Predikan om korset

Nu är det lördagkväll och jag sitter och förbereder min predikan som jag ska hålla i Elimkyrkan i Stockholm i morgon, söndag, klockan 11.00.  Vi har under mars månad haft ”Korset” som ett särskilt ämne i våra gudstjänster. I morgon kommer jag att tala om ”Korset – vår stolthet”. ”Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för grekerna en dårskap”. 1 Kor. 1:23.

Jag kommer att lyfta fram att den avgörande faktorn varför Jesus dog på korset, och vad han gjorde på korset, det var att ta itu med människans synd. Kristus blev offrad en gång för att bära många synder läser vi i Heb. 9:28. Genom sitt offer skulle han utplåna synden läser vi i Heb. 9:26. Kristus led en gång för våra synder läser vi i 1 Petr. 3:16, våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä läser vi i 1 Petr. 2:24.

Korset kopplas ihop med synden och dess lön, döden. Detta gigantiska problem som förstörde vår Gudsrelation, och våra egna liv, och vår miljö, och våra relationer – det tog Jesus itu med på korset, för att vi skulle bli förlåtna, renade, helgade, heliga, få del av ett nytt liv.

Jag kommer också att lyfta fram vår identifikation med Kristus, vi är korsfästa med honom, vi är sammanvuxna med honom genom en lika död och uppståndelse. Han dog för att vi ska få leva, han blev förbannad för att vi skulle bli välsignade.

Jesus har vunnit en seger över alla fördärvsmaktern, framförallt synden och döden. Synden har inte längre någon makt över oss, som tror på vad Jesus har gjort för oss.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Danne

  Ser fram emot en fantastisk söndag!

 • S-E Sköld

  Korset är Guds visdom och Guds kraft, och det ersätter vi gärna och ofta med vår visdom (tankar och ambitioner) och våra förmågor; det bästa vi har av talanger och kreativitet, idéer.

  Men samma ene Ande som bar fram JESUS som heloffer på korset, som gjorde det möjligt för Honom att offra Sig, hämtar också resultatet av det som där skedde – av välsignelser och gåvor från Gud – för att genom människor bära alla dessa andliga rikedomar och välsignelser ut i världen.

  Det var genom Anden det började och det är också genom Anden det fortsätter; det är inget människoverk! ”Av mitt skall han ta, och förkunna för er”, säger JESUS. ”Ge till er”, skulle man också kunna säga: ”Ni har fått för intet, så ge också då för intet”

  Rättfärdighetens sol har gått upp, ”med läkedom under sina vingar”, men Han behöver kanaler – Människor – genom vilka Han kan sända Sina läkande strålar till jorden och människorna; och de strålarna och den kraften, utgår från korset; från Jesu seger m.a.o.

  Gud med Dig, Stefan, om det är något som är ett renodlat Guds verk, så är det korset; genom det reser Gud upp hela Sin skapelse igen; genom Honom som en gång skapade allt.

  Mvh

 • S-E Sköld

  PÅ KORSET (som är Guds visdom och en Guds kraft till frälsning och läkedom)

  JESUS iklädde Sig min synd,
  för att jag skulle få ikläda mig
  Hans rättfärdighet

  och Han iklädde Sig mina sjukdomar
  för att jag skulle få ikläda mig
  Hans läkedom.

  S-E Sköld

 • Lasse L

  Hur kan någon överhuvudtaget tro att det som står i bibeln är någon form av sanning?
  Det är jämförbart andra sagor som Tusen och en Natt – Alice i Underlandet – Asatron
  – islam m.fl. Jämför med evolutionen som är ett VETANDE.

 • http://www.singingdogblogg.se Håkan Nilsson

  Lasse L. Det blir stor glädje i Himmelen när du blir född på nytt, men också här bland Guds folk blir det en stor glädje. Du har nog inte så långt kvar. guds välsignelse från Håkan.

 • S-E Sköld

  Lasse L. den som upplevt sanningarna i Guds Ord, Bibeln, inte bara tror det som står där, utan vet det. ”Det vi har sett och hört, och med egna händer tagit på, det förkunnar vi..” var apostlarnas vittnesbörd.

