Bra artikel i Dagen om kyrkan kan definieras utan Kristus

Noterade nu på måndagsmorgonen en bra artikel i Dagen i fredags, skriven av Anna Runesson kyrkoherde i Toronto, och Anders Runesson, professor. Den handlar om Svenska Kyrkan kan definieras utan Kristus. Utgångspunkten är ett presentationsmaterial från kyrkokansliet där kyrkan beskrivs som idéburen organisation och som utgår från kristna värderingar. Runesson påminner om att Kristus själv är kyrkans budskap, att vittna om den uppståndne, det var därför de första generationerna av kristna gav sina liv. Detta är relevant för alla kyrkor – jag tycker att Runessons påminner om något viktigt. Vi har så lätt att beskriva oss själva på ett populistiskt och gångbart sätt. Att Kristus är uppstånden, och att Kristus dog på korset för att vi syndare skulle bli förlåtna och försonade, det är vårt budskap. Och varför inte säga det klart och tydligt.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Maja

  Frågan är om frikyrkorörelsen i Sverige kan defineras utan Svenska kyrkan eller om avståndstagande från Svenska kyrkan är den verkliga livsluft som frikykan andas.

 • http://efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Jag är gift med en missionspastor och tror mej kunna säga att frikyrkornas livsluft är evangeliet om frälsningen genom Jesus Kristus samt tros- och tankefrihet inkl. frihet från politikerstyre! (Många frikyrkliga är stödmedlemmar i Svenska kyrkan och önskar, liksom många evangelisk-lutherska medlemmar, dess snara befrielse från staten och de politiska partierna).

  Nu på söndag har vi stor gemensam allsångsgudstjänst ute på Prästnäset här i Bollnäs med alla samfund utom Jehovas vittnen. Det blir både frisk luft och andlig livsluft!

 • http://www.jesustro.se Kenneth

  Har i sommar haft anledning att läsa en del om det första baptistdopet i Sverige. Det hölls midsommarafton, 23 juni, 1847 i Östansjö, Mo socken ett par mil väster om Örnsköldsvik. Dopförrättare var Eric Mårtensson som senare, pga av auktoritära metoder från myndigheterna (bl a tvångsdop av en dotter), emigrerade till USA. Mårtensson var påverkad av ”erikjansismen” och efter egna bibelstudier kom han fram till att varje människa själv måste ta personlig ställning till Kristus och att dopet hörde samman med detta ställningstagande.

  Det handlade egentligen inte om avståndstagande från Svenska Kyrkan utan om den personliga tron och viljan att leva efter det evangelium man uppfattade som Nya Testamentets budskap. Jag tror att Andreas (2) har rätt i evangeliet, tros- och tankefriheten är frikyrkans livsluft. Så var det i frikyrkans begynnelse och jag hoppas att det alltjämt är så!

  (Första baptistdopet var alltså inte det i Vallersvik 21 september 1848. Att Östansjödopet inte är lika känt har kanske två orsaker: Dels hade det ingen direkt förbindelse med den internationella baptismen och dels utvandrade ganska snart samtliga nydöpta. Med ett undantag: Olof Johansson från Gottne. Denne blev långt senare medlem i Mo Baptistförsamling som bildades 1869.)

 • http://helapingsten.wordpress.com/ micael

  SK vill bli så okontroversiell som möjligt, den skäms nästan över att behöva läsa upp Bibeln på söndagarna och bjuder gärna in folk från andra religioner att läsa upp sina texter… men målet är inte att sänka det skepp som SK utgör utan att bygga om det. Till vad? Ja, min gissning är att om ca 50 år kommer många av landets kyrkor ha byggts om till ”andliga center” där alla sorters texter från alla sorters religioner läses och där man manar till eftertanke och meditation utan pekpinnar från prästen (som då kallas ”andlig guide”). Man kommer ta bort alla kontroversiella kors och ikoner, alternativt ställa buddhastatyer bredvid dem.

  Detta är det mål man vill uppnå. Bli inte förvånade om det blir verklighet inom en snar framtid. I den tid som nu är är det därför mycket viktigt att vi i frikyrkorna och de mer apostoliska i SK predikar det kontroversiella Evangeliet och manar människor till omvändelse, inte bara till eftertanke och meditation.

