Tack och godnatt

Det har varit så många kommentarer över mitt inlägg om Benny Hinn, även på flera andra bloggar, så jag känner mig nödgad att skriva ett svar. Det är en ganska kraftig kritik som riktas mot mig så jag är tvungen att gå i svaromål. Behöver dock läsa igenom alla kommentarer ordentligt först. Återkommer.

Jag gillar en gnostisk predikan – inlägg 1, min text är retorisk smörja – inlägg 2, jag saknar ett gott omdöme – inlägg 5, mitt förtroende som byggts upp under lång tid har raserats – inlägg 6, jag kan inte skilja god kristen förkunnelse från heretisk – inlägg 15, jag sväljer alla underligheter i Hinns predikan – inlägg 22, Josef Bengtsson inlägg 26 refererar till sin blogg där han hyllar Ekmans Hinn-kritik och sågar min brist på kritik, jag visar okunnighet och nonchalans inför kyrkans lära inlägg 29, Kolportören tycker att jag har fel – inlägg 30, jag tolkar Eleonore Gustafsson i inlägg 31 att jag hör till dem som varken bryr mig om teologi eller dess rötter, jag sökte andliga kickar – inlägg 46, jag sov under gudstjänsten – inlägg 48, inlägg 49 menar också att jag sov under gudstjänsten till skillnad mot Ulf Ekman, Wilgot inlägg 59 tycker att jag drabbats av power nap och är orolig för Elimkyrkans medlemmar, men Ekman var vaken,  inlägg 60 tycker att jag har brist på kunskap i lärofrågor eller också är jag feg, inlägg 61 tycker att mitt blogginlägg är löjligt och jag är en åsna mellan två hötappar och kan inte ta ställning mot villoläror.

Tack. Eftersom jag inte har varit i blåsväder på sex veckor, senast var det när jag förde fram kritik mot kronprinsessans bröllop och allierade mig med Humanisternas ordförande, så känns det bra att vara i blåsväder igen.

Man bör dock notera som bakgrundsinformation att jag skrev inlägget om Hinn därför att det hade efterfrågats här på denna blogg. Och att det bara var tillfälligheter att jag hamnade på mötet i lördags kväll, det var en son till mig som ville dit och därför blev det just det mötet jag hamnade på. Mitt inlägg var inte heller något predikoreferat utan det var endast något som nämndes perifert i mitt inlägg. För övrigt har jag ingenting med Benny Hinn att göra, och tycker inte frågan är särskilt viktig och jag skulle aldrig komma på tanken att inbjuda honom till Sverige.

Men jag återkommer med någon form av svaromål. Nu ska jag ge fru Swärd är rejäl puss, jag hoppas att jag får det. Godnatt för den här gången.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Olov

  Bättre om du bara medger att det du skrev var okunnigt och oaktsamt.

 • http://erevna.nu/ Michael G. Helders

  Jag personligt ser dock att utfallet har blivit något positivt.

  När jag blev frälst för 5 år sedan så var lärofrågor fortfarande mycket viktiga inom frikyrkan, det var många interna debatter kring allt som hade hänt under 80 och 90 talet- vad som är sund teologi och vad som är osunt. Sen kom det en ”inomkyrklig väckelse” för ungefär 4 år sedan, var frikyrkan plötsligt fick upp ögonen för den katolska kyrkan (som har växt och blivit en av Sveriges största samfund under mycket kort tid) och kompletativ liv/ortodox och katolsk mysticism. För ett par år sedan var det på gång en ”inomkyrklig förnyelse genom den s.k. Emerging Church rörelsen med företrädare som Brian McLaren och Rob Bell (vet de har varit i ”gamet” länge- men först för 2-3 år sedan de verkligen fick stort genomslag).
  Båda den s.k. nya ekumeniken- och inte minst Emerging Church gjorde att all form av lärofrågor blev oviktigt, det viktiga var/är att försöka skapa förståelse- försöka förstå hur ”motparten” tänker och tror- och utifrån denna förståelse skapa nyanser- och genom nyanserna gemenskap. Detta har ju lett till att ingen gränser har blivit dragna, det som tidigare var klara och tydliga gränser mellan olika samfund suddades snabbt ut- OAS började fira katolsk mässa (luthersk väckelserörelse!?), folk som tidigare hade haft en klassisk evangelikal tro (att RKK är den stora sköka) började erkänna påvens ämbete…ja kort och gott- i de flestas ögon var/är all form av ”sanning” något av ondo, det viktiga var/är att försöka förstå…Ingen gränser, ingen vikt på lärofrågor, ingen vikt på vad Bibeln förkunnar/lär, vad som är sund lära var inte längre viktigt. De som kanske har gått längst i dessa frågor är kanske svenska baptistsamfundet, men även EFK har gått mycket långt. Frukten av den nya ekumeniken kan vi alla se- frikyrkan har liberaliserad i en enorm fart- bara under de år jag har varit kristen, nyandliga tendenser såsom new-age influenser blir allt mer vanligt, gärningslära blir allt mer central (handlar ju om att leva som Jesus?- inte vara/förbli frälst)- för att ta lite korta exempel.

