Holger gör en pudel och predikoförberedelser

Bloggen Aletheia refererar till TV-intervjun med Holger Nilsson och Berndt Isaksson, där gör de bra markeringar. Holger gör en pudel och tar avstånd från bokbålsidén, och då är saken utagerad. De svarar bra på journalisternas frågor, Isaksson ger en tydlig framställning i TV-intervjun av kärnan i kristna tron som jag helt ställer upp på. Eftersom tydligen ingen driver idén att göra bokbål med Gardellböcker så är det meningslöst att fortsätta den debatten.

Nu sitter jag och förbereder söndagens predikan i Elimkyrkan. Vi har fyra gudstjänster varje söndag, 10.30 och 13.00 svenska gudstjänster i Elimkyrkan, 11.00 i Vårberg/Skärholmen och 16.00 för etiopisktalande. Jag kommer att predika 10.30 och ta upp om att vi inte ska anpassa oss efter denna världen, vi representerar ett annat rike, Guds rike. I går kväll var jag med Ungdomskyrkan Konnekt ute och missionerade bland Stockholms ungdomar, i går var vi i Tantolunden på Söder.

 • http://erevna.nu Christian

  Tja pudlar är vi allihopa… :-)

 • http://berndtisaksson.dinstudio.se/ Metodistpastor Berndt Isaksson

  Jag vill då bara än en gång påpeka att idéen med bokbål var inget jag på något sätt stod eller står bakom. Det är i frågan om Gardells teologi jag helt och fullt delar Holger Nilssons uppfattning. Min uppgift som jag uppfattade den när jag skulle vara med i intervjun var att ge min syn på just Gardells teologi. Inför intervjun hade jag påpekat i samtal med Holger om att ordet bokbål leder tankarna fel, och att detta skulle framgå i intervjun. Men i samtalet med journalisten från Vetlanda-posten så kom snart hela samtalet att handla om just Gardells teologi, och min personliga markering mot bokbål blev inte tydlig. Det var inte journalistens fel, utan en beklaglig miss av mig. När sedan rubriken kom över artikeln dagen därpå så blev även jag inkluderad som en som uppmanar till bokbränning. För detta kan jag inte skylla någon annan än på mig själv och min brist på tydlighet.

  Mvh

  Berndt

 • Läsare

  Ni är hjältar båda två, för ingen annan har så tydligt lungt och sakligt stått upp mot Gardell i en sådan offentlighet som ni gjort

  STORT TACK

 • http://erevna.nu Michael G. Helders

  Jag var kanske lite väl hård emot dig. Men till saken hör ju den att vi kristna är patetiska mesproppar.
  Du hade kanske inte behövd att ge din stöd åt Holger Nilsson eller Berndt Isaksson, men det är knappast bättre att ge sin stöd i det här fallet- media som gjorde en höna av en fjäder- och hittade ett perfekt sätt att göra bibeltrogna kristna till åtlöje.

  Ska man bemöta Jonas Gardell’s teologi så för man göra det på ett postmodernt sätt (om man önskar nå samma grupp som Gardell).
  Med tanke på att speciellt unga ledare inom EFK har börjat omtolka den kristna tron utifrån det postmoderna paradigmet (likaså Jonas Gardell)- så har du ju här bidraget till det du själv har kritiserat- nämligen smygliberalisering och smygrelativisering av EFK, genom att agera såsom du gjorde i förra bloggpost.

  Är det ju något Sverige behöver, så är det ju folk som vågar stå upp för den kristna tron.
  Delar med mig en bra genomgång av den teologi som råder i EFK (Ung): http://www.youtube.com/watch?v=58fgkfS6E-0

 • http://erevna.nu Michael G. Helders

  – det är ”Lane 4- Emergent Liberals- jag syftade på…(hela genomgången är bra)

 • Ulf Stenlund

  Gud välsigne Din dag!

 • Anna-Karin

  @Mikael G Helders: Ibland blir jag bara så less….Du säger att man ska stå upp för den kristna tron. Bra. Men om man nu inte riktigt tror som du, då är man inte kristen enligt dig. Du sätter dig till doms. Vem ger dig den rätten? Nehej, den var självpåtagen…..Du dömer. Trist. :-(

 • http://erevna.nu Michael G. Helders

  Anna-Karin,

  Finns vissa delar i den kristna tron som man inte kan rubba på för att kalla sig en kristen. Handlar ju inte om vad du, jag eller andra definierar som en kristen- det handlar ju om vad Bibeln definierar som en kristen.

  Inte alla som kallar sig kristna är kristna…Det handlar inte om att sätta sig till doms över andra. Handlar bara om vad bibeln definierar som en kristen, och hur kyrkan har definerad en kristen genom historien (fram till ”upplysningen”).

  Tänkvärd video om ämnet:
  http://www.youtube.com/watch?v=TzcfDLHDxbM

 • Anna-Karin

  Men då får Bibeln eller vår Herre döma, varken du eller jag har den rätten. Visst står den en och annan rad om detta att döma andra i Bibeln, åtminstone i min. :-)

 • Stefan A

  #9
  Det är skillnad på att bedöma och att döma. Jag tror du blandar ihop begreppen. Jag måste ju veta vad jag tror och utifrån det bedöma vad andra tror. Om jag sågar någon därför att den inte tror som jag dömer jag. Det är två helt olika saker.

