Om äktenskapsfrågan igen

Jag har nu läst igenom alla kommentarer på mitt inlägg om den förändrade äktenskapssynen inom kyrkorna, inlägget den 26 november. Jag vill diskutera några av kommentarsinläggen.

1. För det första konstaterar jag att ingen riktigt svarar på mina invändningar om att en central kristen fråga som äktenskapet, att vi behöver i våra ställningstaganden ta hänsyn till hur man upplever denna sak inom den världsvida kyrkan, och att man behöver ta hänsyn till den kristna traditionen. För den kristna kyrkan är den avgörande frågan alltid att leva i Guds vilja, Bibeln är det grundläggande rättesnöret i hur vi finner Guds vilja. I frågor där Bibeln är otydlig eller oklar kan kristen tradition och den världsvida kyrkans förståelse av detta vara till hjälp i tolkningen av Bibeln.

2. Att äktenskapsfrågan är viktig i kristen tro tycker jag att det är svårt att polemisera emot, det finns med både i skapelseberättelsen, på ett mycket tydligt sätt i Jesu undervisning och i Pauli brev. Och jag tycker också att det är svårt att polemisera mot påståendet att Bibeln sammankopplar sex med heterosexuellt äktenskap, och att man i kyrkohistorien också gör det.

3. Jag undrar över argumentet att vi kristna ”alltid har olika åsikter”. Jag tycker inte att det stämmer. Och sedan har jag svårt att se att den kristna kyrkan historiskt har accepterat en massa samlevnadsformer utanför heterosexuella äktenskap. I vilka avseenden har vi inte varit överens om äktenskapssynen? Det går att hitta extrema exempel på sekter som tillämpat både polygami och lösaktig sexualitet, t.ex. var sekten Guds barn inne på det spåret under 60- och 70-talet, och det fanns någon anabaptistisk strömning inne på liknande spår på 1500-talet, men detta handlar om mycket marginella avarter inom den kristna kyrkans historia. Jag har svårt att se att kyrkan har alltid haft olika uppfattningar, och att man utifrån det argumentet skulle kunna motivera förändringar i äktenskapssyn. De som hävdar detta argument, måste mycket bättre klargöra vad man menar. Det finns nyansskillnader mellan luthersk och katolsk äktenskapssyn men grundinställningen är ju densamma, äktenskapet är instiftat av Gud och är en förbundsgemenskap mellan en man och en kvinna.

4. I kommentar nummer 5 till mitt inlägg om förändrad äktenskapssyn skriver David Berjlund och hävdar att jag har fel när jag påstår att det är en storstadsfalang inom Svenska Missionskyrkan som driver på dessa förändringar. När jag läser senaste numret av Sändaren tycker jag nog att deras omfattande enkät visar att jag har rätt på denna punkt. Mest ”liberala” i denna fråga är storstadsförsamlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö – skriver Sändaren. Enkäten visar också att det är en minoritet av församlingarna inom SMK som stöder förändrad äktenskapspraxis – också det en stöd till min tes.

5. Jan skriver i inlägg nummer 18 att vi som vill bevara äktenskapet är bakåtsträvande träbockar. Och jämför med att man inte fick släcka ljuset i Filadelfia 1971 när Choralerna hade konsert. Att jämföra äktenskapsfrågan med triviala praktiska livsstilsfrågor där praxis ständigt förändras, och som inte har någon Bibel-teologisk innebörd, att man så relativiserar äktenskapssynen och därmed Jesu ord och även skapelseberättelsen, och Paulus undervisning – finns det då något i kristen tro man tycker är oföränderligt och absolut sant? Diskuterar man på den nivån kan man ifrågasätta om man har samma religion som utgångspunkt i diskussionen.

6. Emil Mattsson i inlägg 22, tycker att det är utslag av homofobi som ligger bakom diskussionerna om äktenskapet. Min fråga till Emil Mattsson är om han tycker att Katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna är homofoba? Tycker han att den världsvida pingströrelsen är homofob? Tycker han att kyrkan i tredje världen är homofob? Är Evangeliska Frikyrkan en homofob rörelse? Eller är den majoritet av församlingarna inom Svenska Missionskyrkan som inte vill förändra äktenskapspraxis, är de homofoba? Eller de sex biskopar i Svenska kyrkan som inte vill ändra äktenskapspraxis? Och vi som vill bevara äktenskapet – jag är övertygad om att vi skulle inte säga ett pip om homosexfrågan om inte den sekulariserade och liberala kyrkan inte gick in och förändrade äktenskapspraxisen som man gör. Ändå är det ständigt vi som får kritiken för att vi bara vill prata om homosexualitet – ett helt befängt påstående. Eller ska vi bara vara tysta när delar av kristna kyrkan ändrar äktenskapspraxis? Och när vi inte är tysta – då anklagas vi konstant för att bara lyfta fram homosexfrågan?

 

 • http://vemtanderstjarnorna.blogspot.com Per Ewert

  Angående din sista punkt, Stefan: Nej, vi behöver utkämpa slaget på den arena där striden äger rum. Vi hade behövt göra exakt samma sak om samtiden hade ägnat all sin energi åt exempelvis rasism – att avskaffa den kristna synen på alla människor som lika inför Gud, eller droger – att besegra synen på att vår kropp och själ mår bäst av att inte förstöras av narkotiska preparat, eller varför inte livsstilshedonism – att blåsa bort den bibliska tanken att människan har ansvaret att förvalta vår gemensamma miljö här på jorden.

  I vår kultur råkar de här bibliska sanningarna just nu vara ganska politiskt korrekta, så de attackeras inte i någon större utsträckning. Men om det offentliga samtalet hade kretsat kring någon av dessa frågor i den grad som homosexfrågan gör just nu så skulle kyrkan ha varit tvingad att lägga stor del av sitt engagemang på det ämnet och med skärpa gå emot de idéer som önskade riva ner grundvalarna på det området.

  Just nu riktas det sekularistiska samhället sin attack i stort sett mot en enda måltavla: den för en stor majoritet av jordens kulturer är en självklarhet: att sexualiteten har sin roll i ett livslångt äktenskap mellan en kvinna och en man. Och när attackstormarna blåser som hårdast måste vi ägna vår energi åt att hålla stånd i just den frågan. Det är inte kyrkan som bestämt var striden ska stå, men när den nu faktiskt gör det, behöver vi också utkämpa den. Det är vi skyldiga de generationer som utkämpat kampen i andra frågor i tidigare år, men också de generationer som följer efter oss.

 • Margret Sundin

  Äktenskapet är för man och kvinna. Det är ett förbund och det är en del av skapelseberättelsen. Denna syn är den klassiskt kristna trons tolkning genom Bibeln och genom den kristna kyrkans tradition och liv, det vi bevittnar idag är förstås en oerhörd brytning inom svensk kristenhet. Trots denna stöt in i själva fundamentat av den kristna trons liv och leverne är samfundsledarna överens om SKR:s gemensamma arbete.