  Så vad är positivt kring detta med Benny Hinn?- Ju det positiva är att det första gång på väldig länge har blivit dragit en gräns- kring vad som inte är OK. Katoliker har satt ned foten, trosrörelsen har satt ned foten, lekmän har satt ned foten, teologer, ja- extremt många från alla möjliga och omöjliga sammanhang har satt ned foten och säger ”Det här är inte OK!”. Från att inte ha funnits några gränser knappt inom kristenheten för några veckor sen ifråga om lärofrågor, till att de åtminstone har kommit fram att gnosticism och arianism är något vi anser inte hör hemma i kyrkan- måste man se som något positivt! Det visar att den apostoliska läran har fortfarande något värde bland alla kristna, till trotts för att teologi och lärofrågor inte längre är så intressant- såsom det har varit tidigare i historien. Det visar att det finns en enorm hunger ”där ute” efter liv från den klara källan! Och så här långt har det ledet till i mina ögon- mer genuin ekumenik bland kristna- då i de lärofrågor som har utgått från Benny Hinn- så har kristna kunnat samlas kring Jesus och Guds Ord (Bibeln)- vilket borde vara grunden för all gemenskap och ekumenik (vilket det inte är i den nya ekumeniken- som är allt för kyrkopolitiskt utformad). Det ser jag som något extremt positivt.

  Kring din förra bloggpost så är det nog att bara beklaga. Du har en enorm kristen bakgrund- du har varit med om det mesta. Du borde ha haft urskillningsförmåga att såga Benny Hinns predikan, det behöver man inte vara teolog för att klara av- långt mindre insatt i systematisk teologi- räcker med att veta vad vi kristna tror på kring Jesu person och treenigheten, alltså man behöver knappt ha gått ett alfa kurs- för att förstå att Benny Hinns predikan i lördags inte håll måttet utifrån kristen tro (oberoende av samfund). Men du önskade vara lite mer försiktig tills du hade mer ”kött” på benen kanske?

  Broderliga hälsningar,
  Michael

 • Bo Westin

  Det blåser
  i träna idag
  Är det anden
  eller är det –
  bara jag

 • Torbjörn S Larsson

  DET ÄR JU LÖJLIGT

  Så fort någon börjar tala om kropp, själ och ande, eller göra en utläggning om änglars roll så är det gnostisism.
  Det där har man hört sen barnsben utav torra predikanter utan att därför få en gnostisimstämpel på den som sagt det.
  Jag tycker att det är mycket värre att kasta skit på andra kristna. Svärd, Hinn , Ekman , eller vemsomhelst.
  Sedan måste man göra skillnad på olika tjänster.
  Hinn har en evangelisttjänst. Många evangelister har även helandegåva typ Filippus i apostlagärnaingarna.
  Ofta är dom inte så strukturerade i läran, det är heller inte deras uppgift. Dom ska ge en överblick så folk kan fatta huvuddragen och bli frälsta.
  Det är inte meningen att uthungrade teologer ska bildligen kasta sig över köttslamsorna som slängs till dom.
  Många ofrälsta har ingen aning om bakgrunden med : Gud, änglar, människosonen och djävul.
  Ok, Hinn kanske ballade ur lite med de onda andarnas bakgrund osv. men predikan var begriplig.
  Begripligt var däremot inte synsättet att
  # först bjuda in
  # sedan lova att man ska gå upp och säga emot
  # sedan sitta på spänn med en kritiserade ande.

  I högsta grad ojuste.

 • Erik

  Nja, ”tycks ha sovit under predikan” skrev jag (förra trådens 49). Du var nog vaken, men min förvåning finns kvar över att du inte reagerade tydligare när nu inbjudaren Ekman markerade så kraftigt mot det han upplevde som gnosticism. Är ändå inte gnosticismen och newageandligheten en rejäl fara för många moderna svenskar, en tillräckligt stor fara för att församlingsledare inte får ignorera den?

 • Calle

  Du har missat en av de viktigaste kommentarerna nämligen en kommentar på Josef Bengtssons blogg av Mattias Agnesund. Som ifrågasätter hur Ulf E kunde släppa upp Benny efter den första predikan och Mattias då menar att egentligen så gör Ulf samma misstag som du nämligen att tro att vad man håller sig till för teologi inte gör någon skillnad för ens praktik och tvärtom.