 • Mikael

  Hej Stefan A #10!
  i de ordboken från 1986 Esselte Studium: Står det så här, ”fälla ett värderande utlåtande över något!”

  Om det inte är en DOM så är det något Mycket värre EN FÖRDOM!

  Så om vi skall möta felaktigheter mot bibeln så behöver vi nog tänka oss före lite innan vi bedömer andra!

  Bara för att vi inte är överens i en fråga: Så skall vi nog avvakta lite med vårt bedömande, och gå några mil i den andres närhet för att veta vad som fått personen till sitt ställningstagande!

  /Mikael

 • Anna-Karin

  Tack Mikael, no 11. Till dig Stefan no. 10 vill jag bara säga att jag har icke på en fläck blandat ihop begreppen 😉 . JG blir sågad av Michael G Helders för att han inte tror som honom. Det jag efterlyser är lite ödmjukhet, lite respekt för varandra. Ett samtal, inte ett evigt dömande. Det är inte vår sak.

 • Ulf Stenlund

  Vi har dessbättre religionsfrihet i det här landet så om någon vill koka ihop en egen religion är det fritt fram. Vill man vara en bibeltrogen kristen är det väl ett alldeles utmärkt råd att läsa som det står. Det är när man försöker omtolka skriften så den ska passa in på olika politiska och självcenterade strömningar som svårigheterna och bedömningarna kommer in. Redan apostlarna hade mycket sjå med att rensa ut irrläror.

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallström

  Detta med att döma eller inte döma är ganska enkelt i teorin men förfärligt svårt i praktiken. Vem som helst har rätt att kraftfullt framföra sin uppfattning till exempel när det gäller Jonas Gardells lära om Gud och Jesus. Däremot har ingen rätt att påstå något säkert om Jonas Gardells personliga gudsrelation. Det ligger utanför vår kunskap. Med ett sådant synsätt tycker jag detta med dömande eller inte dömande blir ett mindre problem. Jag tror det är så också generellt att vi gör oss skyldiga till att döma människor när vi uttalar oss om sådant som inte vi utan bara Gud kan veta.

 • http://erevna.nu Michael G. Helders

  Anna-Karin:

  Det blir inte alltid så bra att riva loss citat från sitt sammanhang, t.ex det med ”du ska inte döma”- läs hela kapitlet så förstår du nog vad jag menar.

  Att påstå att Jonas Gardell inte är kristen utifrån Bibelns definiation, eller att det pågår en liberalinsering och relativisering av EFK (Ung), är ju inte dömande (dömande skulle t.ex vara att säga ”Gud kommer döma hela EFK till helvelte!”)- utan ett påstående, ett tyckande, en åsikt.

  Att man inte anser t.ex att Jonas Gardell inte är kristen, handlar inte om att man anser sig själv vara en bättre människa, ha bättre värderingar, eller annat. Tvärt emot – en kristen förstår sin behov av frälsning och nåd (och kan därmed glädje sig över Kristus ställföreträdande försoningsdöd på Korset), en icke-kristen förstår som regel inte det. – För att ta ett lite exempel.

  Enligt dig, så skulle Jesus själv, författarna till NT, GT’s profeter, och typ alla Guds män genom historien från martyrerna till i dag- vara ute och cykla. Men så är inte fallet, den kristna delar med sig nåd och sanning.

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 • Läsare

  Anna Karin
  Det märkliga är ju att du hittar och citerar vissa bibelord, men verkar inte ha en aning om dom bibelord som Gardel totalt sågar och bespottar.
  Detta är ju verkligen märkligt och man undrar ju om det finns någon slags bibeltro i din och tex Annas tro.

 • Anna-Karin

  Ja käre Läsare, undra på du. Vad gäller vad och hur Anna tror eller inte tror vet hon alldeles säkert bäst själv.

  Michael @15: Det blir ju per automatik så att då man förfäktar sin egen kristenhet och annan persons ”icke-kristenhet” att man framhåller att man själv ”tror rätt” och att den andre missar målet. Jag tillhör gruppen som, enligt dig, inte ”tror rätt”, men ändå tror jag, jag kallar mig kristen, jag är trygg i min tro, jag vill förkovra mig i min tro, jag vill ha en personlig tro och jag vill respektera andra i deras tro och i min tur bli respekterad. Vad som är rätt och fel tro till syvende och sist överlämnar jag med varm hand till högre makt. Det är inte för mig att avgöra.

