kvar på samma lönenivå som tidigare, och ge bort resten av pengarna. Billy Graham har så vitt jag vet alltid haft en hög lön men aldrig varit i blåsväder för detta. Det är uppenbart att rikedomens lockelser griper tag i dessa TV-predikanter, men det är självklart att personer som Billy Graham och Rick Warren har varit betydligt mer trovärdiga när det gäller sin livsstil. Men en viss ödmjukhet bör finnas när man kritiserar folk för att tjäna för mycket pengar och en lyxuös konsumtion. Det blir inte rätt när vi hänger ut Benny Hinn för en synd, som vi många brottas med. Jag tror att inte minst unga kristna mer tilltalas av kristna ledare som väljer en mer konsekvent kristen livsstil. När man diskuterar löner hos amerikanska TV-predikanter bör man också komma ihåg att vissa delar av intäkterna handlar om gåvor som är avdragsgilla. Medan vissa intäkter är rent kommersiella, som t.ex. intäkter av bokförsäljning. Ska man ha idealitet som utgångspunkt när man kritiserar Hinn, då behöver vi även kritiskt granska lönesättningen inom Svenska Kyrkan och även frikyrkan, som visserligen inte är höglönesektorer enligt svenska mått mätt, men absolutet inget volontärarbete. Personligen tycker jag det inte är omoraliskt att ha goda inkomster, det avgörande för mig som kristen är hur jag använder mina inkomster.

3. En annan punkt som diskuteras i USA handlar om ekonomisk redovisning. Benny Hinn och många andra trosrörelseinriktade organisationer är hårt kritiserade för att man inte har en öppen redovisning. Jag tror att man har en inställning att man inte behöver eller bör gå ut i media och redovisa hur man använder sina pengar. Jag tror dock att dessa kristna organisationer behöver lära sig något från näringslivet, som får utstå ännu tuffare granskningar från media och civila organisationer. Ärlighet, öppenhet och tydligt deklarera sina principer – är det som vinner förtroende i längden. Jag tror att både Benny Hinns organisation och många andra organisationer måste jobba mer aktivt med ekonomisk information och hur man förvaltar gåvopengar. Något av dessa debatter har vi ju även i Sverige, jag tänker på debatten om Röda korset, och hur mycket biståndsorganisationer använder på administration. Kritiken mot Hinn när det gäller rapporeringen av helandeunder är också relevant, men bör riktas mot hela pingstkarismatiska rörelsen, inklusive pingstkarismatiska tidningar. Vi vill gärna se under, så vi hjälper gärna Gud på traven genom att överdriva, och så intensivt tro att vissa saker händer, fastän de inte händer. Det är möjligt att denna kritik mot Hinn är riktig, men vad jag menar är att vi alla i pingstkarismatiska sektorn behöver rannsaka våra liv. Mer av Andens kraft och närvaro – är nog botemedlet, och inkluderar även världsberömda helandepredikanter.

4. Kritiken mot Benny Hinn om märkliga läror, uttalanden m.m. kan jag inte gå in på, har inte närmare granskat frågorna.

5. Den punkt där jag främst har kritiserat Benny Hinn för är hans sargade familjeliv. För oss som vill värna om en klassisk kristen äktenskapssyn och äktenskapet som ett förbund där Gud är inblandad sörjer över både tilltagande skilsmässor, alltmer accepterande av samboskap och samkönade förhållanden. Skilsmässor kan dock bero på många orsaker och uppenbarligen har Hinn haft ett krisartat äktenskap under en lång tid, för annars skulle han inte kunna bli förvånad över att hustrun lämnar in en skilsmässoansökan. Här har jag svårt att backa från det jag har sagt tidigare. En kristen ledare behöver vara ett föredöme och hur man behandlar sin hustru är högsta prioritet. Man måste dock kunna komma igen efter äktenskapliga misslyckanden. Jag rekommenderar dock öppenhet kring denna typ av personliga problem, och jag rekommenderar också någon form av timeout för att bearbeta skilsmässoprocessen. Under lördagskvällen insåg jag dock att Gud använder vem han vill, även personer med stora svagheter, och när det inte fungerar exakt enligt regelboken. Så ett visst mått av ödmjukhet behövs även kring dessa omdömen.