  Vår hemsida innehåller från nu även min Blogg, där jag kommer att kommentera vad som sker i smått och stort. http://www.citykyrkanorkelljunga.se, tryck på mitt ansikte och sedan mitt namn så kommer du till ming Blogg. Den har just lagts upp men kommer att uppdateras förhoppningsvis dagligen.

  Äktenskapet attackeras hårt. Vi måste resa oss och säga vad Guds Ord säger, det känns som det är många som är beredda att göra det idag. Jesu återkomst ligger inte långt borta.
  Margret Sundin

 • http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_132.html Metodistpastor Berndt Isaksson

  Siewert Öholm, själv medlem i Missionskyrkan, har en tänkvärd och väckande krönika i Världen idag:

  http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=6054&Itemid=30

 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Pappa,mamma,barn har stått sig i alla tider,amen.

  V v v v T.B.

 • Mikael

  Hej Stefan!
  Om vi frångår frågan om samkönade vigslar.
  Och ställer frågan välkomnade Jesus alla.
  Så påstår ni här att vissa synder är ok medan andra är det inte!
  En homosexuell person måste frångå sin böjelse, medan en som äter fisk som håller på att dö ut, eller en som kör en gammal bil gör inget fel.

  Den centrala Kristna tron skall enligt Jesus ligga på ”En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: ’Mästare, vilket är det största budet i lagen?’
  Han svarade: ’Du skall älska din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela dittförstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall din nästa som dig själv.
  På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.'” Sv Folkbibeln Matt 22:36-40.

  Vad betyder detta då? Ja om vi misstolkar detta ställer vi oss och skanderar Stena honom. Han bröt emot allt sunt förnuft när han sa till äktenskapsbryterskan.
  ”Inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer.

  Här har vi en kvinna som blivit härtappad på bar gärning och begått hor. Och Jesus förlåter.

  Men vänta lite hur kan han tolka lagen så illa.

  Detta är jätteviktigt att tolka lagen som Jesus gjorde och för alltid gör.
  Det må hända gått lite väl fort i vändningen, men skall Jesus vara välkommen till kyrkan måste vi börja förstå hur lagen är gjord.
  I Gamla Testamentet var människan underställd lagen när Jesus kom förklarade han att lagen är till för att tjäna mänskligheten!

  Jag tolkar första budet: Vem skall äras, och andra budet: Hur äras Gud

  I matt 22:40 förklarar Jesus att detta gäller i allt Judarna skall följa.

  Det finns kommentarer att sanningen sätter oss fria. Jag anser om det jag skrivit ovan anses som en liberal tolkning, så måste jag erkänna mig till den annars måste jag stå och anse att han bör stenas. Och så kan jag aldrig bli en Jesu lärjunge! Detta om första punkten.

  Äktenskapet eller brud-loppet är en gammal sedvänja som slöt vänskapsband mellan släktena! Detta som grund, är bortglömt nu! Kan vi då som Kristna försvara den typ av bröllop som arangeras idag? Detta som svar på punkt två!

  Kristna har alltid åsikter, men om de bygger på rätt värdegrund kommer alltid vara frågan!

  Sedan vad anbelangar olika fallanger, de kommer alltid att finns utrymme
  att tolka olika!

  På punkt fem vill jag bara citera konfucius: ”Bättre att tänd ett ljus, än att förbanna mörkret.”

  Och på sista punkten så anser jag att Xenofobi ligger till grund för mycket onödigt käbbel, alltså ingen vill ha förändring.

  /Mikael

 • Mikael

  Hej Stefan!
  Jag råkade missa i Matt 22:39 ”Du skall älska din nästa som dig själv.”
  Om det var av prydhet jag missade älska vet jag inte?

  /Mikael

 • Ulf Stenlund

  Att äktenskapet är mellan man och kvinna framgår, som många många påpekat, av skapelseordningen. Det blir dock som att klyva påvens skägg att göra skillnad mellan att välsigna partnerskap mellan homosexuella och att viga dessa personer. Båda cermonierna är totalt felaktiga och stör mycket riktigt den världsvida kristna gemenskapen. Det senare är viktigt att undvika men långt viktigare är naturligtvis att inte anamma en lära som går mot Guds eget ord. Om majoriteten av kristna kyrkor skulle gå samma väg som Svenska Kyrkan (SvK) vore det ändå absolut fel att återstoden av kristna sammanslutningar också skulle följa i ekumenikens namn. Tradition kan vara bra men måste vara underordnad Bibeln.

  Den springande punkten är hur kyrkan ska hantera homosexualiteten. Att hänvisa till att kärleksbudet är överordnat texterna om förbud mot homosexuella handlingar, som SvK gör, är en total förvrängning av Jesu undervisning. Det som inte blir förstått i den allmänna debatten är att Jesus älskar syndaren men hatar synden. Att hindra grisar att springa tillbaka in i en brinnande lagård är kärleksfullt trots att grisarna så uppenbart vill göra just detta. I det mänskliga fallet kommer dessutom förförelsen i att vara tolerant mot synden in. Här har dock mängder av fel gjorts i kykotuktens namn. Mängder av syndare har verkligen behandlats kärlekslöst av kyrkorna i alla tider. Det är synden och inte syndaren som fördömmelsen måste gälla.

  Hela argumentationen kring medföddhet och homosexualitet är märklig. Om någon är född kleptoman eller ännu värre pedofil måste vi ändå agera ”kärlekslöst” mot de synder dessa tillstånd leder till. Visst, det är naturligtvis samhällets ansvar att skydda sin svaga mot övergrepp även om syndaren inte rår för vad den gör. Observera att jag absolut inte hävdar att vi ska införa teokrati. Hela den bibliska tanken är att det måste vara av fri vilja människan tar emot Gud.

  Samtidigt som syndarna tas emot med öppen famn i våra kyrkor måste vi också i kykan förkunna vad som är rätt och fel.

 • Stefan A

  Jesus agerade med både NÅD och SANNING. Sanningen är rak och hård när man krockar med den. Precis som naturlagarna är obevekliga om man försöker bryta mot dem. Men Jesus kommer också med nåd. Det betyder inte att han sänker sin standard! Utan han hjälper oss att nå Hans. Genom korset lyfts vi upp till Guds nivå och genom helgelsen processas vi så vi blir lika Honom. Gud har aldrig och kommer aldrig att sänka sin standard…………..

 • http://helapingsten.wordpress.com/ helapingsten

  Jag förstod att det inte var din poäng, Stefan, men bara för att förtydliga: Polygami o dyl. har förekommit i de flesta kyrkor, inte bara anabaptistiska. Dock är det sant att det bara är små sekter som Guds barn som officiellt varit för polygami (även om Jesusrörelsen, som Guds barn kom ifrån, absolut inte var det).

 • Stefan CR

  Tycker inte att det finns något att diskutera överhuvudtaget.
  Grundläggande för att bli kristen (enda egentliga kravet) är att man som personen OMVÄNDER sig från sina synder. Detta innebär att man ångrar det man gjort för att leva som Jesus gjorde.