 • wildwest

  Micael: Inte ens säker på att det kommer ta 50 år… Tycker det verkar vara på det viset redan idag. När vi redan idag har biskopar som anser att islams Allah är samma Gud som de kristna tror på, så förstår jag att det inte kan ta lång tid tills vi har samlingar med kristna o muslimer blandade och för att inte stöta sej med dom måste självklart kors o liknande plockas bort.

  Antikrist ska ju framträda ur en avfallen kyrka. Och jag tror att denna ”kyrka” består av folk från precis alla samfund vi idag ser. Skiljelinjen går som ett tveeggat svärd genom församlingar, samfund, kyrkor o rörelser.

  Utan kristendomens grundsanningar klart predikade så har vi ingen kyrka värd namnet, den är kraftlös, onödig och överflödig.Och kan lika gärna tas över av bildningsförbundens kvällskurser.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Äsch, man tror inte att man kan locka folk till kyrkan genom att tala om Jesus, utan försöker hänga på olika förmodat okontroversiella politiska trender i samhället, såsom klimatalarmismen. När man säger att kyrkan är ”en idéburen organisation som utgår från kristna värderingar” har man sagt att kyrkan är en profan kristdemokratisk organisation.

 • http://nineves.blogspot.com/ Nineve

  Hoppas alla dubbelanslutna i frikyrkosverige tar sig samman och röstar på ”Frimodig Kyrka” i valet, de kan ta svk ur partipolitikernas händer. Vi kristna i svk är för få för att kunna rösta ut partipolitikerna själva. Sluta gnäll, hjälp oss istället. Det skulle betyda mycket för evangeliet i sverige om svenska kyrkan fick en kristen ledning.

 • wildwest

  Jag har varit inne på det förr: tycker inte det är renhårigt att frikyrkokristna som för övrigt inte ”utnyttjar” SvKyrkans ”tjänster” ska fuskrösta i kyrkovalet för att rädda en förfallen kyrka. Varför det?

  Kommer Svenska kyrkans alla väljare att rösta i Filadelfia Stockholms församlingsmöte nästa gång för att föra fram sin kandidat där, som någon tycker inte håller måttet? Eller uppmanas Göteborgs stifts bibeltrogna att gå till Smyrna eller Saron för att ge tyngd i en kinkig valomgång? Det är fult spel.

  Se istället till att den förfallna delen av Sv Kyrkan får leka kyrka på sitt eget vis, alla övriga lämnar kyrkan och samlas i en egen bibeltrogen rörelse. Så får vi se vilken kyrka som överlever. Denna uppdelning kommer ändå ske om ett tag, jag inbillar mej inte att nuvarande liberalteologiska ledning hur länge som helst står ut med bråkiga konservativa kristna som vill hålla sej till bibelordet och inte dansar efter den politiska korrekthetens pipa.

  Med all respekt, jag kan inte kyrkovalsproceduren nåt vidare, men fick inte KD och Frimodig Kyrka nätt o jämnt 10% i valet 2005? Hur ska man kunna vända kyrkans utveckling med det procenttalet? Ett gudsunder som utraderar alla andra partier i kyrkovalet till förmån för dessa två partier tror jag faktiskt inte vi får se. Samtidigt ska man naturligtvis inte sluta kämpa och be.

 • Klas

  … så enormt tråkig ton i flera av dessa kommentarer. Blogposten är däremot relevant.

  Har just läst Emanuel Karlstens bloggpost om att att inte rymmas och erfarenheter av att drabbas att alla dessa som har sitt på det torra och med kristerlig kärlek berättar hur dum och okristerlig han är.
  http://www.dagen.se/blogg/emanuel/2009/08/du-och-jag-har-glidit-ifran-varandra

  Tänkvärd. Jag tror att flera av er ligger väldigt nära risken att göda en ton där de allra flesta av våra medmänniskro verkligen inte ryms.

  Svenska kyrkan har sannerligen sina brister (bl.a politiseringen), men den nidbild ni lever i är lika relevant som att förknippa hela frikyrkan med Knutby. Och så är det naturligtvis inte.