6. Jag har blivit kritiserad för att jag för lite har kritiserat Benny Hinn, och för att jag har kritiserat Benny Hinn. Det här blogginlägget blir också lite av mittemellan, jag kan inte hamna i svartvita onyanserade slutsatser i denna fråga, utan jag måste väga olika faktorer mot varandra. Flera av punkterna Hinn har kritiserats för, tycker jag att det finns täckning för, men jag tycker att det är orättvist att rikta kritiken bara mot honom som person, det handlar om hela systemet med amerikanska TV-predikanter. Jag har också svårt när det gäller tonfallet i Hinn-kritiken. Det handlar ändå om en person som har gett sitt liv åt att predika evangeliet och be för de sjuka, jag kan inte se annat än att kärnan i hans verksamhet har goda uppsåt och en god vilja. Även om man ser svagheter och brister, så kan man inte bara se den sidan. Vad vi än tycker så har Benny Hinn varit en mycket framgångsrik predikant, i det avseendet att många människor har velat lyssna på hans budskap, och har faktiskt responderat på inbjudan till frälsning, ta emot förbön och en överlåtelse till Kristus. Vi svenskar bör ha en viss ödmjukhet när vi bedömer dessa predikanter.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://erevna.nu Christian

  wildwest
  Bulls eye hela tiden, mkt träffsäkra kommentarer! Mer karismatik, typ Östermalms Fria…

 • Pingback: En kväll med Benny Hinn | Emanuels randanmärkningar()

 • http://erevna.nu Christian

  I sammanhanget ska vi ska dock komma ihåg att det inte var Stefan som bjöd in Benny Hinn utan Ulf Ekman. På många här låter det som att man är mer kritisk mot Stefan, för att han inte har tagit kraftigt avstånd från Hinns predikan, vilket hade varit befogat, än mot Ulf Ekman, som nu tagit avstånd från Hinns predikan.

  Men man kan ju faktiskt tycka att Ulf borde ga vetat bättre vad Hinn stod för när han bjöd in honom. Det kan ju inte ha varit någon större överraskning för Ekman att Hinn predikade den gnostiska läran vi-är-en-ande-har-en-själ-bor-i-en-kropp. Hur många ggr har inte denna lära samt JDS som ju är en konsekvens av densamma förkunnats från Livets Ords talarstol sen början av 80-talet? Nu när Hinn predikar samma budskap är det plötsligt inte längre rumsrent. Ekman blir t o m den store hjälten på kuppen trots att det alltså är han som från början borde ha vetat bättre och inte bjudit in honom.

  Jag tror faktiskt aldrig att Stefan skulle gjort det om han hade haft möjlighet…

 • Per-Erik Johansson

  39, egen slutledningsförmåga är inte tillräcklig därför har vi fått en rustning och ett antal gåvor att tillämpa i våra liv, livet som även omfattar måndag – lördag.
  42, oaktat Benny Hinn så omnämner du väsentliga grundstenar för levande kristen tro. Gott. Beträffande 41 så är det numer etablerat förhållningssätt i frikyrkligheten att så fort någon eventuellt skulle våga yppa en svidande sanning så kallas det att dömma, trots att vi ska ta emot som barn, vilken förälder skulle inte förmana sitt barn för både nuet och för framtiden? Utöver det så finns det tydlig undervisning exempelvis i Ef. om att iaktta och förmana, men, och ett stort men ,för det finns det allldeles för låga trösklar och höga tak tillämpade av allt för många i sammanhang som räds en minskande kollektsumma och risken för en medlem mindre före att ha ett öppenhjärtligt samtal.
  Högskolepoäng är allt bra för karriären ,men det gör inte en ledare.

 • Olof

  Här är en liten snutt information av en seriös journalist som är bra: http://www.youtube.com/watch?v=C1IGbWF8Dfg&feature=player_embedded

 • Läsare

  Fråga

  Vad gjorde Stanley Sjöberg där, jag bara undrar. Är det för att som alla andra pastorer legitimera Ulf Ekmans inbjudan till BH och samtidigt erkänna en i mina ögon falsk profet och kvacksalvare.

 • Läsare

  Fråga 2

  Klarar inte Hinns Gud och skapade stämning av ett litet barns närvaro i mittgången, han eller hon störde tydligen heligheten i mötet, ja man ryser. Känner inte direkt igen mig hur man mötte Gud i bibeln, men jag har väl inte fattat nåt tydligen, för 6000 människor apploderade BH när han sa till föräldrarna att hålla rätt på sitt barn, men det är klart, så kan en Herrens smorde säga(ironi)

 • M

  Wildwest: Tack, du är värd alla uppskattande kommentarer du fått!

  Ang gnosticism…ja som någon mer anmärkt det är ju precis det som LO har undervisat hela tiden….eller har man nu bestämt sej för att det tar vi bort så blir vi lättare kompis med alla andra samfunden,,,oavsett deras evt andra konstgheter i teologin (läs: så kan vi frottera med RKK ännu mer)

  Att UE inte med en sats nämnde om det i sin kommentar ser ju rätt märkligt ut måste jag säga…

  Är även jag förvånad över SS bedömning, men han har ju tydligt sagt sej kunna/vilja undersöka mer om själva teologin och förhoppningsvis tar han upp det framöver.
  Bra så…

 • Wilgot

  Är naturligtvis, liksom många andra kommentarskrivare ovan, mycket förvånad över att Stefan helt kunde blunda för B.Hinns teologi på lördagskvällen. Måste varit någon slags power nap efter en ansträngande dag. Annars måste man ju bli lite orolig för Elimkyrkans medlemmar. Du bör nog komma med en förklaring varför Ulf Ekman och många med honom var så vakna och inte du.

