På samma plats som Paulus

Jag och fru Swärd har kuskat runt på Malta idag genom lokala busstrafiken. Mycket varmt. Besökte den 4000 år gamla staden Mdina mitt på Malta och den grotta där man enligt traditionen tror att Paulus vistades under sin 3 månaders vistelse på ön 60 e.kr. då han även grundade den kristna församlingen på Malta.  Vi vandrade också runt i katakomberna vid grottan, där de kristna höll till under förföljelseperioderna under första århundradet. Även om det ibland kan kännas motigt att vara kristen i Sverige under regeringen Reinfeldt, så är det småpotatis i jämförelse med att vara kristen under kejsar Nero. Då kostade det allt. Idag kan det max kosta lite minskade bidrag och lite blåsväder i media någon gång. Peanuts.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://jdfk-kefas.blogspot.com/ Michael G. Helders

  Ah…kanske de första kristna fick skylda sig själv? Menar de var ju riktiga ”förståsigpåare”.
  Hade sådana som Paulus istället sätt mångfalden som ett problem utan en tillgång, som bara behövs hanteras rätt, så hade han säkerligen släppet:
  …suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio gisselslag, så när som på ett, 25 tre gånger har jag blivit piskad med spö, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. 26 Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, 27 allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken.” 2 Kor 11

  Menar, han var ju inte precis så upplyst och nyanserad, och han hade ju problem att förstå att Guds rike är inklusive- såsom vi förstår. Kanske han skulle ha behövt Brian McLaren som mentor, då hade ju han säkerligen klarat sig mycket bättre, även hans bröder.
  Menar den kristna tron behöver ju inte kosta allt, om vi bara lär oss att dekonstruera, ifrågasätta, nyansera, och slutar påstå att Jesus är vägen, sanningen och livet.
  Vi måste ju förstå att sådana som Paulus var barn av sin tid, och den sak som den kristna församlingen gick igenom t.ex under Nero’s tid var ju sådant som var ”hipp” och ”post” på den tiden, det var det som behövdes för att kristendomen skulle överleva i den kultur dem befann sig i.
  Därför de kristna satsade allt på på amfiteatern, det var ju så dem kunde nå popularitet på den tiden. Trotts allt så ansågs ju avrättningarna vara ett folknöje och många romare tog med sig mat och dryck för att bevittna kamperna mellan de hungriga lejonen och de kristna.
  Detta var ju det deras nya sätt att vara kristen på.

  *ironi

 • BW

  Jag var medlem i det kristna kollektivet på sjutttiotalet som Stefan var med och startade upp på Sångvägen i Jakobsberg. Jag var en introspektiv person som ändå blev sedd vilket betydde mycket för mig. Alla möjliga och omöjliga personer passerade revy i denna gemenskap. Hade jag bara varit hänvisad till den ”traditionella småborgerliga” söndagskyrkogemenskapen vet jag inte hur det hade gått för mig.

  Jag minns en gång när jag kommit över ett antal fribiljetter till Ålandsfärjan genom något lotteri och vi i kollektivet bestämde oss för att ta färjan till Åland. På färjan fanns en stor buffe och vid ett borden satt några skrålande och berusade människor som sjöng fyllevisor. Stefan tog initiativet till att vi skulle stämma upp en kristen bordssång med full hals för att överrösta alla dessa andra fyllesånger. Vi sjöng till bords och alla andra skrålande ålandsresenärer blev tysta och lyssnade till vår sång, en del uppenbart irriterade. Jag minns hur imponerad jag blev av Stefans frimodighet och uppenbara ledarkvaliteer.

  Det är synd att denna kollektivrörelse avstannat. På den tiden, i efterdyningarna av hippieeran och i slutet av sjuttiotalets kommunistromantiska epok var kollektiv en ganska vanlig företeelse. Jag tror att det är många ungdomar och andra som har svårt att känna sig hemma i den ”vanliga” kyrkogemenskapen bland oftast etablerade och framgångsrika samhällsmedlemmar. Unga människor vill se att allt tal om gemenskap och kristen solidaritet inte är tomma ord. Vi lite äldre tenderar att bli bekväma och blasé. Hur ska vi göra för att alla människor ska kunna känna sig hemma i den kristna gemenskapen; framgångrika, arbetslösa, studerande, intellektuella, rika och fattiga? Hur ska vi implementera Apostlagärningarnas kristendom i dagens pluralistiska Sverige? Vi kanske behöver förnya och fördjupa oss, inte nödvändigtvis strukturellt men kvalitativt.

 • Ronny

  Ett bra rättesnöre är kärlekens lov 1kor 13

 • O.K

  BW

  Du kanske skulle ta med dig samma grupp till vår kyrka i gbg och få igång lite sång från kyrkbänkarna några gamla bönekörer som vi inte får sjunga idag dom är i det närmaste tabu

 • http://helapingsten.wordpress.com/ helapingsten

  Helders: Ironi är den bästa humorn. :)

  Jag håller med dig, vi kompromissar för mycket. De kristna som förföljs i t ex Kina, Nordkorea, Indien och Eritrea förföljs inte för att de säger att alla religioner leder till Gud… En diakon och en prfoessor i Svenska kyrkan anspelade just på de tidiga kristna förföljelser när de kritiserade den väg SK är på väg mot: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=175040

  Vi bör alla rannsaka oss själva. Har vi en tro som vi inte vil kompromissa med, om det än skulle kosta oss livet?