  Nu kryper jag till sängs, god natt på er alla. :-)

 • BW

  Så länge personer åtminstone försöker argumentera för sin tro och sina åsikter utifrån rationellt prövbara argument och kriterier, exempelvis genom att hänvisa till bibeln, som är en bok med väldigt många rationellt entydiga och sammanhållna tankegångar, tycker jag att det blir tämligen tröttsamt med allt tjat om att dessa personer är dömande och intoleranta. Under dessa förutsättningar upplever jag snarare just dessa som betecknar andra som dömande – som just dömande. Det intressanta är att det är just de som framhåller bibeln som en begriplig, trovärdig och tidlös källa till kunskap och sanning som oftast blir anklagade för att vara dömande och intoleranta.

 • Mikael

  Hej Anna-Karin!
  Jag blir nog ”bedömd som en heretiker också! Men märk att det är när jag framhäver Jesu lära som folk tycker att jag inte har förstått något.

  Och då måste jag till fullo hålla med dem.

  Ulf Stenlund vad anser du om debatten som var mellan Nestorius och Cyrillus.

  Frågorna upprepar sig om och om igen

  I Matt 28:18-20 som vi kallar missionsbefallningen! varför försvann orden
  ”och lär dem hålla de bud jag har gett er.”!

  Nu får man väl säga: Lär er hålla de Bud som de kristna tycker passar bäst!

  En stor kritik till oss kristna är: Var tog Jesu lära vägen!

  Vi står över Jesu ord och utnyttjar det så mycket vi bara kan: Varför skulle vi behöva bry oss om vad andra tycker, Gud är ju på vår sida, och han förlåter ju oss allt!

  De som står på de två raderna ovan, visar på när vi är i satans lära!

  Och med en sådan tro kan vi föra krig i Afganistan vi kristna kan utarma fattiga världen över!

  Vi kan ändra system i EU så Västsaharas fiskvatten blir bestulet och de rättmätiga ägarna inte får se en enda fena.

  Hur tror ni att vi skulle handlat om Jesu lära var i centrum.

  Och vilken sid får vi stå på på getternas eller fårens?

  Man sa på andra Världskriget att ”om vi bara visste”
  ”DÅ MINSAN DÅ HADE VI AGERAT”

  Men vi visste hur det var när vi utvisade Kosovoalbanerna de flesta strök åt.
  Ja, men, inte visste vi att serberna ville döda dessa! Jo, rapporten som kom till de beslutande var entydig förr eller senare kommer de att bli dödade!

  Vi har skrivit på FN:s barnkonventionen men vi utvisar utan riktig utredning barnen!
  Det Domstolsförfarande som pågår visar att vi får precis det intentionen regeringen önskar.

  Tänk på Att KristDemokraterna har varit i Regeringen under framtagningen av detta!

  Men visst ja det är ju ”riktiga” Kristna.

  Vad vill jag sagt med detta! vi har faktiskt en grupp Kristna kvar efter Nestorius och den Antiokianska läran i Persien finns den Syrianska Kyrkan!

  Nej visst ja, den finns nu i Södertälje.

  Ser ni inte att det finns grov grund till en rejäl återgång till att lära sig Jesu bud de är två stycken som kan varieras i de oändliga: Det är det första av de tio buden och Gyllene Regeln!

  Om vi inte bygger vår kyrka på dessa två bud och lär oss förstå vad de står för kommer kyrkan att förlora sin själ för alltid.

  /Mikael

 • http://erevna.nu Michael G. Helders

  Anna-Karin:
  Man är inte kristen för att man tror på rätt läror, doktriner eller dogmer. Man är kristen för att Jesus Kristus har frälst än och att man har fått Jesus som Herre över sitt liv (i sambandet kan det vara anatäckningsvärd att veta att kyrkofäder som Iraneus jämförde Bibeln med Jesus Kristus själv- alltså att man kan inte vara upprorisk mot Bibeln och samtidigt ha Jesus som Herre).

  Fil 3 är ett intressant kapitel i sammanhanget.

  På tal om vad som gör en kristen:

  Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt…Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

  Allt är bara nåd, det är fullbordat!

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 • http://erevna.nu Michael G. Helders

  – citatet är hämtat från Ef 1 & 2

 • Ulf Stenlund

  Mikael
  Att Jesus var både sann Gud och sann människa är min uppfattning. Alla dessa forntida debatter var kanske nödvändiga i sin tid men i bildandet av kyrkosystem tappades den ursprungliga evangelisationstanken bort.

  ”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt 28:18-20 Svenska Folkbibeln) Till detta finns fotnoten till vers 20 ”hålla Ordet har också betydelsen ’bevara,, ’hålla fast vid’.” Min uppfattning är att Folkbibelns översättning ”allt vad jag befallt” är bra.

  Man blir inte kristen genom att hålla vissa bud, ingen människa kan detta. Man måste bli omvänd och efter hjärtats förvandling kan vandringen efter Jesu lära börja. Här är, som du påpekar, den gyllene regeln central.

 • Christian Svahn

  Michael G. Helders!

  Enough is enough. Vad ger dig rätt att säga vad EFK UNGs teologi är? Vad baserar du dessa saker på? Intressant att du delar en youtube-video som ska beskriva vad vi i EFK UNG har för teologi? Det är riktigt ömkligt och ”guilt by association”-retorik.