 • Soldat Ulf

  Jag är förvånad över Stefans okunskap i sin syn på lärofrågor, eller om det bara rör sig om försiktighet(feghet) i uttalandet, eller om man nu inte vill stöta sig med den universella kyrkan i världen, vad det än beror på, så begär jag av Stefan att välja ståndpunkt i frågan!. Huruvida Benny Hinn är falsk lärare eller inte, borde ju framgå av Ulf Ekmans svar i Dagens artikel/artiklar! Det borde säga ganska mycket att en man som Ulf har mognat och insett den kristna lärans viktiga beståndsdelar! Ren och skär gnosticism, doketism är det ju när Hinn uttalar sig om sin syn på människan. Det borde ju varje någorlunda pålästa kristen/teolog/evangelikal kunna urskilja! Retoriska och onödiga krumbukter Stefan! Skärpning! Gud Välsigne dig i ditt forsatta arbete!/ Soldat Ulf :-)

 • Olle

  Filttofflorna sitter säkrare på Stefan än någonsin tidigare. Stefan är som en åsna mellan två hötappar och kan inte ta ställning för eller emot det minsta lilla, än mindre villoläror. Löjligt blogginlägg.

 • Per-Erik Johansson

  55, sett inslaget du länkar till. Huruvida journalisten är seriös eller inte framgår ju inte av inslaget, men det han säger om feghet med mera beträffande andra pastorer som av hänsyn till egna karriärer etc. täcker det denne journalist räknar upp som icke önskvärt beteende är ju inget som avviker från det vi har inbyggt i egna strukturer här, bara i en något mindre form.

  Hade det funnits ledare som vågat stå upp här, SS är en sådan (prövat och delvis erfaret), i större utsträckning så hade inte Hinn varit en fråga på dagens agenda.
  Låt Herren ta hand om Hinn, be och fasta för honom så visar det sig vad som är rätt, och agera inåt i Sverige i ställlet, identifiera vilken sorts ledarskap vi själva har och vilken typ av hjälp de behöver, befria dem i från rollspelande rådgivning och grupper av tyckare, låt fokus komma på sanningen i alla lägen-icke nåden att förglömma.
  Återta sanningens position här först och återinför kunskapen som gått förlorad om att det är från domen och straffet som vi är benådade, inte från sanningen.
  Det ger betydligt mer frukt i Guds rike här och nu.

 • http://job25-masken.blogspot.com Daniel Lundgren

  Trillar av stolen, tappar hakan, sätter kaffet i halsen, smäller av, när jag läser detta!!Liksom, typ, till och med Ulf ”i vårakläder” Ekman visste att bestraffa ”Hinn håle” för hans villoläror!!!

 • Per-Erik Johansson

  Borde inte en relevant fråga vara varför Hinn överhuvudtaget blev inbjuden, när värden själv inte verkar vara mer än jämt säker på om han bjudit in ulven själv eller en herde. Något av Hinns budskap borde väl nått högkvarteret i Uppsala innan, något av alla de sanningar? som producerats på denna sida?

 • Mikael

  Borde inte den naturliga konsekvensen av alla dessa olika åsikter bland ”kristna” vara att ge en ”hint” till alla dem troende alla kategorier, om att det sämsta man som människa kan ta sig till är att ge sig in på andliga eskapader!!!

  Även de som har relativt starkt psyke/egenrättfärdighet eller enbart helt enkelt må känna sig trygga med det som intalats dem torde väl i logikens namn svaja något då s.k (kristna läror och uppfattningar så kan skilja sig åt) och då borde det heller inte vara speciellt svårt att förstå hur differenserna upplevs av de mindre tvärsäkra och ”svagare/mer betänksamma” människorna.

  Slutsatsen för mig är dock enkel: lita aldrig på någon med andliga anspråk, i synnerhet inte dem som hänvisar till någon d.h.a då dessa alltid kommer med olika uppfattningar, ”sanningar” och påbud!

  Ta alltid avstånd från dem alla som leker andliga oavsett färg.
  Koncentrera er mer på det verkliga livet som vi alla mer eller mindre har förmåga att rationellt förstå och refera till!!!

  Ev. gudar, andar/andemakter, , eviga ”sanningar” eller heretik ”existerar”långt bortom all mänsklig föreställning.

  Då man t.o.m i den kristna sfären ALLTID äger så helt differenta uppfattningar så förstår väl även ett litet barn att det för sin egen hälsa bör låta bli att lägga näsan i blöt!!

  MS

 • Per-Erik Johansson

  65, outgrundliga äro Herrens vägar även på denna blogg, positivt att du ändå så ingående studerar denna sida.

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Är du ett förlorat får Stefan Swärd?

  Stefan Swärd söker tröst, trygghet och gemenskap i flocken. Det är ett naturligt beteende hos alla flockdjur.