  Om man då MEDVETET fortsätter att synda har man aldrig gått igenom det första steget för att bli kristen. Betyder inte att en person inte får ”falla” för frestelser, men saken är ändå att man måste omvända sig efter även dessa. Därmed kan man inte både vara kristen/lögnare, kristen/mördare eller kristen/homosexuell.

  Detta gör att det inte går att gifta homosexuella par i en kyrka. Det skulle vara att ”förolämpa” det Jesus gjorde för oss på korset. Problemet är att om man är kristen borde detta vara självklart men att vissa kyrkor öppnar sig för dessa skillnader gör att det går att ifrågasätta om dessa fortfarande är kristna kyrkor eller en ny slags kyrka.

 • http://buggfix.blogspot.com Ludvig

  Mikael:
  Du får gärna förklara vad som skulle vara syndigt med att köra en lite äldre bil.

  Kan det vara att man därmed inte offrar tillräckligt till den ”heliga” bilindustrin månne?

 • C

  Jag håller med om Stefans analys hur den världsvida kyrkan har tolkat och förstått Bibeln vad gäller äktenskapet både historiskt och i nutid.

  Men samma analys kan ju göras angående till exempel kvinnliga pastorer. På vilket sätt skiljer sig den ena frågan från den andra här? Även om Bibeln är något mer tvetydig här måste man ju hänvisa till kultur och kontext på ett sätt som man inte accepterar i äktenskapsfrågan för att rättfärdiga kvinnliga pastorer (föreståndare). Och vid tvetydigheter ska man ju med Stefans resonemang fråga sig vad traditionen och den världsvida kyrkan säger.

  Även om jag medger att dessa frågor inte är helt analoga tycker jag att frågeställningen är relevant. Kan också tillägga att jag inte har några som helst problem med kvinnliga pastorer (men är följaktligen inte heller lika tvärsäker som många andra i äktenskapsfrågan).

  Min poäng är att frågor tycks behandlas olika beroende på innehåll, inte att debattera kvinnligt ledarskap.

 • Patric Dalid

  Det här är en väldigt svår fråga att diskutera på ett kortfattat sätt. Jag tänker inte ge mig in i det men jag kan rekommendera Jesper Svartviks bok ”Bibeltolkningens bakgator” för er som är intresserade av att fundera kring det hela. Har man redan bestämt sig för att inte reflektera mer utan cementera fast den syn man har så är det nog bättre att undvika boken…

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  C,
  Du har en poäng i att det inte alltid är enkelt att avgöra hur vi kristna och kyrkan påverkas av omgivande kulturen, och vad i Bibeln som är icke-tidsbundet, och vad som kan betecknas som sedvanor och praxis på Bibelns tid, men som inte ska uppfattas som allmängiltigt. Därför behöver vi eftersträva att förutsättningslöst granska och studera skrifterna. Och det är riktigt att de historiska kyrkorna inte accepterar kvinnor som präster och i övergripande ledarskap. Men jag tycker inte att det går att jämföra kvinnoprästfrågan med homosexfrågan. När det gäller kvinnor och ledarskap, och andligt ledarskap, kan man se nyansskillnader inom Bibelns ramar, tycker inte att det är så strikt om man läser Bibeln som helhet. Texterna pekar också i lite olika riktning, och det finns visst manöverutrymme för olika tolkningar. Det visar sig också i att det har varit skillnader i praxis, kvinnliga ledare är ganska allmänt accepterat i karismatiska sammanhang och i delar av pingströrelsen, där gay-äktenskap vore otänktbart. Svensk frikyrkorörelse var också ganska tidiga i att lyfta fram kvinnliga ledare, framförallt Frälsningsarmén, men även Örebromissionen visade framfötter. Så jag tycker att jämförelsen mellan dessa två frågor haltar, inte minst bibel-exegetiskt.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • C

  Stefan: Håller med dig om att det finns nyansskillnader i frågan om kvinnligt ledarskap i Bibeln, likaså att texterna i viss mån pekar i olika riktning (och möjligen att min jämförelse därför haltar något). Däremot tycker jag att texterna har en klar tendens att inte stödja kvinnligt ledarskap, samt även att majoriteten av kyrkorna globalt sett, även historiskt, inte heller gör det.

  Därför tycker jag fortfarande att det finns viss inkonsekvens i att i äktenskapsfrågan luta sig mot den världsvida kyrkans åsikt (som faktiskt inte heller är entydig), och samtidigt gå emot kyrkans mer traditionella åsikt angående kvinnligt ledarskap. Man måste samtidigt gå emot den direkta läsningen av åtminstone en hel del av Paulus texter, vilket kanske är en av anledningarna till att Ulf Ekman svävade något på målet i frågan häromsistens.

 • http://www.efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Visst, Stefan m.fl., men inte minst liberalerna har varit ytterst flitiga med att lyfta fram ämbetsfrågan även i den här debatten och hävda att könsneutrala äktenskap är en nödvändig följd av ett könsneutralt ämbete. Det är jag lika lite som du övertygad om Stefan, men OM det vore sant, skulle det på ett närmast förödande sätt kompromettera ämbetsreformen, absolut inte legitimera äktenskapsreformen. Den (särskilt kyrkornas) är nämligen enligt min mening uppenbart feltänkt och uselt konsekvensanalyserad: få av oss anser nog att det inte spelar någon som helst roll om ett barn har en mamma eller inte, eller att en ung människa som kan välja lika gärna kan bilda familj med någon av samma kön som med någon av motsatt – men just detta blir (några av) konsekvenserna med att acceptera det könsneutrala ”äktenskapet” (en fyrkantig cirkel om du frågar mej). Jag har själv berett vägen för samtal kring pastorala förböns- och välsignelseundantag när det gäller par med entydigt homosexuell läggning (fast jag undrar nu om ens det var så klokt), och skrivit en skarp protest till Ugandas ambassad i Köpenhamn p.g.a. den nya vidriga antihomolagen (det bör alla göra, skriv ihop dej med Christer Sturmark nu, Stefan!), men att bota homofobi med queerteologi – som lär falla ihop som ett korthus så fort vindarna vänder det allra minsta – tycker jag var i enfaldigaste laget. Så klart att det är något speciellt med relationen över könskampsgränsen (kolla t.ex. formgivningen)! Så klart att det åtminstone måste få finnas ett särskilt ord för den!

 • Mikael

  Hej Ludvig!
  Jag kan inte svara tydligt på den ett par dagar gammal bil är ju lite äldre den med och har negativa sidor som inte alltid pratas om och när politiker gör storverk för bilen.

  Det finns inget fel i att köra bil (eller gör det de?), men handen på hjärtat köper du in utsläppsrätter för att kompensera din bils avgaser.

  Detta är att visa hur komplext det är att bedöma ens egen handling.

  Vi är så säkra på att om en man gifter sig med en kvinna är allt ok.
  I Västvärlden är det ovanligt att följa e riktiga traditionerna som innebär att föräldrar rådfrågar lämpliga personer om giftemål oftast arangerat av föräldrarna.