  EFK UNG består av EFKs alla lokala barn- och ungdomsarbeten. Det är omkring 230 lokala församlingars efterföljelsearbete med barn och ungdomar. Hur du då kan posta en film och säga ”detta är EFK UNGs teologi” finner jag oerhört nonchalant och ickepåläst.

  Vidare säger du att det pågår en liberalisering och relativisering inom EFK UNG. Igen, vad baserar du detta på? Kan du ge några konkreta exempel? Vad i dessa 225 församlingar ser du som tecken på liberalisering?

  En idé är också att kontakta mig eller någon som har god insyn i vad som händer i EFK UNGs nätverk, INNAN du börjar posta inlägg om hur illa det är ställt hos oss.

  Skärpning!
  /Christian Svahn
  Direktor på EFK UNG

 • wildwest

  Jaha, så har det kristna drevet av rädda pastorer och kyrkoföreträdare lyckats igen! Bra, locket på, ingen spektakulär kritik här inte, försök bara inte att ställa sej bakom en kristen broder som säger något viktigt även om ordvalet är tillspetsat och tonen en smula gäll. Hellre håller man en villolärare som Gardell om ryggen, påpekar gång på gång hans rätt att ha en åsikt i vårt demokratiska samhälle, hans genomtänkta argument när han sågar kristendomen längs fotknölarna. Det kan man säga, men inte att här behövdes en kraftfull markering mot ren villolära! Usch.

  Men samtidigt kan många av dessa kristna företrädare hetsa upp sej över undfallenhet och tvång under nazidiktaturen, över präster som under dödshot var tvungna att samarbete med kommunistregimen i gamla Sovjet. Själv vänder dom kappan efter vinden så fort det bara går för att inte stöta sej med den sekulära pressen, sina kontakter inom samhället och andra. Uselt! Var är saltet?

 • Stefan A

  At bränna böcker är i princip detsamma som att slå någon i ansiktet efter att ha spottat på dem. Jag kan inte hitta den bibelversen som stöder det.

  I stället för att bråka om Gardell så åk på det intresse han skapar. Ingen människa utanför kyrkan fattar ändå skillnaden i budskapet. De vill bara slippa sega tråkiga präster och pastorer precis som folket på Jesu tid! :-) Var glad att någon pratar om Gud! Låt Gardell fånga intresset och sen skördar du! Var lite flexibel och smart!

 • http://erevna.nu/ Christian

  Wildwest
  Håller med.

 • Stefan A

  #11
  Sen när ska vi utgå från Esselte Studium…? Bibeln säger:
  1 Kor 2:14
  Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon.
  2 Tess 3:15 Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder.
  2 Tim 4:2 predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.

  Ett axplock ur bibeln som klart talar om dels att jag måste veta vad jag tror, annars är det omöjligt att komma någon vart. Jag måste ha formulerat en tro. Dels måste jag ju se att Herr X är ute och cyklar, berätta det och visa på vart ”cykelvägen” går. Det innebär att jag har bedömt honom och gör något åt det.

  Skillnaden är hårfin. Den ena ser felet och vill hjälpa. Den andra ser felet och vill stjälpa. Det som är i mitt hjärta är det som väljer.

 • http://erevna.nu Michael G. Helders

  Bästa Direktör Christian Svahn:

  Tack för svar (hoppas Stefan Swärd godkänner att jag postar ytterligare ett svar).

  Nu var det ju inte alla EFK församlingar jag syftade på, utan vad jag har sätt av ni i EFK Ung’s styrelse ute på nätet. I mina ögon är EFK den dag i dag Sverige’s bästa samfund, ett samfund var liberaliseringen och relativiseringen inte har gått lika långt såsom t.ex Svenska Kyrkan.

  Med tanke på att ni har har bjudit in predikanter till Frizon som hör bland Sverige’s största apologeter för ”Emergent Liberals” (alltså predikanter som delar samma teologi- som de personer Mark Driscoll nämner i sin genomgång)- så var det kanske inte totalt ute och cykla skrevet av mig? – Det visar ju i mina ögon vilken väg ni har vald att gå (vilket också blir synlig genom vad ni delar med er på äran blogg).

  Man är kanske inte enig i att folk som Brian McLaren, Rob Bell m.fl är liberala, det för så vara. I mina ögon (frälst sedan 5 år) står ingen av de inom Mark Driscoll’s beskrivning av ”emergent liberals” för en sund kristen tro utifrån Bibeln. Men det har kanske med att göra att jag är relativt nyfrälst, färgar kanske mina åsikter och gör att jag är motståndare till alla former av liberalteologi och flummighetsteologi som endast vänder kappan efter vinden. I mina ögon bör ledare som dig själv och Stefan Swärd ha en tydlig och medveten teologi, var ni delar med er vad ni tror och varför, och ni bör kunna förklara och argumentera för detta. Jag tycker inte vi kristna ska vända kappan efter vinden och försöka vinna popularitet i den allmänna opinionen genom att försöka undvika att förkunna vissa sidor av kristen tro.
  En Bibel trogen samfund eller lokal församling anpassar inte evangeliets innehåll efter dem man försöker vinna. Med andra ord i mina olika kommunikationsteorier och metoder bör inte tillåtas påverka evangeliets och lärans innehåll.