  Men tryggheten är skenbar. Om ett får går vilse är det inte flocken som ger sig ut för att söka det förlorade fåret. Det är Jesus.

  Det förlorade fåret – tror jag – är det enskilda fåret som vågar mer än andra får. Vill upptäcka nya betesmarker. Sånt kan man bara göra om man är trygg i Herren som sin herde.

  Litar man till fårskocken blir man kvar där man är.

  Jag tror liknelsen om det förlorade fåret handlar om att Gud vet att morgondagens ledare någon gång är ett förlorat får. Och han värdesätter det fåret mer än hela flocken tillsammans.

  När herden funnit sitt får återvänder de tillsammans till flocken. Allt återgår till det normala.

  Men ingenting blir längre detsamma för det förlorade fåret som nu fått uppleva att vara ensam med Jesus. Det glömmer den aldrig.

  Nu vet det förlorade fåret att Jesus håller ett speciellt öga på honom eftersom den inte är som alla andra får.

  Har du gått vilse nån gång Stefan Swärd? Har du fått uppleva att vara ensam med Jesus? Eller har du alltid mött Jesus som en i flocken?

  (Det var Per-Erik Johanssons kommentar nr 62, som fick mig att skriva detta. Tack Per-Erik!)

 • wildwest

  Mikael 65: Du drar väl stora växlar på det här. Sund kristendom har säkert ingen av oss bloggkommentatorer något emot. Det är faktiskt bara att läsa Bibeln och, som Wilgot Fritzon så träffande skrev i en Dagen-insändare för lite sedan – använda sunt bondförnuft.

  Eller står det i Matteus kapitel 65: ”I aftonskymningen kom Jesus omgiven av sina livvakter fram till kullarna runt Genesarets sjö. Han predikade för folket att de som såg honom egentligen inte såg en människa av kött och blod utan ett skal och att han var av en annan värld. När människor törstande efter helande och upprättelse kom fram till honom knuffade han omkull dom på marken. Han visade bort de barn som storögt stod runt honom för att se på de människor som föll till marken. Efter ett tag skakade hela marken av tusentals människor som hoppade upp och ned, skakade, skanderade lovsång på lovsång. Mitt i yran drog Jesus på sig sin guldtrådssydda mantel och red på en vit häst bort till ett palats hans lärjungar hyrt åt honom.”

 • Pingback: Karismatiska nådegåvor och kyrklig struktur och ledarskap - Bengts Blogg()

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Wildwest 68, Bra! En bild säger mer än tusen argument! Åtminstone i Bibeln (och när du skriver..).

 • Leif Lindgren

  Tack Stefan Swärd för en bra skrivelse.
  Samtidigt blir man häpen hur många som fördömer Benny Hinn så tvärsäkert. Vad är det för fel att säga till föräldrarna att hålla ordning på barnen under en gudstjänst? Det har blivit alltför mycket kritiserande i det här landet. Det vore bättre om många kunde tänka först innan de talar eller skriver konstiga saker. Jag såg båda mötena från Uppsala via visjon Norge. Jag såg precis de tecken som ska åtfölja de som tror. (Mark 16:20). Särskilt gripen blev jag när irakierna fick ett vidrörande av Guds kraft. De om några behöver ju ett helande. Jag tror att många som kritiserar är rädda för Guds kraft. De vågar inte öppna sig för Herren.

 • wildwest

  Leif Lindgren: Vad gäller barnen håller jag med Dej. Jag hör till dom som ständigt blir störd av barnskrik och spring i bänkraderna, det hjälper inte att jag är van kyrkobesökare. Jag raljerade ändå lite i min text om Benny eftersom jag för ett tag sen läste om en pastor som inte ville ha barn med i gudstjänsten eftersom barn ser för mycket, underförstått dom säger saker ofiltrerat: ”mamma, såg du: farbrorn knuffade omkull tanten och hon slog sej”.

  Men vi kan inte vara totalt uddlösa och svälja vad som helst. Det finns oberättigad kritik och det finns berättigad kritik. När en stor predikant på Sveriges största konferens i Sveriges största frikyrka predikar ett evangelium som ansågs vara irrlära redan på 300talet, så är det högst befogat med kritik. De tecken som ska åtfölja de som tror måste hålla även om en vecka, inte i en upphaussad stämning. Det är inget vi vet. Skulle önska att många under augusti skrev insändare och verkligen berättade vad som hände. Det har varit alltför mycket show avs helanden och alltför lite verifiering. Har Jesus helat så håller det! Han gör aldrig några halvmesyrer.

  Utan Bennys långa lista på märkliga uttalanden genom åren så skulle hans besök i Sverige enbart ha kritiserats av dom som inte tror på karismatik överhuvudtaget. Knappast någon av oss här på bloggen hade sagt nåt om honom då. Men nu är det dessvärre annorlunda.