  Skall vi stå för att bibeln är rätt och inderekt misstroende förklara alla äktenskap som inte visar att föräldrarna har gett sitt medgivande, tänk på att den hederskultur som gör att pojkar och flickor både Kristna som Muslimer i mellanöstern måste få familjernas samtycke annars är det rätt att fullfölja hederskulturen.

  Det finns endast en familj som måste rådfråga regeringen om tillåtelse om äktenskapsplaner och det är Kungfamiljen.

  I Gången tid var det i samråd familjeöverhuvudet samspråkade med fler för att gifta in sitt barn i ny släkt!

  Det skulle vara befängt att diskutera detta men vi återgår alltid till ord som har samma tolkningsnivå när vi debatterar.

  Vi bränner inte häxor på bål, vi torterar inte sodomiutövande personer genom halstring heller.

  Men om sakfrågan diskuteras var är GRUNDEN I KRISTEN TRO, så möts man av dogmer som likt en lök skalas, alla har vi valt vår favorit, men längst in eller ner i fundamentet gäller bara ”Du skall älska din nästa, så som dig själv.” När Jesus förklarar detta bud, så tar han fram de mest prominenta personerna i samhället och slutar med en av de mest avskydda personerna i Israel Samarien.
  Den Barmhärtige Samarien är din nästa, enligt Jesus. Det är inte den som är rädd att beblanda sig i fel sällskap i risk när man beslutar att handla rätt, utan den som handla rätt utan att tveka.

  Om allt utgår ifrån ”Du skall älska din nästa så som dig själv.” och det är detta som styr ordets inre grund, vad händer då med alla dogmer och all praktverk om vi inte handlar i Guds vilja!

  /Mikael

 • Emil Mattsson

  Stefan,
  Jag är mest förundrad över att det alltid tycks vara frågan om homosexualitet som får privilegiet att skilja de bibliska kyrkorna från de ”sekulariserade och liberala”.

  Världen 2009:
  * en miljard människor lever i fattigdom, många strax över eller under svältgränsen,
  * vi är eventuellt på väg in i en klimatkatastrof, orsakad av vår egen girighet, som i grunden kan riskera våra barnbarns fortsatta existens,
  * församlingarna har sekulariserats, allt färre tar Jesus på allvar,
  * många miljarder människor har inte fått möta Jesus,
  * mängder med människor betraktar sexualitet som vilken slit och slängvara som helst,
  * systematiskt kvinnoförtryck i många länder,
  * miljontals ofödda foster dör i aborter varje år,
  * rotlöshet, ensamhet, droger, våld, krig, utsatthet osv osv

  Om man i denna värld med så mycket nöd och så mycket ondska hävdar att de enskilt största och viktigaste frågorna för Gud i denna tid är: 1) frågan om huruvida det är rätt eller fel att två män eller två kvinnor som älskar varandra ska kunna leva tillsammans och 2) frågan om huruvida det är rätt eller fel att dessa män eller kvinnor kan ingå församlingsmedlemskap, och om man DESSUTOM menar att Gud sanktionerar att just dessa två frågor ska få utgöra de frågor som man på ett enkelt sätt ska kunna använda för att skilja sanna från falska kyrkor, sanna från falska lärjungar, då misstänker jag att man kanske inte riktigt går Guds ärenden utan istället är styrd av homofoba strukturer som man behöver bli befriad ifrån. (Och bara för att klargöra, jag tror inte att man behöver vara homofob bara för att man är kritisk till homosexualitet.)

 • wildwest

  Jag vidhåller att homosexfrågan inte är en fråga om själva akten i sej utan en fråga om bibelsyn. Många omtolkar Bibelns budskap som dom vill, dvs man beaktar inte att Bibeln i sin helhet är Guds ord. Många försöker pressa in en uppfattning i bibelordet som är mycket mindre sannolikt än att inte pressa in det. Och därmed går man emot hundratusentals teologer, bibellärare, präster, pastorer, påvar och biskopar som funnits genom årtusenden. För att göra sånt måste man ha bra på fötter och det har man inte.

  Den mera radikala tolkningen av homosexdebatten är hur vi ska ställa oss till folk och kyrkor som kallar sej kristna men per definition inte är det när man inte kan ställa upp på att Bibeln är Guds ord. Det vore intressantare att få diskussionen dithän, när nu den största kyrkan i Sverige sällat sej till dessa och en del andra verkar följa hack i häl. Vem är kristen och vem är det inte? Paulus var ibland stenhård på att fördöma dom som inte levde som just han hade lärt. Vem vågar säga sånt idag? Detta även skrivet med tanke på Åke Bonniers blogg, där han i förnekar och ifrågasätter det mesta.

 • Robert Liljegren

  Tack till Emil, #18, ovan. Instämmer till fullo!

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Mattsson slår huvudet på spiken i kommentar 18. Kan någon verkligen uppriktigt säga att han har fel?

 • Stig Emker

  Emil,
  Helt uppenbart färgas hela denna diskussion om vad som är rätt o fel när det gäller samkönade äktenskap och synen på homosexualitet utifrån hur dessa frågor behandlas av vår samtid, det som utgör vår vardag. Sverige är ett av världens minsta länder och samtidigt ett av världens mest sekulariserade länder. Att dessa frågor i kristna sammanhang fått stor uppmärksamhet är inte speciellt konstigt. Dels beroende på hur den erkänt duktiga lobbygruppen som finns inom HTB o Queer rörelserna har drivit sina frågor, dels beroende på att för oss kristna frågorna i förlängningen går tillbaka till vår identitet som människor. ”Till man och kvinna skapade Han dem”. Frågorna går tillbaka till skapelsesyn och till Skaparen själv. Om starka röster i det sekulerade samhället starkt pläderar för ”alltärOKprincipen” inom sex o samlevnad och att vår sexuella identitet tenderar till bli färskvara, är det då konstigt att dessa frågor tar stor plats i kristen media och bland kristna bloggare? Jag tycker inte det.
  Däremot tycker jag det är klart orättvist mot Stefan om du med ordet ”man” insinuerar att Stefan skulle hävda att HTB-frågorna skulle vara de viktigaste frågorna för ”Gud i denna tid”.
  Det är en lika orättvis insinuering att Stefan skulle vara styrd av ”homofoba strukturer”.
  Var och en som en längre tid har följt Stefans arbete vet att det är fel.
  Emil din lista på ondskan i världen 2009 är inte desto mindre sann och kunde dessutom göras mycket längre och det är helt rätt att vi borde lyfta frågor som t.ex. miljö, vapenrustning och
  fattigdomsproblematiken mycket mer än vi gör.
  Jag tror vi gör det alldeles för enkelt för oss om vi försöker dela upp väldens kristna i termer av bilbliska eller sekulerade och liberala kyrkor. Verkligheten är mycket mer komplicerad än så. Det är nämligen människor av kött och blod, du och jag som utgör dessa kyrkor.