  Är man andra, tredje eller fjerde generation frikyrko kristen- ses det kanske som radikalt att att gå emot t.ex de rötter ÖM stod på, eller annat. Men för mig som är relativ nyfrälst stod människor som Emil Gustafson, John Ongman och andra för en radikal bibel trogen teologi som man borde göra sitt yttersta att behålla den dag i dag (självklart för man anpassa språket efter dagens kultur och samhälle). Men i mina ögon ser man inte mycket av detta, hos er den dag i dag- inte minst synlig på eran blogg, och kommentarer här och där.

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Michael G Helders,
  Vad menar du med att det har bjudits in predikanter till Frizon som hör till Sveriges största apologeter för Emergent Liberals? Vilka åsyftar du? Vad har de sagt som gör att du hävdar detta? Så pass vass kritik får inte vara vag och undanglidande.
  hälsningar
  Stefan Swärd

 • http://erevna.nu Michael G. Helders

  ”Med andra ord i mina olika kommunikationsteorier och metoder bör inte tillåtas påverka evangeliets och lärans innehåll.”

  Ska vara:

  ”Med andra ord det bör i olika former av kommunikationsteorier och metoder borde man ha som grund att det inte är tillåtet att påverka evangeliets och lärans innehåll”.

 • http://erevna.nu Michael G. Helders

  Stefan Swärd:

  Om jag namnger dessa vid namn så kommer jag per-automatik hamna i en massa onödiga ordstrider, vilket jag försöker undvika.
  Men titta på din genomgång av Brian McLaren, och titta sedan på (kommentarer) vem som ska predika på Frizon- så kanske det blir tydligt vem jag syftar på.

  Inom Emergent liberals- så har man ju inga fasta åsikter, det handlar ju om att relativisera utifrån att omtolka den kristna tron utifrån det postmoderna paradigmet, genom en ödmjuk och öppen hållning som vågar möta andra perspektiv i dialog- var man förespråkas en narrativ teologi som ser på Bibelns mångfassetterade berättelse och många tolkningsmöjligheter och betonar tron som någonting större än summan av trosartiklar- vilket i mina ögon inte kan leda till något annat än liberalisering och relativisering av den kristna läran.

  Jag är kanske för konservativ, jag delar samma perspektiv på saken som dessa herrar: http://www.youtube.com/watch?v=gv6uxCch7oc&NR=1&feature=fvwp (R.C. Sproul, Al Mohler, och Ravi Zacharias)

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 • Juha

  Pastor stängs av efter uppmaning om bokbål men vägrar be om ursäkt:

  http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.366549-gardell-hatare-stangs-av

 • Mathias

  Varför inte göra som amerikanerna istället, skriva en debunk-bok istället för att bränna originalet.

  ’Breaking Gardell’ … är kanske inte en bra titel men sök på Amazon så hittar man hundratals flashiga titlar på diverse ämnen.

  Och tänk så mycket cash… NEJ! ojdå hrrm…sorry!

 • http://efkungblogg.wordpress.com Christian Svahn

  Michael G H.

  Tack för ditt svar, även om det är ytterst undanglidande och fortfarande har du inga konkreta saker som stärker ditt resonemang. Det verkar mer vara en ”känsla” från dig. Den är svår att besvara. (att du även kallar mig ”direktör” tar jag som ett lågvattenmärke i din argumentation).

  På vår blogg delar vi stort och smått, och det är vi på kontoret som bloggar. Det är framförallt en inbjudan till att diskutera, så jag välkomnar dig att göra det – i konkreta ordalag – så kommer vi besvara din kritik.

  När du resonerar kring att ”andra- och tredjegenerationskristna” är mindre radikala och gärna vänder kappan efter vinden (antar att du menar oss på EFK UNG) har du fortfarande inga argument, utan du skriver utifrån en känsla du har. Den känslan är, som jag skrev ovan, svår att besvara.

  (Vidare, om du ser på de klipp vi lagt in på bloggen, Stanley Hauerwas, Rob Bell med flera – förstår jag inte hur du kan tolka dessa som ”Inom Emergent liberals- så har man ju inga fasta åsikter”. De har verkligen fasta åsikter!

  Jag tror inte vi kan komma längre diskuterandes detta på Stefans blogg, låt oss istället ses och prata om detta? Maila mig på christian.svahn (a) efk.se så kan vi bestämma ett möte. Ser fram emot att prata om detta med en kaffe och i lite nyanserade ordalag.

  Skulle iallafall uppskatta om du slutar skriva om EFK UNG som om du känner rörelsen, det är uppenbart att du inte gör det.

  /Christian Svahn
  EFK UNG-direktor

 • http://erevna.nu Michael G. Helders

  Christian Svahn:

  Ja där skiljer vi oss åt. I mina ögon är Rob Bell (som även Swärd tycker om), Brian McLaren, Hauewas m.fl ungefär lika bibeltrogna som Jonas Gardell- vilket inte minst blir synligt genom deras predikningar och i viss mått deras litteratur (speciellt McLaren).