 • Leif Lindgren

  Om nu Benny Hinn är en falsk profet som en del hävdar, varför fick han en inbjudan till Sverige? Det verkar finnas de som har misstolkat missionsbefallningen. Det står inte gå ut i hela världen och jaga falska profeter. Det finns en hemsida på internet där nästan alla kända predikanter klassas som falska. Det är väl inte Guds kallelse att man ska nagelfara alla som är kända predikanter. Vår uppgift är ju att förkunna det glada budskapet för alla. Det är Guds kallelse. Jag tror att man kan fastna i någon sorts kritiklusta eller är det rädsla. Låt Herren ta hand om de som är falska profeter. Han kommer att avslöja de som har gått vilse. Tyvärr ser man det här kritiserandet överallt i vårt svenska samhälle. Men låt inte den anden komma in i Guds församling.

 • Johan Svensson

  Det är i min värld en sak att tjäna mycket pengar och en helt annan sak vad man använder pengarna till. Kritiken som riktas mot Hinn (och som säkert även borde riktas mot en rad andra evangelister och kristna ledare för att inte tala om oss själva som enskilda kristna) upplever jag inte så mycket handlar om exakt hur mycket han drar in rent monetärt, utan snarare det lyxliv han verkar leva. Exempelvis Grand Hotel i Stockholm och eget jetplan etc.

  Det känns spontant bara så extremt långt ifrån Jesu eget liv. Oavsett om det är standard bland alla TV-evangelister. Vad spelar det för roll? När har nånsin argumentet ”alla andra…” funkat bra?

  Var inte själv på mötet så jag kan inte bidra med något nytt där men tycker det är extremt talande när Ulf Ekman själv går ut och tar avstånd från en hel del av det Hinn sa. För det steg han i aktning hos mig. Bra och modigt Ulf.

  Då blir min fråga också som tidigare nämnts: Hur kan man veta att en predikant som ena dagen predikar ett falskt budskap och andra dagen predikar ett traditionellt kristet budskap är sann och sänd av Gud? Jag blir i alla fall skeptisk. All annan kritik som sedan länge riktats mot Hinn gör mig inte mindre skeptisk.

  Men SNÄLLA SNÄLLA, ni som så självklart bejublar Hinns besök i Sverige. Kom med rapporter om några verkliga helanden de närmaste veckorna. Det borde väl ändå inte vara för mycket begärt? På frukten känner man ju som bekant trädet!

  Till sist ett litet länktips på en ganska talande parodi av Genesis. Nog för att vi inte ska anpassa oss efter denna världen men så här verkar i alla fall TV-evangelister uppfattas av världen. Hoppas inte det är deras enda bild av kristna.

  http://www.youtube.com/watch?v=ugZq9hiuCJo

  Frid syskon!
  /Johan

 • O

  Leif

  1.Kor 5:11-13 Där står det tydligt att vi skall döma den som säger sig vara en broder men inte lever som en sådan ”driv ut ifrån eder den som är ond”

  Wildwest (68) var träffande Jag tillönskar dig många stjärnor i kronan

 • wildwest

  Jamen snälla Leif Lindgren. Jag blir bekymrad av hur Du resonerar. Samtidigt ser jag att Du, precis som jag, vill ha en annan andlig nivå i landet. Det är lite naivt att tro, faktiskt, att alla stora kristna ledare alltid har en klar och tydlig andlig urskiljningsförmåga och därmed har genomskådat Mr Hinn. Se på Charisma Center, se på Knutby, finns hur många exempel som helst på pastorer som blivit lite väl heta på gröten och mer tänkt på sej själv och sin egen verksamhet än att lyssna till Andens röst. Det är väldigt mänskligt, men ändock allvarligt, särskilt när det görs av personer som har ett andligt ansvar för många tusen, som t ex Livets Ords arrangörsteam.

  Har ingen aning om hur man resonerat på Livets Ord, men det kan inte ha gått dem förbi att Hinn varit synnerligen kontroversiell dom senaste 10-15 åren. Man har tänkt att detta är en gammal vän till Livets Ord, han drar folk, det innebär också större kollekter (beklagar, men jag tror absolut att den tanken funnits), han skapar möten med tät atmosfär där många kan få möta Gud och det ger positiv feedback till Livets Ord. Alla varningssignaler som funnits, vilka jag skulle vilja kalla Andens röst, har man slagit ur hågen. Det är inte alltid Gud ställer sej fysiskt i vägen när han vill hindra oss, ganska sällan faktiskt. Ibland önskar man det skedde oftare, också i det privata…