 • Björn Hald

  Om man som enskild person, församling, kyrkosamfund, nation o.s.v. har en helt annan syn än vad andra har, bör man fundera över följande: Antingen är det bara jag/vi som förstått vad det handlar om och alla andra har fel, eller så kan det vara så att de andra har rätt och jag/vi har (fast det verkar otroligt) fel.

  Västvärldens kyrka borde i mångt och mycket lyssna mer uppmärksamt på vilka teologiska reflektioner som görs i tvåtredjedelsvärlden. Även i den här frågan har de något att säga oss.

  Att lyfta fram den Katolska Kyrkans sakramentala äktenskapssyn kan däremot föra oss vilse. Vi borde vara väl medvetna om vilket lidande denna äktenskapssyn har inneburit för oerhört många kvinnor som inte har kunnat lämna outhärdliga livssituationer.

  Den norska pingströrelsens grundare T. B. Barrat tog starkt avstånd från den Katolska Kyrkans synen på äktenskapet. Frikyrkligheten borde kanske hitta tillbaka till sina rötter istället för att vara allt för upptagna med att hitta gemensamma nämnare med den Katolska Kyrkan. Bättre kontakt med våra rötter skulle förmodligen kunna korrigera både liberala och konservativa.

 • wildwest

  Visserligen är jag tacksam för Katolska kyrkans klara ställningstagande i många frågor, deras kompromisslöshet, men jag håller med Björn Hald om att det vore mycket bättre att gå tillbaka till de frikyrkliga rötterna. Frikyrkorna vände sej en gång emot många av de företeelser som fanns i dåtidens protestantiska och katolska kyrkor. Då ska man komma ihåg att den protestantiska kyrkan på den tiden var mycket bibeltroende, alltså säkert bestod av ämbetspersoner som vi idag hjärtligt skulle omfamna för sitt klara ställningstagande för de bibliska grundsanningarna.

 • Ulf Stenlund

  Till Emil Mattsson

  Du tar i Dina åtta punkter upp jätteviktiga områden där en kristen församling kan göra skillnad. Det finns dock ingen som helst anledning att slira på dessa punkter för att man tror att Gud faktiskt hatar utlevd homosexualitet. Tvärtom är jag övertygad om att en församling som lever rent har mycket bättre möjligheter att lyckas på de uppräknade områdena eftersom man då också kan räkna med Guds välsignelse!

  Har Du uppmärksammat att Svenska Kyrkan gått ifrån evangeliserande mission? Detta går stick i stäv med den otroligt vikta punkten i Din lista att många miljarder människor inte har fått möta Jesus,

  En kristen kyrka har inte fobier av ett eller annat slag. En sann kyrka är satt att älska syndarna men hatar synden.

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Ulf, Björn, Stig mfl. Frågan är ändå varför man använder synen på homoäktenskap som ett försök att skilja ”liberala” från ”bibeltrogna” eller ”avfällig kristendom” från rätt-trogen dito, när vi uppenbart har svikit Kristus på andra områden, som dessutom bearbetas mycket flitigare av skrifterna. Och om man ändå envisas med att använda dom köns-relaterade frågorna för att skapa en sådan skiljelinje, istället för tex relationen till rikedom som Jesus pratade betydligt mer om, varför är då inte dom sammanhang liberala och avfälliga som acceptar frånskiljda i församlingarna, trots Jesus och Paulus undervisning?

  Förklara gärna, jag undrar verkligen.

 • Mikael

  i Matt 22:39 “Du skall älska din nästa som dig själv.”
  Om ni vet vad älska betyder, vet jag inte?
  Men jag tror att denna text kan bli begriplig med dessa ord:

  ”Så som jag vill att du gör mot mig, skall jag se till att jag gör mot dig.”

  Blir det lättare att förstå då. Allt som kyrkan grundar sig på som inte håller för detta synsätt är att missa målet!

  Då måste kyrkan få sitt rätta perspektiv om du är medlem i en församling är du en levande sten i Guds kyrka och vår uppgift som sanna efterföljare av Jesu levnadsverk är att sprida ljus omkring oss!

  Skulle detta vara att stöta ut alla tonåringar som inte håller måttet, för de för ett felaktigt liv, skulle det vara de 10% av jordens befolkning som föredrar ha umgänge med bara av samma kön, skall vi räkna bort alla som har bilar som drar mer än
  en liter/milen och förakta de som ser på TV mer än 2 timmar i veckan eller de som lägger ner mer än 5 timmar framför datorn, ser man detta beteende i Biblisk syn,
  kan verkligen Bibeln ansett att det är rätt.

  Nu kan jag fortsätta med massor av syndakatalogs information både gamla och nykomponerade!

  Och vad anbelangar Paulus han la inte så mycket vikt i att föklara varje fall så ingående utan försökte genom den Gyllene Regeln öppna våra ögon så vi skulle kunna få insikt och bli upplysta om ordet. Detta var under en tid då det fanns många felaktiga inriktningar, ändå är även han en orsak till många felaktiga inriktningar.

  Petrus ger Paulus kraftig kritik i ett av han brev då han ser att Paulus ger svårtolkade sidor i sina brev.

  Men Till Paulus försvar måste man nog tillägga han förde kamp mot lärda greker som hela tiden tolkade in nya insikter i Jesu lära.

  När vi idag ser hur vi hanterar den Gyllene Regeln, så handlar vi inte, vi väntar varför skall jag sänka mina utsläpp, när de andra inte gör det, varför skall jag bry mig om grannens ungar när han inte bryr sig om mitt liv, osv…

  Än en gång: ”Vem är jag som anser att jag kan döma andra.”
  Men Paulus kunde, då kan väl jag få döma iallafall lite! Snälla!

  Ser ni inte att utgår vi från Gyllene Regeln måste vi sluta att döma andra och ta små steg till att vandra rätt och den enda domen vi kan ge andra är att vi har så skoj att alla vill gå vid våran sida, endast genom att leda genom exempel kan vi skapa en kyrka som alla vill vara med i och det kräver fritt val!

  /Mikael

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Stort sätt alla världsreligioner om man så talar om katolicismen, islam, buddhismen, hinduismen eller andra så är emot samkönade äktenskap. T.ex anser Dalai Lama att homosexualitet är en styggelse.
  Så det är inte bara inom kristenheten man delar konservativa värderingar, utan man delar dessa konservativa värderingar med stort sett alla stora livsåskådningar. Om konservativa värderingar, enighet i fråga om värderingar ska vara en grund för enhet bland kristna, varför inte ta nästa steg och låta det bli en grund för enhet bland världsreligionerna?

  Nej självklart inte! Det skulle vara absurd! Och lika absurd är det att låta konservativa värderingar ligga till grund för en organisatorisk enhet bland kristna!

  Problemet är inte homosexualitet, problemet är att människan är fallen, och eftersom människan är fallen så är också moralen, etiken, och de mänskliga egenskaperna fallna- inga värderingar i världen kan hjälpa människan mot detta, utan allena evangeliet som har kraften att frälsa var och en som tror!
  Se hur Jesus bemötta äktenskapsbryterskan, och vi ser hur vi ska bemöta människor.