  Jag är konservativ, jag gillar Bibelns budskap, har inget emot ”social liberals” såsom Matt Chandler, Mark Driscoll eller andra…men de som önskar att forma kristendomen till något nytt- och komma med ”Jesu hemliga budskap”- tackar jag mig för. Om jag var intresserad av sådant- så hade jag försatt på min nyandliga väg- och tagit till mig Donald Walsch, Deepak Chopra, Maharajii m. andra som jag matade mig med innan jag blev frälst (som har ungefär samma budskap som McLaren, Bell & Co- dock mindre ”samtal”).

  Har inte sagt att ni är mindre radikala- jag skrev ju tvärt emot- att jag antar att ni anser äran själva vara mer radikala.

  Det intryck jag har av EFK Ung är något ni har skapat själv genom att uppmuntra, dela med och annat- som i mina ögon ledar till liberalisering och relativisering- detta borde inte minst vara synlig i Saron Göteborg (som kanske var en av de första som började använda ”emerging liberals” litteratur).

  Men som sagt- jag förstår jag skiljer mig från andra från min egen ålder- att jag är konservativ.
  Jag gillar raka bibliska budskap från predikanter och författare som Paul Washer, Matt Chandler, John Piper, David Wilkerson, Tim Keller m.fl – och jag vet att i ”emerging liberals” sammanhang finns det inga rätt eller fel- så jag antar att utifrån äran perspektiv behöver det inte finnas någon motsättning mellan t.ex John Piper och Rob Bell- men i mina ögon finns det en stark motsättning- och båda former av teologi/förkunnelse kan inte vara bibliskt- utifrån mitt perspektiv.

  Att du inte är enig med mig i sak, det är ok. Många anser Jonas Gardell, Arthur Hollands, John Shelby Spong, KG Hammar m. andra är radikala också, och på inga sätt liberala. Det handlar lite om vad slags grund man har för sin kristna tro. Jag matar mig mest med litteratur som är 50 till 150 år gammal, och har på sådan sätt en grund i min tro som är mycket färgad utifrån det.

  Tar gärna ett samtal vidare om detta under 4 ögon. Jag mejlar dig under veckan.

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 • http://efkungblogg.wordpress.com Christian Svahn

  Michael G Helders,

  Ser fram emot vårt samtal.

  Du har missuppfattat en del saker, bland annat att EFK UNG har en ”emergent liberals”-teologi. Vidare har du missuppfattat att Rob Bell etc. inte anser att det finns några rätt och fel. Att du kopplar ihop mig med Spong och Hammar känns igen lite lågt…

  Låt oss ta med våra biblar på den träffen, så vi kan prata om de viktiga sakerna. Är ganska ointresserad av att kasta teolognamn till höger och vänster. Igen, jag skulle uppskatta om du sätter dig in i EFK UNGs sammanhang innan du sätter etiketter på vilka vi är, och vad vi tycker etc… thanks.

  Igen, ser fram emot att ses.
  /Christian

 • http://efkungblogg.wordpress.com Christian Svahn

  Sorry, en sak till. Att säga att Hauerwas är lika bibeltrogen som Gardell….Där tycker jag helt enkelt du har totalt fel.

  Se t.ex. denna länk – http://efkungblogg.wordpress.com/2010/01/11/your-project-is-to-be-witness-to-the-cross/ – kan inte bli mer bibeltroget.

  eller denna

  http://efkungblogg.wordpress.com/2009/10/15/en-ilsken-teolog/ där Hauerwas är fly förbaskad över att religiositeten tar upp hela vårt liv. Och det kristna livet, att vara ett vittne, får stå tillbaka. Är inte det bibliskt så säg! ;o)

  (Det är ju förresten det som Stefan är inne på i sitt senaste inlägg)

  /Ursäkta för mina rejäla och frekventa inlägg. Nu ska jag sluta. Blir bara irriterad när så mkt felaktigt sägs om EFK UNG och dessa sammanhang.

  MVH
  Christian Svahn

  /Christian

 • http://erevna.nu Michael G. Helders

  Christian Svahn:

  Tack

  Vill bara bemöta din etiket att jag inte förstår.
  Du kan inte tänka dig att det är just för att jag förstår att jag reagerar?
  Jag har läst två böcker av Bell (Elvis och Sex) och hört en flertal predikningar, läst artiklar, interjuvar m.m.
  Här har vi alltså en person som inte tror Bibeln är Guds Ord eller den högsta auktoritet i den kristnas liv (inte speciellt vad som normalt betäcknas som ”evangelikal”), han anser det är en risk att tro på för starka doktriner- såsom t.ex Jesus jungfrufödsel- eftersom om det skulle visa sig att Jesus inte var född av en jungfru (såsom en del forskning visar på)- så skulle ens tro rasa ihop som ett luftslott, därför är det bättre utifrån hans perspektiv att se Bibeln som en bok författat av människor som har haft någon form av Guds gemenskap- och de skildrar detta i sina texter, att inte tro på för starka doktriner- utan istället fokusera på erfarenheter, se olika tolkningsmöjligheter m.m.
  Detta för att ta några korta exempel.