  Jo, missionsbefallningen går faktiskt också ut på att jaga falska profeter. En missionsbefallning till falska profeter är ingen missionsbefallning, det är att lägga rökridåer och förföra. Alltså måste dessa avslöjas så fåren inte leds vilse. En del koncentrerar sej bara på det känslomässiga och struntar i resten. Sen finns det vi tråkmånsar som tänker tvärtom. Och visst ska vi förkunna det glada buskapet för alla, men en falsk profet gör inte det, det kan han inte, det är inget glatt budskap, det är möjligen attraktivt på ytan. Kritiklusta är inte bra, rädsla inte heller. Men dom flesta av oss sitter inte fast i det. Det här är allvarligt! Det är ingen lekstuga, vi har Bibelns egna ord på vad för slags människor som kan dyka upp i den siste tiden och förleda oss. Det gäller att se upp. Allt är inte guld som glimmar. Har vi inte i decennier just undanhållit oss från berättigad kritik mot den etablerade kyrkan/frikyrkan? Har vi inte låtit allting gå alldeles på tok för långt bara för vi ville vara så snäääällla och inte bråka? Har det lett till en våldsam väckelse där alla kyrkor blivit för trånga? Nej, långt ifrån, det är motsatt trend. Så var inte för blåögd. Vi kämpar inte enbart mot knasiga människor, utan kampen står mellan furstar och andemakter i himlarymderna.

 • Per-Erik Johansson

  74, :”Då blir min fråga också som tidigare nämnts: Hur kan man veta att en predikant som ena dagen predikar ett falskt budskap och andra dagen predikar ett traditionellt kristet budskap är sann och sänd av Gud? Jag blir i alla fall skeptisk. All annan kritik som sedan länge riktats mot Hinn gör mig inte mindre skeptisk.”
  Emellan de två dagarna lär det varit så att UE förmanade sin broder och se det hjälpte.

  Utan att ha sett och hört så får man känslan att Hinn är verkligen driven och testar av hur långt han kan gå… och genast tar ett steg tillbaka till den ”fasta marken” när någon, då enligt citat tidigare från Ekmans blogg, tar upp hans undervisning som avvikande.

  62, jag skrev SS och menade Stanley Sjöberg. Stanley är i en sådan ålder så att till och med vågar bita den hand som föder honom, tack till alla pigga pensionärer som inte funderar så mycket över egen karriär och taktiska drag.

 • Läsare

  Per Erik Johansson

  Jag kan bara meddela att Stanley Sjöberg var på Söndagskvällens så kallade helandegudstjänst.
  Kan ju inte säga vad han tyckte, men jag uppfattar det som ett erkännande till UE och BH.

  Hoppas verkligen att jag har fel och att han istället var där för att stärka sina tvivel mot dessa två.
  Jag skriver två för jag kan inte ställa mig i kön av människor som tycker UE var så fantastiskt bra när han tillrättarvisar BH, detta beroende på att han ett halvt dygn senare tycker att det andra och tredje mötet var så fantastiskt bra.

  Hur kunde han bjuda in BH, hur kan han köpa denna atmosfär som BH så skickligt skapar, hur kan han acceptera dessa masshelanden som sägs ske i all hast.

  Efter denna konferens så tror jag att den slutliga spurten mot RKK sätts in.
  Tror heller aldrig mer att BH blir bjuden till Sverige, så araberna kan nog glömma det möte BH lovade dom nästa år.

 • Per-Erik Johansson

  78, Förlåt en okunnig, men vad står RKK för?

 • Läsare

  Romersk Katolska Kyrkan :-)

 • Leif Lindgren

  Ja men snälla wildwest. Du ska inte vara bekymrad hur jag resonerar. Jag har varit med ganska länge i de kristna leden och sett ett och annat. Nog fanns det kritik förr. De till och med startade religionskrig på grund av olika teologiska strider.
  Själv blev jag bemött med en iskall kyla av församlingsledningen när jag och en broder hade varit på en underbar konferens med Yongi Cho. Han passade inte in i den dåvarande pingstteologin. Och tänk vilka strider det var förr Pethrus och Lidman med flera. Bråk om kvinnorna skulle ha hatt eller inte, om de skulle klippa håret. Strider om vuxendop kontra barndop. Strider om nattvarden vilka som skulle få delta osv. För att inte tala om allt sladder bakom ryggen på sina medsyskon. Vi är inte så heliga någon av oss. Vi behöver alla Guds nåd . Man glömmer bort att Herren är en god Gud full av barmhärtighet som inte ständigt går till rätta med oss.
  Låt Benny Hinn vara. Det visar sig förr eller senare vad som är rätt.
  Bed i stället om försoning mellan alla kristna och bed för Sverige och alla människor på vår jord att de ska få höra evangeliet.

 • O

  Eller Roslagens rid & körklubb

 • Läsare

  Leif Lindrgen

  Då hoppas jag att världen skall slippa Hinns evangelium.

 • Läsare

  o
  Det blir ju RRK :-)

 • Läsare

  Leif Lindgren

  Gud är inte bara en god Gud utan ockå en Helig och vred Gud.

 • O

  Men dom har ”patent” på den förkortningen det är 2 K i kör klubb

 • Leif Lindgren

  Till 85: Det har väl vi fått nog av i kristna kretsar i det här landet. Det är dags att börja upptäcka Guds godhet. Utan den kan vi inte existera en sekund.