  Men man kan ju välja, att tro på sina tvivel i stället.

  Om Du samlar alla jordens snillen – typ som brukar spekulera i TV – och ger dem alla tekniska och ekonomiska resurser som finns -och krävs, plus varandra hjälp, och sedan går ut och hämtar ett enkelt, okomplicerat grässtrå och lägger det som mall framför dem, och ber dem konstruera ett sådant, med grässtråets alla förmågor och egenskaper och sätta livsgnistan därtill och säger till dem, att komma ut från det gemensamma rummet när de är klara, då kommer de aldrig att gå in där för att ens försöka ge sig på projektet. De är helt enkelt tillräckligt kloka för att låta bli.

  I Bibeln står det, att människan i sin vishet inte kan förstå Gud i Hans, och att hon därför måste söka Gud på trons väg. Det står också, att ”Gud låter sig förstås genm sin skapelse.. så är du då utan ursäkt du människa”

  Om Du är logisk, och ser en plastmugg, så tror Du på att bakom den finns en konstruktör, en materialframtagare och en tillverkare; men hela skapelsen kan Du tydligen avfärda som en produkt av slumpen, tillfälligheter etc. Var finns logiken?!

  Mvh

 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Ave crux spes unica” -. Var hälsat, kors, mitt enda hopp.

  V v v v Thommy Bergenwall……….

 • Lasse L

  S-E Sköld På tal om logik.Jag rekommenderar dej att läsa ett par böcker av Rickard Dawkins.- Illusionen Om Gud och Så Gick Det Till. Evolutionen har svaren på alla frågor
  om skapelse och eventuell konstruktör.C.Darwin hittade förklaringen till arternas uppkomst.Inklusive människan.

 • Besökare

  Lasse L: Det är bra att Dawkins skriver böcker som väcker tankar. Men så lätt blir man inte av med Gud. Dawkins är biolog, inte fysiker. Fysiken anses som vetenskapens krona och bland fysiker är man inte så säker och kategorisk att man avfärdar Gud.

  Att vara enögd och enkelspårig är förvisso ett problem både bland ateister och religiöst troende. Ett exempel på det bland kristna tycker jag är när man diskuterar teologi men inte verkar förstå att för vanliga människor är det livsfrågor/livsåskådningsfrågor som är mer angeläget. Kan visserligen ingå i religion och teologi men behöver inte göra det. Igår sändes Annas eviga i tv som handlade om ett intressant samtal och livsfråga om förlåtelse, utan teologiska utläggningar eftersom det inte behövdes. Att förlåta och försonas, både sig själv och andra, är ett stort ämne och inte är det lätt. Att böja sig för Gud är något annat och mycket enklare. Det klarar både George Bush och Usama bin Ladin av. Men det hindrar inte att dom sätter världen i brand.

 • NN

  Lasse

  Om du höjer blicken och försöker tänka dig hur långt det är till universums yttersta gräns och om det är en vägg hur tjock är den Det finns ingen vetenskap som har klarat av att räkna ut det Det finns mycket som övergår människans förstånd

 • S-E Sköld

  Besökare, kristendomen handlar inte om att ”böja sig för Gud”, utan om att bli en Jesu efterföljare; d.v.s. fylld av Hans liv bära Hans frukt här i världen, det äkta ”vinträdets” frukt. Av frukten känner man trädet, sa Han själv.

 • Lasse L

  Besökare: Detta om Dawkins handlar bara om religion kontra evolutionen.Skall vi tala om
  fysik hänvisar jag till Stephen Hawking (en av världens främsta teoretiska fysiker) t.ex.
  Kosmos En Kort Historik. Även Paul Davies- I Huvudet På Gud-
  För övrigt anser jag att det är betydligt lättare att ta till sig en tro (religion) som är färdig och som många delar än att sätta sig in i det senaste om kosmologi och evolution.