  Själv tror jag SvK har en stor uppgift att fylla …

 • http://www.frimodigkyrka.se Jan-Anders Ekelund

  Vi tror på under, men vi tror också att Gud kan förändra Svenska kyrkan när tiden är inne för detta. Fram till dess arbetar vi enträget för Svenska kyrkans upprättelse, arbetet i Guds rike sker på lång sikt. Det är där för meningsfullt att rösta på Frimodig kyrka. Svenska kyrkan har betydelse för hela kristenheten i Sverige. Därför bör alla medlemmar i Svenska kyrkan som vill få en mer Kristustrogen kyrka utan partipolitiska förtecken, gå och rösta på Frimodig kyrka. Vi har alla ett ansvar.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michaels G. Helders

  Stefan Swärd:

  Nu börjar jag kanske att bli tjatig med mina frågor, men skulle vilja höra dina perspektiv på några frågor.
  1. Som jag ser det så är det sant att ”vi blir vad vi äter”, om du endast läser ”purpose driven” litteratur så blir du purpose driven, om du läser Halldorf så blir du ”open minded”, om du läser Aristoteles blir du filosof, osv osv. Jag tror vad du läser i dag blir grunden för hur ditt kristna liv ser ut i morgon.
  Det samma tror jag kan ses med kyrkan, vad som predikas i dag formar morgondagens kyrka. Hur ser du på detta i förhållande till din tjänst som pastor? Vad kommer du göra för att Elimkyrkan i Stockholm kan vara en kyrka som fortfarande defineras utifrån Kristus?
  2. Jag fick frågan för några veckor sen ”Du som var så öppen till allt, hur kommer det sig att du nu tar sådan stark avstånd från dagens ekumenik?” . Mitt svar på den frågan var ”Förut så visste jag inte hur jag såg på evangelium, jag var heller inte medveten om vad innebörden av saker som ”nåd allena” var. I dag är jag mer medveten om dess olika betydelser, därför bedömer jag nu saker utifrån om det handlar om människans väg till Gud eller Guds väg till människan. Själv ser jag ett stort behov att återhitta evangelium i Svensk kristenhet. Hur ser du på detta? Hur skulle du själv gestalta evangelium i läran?
  3. ”Vi har så lätt att beskriva oss själva på ett populistiskt och gångbart sätt. Att Kristus är uppstånden, och att Kristus dog på korset för att vi syndare skulle bli förlåtna och försonade, det är vårt budskap. Och varför inte säga det klart och tydligt.”. Jag såg en youtube ”sermonjam” i går, som satte perspektiv på vad som är radikalt: http://www.youtube.com/watch?v=DnL8L7LJC9I , gav åtminstone mig några nya (hårda) perspektiv, samtidig som det visade mig hur ljum jag är. Var tycker du själv gränsen går för att inte vara klar och tydlig? Sen udrar jag över bön igen, jag har läst i många gamla böcker följande ordspråk ”Det som inte blir uträttat i bön blir inte uträttat alls”, hur ser du på bönens betydelse utifrån att vara tydlig? Hur ser du på behovet av Den Heliga Ande utifrån Piper’s perspektiv på skam? Skulle du ta avstånd från den form av radikalitet Piper står för den dag i dag? Om nej, varför ser vi inte mer av detta inom EFK? Om ja, vad anser du är fel?
  4. Dagens kyrka kommer att bli resultatet för morgondagens. Det är helt uppenbart att även frikyrkan är starkt påverkad av sekualiseringen den dag i dag. Om man inte tycker detta är bra, vad skulle du själv göra i den lokala församlingen för att vända trenden?

  Tacksam för perspektiv.

  MVH
  Michael

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michaels G. Helders

  PS: Blev lite fel på formuleringen i punkt 4. Så här ska det vara ”Morgondagens kyrka kommer vara resultatet av dagens” och INTE ”Dagens kyrka kommer att bli resultatet för morgondagens.”

 • Christer Roshamn

  Artikeln av prästerna i Svenska Kyrkan gjorde mig glad! Vi måse alla vara en kyrka som definieras utifrån Kristus!

