Predikar i Uppsala pingstkyrka på söndag klockan 11.00

På söndag predikar jag i Uppsala pingstkyrka klockan 11.00. Jag tror att jag i predikan kommer att ta upp om försvaret för den kristna tron, och kanske anknyta till debatter här på bloggen senaste veckorna. Tron utmanas både inom kyrkan med dekonstruktioner, relativisering och sekularisering, men också i samhället i stort – där det finns religiös öppenhet, men där kriterierna är otydliga för hur man ska nå fram till en levande Gudstro. Ser fram emot denna söndag.

Är inbjuden av deras pastor Dan Salomonsson, som jag har haft en hel del att göra med i min roll som EFK-ordförande. Dan var bland annat styrelseordförande i tidningen Dagen under flera år, då jag representerade EFK i den styrelsen. Vi har båda varit med om och är engagerade i Claphaminstitutet, ett institut där idéer till bildandet smiddes hemma hos mig, och då var Dan med, samt Sten-Gunnar Hedin och Tuve Skånberg.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Ronny

  Det ska bli Kul tack för att du kommer varmt välkomen .Guds frid och Guds välsignelse Ronny meddlem i Uppsala Pinstkyrka.

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Det senaste jag läst om Mclaren, om att han tänker fira Ramadan, vilket jag också skrivit om på min blogg, ger väl en viss anledning att hålla ut i diskussionen om detta och dra en och annan linje i sanden. Man kan säga, att din kritik av Mclaren har blivit bekräftad på ett rungande sätt!

  Mvh

  Mikael Karlendal

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michaels G. Helders

  På tal om Brian McLaren och Ramadan, och kring tydlighet så se gärna: [Guidance and Light: the New Testament or the Qur’an?…James White and Abdullah Kunde debate at Sydney University August 17, 2009]

  Universitet debatt, akademisk, men visst är Dr. James White rak och tydlig i debatten?

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  I början på 1960-talet köpte jag en liten bok, som var utgiven på Svenska kyrkans bokförlag. Det var tider det! Den nuvarande Svk-ledningen skulle aldrig våga trycka en ny upplaga. Det vore detsamma som att ställa sig själva vid skampålen. Boken utgavs i England redan 1935, och författaren Alan Richardson, präst i Engelska kyrkan, hade skrivit i sitt förord (jag citerar fritt ur minnet) Under tider som ligger oss ganska nära, har man angripit kristendomens centrala dogmer. På grund av risken att detta ska hända igen, skriver jag…

  Och nu har det hänt igen! Då, i början av 1960-talet lät detta ödesmättat och onödigt pessimistiskt. Var inte striderna avklarade och kyrkan på rätt väg? Bokens anspråkslösa titel är ”Hur uppstod de klassiska dogmerna?”. Jag var religionahistoriskt intresserad redan då, och dessutom lät det så fint med ”de klassiska dogmerna”. Hur uppstod de? Det kom att gå över 40 år innan jag av en slump hittade boken i en låda med gamla saker, mer aktuell än någonsin. När jag bläddrade i denna bok, förstod jag att den har format min teologiska åskådning i enlighet med Svk:s dåvarande undervisning, som jag fått i söndagsskolan, folkskolan, konfirmandundervisningen och andra studier.

  Richardson beskrev bakgrunden till de dogmer som utmejslades under de första århundradena – särskilt de som den kristna trosbekännelsen bygger på. Han skrev att de måste fastslås i försvaret av kristendomen mot influenser från det omgivande hedniska samhället.

  Men mest relevant för vår tid, 2000-talet, är första kapitlet, som förklarar varför kristendomen är en helt unik religion – inte som andra religioner eller filosofiska system. Kristendomen är inte bara det, som brukar kallas ”Jesu enkla lära”, utan dessutom Jesu lära om sig själv, vem han var och varför han hade kommit.

  Richardson skrev att den klassiska kristendomen inte är något som kristna har konstruerat efteråt, utan ÅR den religion som Gud själv har givit oss. Jesu hela undervisning, inte bara det som är gulligt och bekvämt. Det mest centrala i den kristna religionen, det som ifrågasätts av teologer med fina akademiska titlar idag. Det som nervöst förnekas av många Svk-präster idag.

  Richardson gick på ett befriande sätt rakt till väsentligheterna, kristendomens mest centrala lärosatser, som så lätt skyms undan av de ständiga teologiska kontroverserna mellan exempelvis svenskkyrkliga och frikyrkliga.

 • http://helapingsten.wordpress.com/ micael

  Hoppas det blir bra och vi kanske får en liten pratstund, Stefan. Jag har också joinat den kyrkan.

 • Krille

  Nej, men va roligt att så många Uppsala pingstare är här :) Jag är också medlem där. Är dock i Halmstad nu i helgen så det får bli att kolla på nätet istället.

  Ronny och micael…skulle vara roligt att koppla vilka ni är. Jag är en av PTSarna, Kristofer om det är till någon hjälp :)

  Gud välsigne dig på söndag Stefan!

 • Ola Nilsson

  Hej Stefan. Jag tycker det är OK att du predikar om FÖRSVARET av kristen tro, men själv tycker jag kanske snarare att KRISTEN TRO behöver predikas. Särskilt på söndagsmötet… och då upptäcker man ofta att den inte främst behöver försvaras – den är ju helt ”förståndig” i sig själv – utan det blir dess motståndare som börjar behöva försvara sin otro. Eller? Och dessvärre tror jag att många i våra kyrkbänkar har en luddig bild av tro.

  Vad betyder det t.ex. att ”Jesus är herre”? Att han är MIN ”personlige” frälsare? Nej, det är ju ett helt egoistiskt perspektiv som visar att jag sitter kvar i mitt köttsliga, egocentriska liv. Att Jesus är Herre betyder ju att Han regerar över jorden som Skapare och Upprätthållare (hur många tänker så i dag? – allmän nåd) och Frälsare (frälsande nåd). Jag har av nåd kallats och utvalts att kunna gå in under Hans herravälde – vilket gör att allt fokus måste hamna på Honom för att Han ska få all ära i all evighet. Sättet jag börjar leva i detta är genom bekännelsen av Jesus som Herre. Osv.

  Eller detta att vi (väl) tror att Bibeln (i originalversionerna av de olika bäckerna) är utan fel, eftersom Bibeln är den enda bok i denna värld som utgör Guds, vår Skapares, ord – om än nedtecknade genom människor… Vad tror du att människor i våra kyrkor tänker om ett sådant budskap i dag?