 • Eleonore Gustafsson

  ”jag tolkar Eleonore Gustafsson i inlägg 31 att jag hör till dem som varken bryr mig om teologi eller dess rötter, jag sökte andliga kickar”

  Förtydligande:

  Jag tycker bara att det är beklagligt att du som pastor inte reagerar när en predikant predikar en lära som inte är biblisk och dessutom inte är förenlig med de kristna trosbekännelserna. Att du ignorerar detta som teologiska detaljer är allvarligt.

  Kanske dags att söka in på Örebro Teologiska Högskola? (sagt med glimten i ögat)

  Andliga kickar få du gärna också söka, det har jag inget emot (också sagt med glimten i ögat)

 • wildwest

  Jag vet inte vad Stefan har gjort med diplomatin. Att efter allt som skrivits, till och med av Ulf Ekman, säga att vad Benny Hinn gör och inte gör ”inte är särskilt viktigt”! Vad är viktigt då?

  Här kommer en berömd och beramad tv-predikant och uppträder på en av Sveriges största kristna konferenser i Sveriges största frikyrka och predikar ett evangelium som inte är kristendom! Prålig utstyrsel, Grand Hotel, skilsmässa, det är småsaker jämfört med det här. Och det är ”inte särskilt viktigt”!!! Varför tar vi inte in en imam till typ Filadelfia i Stockholm som får hålla en söndagskvällspredikan där? Inte heller kristendom och det är säkert ”inte särskilt viktigt”. Skratta inte – detta är nog inte så långt borta, om än inte i Filadelfia.

 • http://www.kolportoren.com/ Joachim Elsander

  Stefan, om du läser mitt inlägg så menar jag att vi står tillsamman men med lite olika perspektiv.
  http://www.kolportoren.com/2010/07/reaktionerna-pa-hinn-strommar-till.html

  Du ser det största hotet hos jeppar som Brian McLaren och liknande medan jag ser ett större hot från jeppar som Benny Hinn etc. I just fallet Hinn tycker jag som sagt du har fel. Jag ser hans teologi som farligare än mycket annat.

  Allt Gott!

 • urban

  Tycker nog att kritiken mot Stefan just nu är helt obefogad. Han var ju väldigt tydlig med att under punkt 4 skriva: ”Kritiken mot Benny Hinn om märkliga läror, uttalanden m.m. kan jag inte gå in på, har inte närmare granskat frågorna.” Ändå får han kritik för inte ha kritiserat detta. Förvånande tyckte jag när jag läste kommentarerna. Det är väl det han skriver man ev ska kommentera. Inte det han inte skriver, eller?

 • wildwest

  Jamen Urban, Stefan var ju med på det beryktade mötet i Uppsala, som Livets Ord nu censurerat bort, och reagerade inte på de märkliga utsagorna av Benny Hinn – något som till och med värden själv, Ulf Ekman, sen tar kraftigt avstånd emot. Vi är ju lite förvånande över att Stefan på plats inte reagerade på vad som sades. Att han däremot inte hunnit med att gå igenom alla Youtube-klipp och redogörelser för det som hänt på 90talet och bakåt, det förstår jag. Det är ingen som orkar ta sej igenom alla galenskaper. Ändå borde man som kristen med någon urskiljning snabbt komma fram till att här är en gravad hund, det räcker med några enstaka uttalanden.

 • Olle

  Förlåt mig Stefan för att ha kallat dig för en åsna. Ingen, och än mindre en broder i Herren, förtjänar att kallas en åsna hur som helst – det var skrivet i affekt. Men det var ett uttryck för besvikelse gällande din tafatta och slätstrukna diplomatiska skrivelse om denne Hinns predikan, vilken jag tyckte du kunde särskådat bättre och tagit avstånd ifrån. Hans avlatsliknande handel med välsignelser på hans websida och tv-program borde också väcka ogillande hos varje sann kristen.

 • C

  Tycker att det är intressant att en sådan här debatt uppstått så snart efter diskussionen om teologisk utbildning.

 • Bo Westin

  Jag sympatiserar mycket med Stefan Swärds beskrivning av mötet med Benny Hinn och tycker även att kommentar #4 här ovan är tänkvärd. Och att jämföra Stefan med UE och att såga honom för att han inte valde att ta upp de gnostiska inslagen lika tydligt som UE gjorde ger ett nästan barnsligt intryck och får mig att tänka på Jesu ord i Matt. 11:16-17 (#11). Skillnaden mellan att bli kritiserad och att få löpa gatlopp är hårfin ibland.

  Stefan och en del andra av oss kanske inte tycker att den gnosticism som framkommer hos Benny spelar i någon högre division i villfarelseligan om man jämför med den gnosticism som förekom i för c:a tvåtusen år sedan.