 • Richard

  Det är tyvärr alltför många församlingar i dagens Sverige som är beroende av bidrag och som inte vågar sticka ut hakan pga det. Pga rädsla för indragna bidrag och lite blåsväder i pressen så har man backat in i en bekväm pk snedvriden kulturkristendom som helt saknar det som kännetecknade den första församlingen man har helt anpassat sig till tidsandan förutom i utrycksätt där man ofta ligger minst 50 år efter. Istället för tvärtom där man behåller kärnan, ordet, kraften evangelisationen.
  Men kanske ändrar sitt utrycksätt vad gäller språk och musikstil till ett mer modernt.

 • O.K

  Richard

  När språk och musikstil ändras så har kärnan i församlingarna jagats bort idag saknas många äldre som känner sig hemlösa

 • T

  Till D.S Du handlar Demoniskt och Sataniskt när du i hat hånar dina medmänniskor, och i högmodighet sårar dina medmänniskor med massor av elaka och ondskefulla ord.

  Och sedan säger du att Jesus älskar alla. men själv så älskar du inte alla former av människor, det framgår tydligt.

  Jesus sa döm inte, men du dömer

  Vi som blivit utsatta för ditt hat kan trösta oss med följande ord ifrån vår vän Jesus.
  Saliga är de människor som blir hatade, hånade, och smutskastade för min skull.
  De människorna ska glädja sig de dagarna! Och hoppa och dansa av glädje!
  För lönen blir stor i himmelriket!

  Nu när du är i blåsväder så smörar du för stefan för att försöka att hålla dig kvar!

  Du borde bekänna på ett konkret vis, att du har delvis agerat ondskefullt och emot Helige Andes vilja. Då tror jag att människor kan tänka sig att ge komplimanger för de delar av budskapen som är bra!

  Jag dömer dig inte! Jag älskar dig!
  Jag ber att du ska mogna. Läs Kärlekens lov i Första korintierbrevet!
  Och praktisera det!!

  .

 • Ronny

  Ja Michael det var tragik komisk måste jag säga . Men kansket ett uppväkande piller för oss västerläningar… Frid Ronny

 • Richard

  Ok
  När predikan framförs med ett språk som enbart förstås av redan frälsta och musiken är hämtad från tiden då stenkakorna var moderna kan man knappast förvänta sig att man vinner några större mängder av människor det blir bara en tynande tillvaro som en marginaliserad subkultur. Vad gäller musiken så går det givetvis att blanda med någon äldre sång eller instrumentalt.

 • O.K

  Richard

  Rom.10:17
  Idag vinns ingen större mängd människor och i min församling går många vi äldre som har tagit med oss både barn och barnbarn vi orkar inte gå och då slutar barnen också att gå det handlar inte om att blanda det är evangelium i tal och ton som gäller på svenska för svenskar

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com/ Michael G. Helders

  O.K. & Richard: Tim Keller är ett exempel på hur man kan gå tillväga kring det ni diskuterar: http://www.youtube.com/watch?v=C9fmKSwuoDE ”Belief in an Age of Skepticism?” hos University of California.

 • BW

  I Uppenbarelseboken kapitel tre, versar 14 -22 skriver Gud till församlingen i Laodikea. ”Om du ändå vore kall eller varm! Men nu är du ljum och varken kall eller varm och därför ska jag spy ut dig ur min mun.”

  I Guds ögon är det bättre om vi är kalla eller varma. Man kan inte vara kristen och kall, då är man andligen död. Men man kan fortfarande ha livet i sig och vara ljummen, den tynande veken har ännu inte slocknat. Men det finns ett konstruktivt sätt för att öka den andliga temperaturen och påverka det andliga skeendet. Det är att man samlar två, tre eller flera för att be tillsammans. Detta att vara en del i en bönegemenskap och möta bönesjälar har burit mig genom livet och hållt min låga brinnande. Med bönen kan du påverka skeenden i församlingen och i samhället. Risken är att man bara blir en del av problemet om det stannar vid kritik och analyserande. Just ni behöver vårt land många förebedjare. Vi behöver en besökelsetid från Gud.

 • Richard

  I den församling jag tillhör blir många människor frälsta varje vecka yngre medelålders och äldre. Svenskar och invandrare det känns som ni har tappat flera generationer i din kyrka vad tråkigt. Men du vet nog att man inte vinner sina barn i kyrkan utan det gör man hemma i vardagen det samma gäller vänner och bekanta sedan måste de bli befästa i sin tro så att de kan börja gå själva och ha en egen relation med Gud. Jag tror att ni äldre har mycket att ge oss yngre och att vi andra måste ge och visa er uppskattning. Ni äldre i er tur behöver vara så generösa att ni ger plats och rum åt den yngre generationen.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Bra första kommentar av Helders! De kristna vägrade dyrka kejsarens genius som en gud! De borde ha varit lite mer inklusiva så hade de sluppit förföljelse.

