Holger Nilssons bokbål

Jag kan bara konstatera att jag har en helt annan uppfattning än Holger Nilsson om hur vi ska förkunna evangeliet och presentera kristen tro i dagens Sverige. Att elda upp böcker av dem som tycker annorlunda är nog så kontraproduktivt det kan vara. Tog egentligen upp frågan i min Dagenartikel i mars månad, där jag skrev om att gnälla på Gardell kommer vi inte särskilt långt med. Artikeln orsakade också en omfattande debatt på min blogg. Tidningen Dagen berättar om detta på sin hemsida med Holger Nilssons utspel, och kommenterar i ledarbloggen.

Jag håller inte heller med om att Gardells tankar inte har utmanats. Bland annat har Stefan Gustavsson, Evangeliska Alliansens generalsekreterare skrivit en utmärkt bok, en annan utmärkt bok är skriven av Seth Erlandsson, där jag själv har skrivit förordet, som sakligt argumenterar emot Gardells ståndpunkter. Det hade varit bättre om Holger Nilsson hade delat ut dessa böcker än att elda upp Gardells böcker.

Bokbål förknippar bara oss kristna med trångsynthet, intolerans och att vi är emot yttrandefrihet. Bibeltexten i Apostlagärningarna handlar om bokbål som var en följd av människors omvändelse, att börja ett nytt liv, det var ingen demonstrationshandling.

För oss som ständigt arbetar med evangelisation i dagens storstadsmiljöer, som får samtala med människor som tänker på väldigt olika sätt, och med mycket olika förhållningssätt till kristen tro, vår hållning blir helt annorlunda än att vara kristna demonstranter.

Och vad ska man tycka om kyrkan och media. Nu har huvudbudskapet i några månader varit att katolska präster förgriper sig på barn. Nu blir huvudnyheten att vi bränner upp böcker. Kommunikation med omvärlden är inte kristna kyrkans paradgren.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Ulf Stenlund

  Anna-Karin
  Jag läser inte böcker om spådomskonst eller woodoteknik heller. Men genom att ha läst om sådan litteratur rekommenderar jag inte den typen av böcker. Jag har sett tillräckligt med recensioner av Gardells böcker för att avstå läsning. Att en bok inte behöver vara lättläst för att jag ska läsa den framgår kanske av att jag förra veckan läste igenom Koranen (på svenska och jag skummade en del) eftersom jag ville veta lite mer om Islam i samband med min religionsvetenskapliga kurs.

 • Mats

  Jonas Gs tankar är mkt väl uttalade i flera (långa och utförliga) intervjuer jag har läst av honom.Både efter hans förra bok ”Om Gud” och efter och inför utgivningen av den senaste ”Om Jesus”.

  Dessa läsningar har gjort mej klart och tydligt övertygad om att Jonas Gardell inte tror på människan synd, (=skuld gentemot Gud), Jesu gudom, hans nödvändiga offerdöd, Jesu fysiska uppståndelse och vikten av att människan får sin skuld förlåten genom att tro på detta.
  (Han säger det ju själv, gång på gång, så nog är det rimligen så att vad Jonas G tror på är något en utomstående kan veta rätt mkt om.Hans inre däremot vet ingen utom Gud något om, så klart).
  Samtliga dessa ovan nämnda är ”dogmer” som vi finner mkt klara och rakt beskrivna i Bibeln och som alla kristna ska tro på…tror man inte på alla dessa är man knappast möjlig att kunna vara en kristen.

  En som influeras av kristendomen, och som gillar mkt eller en del i den, absolut, ja, en kristen…nä.

  Sen är det ju sant att ”kristenheten” absolut är mkt bristfällig och inte lever upp till hela Jesu lära om tex att ta hand om sin medmänniska, de fattiga mm.
  ”Vi” måste bli bättre men 100% bra blir vi inte av egna krafter…men frälsningen är genom tro på Jesu försoning.
  Och bara Gud kan döma oss, det är också sant och det får vi inte glömma – vi alla ligger på något vis och till någon del ”efter” även om vi ”tror på Jesus”…

 • Mikael

  Hej Ulf Stenlund!
  Kanoniseringen var genomförd i stora drag runt första århundradet!
  Men att slutföra Kanoniseringen så skedde det innan 400-talet sedan har det även ändrats på 1500-talet.

  Och Mats: Jesus säger: Ni skall säga PAPPA (ABBA) TILL GUD!
  Det är med dessa ord Jonas Gardell frågar:
  ”Vad skulle dina barn behöva gör för att du skall straff de till evig smärta”

  Och det är precis den frågan du också får ställa dig hur mycket krävs av din barns ofog för att de aldrig kan få förlåtelse till det!