  //Michael

 • JB

  Kan någon förklara varför, som Ulf Stensson skriver, Gud hatar utlevd homosexualitet. Detta har jag svårt att förstå. Varför är det synd!

 • O.K

  Mikael

  Jesus förlät äktenskapsbrytare som syndat enligt lagen men han sa synda inte härefter och Joh 5:14 säger Jesus på det att icke något värre må vederfaras dig

  Det är inte svårt att förstå Paulus motstånd mot homosex eftersom det är mot skapelsen och mot naturen Du måste komma ihåg att Jesus överlät åt lärjungarna att ”bygga” församlingar Han sa att allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen När vi läser Bibeln så kan vi inte höppa över utan vi måste se helheten När Paulus skriver brev så skriver han inte lika till alla utan breven beror på utvecklingen i dom olika församlingarna

  Äktenskapsbrott är också en svår synd men den är inte mot naturen och det är inte något brott förrän man gått till en ny partner man har också möjligheten att ångra sig och gå tillbaka eller leva ensam Det är bara en av ett par som gör själva brottet Den andre är fri att hitta någon ny partner

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  O.K.:
  Du missade mitt poäng- se gärna: http://jdfk-kefas.blogspot.com/2009/12/karlek-del-7.html

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 • O.K

  Michael

  Du länkar till så underliga ställen så jag går inte på dom längre Skriv här i första hand

  Om du haft någon poäng så inte verkar Mikael eller JB ha fått någon kunskap från den

 • http://sites.google.com/site/dengodanyheten Johan Ljungberg

  Fint Stefan att du tar upp den här frågan som kristen ledare!

  Det jag tror man måste fråga sig som kristen och sedan förklara för icke-kristna är inte bara vad Bibeln säger utan också varför den säger det den gör. Ofta stannar vi kristna vid att säga vad ’Bibeln säger’ stannar vi där öppnar vi för olika tolkningar av ’vad Bibeln säger’. Sätter vi dräremot in det Bibeln säger i sitt teologiska sammanhang förstår vi också varför Bibeln säger det den gör och då är det inte hellre lika öppet för tolkning.

  Ett exempel: Rom. 1.26-27 ”24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. 26 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.”

  Om man nu otroligt nog kan komma till slutsatsen att homosexuella relationer är i linje med Guds vilja efter att ha läst det citerade Bibelordet får man börja med att fråga varför Paulus nämner just detta just här. Paulus har just gått igenom mänsklighetens frånvändhet från Gud och hur det framkallar Guds vrede. Paulus kommer här mot slutet av sitt argument och pekar på att just homosexuella relationer (inte homosexualitet i sig som är den del i en fallen värld) är den yttersta förnekelsen av Gud. När Gud skapade mannen och kvinnan i Första Moseboken 1:27 gjorde han det ”…till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem”. Relationen mellan mannen och kvinnan är alltså en bild och ett vittnesbörd om vem den Treenige Guden, den ende Guden är. Det är också tydligt i Efes. 5:21-33, ett hatat och misstolkat avsnitt av Guds Ord. Pauls poängterar här att kvinnan underordnar sig mannen som Kyrkan underordnar sig Kristus och att mannen ger sig år kvinnan som Kristus gav sig åt Kyrkan. I Gal. 1:4 pekar Paulus på hur Sonen (Jesus) underordnar sig Faderns vilja.

  Att utöva homosexualitet är alltså inte så mycket moraliskt förkastligt som det är ett förnekande av den ende Guden och ett slag i ansiktet på honom. Det förnekar vittnesbördet om den treenigheten (relationen mellan Fadern, Sonen och den Helige Anden) och det förnekar också vittnesbördet om Evangeliet vilket är att Jesus (man) med sitt blod har friköpt oss (Kyrkan) som sin brud (kvinna).
  Låt oss ha detta teologiska fundament tydligt framför oss, åtminstone när detta diskuteras bland kristna, jag tror det är viktigt att vara på det klara med inte bara vad Bibeln säger utan också varför.

  Detta är inte trivial formalia för Kyrkan utan en fråga av otrolig vikt.

 • Olof Lundgren

  Johan (komm. 33): Är du en ny Apollos? Ingen, jag menar ingen, kan säga emot det du skriver. Och kopplingen till Efs 5:21-33 är snudd på genialisk (den förklaring av Kristus och bruden du gör).

  mvh/OL

 • http://www.stnkavtvivel.blogspot.com Leif Ekstedt

  Staten har ett odelat intresse när det gäller,att juridiskt stadfästa två personers samlevnad. Kyrkomötet som består av politiska partier ,som har klar majoritet har beslutat,att Svenska Kyrkan skall dela statens beslut och dessutom ha rätten,att utöva
  statens rätt, att registrera alla parförhållanden. Den kärleksfulla förändringen av bibeltolkning hade majoritet i Kyrkomötet.
  Tänk om staten tagit sitt ansvar och själva genomfört registrering enligt äktenskapsbalken. Då hade samfunden själva fått lösa problemet välsigna eller inte.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  O.K:

  Vad är underligt med min blogg? 😛

  Men jag kan saxa:
  ”Jag hör bland dem som har signerat SEA’s olika upprop, och sätt deras upprop som något positivt då jag delar deras värderingar. Vad jag dock har lärt mig genom senaste tidens debatt i USA är att vi kristna är inte kallade att sprida värderingar utan vi är kallade till att sprida evangeliet, vilket var efter vad jag förstår huvudorsaken till att många av mina ”favoriter” valde att inte signera the Manhattan Declaration, bland dessa kan nämnas John MacArthur, Dr. James White, Phil Johnson, R.C. Sproul m.fl . Det lustiga är ju att dessa är ju bland de mest konservativa man kan hitta, och en normal Livets Ordare eller en person från Kristen Vänster skulle nog klassa dessa killar som ”bokstavsfundamentalistextremistar”….Måste ärligt säga att det fascinerar mig att alla företrädare som hade möjligt från katolska kyrkan, samt alla ”moderata” konservativa Bibel trogna valde att signera ”The Manhattan Declaration”, medan de som klassas som de mest konservativa valde att låta bli- av den orsak att de anser det är fel att ha fokus på konservativa sociala och politiska värderingar, eftersom den kristna ska ha fokus på evangeliet.
  Jag är helt säker på om man för 10 år sedan hade fått samma fokus bland de moderata och konservativa här i Sverige- så skulle debatten som samkönade äktenskap se helt annorlunda ut. Själv skulle jag önska att jag såg detta själv lite tidigare.”

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 • O.K

  Michael

  Du har bland annat länkat till en blogg som går under namnet Kristen som i sin tur länkar till porr många Kristna familjer försöker sätta spärr på sådana sidor men det är svårt när bloggen kallas Kristen då är det många föräldrar som missar det Jag vill inte kalla sådan blogg för Kristen Dessutom vore det bra om du försöker få fram ditt budskap med mindre bokstäver Dina långa texter hoppar man helst över

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  O.K:

  När har jag länkat till en sajt som länkar till porr?? Visa mig gärna, inte ska du som är äldre börja med lögnaktiga anklagelser?