  Den romerska statsmakten var förhållandevis tolerant och flexibel i religiösa frågor. Den romerska religionen var ju polyteistisk, och det var lätt att lägga till ytterligare en gud till de statligt erkända gudarnas skara. Många gudar dyrkades alltså, varav många lokala gudar. Sammanhållningen i det romerska riket byggde på att man hade en enda gud, som skulle dyrkas av alla, nämligen kejsarens genius. Detta vägrade judar och kristna.

  Genius, som är samma ord som geni, betyder ungefär tvillingbroder ett osynligt väsen som följer varje människa – detta var romersk tro. En människas genius, kejsarens genius, dyrkades alltså som en gud.

  Eftersom den polyteistiska religionen räknade med förekomsten av lokala gudar, som inte var kända av centralmakten, tillhörde det ståthållarnas åligganden att rapportera upptäckt av lokala gudar. Med all sannolikhet uppfyllde Pontius Pilatus detta åtagande, och rapporterade alltså till huvudstaden att en dittills okänd gud hade uppstått från de döda. Frågan om att erkänna Jesus som en gud lär ha behandlats i den romerska senaten, men frågan föll på formella grunder eftersom det saknades ansökan från någon kristen församling.

  Förutom att varje människa hade en genius, kunde ”verkliga” gudar tillfälligt ta sin boning i människor, som då var ”besatta”. Om en sådana människa avrättades, avrättades även guden (decide, ”gudsmord”, var alltså en del av den romerska religionen – och inte ett påhitt av judefientliga kristna, vilket nu påstås) kunde jordävningar och andra svåra naturkatastrofer inträffa (vilket visar hednareligionens ursprung i dyrkan av naturkrafterna som gudar).

  Pontius Pilatus var djupt religiös i den romerska hednareligionen. Hans berömda uttalande ”Vad är sanning?” är en fråga av för oss nästan oanad vidd. Vi har den romerske officerens uttalande på Golgata ”Så var denne man Guds son”. Svaret på Pilatus´ fråga. Pilatus själv torde ha blivit övertygad om att Jesus verkligen var Guds son, men troligen insåg ha aldrig att Jesus var den ende gudens son, som förlåter även den värsta syndare. Vilket Pilatus onekligen var enligt två religioners synsätt!

  Helders har alltså rätt i sin ironi. Om de kristna inte hade envisats med att deras Gud var den enda guden, hade de sluppit förfölelse! Varför inte dyrka statsministerns genialitet i äktenskapsfrågan som en gud?

 • O.K

  Richard

  Du skriver att äldre skall vara generösa och ge plats åt yngre det låter bra men då finns också risken att råmärken flyttas Vi har varit 5 generationer i samma församling och när jag var ung fick jag lära av dom äldre nu är det unga som talar om för mig hur det skall vara det är ingen som frågar efter dom gåvor som jag har

 • Richard

  O.K Jag tror att det kan finnas plats för både äldre och yngre i en församling det fungerar i våran kyrka som har varit med om en ständig förnyelse sedan början av åttio-talet. Tråkigt att det inte fungerar så i eran församling.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com/ Michael G. Helders

  O.K i din kommentar #16 tar du upp något som kanske saknas i kristenheten. Efter vad jag förstår så var baptisterna ursprungligen negativa till Söndagsskola, då de inte tyckte det var sunt att unga skulle leda unga, och att de ansåg att detta kom till att leda till att man i framtiden- precis som du påpekar de unga kommer tala om hur saker och ting ska vara, utan någon form av respekt- hur länge de äldre har vandrat med Kristus.

  Själv tillbringar jag mycket häller tid med äldre kristna än kristna i min egen ålder, vad ska det bli för frukt om de blinda leder de blinda?

  Tycker det var ett viktigt poäng i ditt inlägg.

  (3 Mos 19:32 Du skall resa dig upp för ett grått huvud och hedra den gamle. Du skall frukta din Gud. Jag är Herren. )

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com/ Michael G. Helders

  O.K i din kommentar #16 tar du upp något som kanske saknas i kristenheten. Efter vad jag förstår så var baptisterna ursprungligen negativa till Söndagsskola, då de inte tyckte det var sunt att unga skulle leda unga, och att de ansåg att detta kom till att leda till att man i framtiden- precis som du påpekar de unga kommer tala om hur saker och ting ska vara, utan någon form av respekt- hur länge de äldre har vandrat med Kristus.

  Själv tillbringar jag mycket heller tid med äldre kristna än kristna i min egen ålder, vad ska det bli för frukt om de blinda leder de blinda?

  Tycker det var ett viktigt poäng i ditt inlägg. De äldre måste få mer plats- vi yngre har så mycket att lära från er!

  (3 Mos 19:32 Du skall resa dig upp för ett grått huvud och hedra den gamle. Du skall frukta din Gud. Jag är Herren. )