 • Leif Lindgren

  Till 83: Du kan väl börja och predika om Jesus och gå före med ett gott exempel.

 • Per-Erik Johansson

  87, i eftermiddags träffade jag en bekant vars dotter fastnade, blev ”kidnappad” av en mycket känd svensk amerikainspirerad ”evangelist” och sexuellt utnyttjad av ”gubben” som sextonåring. Hon är fortfarande på väg tillbaka efter detta (det hände i hennes ungdoms glans, även om hon nu inte är direkt lastgammal). Jag frågade pappan i eftermiddag om de fortfarande är med i frikyrkan, de var verkligen engagerade fram tills för ca 15 år sedan, då detta hände och jag har inte träffat dem så mycket sedan dess.
  Svaret blev att
  – Nej, det är bränt, ingen vågade ställa upp bakom oss.

  Vi behöver Guds goda kärlek som vågar sätta gränser och återinföra herdeskapet som kräver livserfarenhet hos ledarna i kyrkan.

  Tänk om vi nu kunde lämna Hinn i Herrens händer och ta allt det goda som kommit fram under denna blogg, identifiera vad vi inte ska ha för teologi, typ av ledarskap, syn på pengar, och avlägsna allt detta vi är missnöjda med och ”ser” hos Hinn, i de egna döda strukturerna.

  Befarar att herr Swärd nu laddar om till ett försvar mot det man måste kalla riktiga rallarsvingar mot sig själv istället för att ta av filttofflorna och göra en kraftfull sammanfattning som renderar salt och rening i egna led.

  Exempelvis, för ett tag sedan så skrevs det av Swärd att i sommarens val konferenstalare så borde det vara ett grundlägagnde krav att de som kallas till att tala kan visa på, vitsordat, att de leder en fungerande församling. En anslutande fråga torde vara vilket kriterium som ska gälla för de man kallar att leda arbetet i ledningen för exempelvis ett samfund.

 • Sefast Tronde

  Det språk som används i flera kommentarer ovan följer helt tidsandan. Man kan fråga sig vart Kärlekens Ande är i all bitterhet och hat som återspeglas? För inte är det väl nitälskan det är fråga om?

  Stefan Swärd!
  Ta inte så hårt på alla personliga omdömen ovan. Nyansera gärna dina synpunkter om Benny Hinn, men fortsätt i den kärlekens ton som du anslagit.

  Om Benny Hinn: Stackars BH!!! Var inte på mötena på LO, men kan ändå konstatera att käre Benny i mångt och mycket tappat fotfästet. Men de omdömen som somliga har gett ovan säger lika mycket om dem själva som om BH, med formliga invektiv bubblande under ytan. Är det förmaning och tillrättavisning i Kärlekens Ande? Undrar stilla om de som brukat de hårdaste omdömena också ber för broder BH?

  Det finns så mycket falsk förkunnelse, villolärare och främmande eld här i Sverige, i vårt land, som döljs och överskuggas av all hätskhet mot BH. Vi bör rensa i eget hus riktigt ordentligt innan vi i allt för ivrigt jagar villoläror och främmande eld i andras hus. Det är synd om BH för så mycket. Bör han dra sig tillbaka en tid? Kanske det! Förtjänar han skopor av hat och bitterhet? Definitivt nej!

  Pingstprofeten Birger Olsson från Alfta sa en sak jag ofta tänkt på: – Jag har inte varit med om någon väckelse eller något sammanhang där Guds Ande verkat mäktigt utan att Satan suttit på främsta bänk. Tänkvärt!

  Känner sorg över mycket av vad som Benny Hinn talat i YouToube-avsnitt och annorstädes. Känner sorg över en del av hans ageranden. Känner sorg över hans skilsmässa. Men jag kan ändå inte döma honom. Jag känner honom inte, och Gud har inte kallat mig att ta kontakt för att tala honom till rätta, tillrättavisa eller trösta. Jag känner också sorg över allt orent som tycks flyta upp och komma i dagen här i Sverige till följd av BHs besök, men en tröst är att det är Guds vilja – till självprövning. Agnarna skall ju skiljas från vetet. Kanske BH får vara en katalysator?

  MVH / Sefast Tronde

 • Läsare

  #88
  Det försöker jag så gott jag kan, när tillfällen ges dock utan en fet hammondorgel i bakgrunden

 • Leif Lindgren

  Det är med sorg i hjärtat man läser vissa kommentarer här. Speglar det här den svenska kristenheten då blir jag verkligen betänksam. Jag vill inte dras in i sådant här kärlekslöst käbbel. Det hör inte kristna till. Jag tackar för mig.
  Jag vill leva i fred med alla människor så långt det är möjligt och så mycket som beror på mig.
  Gud välsigne er alla.