  Men nog O.T.

  Mitt poäng var helt enkelt: Ingen kristen är kallad att sprida värderingar- utan varje kristen är ansvarig inför missionsbefallningen uppdrag att gå ut och vittna för alla folk.Missionens och evangelisationens tid är inte över. Istället för att sudda ut missionsbefallningen behöver vi återuppliva den och söka ny kraft och nya vägar att utföra den.

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 • http://bomanhald.dinstudio.se Björn Hald

  Hej, Jonas Lundström!
  Du ställer en mycket viktig och intressant fråga när du undrar varför synen på ”homoäktenskap” framställs som en skiljelinje mellan bibeltrogen kristendom och den liberala teologin, när inte t. ex. Jesu undervisning om vårt förhållande till pengar utgör en sådan skiljelinje.

  Svaret är kanske ganska enkelt. Inom den konservativa kristendomsförståelsen är frågan om homosexualitet en av få områden där vi inte anpassat oss till det sekulariserade samhället. Eftersom även konservativ kristendom är svag för makt och pengar är detta inget vi kan framhålla som något som skiljer oss från världen. Homosexualitet däremot blir en av få synder som de flesta kan svära sig fria från och vi tenderar därför att framhålla detta som en större synd än alla andra synder.

  I fråga om skilsmässa och församlingsgemenskap har nog den bistra verkligheten kommit ikapp oss. Vi har upptäckt att vi inte blivit förskonade från skilsmässor trotts överlåtelsen till Jesus. Detta har gjort att vi har blivit tvungna att ompröva våra tidigare ståndpunkter och hitta en hållbar teologi för både skilsmässa och omgifte.

  Frågan är vad som kommer att hända när ledande EFK- och pingstpastorer får barn som är homosexuella. Kommer detta att påverka vår teologi?

  Vi borde antagligen inte vara så upptagna med att diskvalificera varandra. Syndfrihet är ju rätt ovanligt även bland konservativa kristna.

  Vänliga hälsningar
  Skild och omgift pastor

 • O.K

  Michael

  Du kan själv gå och titta på NR 12 Den 7/11 jag påpekade det då men du svarade inte när jag kan gå därifrån till bloggfavoriter så kan våra unga också göra det och där finns allting som vi försöker spärra

 • Mikael

  Hej!
  Jag vill bara påminna att väldigt lite information som du Johan Ljungberg stöder dig på är hämtat ifrån Evangelierna det mesta härrör Paulus framfart för att kunna förankra de första församlingarna, det viktigaste för dig är inte längre läsa Jesu direkta anvisningar utan utgå från den tolkning Paulus måste ta ställning för att utföra.

  Jag undrar om hans försök att hjälpa kvinnorna i delhpitemplet hade gillats av honom när diskutionen om Burka och dylika klädesplagg skall vara avgörande för hur vi ser en annan religions utövande. Förresten har er församlings gifta kvinnor knuten huvudduk, du Johan verkar anse att allt Paulus var tvungen att utstå i sin förkunelse har rätt grund och får inte kompromissas med.

  Och Johan Ljungberg om du startade läsningen lite tidigare på Rom 1:17 om du tar och drar ett likamedsteken mellan
  Rättfärdighet och att alltid handla efter Gyllene regeln så får texten en annan Grundton. Utan den förståelsen finns ingen koppling mellan
  Jesu livsverk och Paulus brev!

  Och då kan man sluta läsa hela slutet på kapitlet, och anse precis vad som helst!

  /Mikael

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  O.K

  Bloggförfattaren till polaritet bloggen är feminist- men jag är inte säker på om feminism är det samma som porr, feminister brukar ju trotts allt vara motståndare till pornografi.
  Och John Nilsson- har kanske lite kontroversiella åsikter- men jag kan varken hitta porr eller länkar till porr på hans blogg. Kanske kan det vara så att du har installerat spärr mot porr på din dator- och då kan den spärren ju även spärra sajter som skriver t.ex negativt om porr. Det kan ju också tilläggas att John Nilsson (som jag känner personligen) har arbetat aktivt mot pornografi i över 5 år, så att han skulle ha något som var positivt till porr- eller länkar till porr- är ytterst osannolikt.
  Jag vet inte, men jag känner mig faktiskt lite kränkt att du beskyller mig för detta, kan tänka mig att John upplever det likadant.

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 • O.K

  Michael

  Varför prövar du inte själv att gå på Johns länkar titta vad som serveras på bloggfavoriter jag tycker inte att man behöver länka till allting

 • http://polaritet.blogspot.com John Nilsson

  O.K: Att du inte skäms?

  Jag trodde att du bara stillsamt hade backat undan förra gången du falskt anklagade mig för att länka till porr, men tydligen har du FORTFARANDE inte begripit hur bloggtoppen fungerar. Du har gått in på en bloggrankinglista, och jag kan inte rå för att den som ligger före eller under mig i rankingen skriver om porr, lika lite som jag kan rå för att google inte bara länkar till min blogg utan även till porrsajter.

  När det gäller ditt ”porrfilter” så kan jag berätta för dig hur sådana fungerar. De fungerar så att de läser igenom en webbsida och kollar hur många gånger ett visst ord nämns. En blogg som t.ex nämner ”sexualitet” många gånger, stoppas av ett porrfilter även om den skriver konservativt om sexualitet eller negativt om porr. Du hittar ingen porr på min blogg, och du hittar INGA – notera detta nu – absolut inga länkar till sidor som skriver om porr från min blogg. Jag tycker att du borde göra till din heder att lära dig hur internet fungerar innan du slänger ur dig helt horribla anklagelser. Jag är den jag känner (och jag känner rätt många politiskt aktiva) som jobbat hårdast EMOT porr när jag var politiskt aktiv. Min inställning är fortfarande densamma – porr är oerhört kvinnoförtryckande och ett gift som saboterar för kvinnor och mäns möjlighet att samvara.

  Stefan: Jag tror inte att någon seriöst tror på O.K:s missuppfattningar, men du vet hur det är med ”för övrigt anser jag att Cartago måste förstöras…” säger någon en lögn tillräckligt många gånger så tror folk på den. Så det vore ju fint med ett stopp på den här off topic -dumheten.

 • http://polaritet.blogspot.com John Nilsson

  Äh, det lönar sig inte att tala förklaringar här, tydligen. Vi gör såhär istället:

  Hundra spänn till den som först hittar en direktlänk till en porrsida från min blogg. Eller varför inte fem hundra. Fem hundra spänn. Copy-paste med länken här, eller varför inte i kommentarsfältet på min blogg. Inga pengar för länkar till sidor som är motståndare till porr dock, jag vill inte bli ruinerad.