  NN: Om du läser böckerna jag hänvisar till här ovan får du svar på dina frågor.Det kan vara svårt att ta till sig Einsteins fyrdimensionella rumtid! Det är lättare att tro.

 • Mr. A

  Evolutionsteorin är väl inte nödvändigtvis en motsättning till den kristna tron? Evolutionsteorin är vetenskapligt den mest troliga teorin vi har att gå efter, men är just bara en teori.

 • stor

  Har en fråga till Svärd.

  Dog Jesus för Guds skull eller för vår skull?

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Stor,
  Både och, det var för vår skull naturligtvis, men t.ex. Hebreebrevets framställning om Jesu död som syndoffret blir inte rimlig om det inte även var av betydelse för Gud. Vi kommer inte längre under någon dom på grund av korset, och det är ju Gud som är domare.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Lasse L,
  har läst Bibeln dagligen sedan 16 års ålder, alltså i 39 år, och boken är outstanding, förutom all praktisk visdom som hjälper en modern människa att leva sitt liv, så ger det vägledning i de mest centrala frågorna, hur få gemenskap med Gud, och hur man hittar meningen med livet, och hur man kan leva ett gott liv.
  Du kan knappast hitta den ”track recorden” angående Tusen och en natt. Inte heller av Darwin.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • S-E Sköld

  JESUS är inte en lära, utan en nu och alltid levande person som man kan möta, lära känna och följa.

  Jag mötte Dig, JESUS, på vägen
  och vinter föll i blom!
  och marken, fåglarna, träden
  fyllde min värld med sång!

  Jag mötte Dig, JESUS, på vägen
  och något hände med mig;
  jag började, smått förlägen,
  följa Dig.

  S-E Sköld

 • Lasse L

  Stefan
  Jag håller med om att det finns mycket praktisk visdom i bibeln.Det jag ifrågasätter är
  historieskrivningen och alla orimliga mirakler. T.ex. Jesu uppståndelse – Noa med den
  lilla arken med all världens djur.Och var kom allt vatten ifrån?Vart tog det vägen efter 40 dygn.Marias jungfrufödsel.
  Jag har läst om olika religioner-kosmologi-vetenskapsteori-astronomi-kvant och strängteori i 50 år.mvh Lasse

 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Lasse vill du hitta rätt,ta ett snack med Jesus han kommer svara dig på dina frågor.

  Ha det under tiden. v v v v Thommy Bergenwall…

 • Besökare

  Lasse L: Jag tror som du att det nog sannolikt är lättare att ta till sig en färdig religion än att läsa sig till, förstå och hålla sig uppdaterad om det senaste i avancerad naturvetenskap. Till en del har det förstås att göra med läggning, talang, begåvning, intelligens om vad man tycker är lätt och svårt. Man kan ju även på ett sätt se naturvetenskapen som en sorts ”religion” om man ser den som färdig tankebyggnad, teoretisk konstruktion, som om frågor och svar en gång för alla är givna. Då blir det mindre svårt eller lika ”lätt” ta till sig som en religion. Men naturvetenskap som jag förstår begreppet handlar inte om det, handlar inte om en statisk sanning, kunskapen är alltid provisorisk så länge ingen ny sanning tillkommer som överbevisar den gamla. Det finns en ödmjukhet i naturvetenskap som man många gånger önskar också skulle finnas i religiösa sammanhang där fundamentalismen förskräcker. Men är man inte bokstavstroende fundamentalist behöver ju inte Bibelns berättelser, myter, liknelser vara något problem. Så jag tror att andlighet och gudstro är något annat. Det du undrar om arken, Jesu uppståndelse, mirakel, m m orimligheter får mig att tänka på en berättelse i Bibeln (Johannes kapitel 3) om Jesus och Nikodemus när Jesus talar om att födas på nytt. ”Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt* kan inte se Guds rike.” 4 Nikodemus sade: ”Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?””

 • Lasse L

  Vad tänker du om citatet ?

 • Lasse L

  S-E Sköld
  JESUS är inte en lära, utan en nu och alltid levande person som man kan möta, lära känna och följa.
  Visa mig detta.