  Väl i mina ögon står detta i stark kontrast emot klassisk evangelikal kristen tro. I mina ögon blir det ungefär lika kristent som när Depaak Chopra talar om Jesus: http://www.youtube.com/watch?v=lBkfCT8Hibo (vilket är ungefär samma budskap som Bell, McLaren och andra har- även om Chopra har ett ”new-age” språk och inte ett ”evangelikalt” språk).

  Kall mig gärna trångsynt, onyanserad, oreflekterad och annat. Jag kan reflektera och nyansera mycket, men inte när det kommer till Bibeln och den kristna tron- vilket jag tidigare har bemött här: erevna.nu/?p=1262

  Jag tar kontakt.

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 • O

  Christian Svahn

  Är det språk som du använder (37) normalt är det vad våra ungdomar får lära sig,här försöker vi att lära våra barn att använda ett rent tal utan svordomar och kraftuttryck och så använder du ett sådant språk

 • Anna-Karin

  O no. 39: Vad menar du? Han har väl inget språk att anmärka på???? :-/

 • http://www.hallstromper.blogspot.com/ Per Hallström

  Christian Swahn,
  Jag håller mig utanför den här debatten. Men O:s fråga i inlägg 39 till dig är högst berättigad. Det gäller språkbruket. Du kan aldrig hävda att ett ovårdat språk som pressar gränsen till rena svordomar skulle vara något positivt för det du vill uppnå.

 • Mikael

  Hej Ulf Stenlund!

  Detta är mer ordklyveri än teologisk debatt, låt oss då återgå till direktöversättning
  Matt: 18:20 ”lärande dem att hålla allt som jag befallde er.” I direkt översättningen finns inga lämpliga trixande från Jesu lära, nu råkar
  Jesus säga i Matt 22:34-37 förtydligande vad detta innebär den text återkommer med i nästan alla evangelier och i regel på flera ställen i hans lära som han har befallt oss att hålla.

  Du Ulf, du väljer att föringa Jesu lära! Varför?

  När det gäller diskutionen mellan Ciryllus och Nestrorius är väldet mest intressanta vad som inte står där!
  Visst man diskuterade hur vi skulle se på Gud!
  Men man diskuterade inte att den förste Kristna Kjejsaren helt plötsligt blev kättare 100 år efter sin död!
  Att all makt skulle utgå från kyrkan både Världslig och Sakral.

  Helt Plötsligt blev Vandalkungen i Kartago kättare han med, och problematiken med kyrkans hot försvann.

  Sen skrevs Historien om denna diskution av Ciryllus då Nestorius fick mögla bort i en fängelsehåla där till kan frågan ställas igen vem vann debatten att makten fråntog Nestorius friheten kan vara av mer pragmatisk fråga.

  Jag tror inte på Gud på något annat sätt än du Ulf, det är inte där frågan är ställd för utan faktan att den vinnande parten blir inte blir kväst av våld hade inte, denna part i persien bibehållt den Antiokianska läran hade vi inte vetat vad problemet bestod av.

  Frågan till dig Ulf återgår jag till: Varför är inte, det centrala i Jesu lära av högsta vikt?

  Och hur kan vi då vid behov bortse från de bud som Jesus upprepade gånger visar är det allra viktigaste?

  /Mikael

 • Mikael

  Hej Stefan A!

  Det du säger är mycket intressant, du rabblar upp de ställen som stödjer din tes, men sedan fullföljer du och visar att du strävat efter insikt, du läser även in de budskapet bibeln ger om hur du skall agera med din bedömning, visserligen tar du inte fram de bibelställen som bevisar denna slutsats! Men det behövs ju inte det har jag försökt att göra om och om igen!

  Fågan är väl bara om du vill gå några mil i min vardag för att se om jag är fel ute!
  Sanningen är väl att i vår vardag dömer vi människors kläder skor och utseende innan de ens har sagt hej! Men det kan vi faktist hålla för oss själv.
  För såsom du vill människorna skall göra mot dig, skall du göra mot dem.

  Nej, Jag tror faktist att vi är väldigt överens om mycket!

  PS. Tar man slutsatsen av utgången av mötet år 428 mellan Cyrillus och Nestorius så bör vår demokrati och allt som händer och sker i våra liv styras från Biskopen i Rom.
  Ni kanske inte håller med om det, men det är också en dimmention som kan debatteras om vid tanke på Böckerna ”Om Gud och ”Om Jesus” av Jonas Gardell DS.

  /Mikael

 • Mikael

  All fundamentalism, politisk, religiös osv. är av ondo.
  Den religiösa oaktat om den klär sig i form av wahhabism, talibanism, shiism, jehovas vittnen eller helt enkelt som de nog själva tror, några svenska bibeltrogna karismatiker (tack o lov helt okända utom i en extremt liten och udda (blogg)värld.