  Christer Roshamn

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  De frikyrkokristna, som uppmanas att rösta i kyrkovalet, är medlemmar i Svenska kyrkan enligt Svk:s egna regler, och betalar medlemsavgift till Svk. När vi, kristsna Svk-medlemmar, ber om våra kristna bröders och systrars hjälp att rädda Svk är det inte fult spel att använda sin rösträtt! Det är inte jämförbart med om jag skulle låtsas uppfylla medlemskriterierna i en frikyrka för att få inflytande i densamma. Till skillnad mot de båda Svk-medlemmar, som arbetar aktivt för Frimodig kyrka och har skrivit kommentarer här, vill jag inte ge råd vilken grupp ni ska rösta på. Huvudsaken är att ni röstar på kandidater som vill motverka att teologin underordnas politiken. FK är tydligast mot, men inte ensamma mot. För ett år sedan hade jag själv planer på att anmäla mig som medlem i Socialdemokraterna och arbeta för en socialdemokratisk enpartiregering samt kandidera för Socialdemokraterna i kyrkovalet. Men nu har ju s-partiledningen själva skjutit enpartiregeringen i sank, och proklamerat att partipiskan ska vina över de socialdemokratiska kyrkopolitikerna. Så det blir nog FK för mig också.

  Glöm inte att Alf Svensson, kd, var först med att använda partipiskan i religiösa samvetsfrågor. Det var när Mikael Oscarsson kryssades in i riksdagsgruppen. Alf Svensson tvingade Mikael att avgå som ordförande för Ja till livet.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michaels G. Helders

  Stefan:
  Ännu en fråga… Vad är din åsikt (utifrån att kyrkan kan inte definieras utan Kristus) om ”evangelikala” kristna firar Ramadan tillsammans med muslimer?
  Delar du samma perspektiv som Brian McLaren?: http://www.brianmclaren.net/archives/blog/ramadan-2009-part-1-whats-going.html

 • wildwest

  Det är ingen stor fråga för mej att det finns dubbelanslutna, trippel- och kvadrupelanslutna. Värre saker finns att ta tag i. Men detta är ett väldigt svenskt fenomen. Har inte hört att det finns en sån utbredning av detta i några andra länder. Jag vet att jag med mitt ställningstagande om att rösta och aktivt arbeta i den kyrka jag ser som mitt egentliga andliga hem också går emot många respektingivande och namnkunniga kristna ledare. Även Lewi Pethrus sas ju ha varit medlem i SvK, Ulf Ekmans son är ju uppenbarligen det. Kan ändå inte förstå det såvida inte SvK är en förening som Konsum, Fältbiologerna, Skärgårdsstiftelsen eller vad som helst. Medlemsskap i en kristen kyrka är nåt helt annat. Även i den frågan råder enorm osäkerhet och stora skillnader i synsätt som vi sett i tidigare debatter.

  Visst är det så idag när stormen tilltar mot kristna att det är mycket mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Jag påstår ju inte att SvK i sina grunddokument inte är en kristen kyrka. Tycker dock att bibelordet om att inte tjäna två herrar även passar här, om än på en mindre dramatisk nivå.

  Även om Gud är god och jag definitivt tror på övernaturliga mirakel så inbillar jag mej inte att Gud går in och plötsligt omvänder alla icke-troende präster och biskopar i SvK mot sin vilja. Reformationen måste komma utifrån eller underifrån. Den sker knappast med politiska medel utan med Andens kraft.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Michael,
  Det var många frågor. Hur jag ska agera som pastor i Elimkyrkan återkommer jag till.

  Sista frågan, om syftet är att föra ut budskapet om Kristus och leda människor till frälsning och omvändelse till Kristus, gäller principen att vara jude för jude och grek för grek, vi kan behöva göra anpassningar för att vinna människors förtroende. Om syftet är religionsblandning, och fördunkla skillnaderna mellan evangeliet om Kristus och islam, är syftet fel – enligt min mening. Vet för lite om det aktuella fallet, men utifrån McLarens resonemang i ”Kristen på ett nytt sätt” verkar han mer verka för religionsdialog än omvändelse och frälsning.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  Stefan Swärd skriver: ”men utifrån McLarens resonemang i “Kristen på ett nytt sätt” verkar han mer verka för religionsdialog än omvändelse och frälsning.” slut citat

  McLaren skulle med andra ord passa som ”hand i handske” i Sveriges Kristna Råd :-(

  Berndt Isaksson

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michaels G. Helders

  Tack för svar Stefan.