  Obs! Aftonbladet och bloggtopplistor räknas inte, man vet ju aldrig vilken definition folk har 😉

 • BW

  #39, Björn Hald och övriga:

  Inom bibeltrogen kristendom brukade man citera Martin Luther som sa: ”Vi kan inte hindra fåglarna från att flyga i luften omkring vårt huvud men vi kan hindra dem från att bygga bo där.” Den arena där de flesta av oss begår synd är i vårt tankeliv. Jag tror personligen att Gud vill att vi ska ”sätta ner hälarna”, bjuda motstånd och ställa oss på Guds sida i kampen mot synden, vare sig den visar sitt fula tryne i tankar, ord eller gärningar. Vi misslyckas ofta men då får vi använda den ”kristna tvålen”: Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast …” osv. (1 Joh. 1:9).

  Skriften säger att Guds nåd fostrar oss till att avsäga oss all orättfärdighet. Guds nåd fostrar oss också till att hata synden och till att frukta Gud (min kommentar). När t.ex. en person som är frestad av ”homosexuella fantasier” eller tankar på att stjäla sedan går och omsätter denna frestelse i praktiken så har denne låtit fåglarna av arten ”homosexuell synd” eller ”tjuveri” bygga ett bo i (på) huvudet.

  Enligt Johannes första brev 2:7-9 är en förutsättning för (definition på) kristen gemenskap att vi vandrar i ljuset och när vi gör detta kan vi få förlåtelse och rening från all synd. Att ”vandra i ljuset” innebär att jag vandrar i ljuset av Guds ord och det gör man inte om man lever i medveten synd. Vi behöver ta synden på största allvar i vilken form den än uppenbarar sig. Utifrån egen erfarenhet kan jag säga att vi också kan få seger över synden även i tankelivet. Samtidigt måste vi komma ihåg att innebörden av begreppet synd, ”att missa målet”, implicerar mycket mer än bara vissa specifika synder.

  Som reaktion på gamla tiders brist på nåd och vishet i vår hantering av mänsklig svaghet och syndfullhet har vi hamnat i det andra diket och vill inte längre kalla saker vid dess rätta namn. Men många av oss har gått ännu längre på avfallets väg och argumenterar nu för att göra lögn till sanning och surt till sött utifrån en selektiv läsning av bibeln. Även om fokus nu ligger på frågan om homosexualitet kommer liberaliseringen att få följdverkningar på alla andra delar av kristen etik och praxis. Snart blir det som i politiken där det blir allt svårare att skilja ideologierna från varandra; snart går det inte att se någon skillnad mellan kristendom och välmenande sekulär humanism.

  Jag tycker dessutom att det är ganska uppenbart att förändringen av synen på syndabegreppet inom kyrkan avseende dessa frågor är kopplade till och uppmuntrade av ett nytt sätt att läsa och tolka bibeln med postmoderna och ”liberalteologiska” förtecken. Dessutom tror jag att många av de personer som för denna antikristliga strid på barrikaderna aldrig personligen fått uppleva frälsningen och pånyttfödelsen genom tron på Jesus Kristus. Dom tror att de tjänar Gud i detta precis som Paulus uppriktigt trodde att han tjänade Gud när han förföljde dom kristna. När Guds ljus träffade honom insåg han att han varit blind.

 • O.K

  John / Michael

  När våra barn går till kyrkan så kan dom se allehanda frestelser på stan men vi har lärt dom att vandra dit Men om vår kyrka har ett rum fullt av samma frestelser så tror våra barn att det är okej Jag tycker att ni som sysslar med detta borde öppna alla dörrar i er ”kyrka” och se vad som finns där =man måste inte länka till allt Bloggfavoriter är en

 • http://sites.google.com/site/dengodanyheten Johan Ljungberg

  Mikael (post 41), ang min post 33,
  om du har en kristen tro kan jag för mitt liv inte förstå vad du grundar den på. Du sätter dig alltså över Paulus förkunnelse och därmed över inspirerad Helig Skrift, Guds Ord. För det är det vi kristna håller för sant – att Bibeln (gamla och nya testamentet) är inspirerat av Gud.

  Du framställer din förståelse av Bibeln som om det finns en opposition mellan Evangelierna och Pauli brev – det finns det inte. Du skriver ”väldigt lite information som du Johan Ljungberg stöder dig på är hämtat ifrån Evangelierna det mesta härrör Paulus framfart”. Först: det är alötså inte ’information’ utan Guds Ord. För det andra: Vi är frälsta genom tro och av nåd, inte av gärningar (Efes 2:8-9 Paulus) – men ingen tar så hårt på synd och är så sträng i Bibeln som Jesus. Både vad gällde utvärtes synd (t.ex. äktenskapsbryterskan Johannes 4:18) samt invärtes synd (hömod, ångelöshet, t.ex. Fariséen Lukas 18:10) tar Jesus på största allvar och när han förlåter en syndare uppmanar han dem att inte synda mer (Johannes 5:14, 8:11).

  Låt 1 Timoteos 1:15, ord från Pauli mun tala till dig som de talat till mig: ”15 Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste.” Alla har vi fallit kort av det Gud kräver (Psalm 143:2, Rom. 3:10), men genom Herrens nåd blir vi frälsta genom tro på Jesus. När vi bett om förlåtelse måste vi sedan måste vi leva som hans lärjungar (Lukas 3:8) i hans efterföljd och underkasta oss allt hans Ord, d.v.s. hela Skriften, hela Bibeln.

 • Björn Hald

  # 46
  Synden i tankelivet är inget jag vill förneka, men frågan är om inte våra syndiga tankar påverkar vårt handlande mer än vi vill erkänna.

  När vi prioriterar oss själva framför marginaliserade människor i vår nära omgivning och i andra länder grundar detta sig på vår egen egoism. Egoismen finns inom oss, men den får tydliga och konkreta effekter.

  Jag har inte kunnat komma till någon annan slutsats än att homosexuell livsstil är synd enl. Bibeln. Problemet är dock att konservativ kristendom ser genom fingrarna med annan synd. Vi ifrågasätter t. ex. aldrig de som har stora sparkapital eller villor i mångmiljonklassen och skulle vi våga hävda att det är oförenligt med kristen tro att arbeta inom det militära eller att vara polis där det krävs att man i vissa situationer använder våld och vapen? Att lyfta fram en frågeställning och göra denna till avgörande för sann kristendom blir mycket konstigt. På den punkten håller jag helt och fullt med Jonas Lundström.

  Vi som kallar oss evangelikala borde bemöda oss mer om att få bort bjälken i vårt eget öga. Först då kan vi med Kristi sinne hjälpa till att plocka bort andras flisor.

 • O.K

  Björn

  Vad du pekar på är inte vad jag förstår ditt eget kapital utan det som du tror andra har alla som jag känner i församlingen som har villa så är kostnaden för den lägre än en normal lägenhet många har kanske köpt villan för många år sedan ett hus 1970 för ca 100000 är i storstan värd 3 miljoner men om det ligger i norrlands inland kanske bara 50000 Oftast handlar det om i vilken miljö man vill att barnen skall växa
  Jag själv har lite pengar på banken men dom måste stå för begravningskostnader så att jag inte belastar mina barn
  Det står att överheten bär inte svärdet förgäves
  Petrus hade svärd som han högg av ett öra med