  Ni svenska ”karismatiker” som mer eller mindre tror att ni lever i frontlinjen av DEN SANNA SANNINGEN, var tacksamma att ni faktiskt är nästan osynliga för gemene man.
  De vet inget om edert hat, era tvister om rätt eller mindre rätt kristren, de vet inget om edert hat gentemot de som inte får ihop de bibliska ohyggliheterna, de vet inget om vissas konfrontationstänkande där ”filttofflor” och mesigheter föraktas och där det ”tveeggade svärdet” hyllas som norm.

  Den lycklige/olycklige medelsvensson, ibland mer men oftast mindre sökande gällande mening och det existensiella skulle enbart (om möjligt) bli mer anti om denne fick skåda vad verklig kristen tro handlar om:HAT

  MS

 • Mikael

  Hej Mikael (MS)!
  Det gör det nästan lite lustigt att veta att man kan översätta ordet Taliban med läsare!

  Men det är när fundametalisterna anser de orena måste räddas till varje pris och det är värt att dö för det. Det är då som man kan skriva om Guds förkunnelse och vilja som all lustighet plötsligt försvinner!

  /Mikael

 • http://www.citykyrkanorkelljunga.se Margret Sundin

  Angående Emergine Church så är det jag mött genom att bl a besöka en del av dem i USA, inte vad Gud tänkte eller vad människor förväntar sig möta när de söker den levande Kristus. Jag tror att de vill möta varmt troende kristna som gett sina liv att tjäna Honom som frälser och förvandlar människoliv. När en vanlig sekulariserad svensk söker Herren i sin bön i tysthet och möter Honom ansikte mot ansikte och därefter kanske söker sig till en kyrka eller någon troende som de vet om… att då möta….det jag såg i USA är inte den levande Gudens vänner eller församling. Jag har läst Rob Bell och jag har tagit del av debatten och jag tror att det är viktigt att be om Guds svar.
  Margret Sundin pastor Citykyrkan Örkelljunga

 • wildwest

  Nr 39: Även om det är sorgligt kära O och Per Hallström så är det närmast finspråk som ni klagar på. Det låter mycket mycket värre i talspråk bland ungdomar i frikyrkan. Det finns absolut ingen möjlighet att skilja dom från mina arbetskollegor. Sidospår, men jag blev ändå förvånad över upprördheten.

 • http://www.citykyrkanorkelljunga.se Margret Sundin

  Det är mer än sorgligt med ovårdat språk, småsupande kristna vänner och rökande troende. Jag är bedrövad i min ande, jag läste på Helders blogg att han både röker och dricker, jag ber för dig och alla som tycker att det är en del av en kristen livsstil. Jag tror verkligen inte det! Jag tror att vi är satta att vara ett salt och ett ljus i förruttnelsen. Om saltet mister sin sälta startar förruttnelseprocessen!

  Jag predikar en kristen rök och spritfri livsstil, sex tillhör äktenskapet, frihet från habegär och fruktan för morgondagens bekymmer, ett rikt evangelium som sätter människor fria från tvång. Guds agenda, Guds principer och Bibelns eviga budskap handlar om hur vi lever, så att andra kan förstå på vem vi tror.

  Margret Sundin pastor Citykyrkan Örkelljunga
  http://www.citykyrkanorkelljunga.se

 • Anna-Karin

  Fly förbaskad är ingen svordom.
  Ett eller ett par glas vin till maten är inte att supa.
  Att röka är dumt, oavsett Gudstro eller ej.
  Att förminska, utesluta, tyst förringa sin medmänniska mm som alldeles visst förekommer inom församlingar är en oändligt större synd än ett förbaskat eller ett gott rött vin, speciellt om du dessutom bjuder.

  Grandet och bjälken ska vi alla ha i åminne. Det är lätt att sätta sig på höga hästar och ropa ut sin egen präktighet – medan man nekar sin sjukskrivne granne hjälp…..bara som ett exempel.

  Nu ska jag jobba! Ha det bra alla debattglada! 😀

 • Läsare

  Anna- Karin
  Jag tycker att det mesta du tar upp är dumt.
  Ett ovårdat språk är otrevligt och dumt, ett par glas vin som kanske senare leder till ett missbruk är dumt.
  Men att det inte är synd håller jag med dig om.

  Om man upplevt det andra du räknar upp så behöver ju detta inte vara aktuellt idag, om än att det är tråkigt att det faktiskt hänt, människor förändras likaså församlingar.
  Det är ju tråkigt om det skulle vara så att man går med en tagg i sin sida från tidigare upplevda saker och ej kan släppa detta.
  Som sagt saker och ting kanske förändras till det bättre ibland men framför allt så kanske du och jag förändrats med åldern.

  Som avslutning vill jag bara säga att jag tycker att man skall ha högre krav på en kristen församling i alla avseenden, men eftersom vi har med människor att göra så finns detta problem(att man på nåt sätt känner sig åsidosatt, inte passar in) tyvärr i alla sammanhang vare sig det är inom föreningsliv(sport), arbetsplatser, församlingar, skola mm