  Men Mats det är precis en sådan behandling av Jonas böcker som gör att vi kan ifrågasätta tankegången det vore roligt för fler om du ger sidhänvisnig eller om det är teater som Jonas haft dålig grund i sina tankar!

  /Mikael

 • Mats

  Mikael:

  Jag som människa kan inte ha samma relation till ett barn som Gud har till mej, trots att en kristen är guds barn.

  Både en förälder och ett barn är ju människor, medan gud är just…Gud.

  Han har skapat oss, och vi har genom synden kommit att ha ett avstånd till Gud, som enbart kunde överbryggas genom det offer Jesus (Gud i mänsklig gestalt) gav ut när han dog på korset.

  Varför detta?
  Ja, det jag kan se Bibeln ger som svar är att Gud, som är kärleken till 100%, också är helig till 100%, och inte kan ha med synd att göra.
  Har vi inte tagit till oss Guds förlåtelse så har vi ingen chans…det är vad Bibeln klart säger i ämnet.
  GUD är den den som dömer, och han dömer 100% rättvist, så detaljer om exakt vad som är tokfel och aningen mindre tokfel det kan vi kanske inte se som viktigast,,,
  Gud vet vad han gör och hans nåd är stor…det räcker långt för mej.

  Jag kan inte säga jag helt förstår alltihop men att som Jonas G påstå att det som Bibeln säger är FEL och kan ses bort ifrån, det är ju långt mkt mer långsökt, och värre, eftersom det inte utifrån Guds ord kan försvaras.

 • Mikael

  Hej Mats!
  Du skriver ”Jag kan inte förstå allt” ändå vet jag att Jonas Gardell är Helt fel ute, för det vet jag!

  Jonas Gardell har rotat i flera frågor, och det retar människor, att ta upp fråga för fråga och se hur har han tänkt här och vilken källbeskrivning har han härlett till och är den trovärdig.

  Sedan när olika teologer ställt dessa frågor och Jonas har fått bemött frågorna då om hans allternativa svar bibeln inte håller, då först då kan jag se de kommentarerna han ger som felaktiga och att boken ”Om Jesus” föranleder dessa hemska utlåtande som skett hittills. Men om boken blir korrekt behandad. Då skulle kristendomen bli vitaliserad och de texter vi har i Bibeln än mer klargjorda.

  Och Jonas vill nog framför allt ta bort den behovssynen på vår ”vitekrist”. Det är inte vår Jesus utan det är hela Jordens Jesus och vi kan inte exploatera kyrkan för egna behov!

  Du kan inte vara kristen bara på söndag utan är det hela veckan lång, vid dina affärer och vid ditt jobb osv…

  /Mikael

 • Mats

  Mikael #55:

  Kristen hela veckan är det som gäller…lika mkt som att ingen klarar det helt och fullt…vi kan bara ta emot nåden och därmed ha hoppet!

  Jonas har uppenbarligen inte kontaktat så många teologer, eller låt oss säga ”så många olika slags teologer” utan hållit sej till den liberala fåran…de som inte tror evangeliet utan plockar bort stora delar av det.
  Inget av hans ”nyheter” är ju nya, de har förfäktats länge av många, även i den första tiden fanns sådana tankar som Jonas nu marknadsför.
  Inte har de fått kristenheten som helhet att sluta tro evangeliet som det berättas i NT.

  Jag gör mej inte märkvärdig när jag säger att det Jonas G står för är ett annat evangelium, och att detta att han får kritik inte beor på hat eller förakt utan på vad han faktiskt säger.

  Men visst, det finns saker i NT som även ”icke liberala” kristna borde se upp med hur de har det med, dvs hur deras (vårt) liv levs relaterat till hur NT säger man borde leva.

  Bara för att jag menar tron på Jesu försoning och hans gudom etc är fundament i tron, betyder ju det inte att allt står väl till i förhållande till andra delar som vi av texterna kan förstå är mkt viktiga, också.

  Vådan av en sned syn på rikedom och materialism, likgiltighet för medmänniskor, upplösningen (inom kyrkan) av samlevnadsnormerna från NT mm, är saker som vi måste jobba på att lyfta fram, också.

  Att det behöver jobbas med de frågorna ändrar inte behovet av att stå upp för Bibelns kärnbudskap när det attackeras, oavsett det är Jonas Gardell eller amerikanska penga-pastorer eller ”emergent liberals” som attackerar…