 • Besökare

  Lasse L: För det första tänkte jag att citatet skulle fungera som en analogi till bokstavstroende fundamentalism kontra alternativa sätt att se, förstå, tolka, och Jesus som representant för det senare. För det andra att Jesus talar om att det finns ett andligt liv och andliga ögon att se med (att se Guds rike). Det är det som gör Jesus så fascinerande och intressant, att han inte bara i allmänhet är en filosof och morallärare eller vanlig religiös predikant i teologi. Vad Jesus säger ger tyngd åt vikten av att fokusera på det andliga seendet och förståelsen.

  Därför tror jag Bibeln har flera dimensioner. Och därför behöver man heller inte som Nikodemus ställa sig frågande inför diverse uppenbara orimligheter, det finns en andlig förklaring och en förståelse, som man kanske inte når fram till men man kan sträva efter det. (Inte heller Luther förstod allt men gick vidare). Jag tror ju att det andliga livet är en process och en mognad. Eller svara som Lotta Lotass, som är en kristen ledamot av Svenska Akademin, på frågan om hon tycker det är komplicerat att vara intellektuell och troende. ”- Nej, min tro finns oberoende av allt annat. Den är ett rum att vistas i.”

  Den som söker och vill finner kanske sin egen personliga tro och gudsrelation. Att ta Jesus på allvar är en bra början. Tron på Gud och andligt seende ögon tror jag man ska betrakta som en gåva. Men att resonera sig fram till gudstro eller ateism är något annat som kanske ska kallas för filosofisk bevåvning.

  Så vad är då andlighet. Kan väl visst tänkas att även en ateist anser det meningsfullt tala om andlighet som en upplevelse av natur, konst, kultur eller som summan av visdom och insikter om omätbara värden. En del ser Gud i naturen. Andra möter Gud i Jesus. Åter andra får en nära döden upplevelse som öppnar ögonen för en andlig och annan verklighet som förändrar synen på livet. Tron är personlig.

  Att ställa religioner mot varann och bråka och polemisera om vem som har rätt eller fel, vilken Gud som är sann eller osann tycker jag är tråkigt och meningslöst. Som att gnälla om Gardell. De intresserade kan väl nöja sig med klargöranden och konstatera att det inte bara finns ett sätt att läsa, tolka och förstå Bibeln. Den som sen vill kalla sig kristen och tror på Jesus får göra det. Tron är personlig. Den rätta tron är inget monopol.

 • Lasse L

  # Thommy Bergenwall skrev:

  Lasse vill du hitta rätt,ta ett snack med Jesus han kommer svara dig på dina frågor.

  Ha det under tiden. v v v v Thommy Bergenwall…

  Visa mig hur jag kan ta ett snack med någon som varit död i 2000 år

 • Besökare

  Lasse L: Föreslår att du tar ett snack på CredoAkademin http://www.credoakademin.nu/index.php/start/index. Där finns en högst levande diskussion om religion, Gud, tro, otro, tvivel, ateism, vetenskap, m m. Öppet för vem som helst.

 • Lasse L

  Besökare:
  Tack för tipset med credoakademien.Verkar vara intressant.
  Tack även för bra kommentarer till mina inlägg.

 • http://pixelporr.blogspot.com/ Robin-shotgunmessage

  Tjena, antar att du redan har blivit argumentbombad av ateister som inte delar din tro.. Därför skiter jag helt enkelt i det och går rakt på sak. Jag har ångest över hur världen ser ut idag, och religion är det som triggar mig hårdast. Vi behöver inte religion, vi människor behöver varandra och inte någon dammig gammal lagbok som rättfärdigar våra synder.

  Nu när ungdomar har det lättare att se världen för vad den verkligen är,då har de kristna svinen fått det svårare.. Det är därför man har skickat ut street church så att man kan hjärntvätta de stackars liven…läget är hopplöst för mänskligheten,religion är människans största handikapp. Hoppas att du sover gott om nätterna när oskyldiga människor i mellanöstern dör i guds namn.