 • Läsare

  Snälla 92

  Försök att sätta dig in i BHs ministry liv och leverne studera hans hemsida lyssna på vilka uttalanden han gjort.
  Det är ju inte vem som helst vi pratar om utan Herrens smorde som uttalar förbannelser över människor och just nu är under ekonomiska undersökningar kanske har ett nytt förhållande medans han skillsmässa från sin förra fru inte är klar. lovar att med ett 12 månaders avtal med tex dig be för dig efter hur mycket du ger till hans ministry mm mm

  Visst måste man väl få varna för och få ifrågasätta en sådan och även en församling som kallar honom.
  Det är ju inte någon inlandspredikant i något litet bönhus som kanske har en annan syn på någon banal trosfråga vi pratar om.

 • Erik

  #90 . Tack:) Underbara ord!

 • wildwest

  Jo, nog bor jag i Sverige alltid. Där minsta diskussion ska tonas ned för att vi alla ska vara så snääällla och omtänksamma och kärleksfulla. Där man aldrig får gå till botten med problemets kärna. Den i många stycken fina konsensustanken som är en svensk specialitet är bra, men i sammanhang där vi ska skilja mellan andar är det förödande. Det är verkligen synd att inte nån invandrarpastor eller någon pastor från tredje världen kunde medverka med lite klarsyn.

 • Läsare

  Leif Lindgren #87

  Håller inte alls med dig där, det är väl på grund av den inställning du har som det ser ut som det gör i stora delar av svensk kristenhet idag.

  Att Gud är kärleksfull mot allt och älskar allt och alla har ju förvandlat många kyrkor och samfund till rena rama underhållningsplatser där det mesta tycks vara tillåtet.

  När dom stora väckelserna drog fram här i landet så predikades en helt annan bild av Gud, det var en Gud som hatade synd och krävde en omvändelse från världen.

  Då sa man inte ja och amen till allt och alla.

  Tror att detta land behöver lite mer ”dommedag” och helighet än vad som idag proklameras i våra kyrkor.

 • Rhema

  Det är ju konstigt att så många uppfattar Hinn som en falsk profet bara för att han har en annan syn på vissa bibel spörsmål.. många som skriver här verkar ju sitta fast i det svenska jantesyndromet att inte avvika från den ”allmänna opinionen”
  Herren säger till Job – Vad fanns du när jag lade världensgrund? Vissa som skriver här verkar ha anspråk på att ha varit med då!? Det ända jag stötte mig på var det han drog om att det funnits fallna änglar på jorden innan människan skapades och nämde ett par bibelord som jag inte lyckades få att stämma in med detta .. Guds ord och även Ekman säger att vi skall pröva allt som sagts och behålla det som är gott.. Att han skiljer sig och träffar en ny kvinna har väl en stor del av svensk kristenhet gått igenom.. skulle han va en falsk profet för det.. Kung David lät döda en man för att få hans kvinna.. Ingen kallar han en falsk profet..? Moses lät döda en egyptier för att han ville att Exodus skulle börja innan Herren gav klartecken för detta och fördröjde istället utvandringen 30 år.. vilket ledde till åtskilliga tusen Judar dukade under i slaveriet i onödan.. Kallas han en falsk profet.. Tyckte det var bra av Pastor Ulf att han försökte korrigera sin broder istället för att bara fördömma i sann fariseism som många i svensk kristenhet i allmänhet gör på bloggarna.. Jag håller med att han har gjort en del övertramp men de bör ses ur det perspektivet att han har en fruktansvärd utsatt position där allt han sägs och gör vägs på våg.. Vi borde istället be mera för honom så att Herren kan bevara honom och hans tjänst till välsignelse för många..Jag deltog på samliga mötena och upplevde en stark Gudsnärvaro i samliga och blev väldigt välsignad..

 • Pingback: Benny Hinn och om att få ut sin predikan till allmänheten | En teologistuderandes funderingar()

 • Diego Rydén

  Jag såg en predikan av Benny Hinn på Youtube. Man blir rädd när någon, som säger sig leva med kärlekens budskap, kan racka ned på andra människor (exempelvis Opera Winfrey) på det sättet som han gör. Han kan tycka att hon har fel i sin teser och tankar om livet, men den aggression och brist på ödmjukhet han uppvisar skrämmer mig. Den som är på den rätta vägen dömer inte. Den som är på den rätta vägen skriker inte ut sitt agg mot andra. Mer kärlek i världen. Mer stilla ödmjukhet och medkänsla.

 • Effe

  Hej!

  Kan man inte sin historia, så lär man göra samma misstag igen. Människor är bräckliga kärl men Gud kan aldrig ångra sina gåvor.

  Läs böcker om de stora väckelsepredikanterna under 1900-talet så kommer du finna mängder med bräckliga kärl. Men stora fel och brister. Vi som är en del i Kristi kropp får vara ödmjuka och tacksamt taga emot vad vår Herre ger oss, trots att vi inte gillar förpackningen.

  Jesus var inte heller populär för han ”åt och drack med syndare och puplikaner”.

  Varma hälsningar,

  E.M.