 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Jag skrev på min blogg, Vart tog Jesus vägen? angående en artikel i världen i dag med den nya föreståndarinnan för Lp-föreningen som inte nämnde Jesus en enda gång och dessutom talade om att hon varit pingstvän,frågan är vad hon är nu.

  Artikeln visade på ett behandlingsprogram som Lp har för att hjälpa missbrukare ut ur sitt missbruk och inte på Jesus,som är den som verkligen kan göra människor fria.

  Nog är det märkligt hur Jesus tonas ner för att till slut helt försvinna bort från våra kyrkor eller andra kristna sammanhang.

  Stå upp för Jesus då står han upp för dig och mig i alla livets situationer.

  Gå nu ut och gör ditt bästa för din nästa.

  V v v v Thommy Bergenwall.

 • BW

  Det finns en liten artikel, signerat – Henrik Berggren, i dagens DN som jag tycker är intressant mot bakgrund av den diskussionen som förts och förs på denna blogg om urvattningen av det kristna budskapet – om modernism kontra postmodernism om man så vill. http://www.dn.se/opinion/signerat/ideologier-brukar-oftast-ateruppsta-1.932684

  Där står bl.a. ”I går, drygt fyrtio år efter Tingsten, hävdades det på Svenska Dagbladets ledarsida återigen att ideologierna är döda och att vi lever i pragmatismens tidevarv.”

  Ganska intressant, pragmatismen i kyrkan borde då motsvaras av den ”anpassning till världen” som är kopplad till nedmonteringen eller dekonstrueringen av evangeliet.

  Henrik Berggren skriver vidare: ”Men ideologier handlar om värden. De är i själva verket meningskapande berättelser om det samhälle vi lever i. Därför försvinner de aldrig, de muterar bara.”

  Man skulle kunna travestera denna mening och säga att religionerna är meningsskapande berättelser om vem människan är och dom som mött den levande Kristus vet att endast han kan möta och tillfredsställa detta människans djupaste behov.

  Människans djupast behov av den meningsskapande berättelse som Kristus ger kan inte fyllas av någon annan religion eller ideologi. Därför behöver vi inte rädas den postmoderna faran om vi bygger på den grunden som Kristus är. Här har vi en anledning till att oskrymtad och oförfalskad kristendom inte behöver rädas den meningsupplösande postmodernismen.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michaels G. Helders

  ”This desire to build relationships and seek collaboration with people of other cultures and religions has been strong in my life for as long as I remember, even before writing EMC.

  But it got even stronger when Phyllis Tickle invited me to write the introductory volume to a series of books she was planning. The series would explore seven practices shared by the three Abrahamic faiths: Judaism, Christianity, and Islam… One of the seven practices shared among Abrahamic faiths, of course, is fasting…

  I had shared the idea with a few Christian friends who I know also believe in the importance of interfaith friendship. One of them told me he had already been observing Ramadan for over twenty years, and it had become his favorite month of the year. Another told me he had a lot of friends who he thought would join in too. So here we are … without a lot of lead time … we’ve decided to embark on this journey of faith and friendship.

  If your heart moves you, you can find a Muslim friend and see if he or she would be your partner or fast-friend as well. ” Brian McLaren http://www.brianmclaren.net/archives/blog/ramadan-2009-part-3.html

  :(

 • Pingback: Vart är Svenska Kyrkan på väg? « Hela Pingsten()

 • Pingback: Brian Mclaren firar Ramadan! « Mikael Karlendal()

 • Olof

  I Vallersvik har aldrig gjort anspråk på det första troendedopet utan det är bildandet av det första fria församlingen det gäller. En handling som förebådar demokrati och religionsfrihet.