  Kunskapen uppblåser; kan de orden gälla vissa teologiskt insatta också? När inte hjärtat hållit jämna steg med hjärnan. Det är i alla fall bra att folk börjar tala direkt till Benny Hinn om vad man anser är felaktigt i hans verksamhet, men inte alla har gåvan att förmana vilket framgår tydligt om man läser kommentarerna på denna blogg.

  {Stefan skrev: ”Predikan var Jesuscentrerad och evangeliecentrerad. Huvuddragen handlade om Anden, Jesus och frälsningen och behovet av omvändelse, och det fanns inget att invända emot. Han tog dock med åhörarna på stora svängar och gick igenom både demonologi, änglakunskap, frälsningshistorien, Jesu stamtavla etc. Det är möjligt att det kunna finnas märkliga bibeltolkningar på några punkter, en strikt systematisk teolog kunde nog ha synpunkter på detaljer i predikan, men jag tyckte att huvuddragen hade fokus på frågor som handlade om frälsning, Jesus, Anden som person, och Guds verk i vår tid. Jag tyckte dock att man märkte ett visst spekulativt drag hos Benny Hinn som predikant, så jag är inte förvånad över om det har förekommit att han sagt märkliga saker tidigare i sina predikningar.”}

 • http://www.singingdogblogg.se Håkan Nilsson

  Instämmer helt med Kommentaren från Torbjörn S Larsson (4) den var bra

 • Olle

  #14
  Men var ska vi då dra gränsen då felaktiga läror predikas? Även Ulf insåg allvaret i detta och nödvändigheten i att korrigera detta. Lär man en människa en sak, läser denna kanske Skriften utifrån denna felaktighet och tolkar då in flera felaktigheter som en konsekvens av detta. Nej, det är nödvändigt att tydligt stå upp när villfarelser och rena spekulationer predikas till människor.

 • Niklasson

  Många kritiker här citerar gärna att Ulf Ekman reagerade emot fredagens predikan av Benny Hinn, men ingen har sen nämnt om de resterande två mötena som var så starkt präglade av Guds närvaro och där predikningarna var väldigt bra. Så här skrev t ex Ulf Ekman om söndagens möte:

  ”Det var ett fantastiskt möte på söndagskvällen. Det var härligt att stå och prisa Herren, både starkt och stilla. Bennys undervisning där han gick igenom några dagar, 48 timmar i Jesu liv och tjänst, Mt, 8, och hur Jesus botade de sjuka var så bibliskt och starkt just däri att han följde texten och beskrev det hela mycket levande. Idag har jag hört om ett flertal helanden som ett resultat av gårdagens möte. Jesus kom på en mycket starkt sätt i centrum. Det är så roligt när Benny Hinn står starkt i sin helandetjänst och blir till välsignelse för många”

  Själva var vi också mycket tacksamma att få vara med på de resterade mötena och tycker verkligen att Benny Hinn behövs i Sverige på många sätt.
  Tycker också att Stefans ”analys” var bra och ärlig.

 • Bo Westin

  #16, rent principiellt håller jag med dig. Själv är jag mest upptagen av att jobba med mig själv, bli mer helgad och utrustad och stå i tro på Gud så jag har inte så mycket energi kvar för att korrigera andra. Men om Gud vill använda mig för att korrigera andra så ställer jag mig gärna till förfogande. Att förmana, tillrättavisa och förmana i Guds rike är nog den uppgift som kanske kräver mest av utövaren.

  Tänk på att Jesus själv från början visste att Judas Iskariot var falsk, ja han kallade honom till och med för en djävul och visste att han skulle förråda honom, men han slängde inte ut honom ur lärjungaskaran. Jesus måste i sin rena och heliga ande ha lidit mycket av att behöva ha en sådan person i sin närhet men han bidade den tid som Fadern hade bestämt för sin egen upprättelse och för att det skulle komma en tid då Judas fick ta konsekvenserna av sina val. I en liknelse talar Jesus om att Gud väntar till skördedagen med att skilja ogräset från vetet och till dess får dom växa upp sida vid sida. Här kan vi kanske se en förklaring till att Gud låter vissa predikanter (inga namn nämnda) och andra hållas. Han vill ge oss tid att omvända oss och göra bättring innan räkenskapens dag är inne. Och hur ska vi nå fram till en persons hjärta med Guds ord? Det är en delikat uppgift som kräver totalt samarbete med nådens Herre.

 • Pingback: Vad gör du med ditt liv? » Blog Archive » Åke Bonnier om polyamorositet()

 • http://aletheia.se/guest/ Kamau Mweru

  Jak. 4

  ”Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. ”

  Iband kan man inte förbli vän med alla. Det finns oundvikliga antingen-eller val.